แบดมินตัน รับ 2 รางวัล วันกีฬาแห่งชาติ “คุณหญิงปัทมา” รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการกีฬา”

แบดมินตัน รับ 2 รางวัล วันกีฬาแห่งชาติ “คุณหญิงปัทมา” รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการกีฬา”

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) นักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับรางวัล ร่วมงาน ที่อินดอร์สเตเดี้ยม สนามกีฬาหัวหมาก กกท. เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา

 

งานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561 เป็นงานที่จัดขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนของชาติไทย และได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบ ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 และเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนชาวไทยเห็นคุณค่าความสำคัญของการกีฬา และประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่มีผลงานดีเด่น ใน 10 ประเภทรางวัล

โดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับ “รางวัลพิเศษผู้ทำคุณประโยชน์ทางการกีฬา” ในฐานะผู้ประสานงาน เชื่อมโยงงานกีฬาด้านต่างๆ ในระดับนานาชาติให้กับประเทศไทย

 

โอกาสเดียวกันนี้ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ได้รับอีก 2 รางวัล ประกอบด้วย “รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายสมัครเล่นรองดีเด่น ได้แก่ กุลวุฒิ วิทิตศานต์ “รางวัลทีมกีฬาดีเด่น” ได้แก่ ทีมหญิง อูเบอร์ คัพ 2018 อีกทั้ง รางวัลนักกีฬาดีเด่นของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ได้แก่ นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร และ จงกลพรรณ กิติธรากุล

 

 

 

 

จาย อังค์สุธาสาวิทย์ จักรยาน และ พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ เทควันโด คว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นชายและหญิง ในงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561 ส่วนเยาวชนสมัครเล่นดีเด่นชาย อธิชัย เพิ่มทรัพย์ มวยสากล และหญิง อาฒยา ฐิติกุล กอล์ฟ ขณะที่นักกีฬาอาชีพดีเด่น เป็นของ เอรียา จุฑานุกาล กอล์ฟ ในส่วนของนักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น ตะวันฉาย พี.เค. แสนชัยมวยไทยยิม หรือ ณรงค์ศักดิ์ แก้วมาลา ด้านนักกีฬาพิการชายดีเด่น พงศกร แปยอ วีลแชร์เรซซิ่ง ส่วนหญิง สุนีย์ภรณ์ ถนอมวงศ์ กรีฑา นอกจากนี้ จักรยาน ยังได้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น ส่วน ชนิดกีฬาทีมดีเด่น (sports) เป็น วอลเลย์บอล ทีมหญิง และกีฬาทีมดีเด่น (event) แบดมินตัน ทีมหญิง ด้านผู้จัดการทีมดีเด่น สมชาย พูลสวัสดิ์ มวยสากล และรางวัลพิเศษแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการกีฬา ได้แก่ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล และ “ตูน” อาทิวราห์ คงมาลัย

 

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) นักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับรางวัล ร่วมงาน ที่อินดอร์สเตเดี้ยม สนามกีฬาหัวหมาก กกท. เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา

 งานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561 เป็นงานที่จัดขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนของชาติไทย และได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบ ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 และเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนชาวไทยเห็นคุณค่าความสำคัญของการกีฬา และประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่มีผลงานดีเด่น ใน 10 ประเภทรางวัล

 สำหรับผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้ นักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่น นายจาย อังค์สุธาสาวิทย์ (จักรยาน), รองดีเด่น นายรามณรงค์ เสวกวิหารี(เทควันโด) และสิบตำรวจตรี สุทธิศักดิ์ สิงห์ขรณ์ (กรีฑา), นักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่น นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทควันโด), รองดีเด่น นางสาวสุธิยา จิวเฉลิมมิตร (ยิงเป้าบิน) และนางสาวสุกัญญา ศรีสุราช (ยกน้ำหนัก), นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่น นายอธิชัย เพิ่มทรัพย์(มวยสากล) , รองดีเด่น นายวันชัย หลวงนิติกุล(กอล์ฟ) และนายกุลวุฒิ วิทิตศานต์ (แบดมินตัน), นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่น นางสาวอาฒยา ฐิติกุล (กอล์ฟ), รองดีเด่น นางสาวกานต์ธิดา แสงสิน (เทควันโด) และนางสาวพัณพัชรา สมนึก (มวยสากล), นักกีฬาอาชีพดีเด่น นางสาวเอรียา จุฑานุกาล (กอล์ฟ) , รองดีเด่น นายชนาธิป สรงกระสินธ์(ฟุตบอล), นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น นายณรงค์ศักดิ์ แก้วมาลา (ตะวันฉาย พี.เค. แสนชัยมวยไทยยิม), รองดีเด่น นายทิศวัฒน์ อินตัน (รุ่งกิจ เบสกมลา), นักกีฬาพิการชายดีเด่น นายพงศกร แปยอ (วีลแชร์เรซซิ่ง), รองดีเด่น นายวรวุฒิ แสงอำภา (บอคเซีย), นักกีฬาพิการหญิงดีเด่น นางสาวสุนีย์ภรณ์ ถนอมวงศ์ (กรีฑา) , รองดีเด่น นางสาวสายสุนีย์ จ๊ะนะ (วีลแชร์ฟันดาบ)

 ชนิดกีฬาทีมดีเด่น (sports) วอลเลย์บอล ทีมหญิง และประเภทกีฬาทีมดีเด่น (event) แบดมินตัน ทีมหญิง, ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น ประกอบด้วย ผู้ฝึกสอนนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น นายดนัย ศรีวัชรเมธากุล (วอลเลย์บอล), ผู้ฝึกสอนนักกีฬาต่างประเทศดีเด่น ฮวน ฟอนตาเนียลส์ (มวยสากล), ผู้ฝึกสอนนักกีฬาอาชีพดีเด่น นายเจด็จ มีลาภ(ฟุตบอล), ผู้ฝึกสอนนักกีฬาส่วนภูมิภาคดีเด่น นายฉัตรชัย อินดี (แฮนด์บอล-จ.สมุทรปราการ) และผู้ฝึกสอนนักกีฬาคนพิการดีเด่น นายจิระศักดิ์ ปลาทิพย์ (กรีฑา)

 สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยดีเด่น สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมกีฬาจังหวัดดีเด่น สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย

 บุคลากรทางการกีฬาดีเด่น ประกอบด้วย ผู้บริหารดีเด่น นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย, นักวิชาการดีเด่น ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ (นักจิตวิทยาการกีฬา), ผู้จัดการทีมดีเด่น นายสมชาย พูลสวัสดิ์ (มวยสากล) และผู้ตัดสินดีเด่น นายสิทธิชัย ปรียาดารา(ลีลาศ) รวมทั้ง มอบรางวัลพิเศษแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการกีฬา ได้แก่ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล และนายอาทิวราห์ คงมาลัย นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลสำหรับนักกีฬาดีเด่นของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปี 2561 รวมจำนวน 250 รางวัล อีกด้วย

 สำหรับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลดีเด่น 8 รางวัล ประกอบด้วย 1. นักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่น 2.นักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่น 3.นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่น 4.นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่น 5.นักกีฬาอาชีพดีเด่น 6.นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น 7.นักกีฬาคนพิการชายดีเด่นและ 8.นักกีฬาคนพิการหญิงดีเด่นจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, โล่รางวัล, เสื้อเบลเซอร์ และเข็มเกียรติคุณ ส่วนนักกีฬาที่ได้รับรางวัลรองดีเด่น ได้รับโล่รางวัล และเข็มเกียรติคุณ ส่วนบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น 4 สาขา ประกอบด้วย ผู้บริหารดีเด่น,นักวิชาการดีเด่น ,ผู้จัดการทีมดีเด่น และผู้ตัดสินดีเด่น รวมทั้ง ชนิดกีฬาทีมดีเด่น (sports)และทีมกีฬาดีเด่น(event) , ผู้ฝึกสอนนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น, ผู้ฝึกสอนนักกีฬาต่างประเทศดีเด่น, ผู้ฝึกสอนนักกีฬาอาชีพดีเด่น, ผู้ฝึกสอนนักกีฬาส่วนภูมิภาคดีเดน, ผู้ฝึกสอนนักกีฬาคนพิการดีเด่น, สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น, สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยดีเด่น, สมาคมกีฬาจังหวัดดีเด่น และรางวัลพิเศษแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการกีฬา จะได้รับโล่รางวัลอีกด้วย