ผลการแข่งขัน โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2563 รอบภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ผลการแข่งขัน โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2563 รอบภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ผลการแข่งขันแบดมินตันรายการ "โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2563 รอบภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)" ที่สนามพีรวัฒน์แบดมินตัน จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 63

 

หญิงเดี่ยว U13 กลุ่มเอ ขวัญข้าว สิงคิบุตร ชนะ ฐิตารีย์ พินิจการวัฒน์กุล 21-0 21-2 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที, หญิงเดี่ยว U13 กลุ่มบี ณัฏฐณิชา นานาวัน ชนะ ปัญญดา แสงสุวรรณ 22-20 18-21 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน 36 นาที

ชายเดี่ยว U15 ธีรุตม์ สรรพศรี ชนะ รอยอินทร์ ยุวชิต 21-17 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที, ทัพไท เพ็ชราชัย ชนะ ภาโชติ อาจทวีกุล 21-16 21-10 ใช้เวลาแข่งขัน 15 นาที

หญิงคู่ U17 กลุ่มเอ นันฐิญา ชาภักดี/ณัฏฐภรณ์ บุตรโคตร ชนะ วรรณวิศา ภัทรมณีโชติ/ณัฐธยาน์ หลาซุน 21-18 23-21 ใช้เวลาแข่งขัน 26 นาที, หญิงคู่ U17 กลุ่มบี มนัสนันท์ ปิติคำพร/เมธาวดี วงษ์ศรี ชนะ มนัญญา ศรีมันตะ/พีรชาภา สันติวรากร 21-19 24-22 ใช้เวลาแข่งขัน 27 นาที

ชายคู่ U17 ภัทรพล ผาบแก้ว/ศิวกร ระลาคี ชนะ ปัณฐวิชญ์ ทิพย์วิภากุล/ภูภัทร สุยะวารี 21-14 17-21 21-16 ใช้เวลาแข่งขัน 30 นาที, ยศวัจน์ ลัคนาอนันท์/ภูร์ เพียงพอ ชนะ พรลภัส กั้นกางกูล/ณพล หิมทอง คู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ 21-18 21-16 ใช้เวลาแข่งขัน 30 นาที

หญิงคู่ U15 กลุ่มเอ อาบบุญ ทาสะโก/พีรญา เวชวงษ์ คุ่มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ ศศิธร ตรีวชเมธากุล/ซาราห์ วิคทูเรีย รูธ 21-10 21-12 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที, หญิงคู่ U15 กลุ่มบี วินิธา ถวิลหวัง/ปภาวดี ผลทับทิม คู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ กรองแก้ว สุริยบุตร/ไหมดาว แพงเจริญ 21-16 10-21 21-17 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที, ธัญญชล ผิวงาม/ฟ้าใส สิงคิบุตร ชนะ ณัฏฐณิชชา ปิยะดารากร/ปิยพัชร์ ฮาดวิเศษ 21-12 23-21 ใช้เวลาแข่งขัน 24 นาที

ชายเดี่ยว U13 อินทัช พิมพ์ทอง ชนะ ศิวะรามช์ ลาโสภา 21-11 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที, รัชต์พิพัฒน์ ริ้วศรีกุล ชนะ ปัณณวัฒน์ ป้อมสุวรรณ 21-9 21-8, ณัฐวรรธน์ โชติกิตติพัทธ์ ชนะ ปราชญ์ เอื้อกิ่งเพชร 21-5 21-2, สิรสิชฌ์ เรืองผลวิวัฒน์ ชนะ ปราญชล สันติวรากร 21-15 21-15, ยศภัทร เหล่าเลิศวรกุล ชนะ ไอย์ณพงศ์ ริ้วศรีกุล 15-21 23-21 21-13

หญิงเดี่ยว U13 กลุ่มเอ กานติ์ชนิต เจริญจวง มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ ขวัญข้าว สิงคิบุตร 21-8 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที, หญิงเดี่ยวU13 กลุ่มบี นันท์นภัส ฮาดวิเศษ มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ ปัญญดา แสงสุวรรณ 21-11 21-12 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที

หญิงเดี่ยว U15 อาบบุญ ทาสะโก มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ ฟ้าใส สิงคิบุตร 18-21 21-12 21-14, ซาราห์ วิคทูเรีย รูธ ชนะ ธิราทร กออิสรานุภาพ 21-5 21-9, พีรญา เวชวงษ์ มือวางอันดับ 3 ของรายการ ชนะ ปภาวดี ผลทับทิม 21-7 21-13, นลิศา ไหมแพง ชนะ ณัฏฐณิชชา ปิยะดารากร 21-10 21-11, ปิยพัชร์ ฮาดวิเศษ ชนะ ธัญญชล ผิวงาม 21-12 23-21, ธนันพัชญ์ ทิพย์วิภากุล มือวางอันดับ 4 ของรายการ ชนะ กรองแก้ว สุริยบุตร 21-9 21-10, ศศิธร ตรีวชรเมธากุล ชนะ ไหมดาว แพงเจริญ 21-9 21-17, ลดาวัลย์ ศรีวิเศษ มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ วินิธา ถวิลหวัง 21-8 12-21 21-13

ชายเดี่ยว U15 ชยกร เวชวงษ์ มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ สหรัฐ หนังไทยสงค์

21-6 21-3 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที, พศวัต บุนนท์ ชนะ สุทธิพงษ์ ยิ่งเจริญลาภ 21-18 21-10, นรภัท ศรีนามล มือวางอันดับ 3 ของรายการ ชนะ ปัญจพล ธนะกิจพิพัฒน์ 21-4 21-6, ธีรุตม์ สรรพศรี ชนะ เตชิต วิริยชัยฤกษ์ 18-21 21-9 21-16, ทัพไท เพ็ชราชัย ชนะ สุทธีรพัธ ยิ่งเจริญลาภ 22-20 21-9, สุร กาญจนศิลป์ มือวางอันดับ 4 ของรายการ ชนะ ชานุ ขอคตสำโรง 21-8 21-6, ปิติภัทร ทะหา 16-21 21-13 21-8, กฤษฎิ์ ประภาศิริ มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ เภาร์ เพียงพอ 21-19 21-10

หญิงเดี่ยว U17 มนัญญา ศรีมันตะ ชนะ ณัฏฐภรณ์ บุตรโคตร 21-13 17-21 21-1, มนัสนันท์ ปิติคำพร ชนะ ปัณฑารีย์ ปั้นงาม 21-13 22-20, เมธาวดี วงษ์ศรี ชนะ วรรณวิศา ภัทรมณีโชติ 21-18 21-17, กฤดากานต์ บุญหวัง ชนะ พีรชาภา สันติวรากร 21-14 21-13, ณพล หิมทอง ชนะ ภัทรพล ผาบแก้ว 16-21 21-14 21-14

ชายเดี่ยว U17พลลภัตม์ สร้อยประเสริฐ ชนะ ชโยดม ภัทรมณีโชติ 21-7 21-12, ปัณฐวิชญ์ ทิพย์วิภากุล ชนะ ศิวกร ระลาคี 21-13 21-18, มณฑล ธนะรุ่งรักษ์ ชนะ กิตติศักดิ์ กุหลาบขาว 15-21 21-14 21-11, ยศวัจน์ ลัคนาอนันท์ ชนะ ภูภัทร สุยะวารี 21-16 14-21 21-18, ภูร์ เพียงพอ ชนะ ณัฐภัทร ฐิติพิบูลยางกูร 21-18 21-9

ชายคู่ U13 รัชต์พิพัฒน์ ริ้วศรีกุล/ไอย์ณพงศ์ ริ้วศรีกุล คู่มืออันดับ 2 ของรายการ ชนะ ปัณณวัฒน์ ป้อมสุวรรณ/อินทัช พิมพ์ทอง 21-9 19-21 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน 30 นาที

หญิงคู่ U15 กลุ่มเอ ธนันพัชญ์ ทิพย์วิภากุล/ลดาวัลย์ ศรีวิเศษ ชนะ ศศิธร ตรีวชรเมธากุล/ซาราห์ วิคทูเรีย รูธ 21-10 21-14 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที, หญิงคู่ U15 กลุ่มบี กรองแก้ว สุริยบุตร/ไหมดาว แพงเจริญ ชนะ ณัฏฐณิชชา ปิยะดารากร/ปิยพัชร์ ฮาดวิเศษ 21-6 21-7 ใช้เวลาแข่งขัน 16 นาที, หญิงคู่ U15 กลุ่มบี วินิธา ถวิลหวัง/ปภาวดี ผลทับทิม ชนะธัญญชล ผิวงาม/ฟ้าใส สิงคิบุตร 21-8 21-12 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที

หญิงคู่ U17 กลุ่มเอ มณฑิตา กออิสรานุภาพ/ณัฐมน สุขตัน คุ่มืออันดับ 1 ของโลก ชนะ นันฐิญา ชาภักดี/ณัฏฐภรณ์ บุตรโคตร 21-15 21-5 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที, หญิงคู่ U17 กลุ่มบี กฤดากานต์ บุญหวัง/จุฑามาศ อรจันทร์ คู่มืออันดับ 2 ของรายการ ชนะ มนัสนันท์ ปิติคำพร/เมธาวดี วงษ์ศรี 21-16 21-17 ใช้เวลาแข่งขัน 30 นาที

ชายคู่ U17 พรลภัส กั้นกางกูล/ณพล หิมทอง คู่มืออันดับ 2 ของรายการ ชนะ ภัทรพล ผาบแก้ว/ศิวกร ระลาคี 21-14 21-10, มณฑล ธนะรุ่งรักษ์/นพสิทธิ์ เจ๊กจันทึก คู่มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ ยศวัจน์ ลัคนาอนันท์/ภูร์ เพียงพอ 17-21 21-18 21-17