พิธีปิด “โครงการการปลูกฝังและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาแบดมินตันให้แก่นักเรียนโรงเรียนสวนลุมพินี”

พิธีปิด “โครงการการปลูกฝังและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาแบดมินตันให้แก่นักเรียนโรงเรียนสวนลุมพินี”

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีปิด “โครงการการปลูกฝังและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาแบดมินตันให้แก่นักเรียนโรงเรียนสวนลุมพินี” โดยมี คุณดำรงค์ รื่นสุข ผู้อำนวยการกองการกีฬา ,คุณมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน , คุณศิริรัตน์ พลเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนลุมพินี , พันตำรวจเอก จักรกริศน์ โฉสูงเนิน ผู้กำกับ สน. ลุมพินี และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงาน ณ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับโครงการการปลูกฝังและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาแบดมินตันให้แก่นักเรียนโรงเรียนสวนลุมพินี ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 30 คน สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ จัดให้มีอุปกรณ์กีฬาแบดมินตันพร้อมบุคลากร ทั้งผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ดำเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมและพัฒนาทักษะให้นักเรียนเล่นกีฬาแบดมินตันอย่างถูกวิธี และเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของนักเรียนให้แข็งแรง และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา