รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Badminton Academy Challenge (U23 Thai League 2017)

รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Badminton Academy Challenge (U23 Thai League 2017)

1.    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 สมัครผ่านอีเมลล์ btournament@gmail.com
2.    หลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นสโมสรอาชีพ
3.    แต่ละทีมมีนักกีฬาชายได้ไม่น้อยว่า 4  และนักกีฬาหญิงได้ไม่น้อยกว่า 4 แต่ทั้งทีมต้องไม่เกิน 12 และสำรองนักกีฬาชาย 2 คน นักกีฬาหญิง 2 คน ผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีมไม่เกิน 3 คน  
4.    เครื่องแต่งกายนักกีฬาในแต่ละทีมคนละ 4 ชุดและชุดวอร์ม 1 ชุด โดยให้ระบุ Size เสื้อ  กางเกง  กางเกงวอร์ม  เสื้อวอร์ม  ของนักกีฬาแต่ละคนจำนวน นักกีฬาชาย 6 นักกีฬาหญิง 6 คน  พร้อมทั้ง ผู้ฝึกสอน  ผู้จัดการทีม  จำนวน 3 คน
5.    ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทีมละ 10,000 บาท  โดยโอนเงินไปที่บัญชี  ธนาคารกสิกรไทย สาชาออลซี ซั่นท์ เพลส เลขบัญชี 020-8-83619-6 ชื่อบัญชี สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย – PAYPAL และแนบใบโอนเงินมาที่เมล btournament@gmail.com  (โอนเงินเมื่อสโมสรอาชีพอยู่ในอับดับที่ 1-8 โดยสมาคมจะแจ้งผลการจัดอันดับ วันที่ 9 กรกฎาคม 2560  และให้โอนเงินค่าสมัครภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560) สโมสรอาชีพที่โอนเงินภายในกำหนดถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์  กรณีสโมสรอาชีพไม่โอนเงินค่าสมัครภายในกำหนด สมาคมขอใช้สิทธิเลื่อนสโมสรอาชีพลำดับที่ 9 ให้เข้าร่วมการแข่งขัน 
6.    รับสมัครทั้งหมด 8 สโมสรอาชีพ  เมื่อมีการสมัครมาเกิน 8 สโมสรอาชีพ จะนำคะแนนของนักกีฬาแต่ละสโมสรอาชีพมารวมกันและเรียงลำดับ 1-8 ทีม โดยนำคะแนนสูงสุดของ ชาย 4 หญิง 4 มารวม คะแนนและนำมาจัดเรียงคะแนนตามลำดับ 1-8 ทีม โดยใช้ World Ranking, World Junior  Ranking และ Thailand Ranking ของวันพฤหัสที่ 29 มิถุนายน 2560  
ทั้งนี้ สมาคมให้สิทธิสโมสรอาชีพที่เป็นผู้สนับสนุนสนามจัดแข่งขันก่อน 1 สโมสรอาชีพ (หากสมัครเข้าร่วมแข่งขัน)


ดาวใบสมัคร <<Click>>
ดาวโหลดระเบียบการแข่งขันและโครงการ <<Click>>

ใบขึ้นทะเบียนจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ <<Click>>