รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำทีม (Liaison Officer)และผู้ประกาศภาษาอังกฤษและภาษาไทย (Announcer) รายการ Total BWF Thomas and Uber Cup Finals 2018

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำทีม (Liaison Officer)และผู้ประกาศภาษาอังกฤษและภาษาไทย (Announcer) รายการ Total BWF Thomas and Uber Cup Finals 2018

รายละเอียดประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำทีม (Liaison Officer) รายการ Total BWF Thomas and Uber Cup Finals 2018
<<Click>>
 

รายละเอียดประกาศรับสมัครผู้ประกาศภาษาอังกฤษและภาษาไทย (Announcer) รายการ Total BWF Thomas and Uber Cup Finals 2018
<<Click>>

ดาวโหลดใบสมัคร <<Click>>