การถ่ายทอดสด THOMAS & UBER CUP FINALS 2018 วันที่ 20 พ.ค. 2561

การถ่ายทอดสด THOMAS & UBER CUP FINALS 2018 วันที่ 20 พ.ค. 2561

การถ่ายทอดสดการแข่งขันแบดมินตัน TOTAL BWF THOMAS & UBER CUP FINALS 2018 วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561

THOMAS - อินเดีย พบกับ ฝรั่งเศส
คู่ที่ 1 : เวลา 09.00-10.00 น. ช่อง TrueSport HD 3 (ทรูสปอร์ต เอชดี 3) และ TrueSport 3 (ทรูสปอร์ต 3)
คู่ที่ 2 : เวลา 10.00-11.00 น. ช่อง TrueSport HD 3 (ทรูสปอร์ต เอชดี3) และ TrueSport 3 (ทรูสปอร์ต 3)
คู่ที่ 3 : เวลา 11.00-12.00 น. ช่อง TrueSport HD 3 (ทรูสปอร์ต เอชดี 3) และ TrueSport 3 (ทรูสปอร์ต 3)
คู่ที่ 4 : เวลา 12.00-13.00 น. ช่อง TrueSport HD 3 (ทรูสปอร์ต เอชดี 3) และ TrueSport 3 (ทรูสปอร์ต 3)
คู่ที่ 5 : เวลา 13.00-14.00 น. ช่อง TrueSport HD 3 (ทรูสปอร์ต เอชดี 3) และ TrueSport 3 (ทรูสปอร์ต 3)

UBER - จีนไทเป (ไต้หวัน) พบกับ ฮ่องกง
คู่ที่ 1 : เวลา 09.00-10.00 น. ช่อง TrueSport HD 2 (ทรูสปอร์ต เอชดี 2)
คู่ที่ 2 : เวลา 10.00-11.00 น. ช่อง TrueSport HD 2 (ทรูสปอร์ต เอชดี 2)
คู่ที่ 3 : เวลา 11.00-12.00 น. ช่อง TrueSport HD 2 (ทรูสปอร์ต เอชดี 2)
คู่ที่ 4 : เวลา 12.00-13.00 น. ช่อง TrueSport HD 2 (ทรูสปอร์ต เอชดี 2)
คู่ที่ 5 : เวลา 13.00-14.00 น. ช่อง TrueSport HD 2 (ทรูสปอร์ต เอชดี 2)

THOMAS - ญี่ปุ่น พบกับ ฮ่องกง
คู่ที่ 1 : เวลา 14.00-15.00 น. ช่อง TrueSport HD 2 (ทรูสปอร์ต เอชดี 2)
คู่ที่ 2 : เวลา 15.00-16.00 น. ช่อง TrueSport HD 2 (ทรูสปอร์ต เอชดี 2)
คู่ที่ 3 : เวลา 16.00-17.00 น. ช่อง TrueSport HD 2 (ทรูสปอร์ต เอชดี 2)
คู่ที่ 4 : เวลา 17.00-18.00 น. ช่อง TrueSport HD 2 (ทรูสปอร์ต เอชดี 2)
คู่ที่ 5 : เวลา 18.00-19.00 น. ช่อง TrueSport 5 (ทรูสปอร์ต 5)

UBER - ไทย พบกับ เยอรมนี
คู่ที่ 1 : เวลา 14.00-15.00 น. ช่อง TrueSport HD 3 (ทรูสปอร์ต เอชดี 3) และ TrueSport 3 (ทรูสปอร์ต 3)
คู่ที่ 2 : เวลา 15.00-16.00 น. ช่อง TrueSport HD 3 (ทรูสปอร์ต เอชดี3) และ TrueSport 3 (ทรูสปอร์ต 3)
คู่ที่ 3 : เวลา 16.00-17.00 น. ช่อง TrueSport HD 3 (ทรูสปอร์ต เอชดี 3) และ TrueSport 3 (ทรูสปอร์ต 3)
คู่ที่ 4 : เวลา 17.00-18.00 น. ช่อง TrueSport HD 3 (ทรูสปอร์ต เอชดี 3) และ TrueSport 3 (ทรูสปอร์ต 3)
คู่ที่ 5 : เวลา 18.00-19.00 น. ช่อง TrueSport HD 3 (ทรูสปอร์ต เอชดี 3) และ TrueSport 3 (ทรูสปอร์ต 3)

THOMAS - ไทย พบกับ เกาหลีใต้
คู่ที่ 1 : เวลา 19.00-20.00 น. ช่อง TrueSport HD 3 (ทรูสปอร์ต เอชดี 3) และ TrueSport 3 (ทรูสปอร์ต 3)
คู่ที่ 2 : เวลา 20.00-21.00 น. ช่อง TrueSport HD 3 (ทรูสปอร์ต เอชดี3) และ TrueSport 3 (ทรูสปอร์ต 3)
คู่ที่ 3 : เวลา 21.00-22.00 น. ช่อง TrueSport HD 3 (ทรูสปอร์ต เอชดี 3) และ TrueSport 3 (ทรูสปอร์ต 3)
คู่ที่ 4 : เวลา 22.00-23.00 น. ช่อง TrueSport HD 3 (ทรูสปอร์ต เอชดี 3) และ TrueSport 3 (ทรูสปอร์ต 3)
คู่ที่ 5 : เวลา 23.00-24.00 น. ช่อง TrueSport HD 3 (ทรูสปอร์ต เอชดี 3) และ TrueSport 3 (ทรูสปอร์ต 3)

UBER - เดนมาร์ก พบกับ รัสเซีย
คู่ที่ 1 : เวลา 19.00-20.00 น. ช่อง TrueSport HD 2 (ทรูสปอร์ต เอชดี 2)
คู่ที่ 2 : เวลา 20.00-21.00 น. ช่อง TrueSport HD 2 (ทรูสปอร์ต เอชดี 2)
คู่ที่ 3 : เวลา 21.00-22.00 น. ช่อง TrueSport HD 2 (ทรูสปอร์ต เอชดี 2)
คู่ที่ 4 : เวลา 22.00-23.00 น. ช่อง TrueSport HD 2 (ทรูสปอร์ต เอชดี 2)
คู่ที่ 5 : เวลา 23.00-24.00 น. ช่อง TrueSport 5 (ทรูสปอร์ต 5)

 

 

ติดตามอัพเดทผลการแข่งขันได้ทาง เฟซบุ๊กเพจ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ และเว็บไซต์ http://badmintonthai.or.th/