การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตัดสิน ระดับ 3 ประจำปี 2561

การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตัดสิน ระดับ 3 ประจำปี 2561

ดาวโหลดประกาศ <<Click>>

ผู้สนใจสามารถเข้าไปสมัครได้ที่

https://pass.dpe.go.th/welcome/room_detail/yvvnrv44zy (ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) 
https://pass.dpe.go.th/welcome/room_detail/aced77j6sv (ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)

ภายในวันที่ 10 สิงหาคม  2561  รับจำนวนจำกัด
-อบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพียง  25 ท่านเท่านั้น  
-อบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพียง 25 ท่านเท่านั้น