ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ผู้ใช้โปรแกรม Tournament Planner

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ผู้ใช้โปรแกรม  Tournament Planner

ตามที่สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ผู้ใช้โปรแกรม Tournament Planner สำหรับการจัดการแข่งขันแบดมินตัน ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนนวิทยุ-สารสิน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นั้น
บัดนี้คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สนใจที่ยื่นใบสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม  ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรม <<Click>>