ประวัติ

       

        สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2493 โดยมีผู้มีใจรักกีฬาแบดมินตันกลุ่มหนึ่ง อาทิหลวงธรรมนูญวุฒิกร (นายประวัติ ปัตตพงศ์) นายยง อุทิศกุล นายณัตินิยมวานิชได้ร่วมก่อตั้งสมาคมฯ ขึ้น พร้อมกับเรียนเชิญพระยาจินดารักษ์ (นายจำลอง สวัสดิชูโต) มาเป็นนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยคนแรก จดทะเบียนเป็นสมาชิกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติไอบีเอฟ. ในปีพ.ศ. 2494 เป็นสมาชิกอันดับที่ 19 ของโลก และสมาคมฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อยู่ภายในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อปีพ.ศ.2498 นายกสมาคมฯ ที่ผ่านมาต่อจากพระยาจินดารักษ์ คือ นายเลื่อน บัวสุวรรณ, นายจุลินทร์ล่ำซ่ำ,พลตำรวจโทต่อศักดิ์ยมนาค, พลตำรวจเอกประเสริฐรุจิรวงศ์, ท่านผู้หญิงวิจิตราธนะรัชต์(อยู่ในตำแหน่งไม่ครบวาระ), นายชำนาญ ยุวบูรณ์, พลตำรวจเอกพิชัยกุลละวณิชย์, พลตำรวจเอกชุมพลโลหะชาละ,พลเอกเทียนชัยสิริสัมพันธ์, นายเพียรศักดิ์ซอโสตถิกุล, นายกร ทัพพะรังสี, และศาสตราจารย์(พิเศษ)เจริญ วรรธนะสิน สมาคมฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงมอบถ้วยพระราชทานที่ออกแบบเป็นพิเศษ โดยช่างฝีมือเยี่ยมของประเทศแห่งยุคสมัย ให้แก่สมาคมฯ สำหรับผู้ครองตำแหน่งชนะเลิศแบดมินตันชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวแห่งประเทศไทยในปีพ.ศ. 2497 และถ้วยพระราชทานของทั้งสอง พระองค์ยังเป็นถ้วยรางวัลกีฬาที่สวยงามแม้กาลเวลาจะผ่านมากว่าครึ่งศตวรรษ สมาคมฯในฐานะองค์กรแบดมินตันแห่งชาติได้มีการพัฒนาวงการแบดมินตันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนกลายเป็นองค์กรแห่งชาติที่สหพันธ์แบดมินตันนานาชาติไอบีเอฟ. ถือว่าเป็นสมาคมฯ ระดับแนวหน้าที่มีศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับโลก สำคัญ ๆ ต่าง ๆ อาทิการแข่งขันโธมัส-อูเบอร์คัพ รอบชิงชนะเลิศกรังด์ปรีซ์เซอร์กิตโลก และการแข่งขันไทยแลนด์โอเพ่นประจำปีชิงเงินรางวัลหลายล้านบาทตั้งแต่ปีพ.ศ.2527ถึงปัจจุบันในปีพ.ศ. 2502 สมาคมฯ เป็นสมาชิกก่อตั้งของสมาพันธ์แบดมินตันแห่งเอเชีย (Asian Badminton Confederation) และมีบทบาทสำคัญในองค์กรแห่งนี้มาแต่ต้น ในปี ค.ศ.1982-1986 พลตำรวจเอกชุมพล โลหะชาละ ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกชาติเอเชียเป็นเอกฉันท์ให้เป็นประธานสมาพันธ์ฯ และต่อมา ศาสตราจารย์(พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกในชาติเอเชียให้ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการของสมาพันธ์ฯระหว่างปีค.ศ.1987-1990 และเป็นรองประธานสมาพันธ์ในปีค.ศ.1990-1992 ซึ่งในช่วงนี้ได้มีการใช้การตลาดเข้ามาสู่กีฬาแบดมินตันแห่งเอเชียจนสามารถมีความเป็นปึกแผ่นด้านการเงิน และต่อมาฯพณฯกร ทัพพะรังสีได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์ฯ ตั้งแต่ ปีค.ศ.1997-2000 และประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแชมเปี้ยนแบดมินตันแห่งเอเชียหลายครั้ง

        มาตรฐานการเล่นแบดมินตันของประเทศไทยสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติจัดให้อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก(จาก Statute Bookของสหพันธ์ฯ) เคยเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภททีมชายของโลก 2 ครั้งในประเภทรายบุคคล นักแบดมินตันไทยหลายรุ่น ยังครองตำแหน่งชนะเลิศประเภทบุคคลในประเทศต่างๆ นับตั้งแต่การแข่งขันแบดมินตันออล-อิงแลนด์ซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันชิงชนะเลิศระดับโลกอย่างไม่เป็นทางการ นักแบดมินตันไทยก็เคยเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศทั้งประเภทชายเดี่ยวและประเภทชายคู่และเคยครองชนะเลิศทั้งชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว และชายคู่ในการแข่งขันแบดมินตันระหว่างชาติและชนะเลิศของชาติต่างๆ ทั่วโลกในหลายประเทศ รวมทั้งมหกรรมกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ซีเกมส์ตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา นักแบดมินตันไทยได้ครองเหรียญทองเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงของแต่ละยุคสมัย

        ในปีค.ศ. 2000 ศาสตราจารย์(พิเศษ)เจริญ วรรธนะสินได้รับการยกย่องเข้าสู่ทำเนียบเกียรติคุณ (Hall of Fame) ของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติไอบีเอฟ และในปีค.ศ.2001ฯพณฯกร ทัพพะรังสีได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกสหพันธ์141 ชาติให้เป็นประธานสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติไอบีเอฟ นับเป็นเกียรติสูงสุดของวงการแบดมินตันไทยที่ได้รับจากนานาประเทศทั่วโลก

        ในปีพ.ศ.2546-2550ศาสตราจารย์(พิเศษ)เจริญ วรรธนะสิน นายกสมาคมฯ ได้ริเริ่มนำเครื่องมือจัดการสำเร็จรูป(ซอฟท์แวร์)การจับฉลากแบ่งสายด้วยระบบคอมพิวเตอร์จากยุโรปมาใช้เป็นแห่งแรก ในประเทศไทยโดยนายสุรศักดิ์ส่งวรกุลพันธ์ เลขาธิการสมาคมฯ ผู้ชำนาญการคอมพิวเตอร์ได้ประสานงานพัฒนาจนใช้เป็นภาษาไทยได้ทำให้การจับฉลากแบ่งสายเกิด ความรวดเร็วเที่ยงตรงยุติธรรม และโปร่งใสแล้ว เหมาะสมกับการจัดดารแข่งขันในปัจจุบันที่มีส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันแข่งขันมากกว่าหนึ่งพันแมทช์ใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง

        สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯเป็นองค์กรแบดมินตันแห่งชาติที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของสหพันธ์แบดมินตันโลก(BWF) สมาพันธ์แบดมินตันแห่งเอเชีย (BAC) คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย และได้รับการอนุมัติรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย