ปฏิทินการแข่งขัน

ค้นหา   
 
 

สัปดาห์ วันที่แข่ง รายการแข่งขัน แก้ไขเมื่อ ประเภท จังหวัด
ตุลาคม
43 21-25 Terminal 21 - VS BADMINTON CHAMPIONSHIP 2020 18/08/2020 Level 3 นครราชสีมา

Terminal 21 - VS BADMINTON CHAMPIONSHIP 2020

วันที่แข่ง 21/10/2020 - 25/10/2020

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 3

ระหว่างวันที่  21– 25  ตุลาคม  2563
ณ Terminal  Hall ห้างสรรพสินค้า TERMINAL 21 นครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา

 

กำหนดจัดการแข่งขัน
-แข่งขันระหว่างวันที่  21  -  25 ตุลาคม  2563
-เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม  2563
-ใช้คะแนนสะสมวันที่  7 ตุลาคม  2563
-ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขันวันที่  8 - 10 ตุลาคม  2563
-จับสายการแข่งขันวันที่  12 ตุลาคม  2563 

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 7 รุ่นอายุ ดังนี้
1. รุ่นอายุไม่เกิน 8   ปี (U9 ) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่

2. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (U11) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่

3. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (U13) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2551 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่

4. รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (U15) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2549 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่

5. รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (U17) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2547 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม

6. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (U19) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2545 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม

7. รุ่นทั่วไป                       ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม

 

อัตราค่าสมัคร

ในรุ่นเยาวชน ประเภทเดี่ยว คนละ 450.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 900.- บาท

รุ่นทั่วไป    ประเภทเดี่ยวคนละ 500 บาท/ประเภทคู่  คู่ละ 1,000  บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 07/10/2020

วันที่การจัดอันดับคะแนน 06/10/2020

วันแบ่งสายการแข่งขัน 12/10/2020

เงินรางวัลรวม : 277,600 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

พฤศจิกายน
47 19-23 MOMENTUM BY SPIRIT PATHUM THANI CUP 2020 15/08/2020 Level 4 ปทุมธานี

MOMENTUM BY SPIRIT PATHUM THANI CUP 2020

วันที่แข่ง 19/11/2020 - 23/11/2020

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 4
ระหว่างวันที่  19- 23 พฤศจิกายน  2563
SPIRTI  BADMINTON STADIUM จังหวัดปทุมธานี


กำหนดจัดการแข่งขัน
-แข่งขันระหว่างวันที่  19- 23 พฤศจิกายน  2563
-เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4  พฤศจิกายน2563
-ใช้คะแนนสะสมวันที่  3 พฤศจิกายน 2563
-ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขันวันที่  5 - 7 พฤศจิกายน2563
-จับสายการแข่งขันวันที่  9 พฤศจิกายน  2563

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 รุ่นอายุ ดังนี้
1.    รุ่นอายุไม่เกิน 8   ปี (U9 ) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่
2.    รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (U11) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่
3.    รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (U13) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2551 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่
4.    รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (U15) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2549 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่
5.    รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (U17) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2547 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม
6.    รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (U19) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2545 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม


อัตราค่าสมัคร
ในรุ่นเยาวชน ประเภทเดี่ยว คนละ 450.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 900.- บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 04/11/2020

วันที่การจัดอันดับคะแนน 03/11/2020

วันแบ่งสายการแข่งขัน 09/11/2020

เงินรางวัลรวม : 222,600 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

48 25-29 Granular Badminton Championships 2020 05/09/2020 Level 2 กรุงเทพมหานคร

Granular Badminton Championships 2020

วันที่แข่ง 25/11/2020 - 29/11/2020

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 2
ระหว่างวันที่  25  – 29  พฤศจิกายน  2563
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


กำหนดจัดการแข่งขัน
-แข่งขันระหว่างวันที่   25   -  29  พฤศจิกายน   2563
-เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
-ใช้คะแนนสะสมวันที่  10 พฤศจิกายน 2563
-ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขันวันที่  12 – 14  พฤศจิกายน 2563
-จับสายการแข่งขันวันที่   16 พฤศจิกายน 2563


แบ่งการแข่งขันออกเป็น 7 รุ่นอายุ ดังนี้
1.    รุ่นอายุไม่เกิน 8   ปี (U9 ) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่
2.    รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (U11) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่
3.    รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (U13) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2551 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่
4.    รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (U15) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2549 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม
5.    รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (U17) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2547 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม
6.    รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (U19) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2545 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม
7.    รุ่นทั่วไป            ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม

อัตราค่าสมัคร
ในรุ่นเยาวชน ประเภทเดี่ยว คนละ 450.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 900.- บาท
รุ่นทั่วไป    ประเภทเดี่ยวคนละ 500 บาท/ประเภทคู่  คู่ละ 1000  บาท


ในรุ่นสูงอายุ และ  ROOKIE  สมัครผ่านอีเมล์  nj_bad@hotmail.com
8. รุ่น  ROOKIE       ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม
9 รุ่นสูงอายุ           รุ่นอายุรวมกัน  70ปี, 80ปี, 90ปี ,100ปี ประเภทชายคู่/หญิงคู่

อัตราค่าสมัคร
รุ่นROOKIE/สูงอายุ    ประเภทเดี่ยวคนละ 500 บาท/ประเภทคู่  คู่ละ 1000  บาท
 


วันที่ปิดรับสมัคร 11/11/2020

วันที่การจัดอันดับคะแนน 10/11/2020

วันแบ่งสายการแข่งขัน 16/11/2020

เงินรางวัลรวม : 558,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

ธันวาคม
49 1-6 TOYOTA Thailand Open 2020 (ยกเลิก) 22/09/2020 International กรุงเทพมหานคร

TOYOTA Thailand Open 2020 (ยกเลิก)

วันที่แข่ง 01/12/2020 - 06/12/2020


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

    ดาวน์โหลด
49 4-7 MT ARENA BADMINTON JUNIOR 2020 22/09/2020 Level 4 ปทุมธานี

MT ARENA BADMINTON JUNIOR 2020

วันที่แข่ง 04/12/2020 - 07/12/2020

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 4
ระหว่างวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2563 
ณ สนามแบดมินตัน  MT ARENA  

กำหนดจัดการแข่งขัน
-แข่งขันระหว่างวันที่  4 - 7 ธันวาคม 2563
-เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
-ใช้คะแนนสะสมวันที่  24 พฤศจิกายน 2563
-ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขันวันที่  26 - 28 พฤศจิกายน 2563
-จับสายการแข่งขันวันที่   30 พฤศจิกายน 2563

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 รุ่นอายุ ดังนี้
1.    รุ่นอายุไม่เกิน 8   ปี (U9 ) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่
2.    รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (U11) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่
3.    รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (U13) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2551 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่
4.    รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (U15) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2549 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม
5.    รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (U17) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2547 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม


อัตราค่าสมัคร
ประเภทเดี่ยว คนละ 400.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 800.- บาท
 


วันที่ปิดรับสมัคร 25/11/2020

วันที่การจัดอันดับคะแนน 24/11/2020

วันแบ่งสายการแข่งขัน 30/11/2020

เงินรางวัลรวม : 102,400 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

50 9-13 Toyota Youth Badminton Super Series 2020 Final 22/09/2020 Level 1 นครราชสีมา

Toyota Youth Badminton Super Series 2020 Final

วันที่แข่ง 09/12/2020 - 13/12/2020

TOYOTA Youth Super Series 2020 รอบชิงชนะเลิศ
ณ  เซ็นทรัลพลาซา โคราช
เก็บคะแนนสะสม Level 1

กำหนดการแข่งขัน
- แข่งขันระหว่าง วันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2563
- นักกีฬาที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ต้องยืนยันเข้าร่วมแข่งขันภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563
พร้อมชำระค่าลงทะเบียน  ประเภทเดี่ยว คนละ 400 บาท / ประเภทคู่คู่ละ 800 บาท
โดยต้องส่งหลักฐาน โอนเงินค่าลงทะเบียน มาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขา ออลซีซั่นส์ เพลส  ชื่อบัญชี สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย – PAYPAL หมายเลขบัญชี 020-8-83619-6 และส่งหลักฐานการโอนเงินและประเภทที่สมัครเข้าแข่งขันมาที่ btournament@gmail.com ก่อนวันที่วันที่ 26 ตุลาคม 2563
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์แข่งขัน ระหว่างวันที่ 27 - 29  ตุลาคม 2563
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
- สำหรับการวางมือใช้คะแนนสะสม Toyota Youth Super Series 3 สนาม 
- ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com เลือกที่รายการ

คุณสมบัติที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
1.นักกีฬาที่มีคะแนนรวมดีที่สุด 16 คน/คู่ ในแต่ละประเภท มีสิทธิเล่นในรอบชิงชนะเลิศ 
(โดยคิดคะแนนรวมจากสนามที่ 1 – 4)
2.ถ้ามีนักกีฬา 2 คน/คู่ หรือมากกว่า ได้คะแนนเท่ากัน ผู้ที่มีสิทธิแข่งในรอบชิงชนะเลิศคือ
ผู้ที่ทำการแข่งขันจำนวนสนามมากที่สุด
3.นักกีฬาที่ถอนตัวไม่ยืนยันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะทำการเรียกลำดับถัดไปขึ้นมาแทน

 

จำนวนสายการแข่งขัน
ชายเดี่ยว    U11, U13, U15, U17 จำนวน 16 คน ที่คะแนนดีที่สุด3 สนาม
หญิงเดี่ยว    U11, U13, U15, U17 จำนวน 16 คน  ที่คะแนนดีที่สุด3 สนาม
ชายคู่    U11, U13, U15, U17 จำนวน 16 คู่  ที่คะแนนดีที่สุด3 สนาม
หญิงคู่    U11, U13, U15, U17 จำนวน 16 คู่ ที่คะแนนดีที่สุด3 สนาม
คู่ผสม    U11, U13, U15, U17 จำนวน 16 คู่ ที่คะแนนดีที่สุด3 สนาม
ทำการแข่งขันในรอบแรกแบบแบ่งกลุ่มพบกันหมด โดยให้อันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละกลุ่มเข้าไปทำการแข่งขันแบบแพ้คัดออก


วันที่ปิดรับสมัคร 26/10/2020

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน 02/11/2020

เงินรางวัลรวม : 500,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 18 Oct 2020