ปฏิทินการแข่งขัน

ค้นหา   
 
 

สัปดาห์ วันที่แข่ง รายการแข่งขัน แก้ไขเมื่อ ประเภท จังหวัด
กรกฎาคม
สิงหาคม
32 15-5 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ.2563) รอบมหกรรม จังหวัดศรีสะเกษ(เลื่อนการแข่งขัน) 12/07/2021 Level 1 ศรีสะเกษ

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ.2563) รอบมหกรรม จังหวัดศรีสะเกษ(เลื่อนการแข่งขัน)

วันที่แข่ง 15/08/2021 - 05/09/2021


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

กันยายน
35 4-12 เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี2564 (เลื่อนการแข่งขัน) 12/07/2021 Level 1 -

เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี2564 (เลื่อนการแข่งขัน)

วันที่แข่ง 04/09/2021 - 12/09/2021


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
36 7-12 Thailand Masters Game 2021 18/03/2021 กีฬาหน่วยงาน -

Thailand Masters Game 2021

วันที่แข่ง 07/09/2021 - 12/09/2021


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
37 13-18 ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2564 (เลื่อนการแข่งขัน) 12/07/2021 Level 1 -

ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2564 (เลื่อนการแข่งขัน)

วันที่แข่ง 13/09/2021 - 18/09/2021


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
38 20-24 YOUNG - AMPUNSUWAN AYUTTHAYA OPEN 2021 (NewDate) 30/06/2021 Level 4 พระนครศรีอยุธยา

YOUNG - AMPUNSUWAN AYUTTHAYA OPEN 2021 (NewDate)

วันที่แข่ง 20/09/2021 - 24/09/2021

เก็บคะแนนสะสม  ในระดับ LEVEL 4

- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 8 กันยายน 2564
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน วันที่ 9 - 11 กันยายน 2564
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 13 กันยายน 2564 
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564
- เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬา ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา 08:00 น.
- การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ  YOUNG  รุ่น  World Series ความเร็ว 76

 

รุ่นแข่งขัน U9,  U11,  U13,  U15,  U17,  U19

ชายเดี่ยว รับจำนวน 64 คน
หญิงเดี่ยว รับจำนวน 64 คน
ชายคู่ รับจำนวน 32 คู่
หญิงคู่ รับจำนวน 32 คู่
คู่ผสม รับจำนวน 32 คู่


วันที่ปิดรับสมัคร 08/09/2021

วันที่การจัดอันดับคะแนน 07/09/2021

วันแบ่งสายการแข่งขัน 13/09/2021

เงินรางวัลรวม : 216,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

ตุลาคม
39 1-7 THE MALL THAILAND BADMINTON OPEN 2021 14/12/2020 TBC นครราชสีมา

THE MALL THAILAND BADMINTON OPEN 2021

วันที่แข่ง 01/10/2021 - 07/10/2021


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
40 8-14 TOT CUP 2021 22/03/2021 Level 4 กรุงเทพมหานคร

TOT CUP 2021

วันที่แข่ง 08/10/2021 - 14/10/2021

เก็บคะแนนสะสม ในระดับ LEVEL 4

-เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่  22  กันยายน 2564
-ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่างวันที่  23  –  25  กันยายน 2564
-จับสายการแข่งขัน วันที่  27  กันยายน 2564  เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
-ใช้คะแนนวางมือวันที่  21  กันยายน 2564
-แข่งขันระหว่างวันที่ 8 – 14 ตุลาคม 2564
-ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com
-เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬา ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา 08:00 น.


วันที่ปิดรับสมัคร 22/09/2021

วันที่การจัดอันดับคะแนน 21/09/2021

วันแบ่งสายการแข่งขัน 27/09/2021

เงินรางวัลรวม : 272,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

42 18-22 SPIRIT BY MANEEPONG CHAMPIONSHIPS 2021 14/12/2020 กีฬาหน่วยงาน -

SPIRIT BY MANEEPONG CHAMPIONSHIPS 2021

วันที่แข่ง 18/10/2021 - 22/10/2021


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
42 23-27 TERMINAL 21-VICTOR BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2021 14/12/2020 TBC -

TERMINAL 21-VICTOR BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2021

วันที่แข่ง 23/10/2021 - 27/10/2021


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
พฤศจิกายน
44 2-7 YONEX-SINGHA-BANGCHAK-BTY International Championships 2021 12/07/2021 TBC -

YONEX-SINGHA-BANGCHAK-BTY International Championships 2021

วันที่แข่ง 02/11/2021 - 07/11/2021


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
ธันวาคม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 12 Jul 2021