ปฏิทินการแข่งขัน

ค้นหา   
 
 

สัปดาห์ วันที่แข่ง รายการแข่งขัน แก้ไขเมื่อ ประเภท จังหวัด
พฤษภาคม
มิถุนายน
23 4-9 SCG Junior Badminton Championships 2019 รอบชิงชนะเลิศเยาวชนแห่งประเทศไทย 03/04/2019 ชิงแชมป์ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

SCG Junior Badminton Championships 2019 รอบชิงชนะเลิศเยาวชนแห่งประเทศไทย

วันที่แข่ง 04/06/2019 - 09/06/2019

-เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 1

-นักกีฬามีสิทธิสมัครลงแข่งขันได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น
-เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
-ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่างวันที่  25 - 27  พฤษภาคม 2562
-ใช้คะแนนวางมือวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
-จับสายการแข่งขัน วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ณ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
-แข่งขันระหว่างวันที่ 4 – 9 มิถุนายน 2562
-ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com
-ประชุมผู้จัดการทีมก่อนแข่งขัน 4 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ณสนามแข่งขัน
-การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ  โยเน็กซ์ รุ่น Aerosensa-20 Speed # 1

- รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี(U19) ทั้ง 5 ประเภท และประเภทคู่ผสม รุ่น U15, U17 จะมีแข่งขันเฉพาะ
รอบชิงชนะเลิศเยาวชนประเทศไทย (นักกีฬามีสิทธิสมัครลงแข่งขันเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นและสามารถ  
จับคู่ต่างภูมิภาคได้)
-กรณีที่นักกีฬาสมัครรุ่น U19 ในรอบชิงชนะเลิศเยาวชนประเทศไทย และเป็นตัวแทนจากภูมิภาคจากรุ่นอายุ U13,U15,U17 จะไม่สามารถสมัครแข่งขันในประเภท BSU19,GSU19,BDU19,GDU19 ได้   
 แต่สมัครได้เฉพาะประเภทคู่ผสม U15 หรือ คู่ผสม U17 หรือ คู่ผสม U19 ได้เพียง 1 ประเภท เท่านั้น

 


วันที่ปิดรับสมัคร 23/05/2019

วันที่การจัดอันดับคะแนน 20/05/2019

วันแบ่งสายการแข่งขัน 28/05/2019

เงินรางวัลรวม : 694,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

24 12-16 BANGKOK BADMINTON OPEN 2019 27/03/2019 BAT -

BANGKOK BADMINTON OPEN 2019

วันที่แข่ง 12/06/2019 - 16/06/2019


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
กรกฎาคม
27 5-9 JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2019 สนามที่ 2 04/05/2019 Level 6 เชียงราย

JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2019 สนามที่ 2

วันที่แข่ง 05/07/2019 - 09/07/2019

เก็บคะแนนสะสม  ในระดับ LEVEL 6

-เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง  19 มิถุนายน 2562
-ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่าง  20 – 23  มิถุนายน 2562
-จับสายการแข่งขัน   24 มิถุนายน 2562
-ใช้คะแนนวางมือ   18 มิถุนายน 2562
-แข่งขันระหว่าง วันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2562
-ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com
-เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬา ในวันที่  5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา   08.00 น.
-การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ  HANGYU


วันที่ปิดรับสมัคร 19/06/2019

วันที่การจัดอันดับคะแนน 18/06/2019

วันแบ่งสายการแข่งขัน 24/06/2019

เงินรางวัลรวม : 150,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

29 16-22 กีฬาแบดมินตันนักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 03/05/2019 Level 5 กรุงเทพมหานคร

กีฬาแบดมินตันนักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562

วันที่แข่ง 16/07/2019 - 22/07/2019

-เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
-ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬาถึงวันที่  4 – 7  กรกฎาคม 2562.ที่  bat.tournamentsoftware.com
-จับสลากแบ่งสายการแข่งขันในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
-ใช้คะแนนอันดับมือ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สวนลุมพินี
-แข่งขันระหว่างวันที่  16 - 22 กรกฏาคม 2562 ณ สนามแบดมินตันกองทัพอากาศ เขต 3 ท่าดินแดง กรุงเทพฯ
-สามารถดูสายการแข่งขัน ที่ http :// bat.tournamentsoftware.com 
และที่บอร์ด ณ สนามแบดมินตัน ทอ.เขต ๓ ท่าดินแดง ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพ ฯ
-ประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬาในวันที่ 16 ก.ค.62 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน สนามแบดมินตันกองทัพอากาศ เขต 3 ท่าดินแดง เวลา 0800 น
 


วันที่ปิดรับสมัคร 03/07/2019

วันที่การจัดอันดับคะแนน 02/07/2019

วันแบ่งสายการแข่งขัน 08/07/2019

เงินรางวัลรวม : 181,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

31 29-3 Toyota Thailand Open 2019 27/03/2019 International -

Toyota Thailand Open 2019

วันที่แข่ง 29/07/2019 - 03/08/2019


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
สิงหาคม
32 8-12 Toyota Youth Badminton Super Series 2019 สนาม 1 20/05/2019 Level 4 กรุงเทพมหานคร

Toyota Youth Badminton Super Series 2019 สนาม 1

วันที่แข่ง 08/08/2019 - 12/08/2019


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม : 242,500 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

กันยายน
36 4-8 Toyota Youth Badminton Super Series 2019 สนาม 2 20/05/2019 Level 4 สุราษฎร์ธานี

Toyota Youth Badminton Super Series 2019 สนาม 2

วันที่แข่ง 04/09/2019 - 08/09/2019


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม : 242,500 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

39 26-30 JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2019 สนามที่ 3 04/05/2019 Level 5 นครราชสีมา

JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2019 สนามที่ 3

วันที่แข่ง 26/09/2019 - 30/09/2019

เก็บคะแนนสะสม  ในระดับ LEVEL 5

-เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง  11 กันยายน 2562
-ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่าง  12 – 14  กันยายน 2562
-จับสายการแข่งขัน   15 กันยายน 2562
-ใช้คะแนนวางมือ   10 กันยายน 2562
-แข่งขันระหว่าง วันที่ 26 – 30  กันยายน 2562
-ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com
-เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬา ในวันที่  26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา   08.00 น.
-การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ  HANGYU


วันที่ปิดรับสมัคร 11/09/2019

วันที่การจัดอันดับคะแนน 10/09/2019

วันแบ่งสายการแข่งขัน 15/09/2019

เงินรางวัลรวม : 163,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

ตุลาคม
40 3-7 THE MALL THAILAND BADMINTON OPEN 2019 09/05/2019 Level 2 นครราชสีมา

THE MALL THAILAND BADMINTON OPEN 2019

วันที่แข่ง 03/10/2019 - 07/10/2019

เก็บคะแนนสะสม ในระดับ LEVEL 2

-เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง  18  กันยายน 2562
-ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่าง  19 - 22  กันยายน 2562
-จับสายการแข่งขัน   24  กันยายน 2562
-ใช้คะแนนวางมือ   17  กันยายน 2562
-แข่งขันระหว่าง วันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2562
-ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com 
-เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬา ในวันที่  3 ตุลาคม 2562  ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา   08.00 น.
สถานที่แข่งขัน  ณ ห้างสรรพสินค้า  เดอะมอล์นครราชสีมา


วันที่ปิดรับสมัคร 18/09/2019

วันที่การจัดอันดับคะแนน 17/03/2019

วันแบ่งสายการแข่งขัน 24/09/2019

เงินรางวัลรวม : 467,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

40 1-6 SCG All Thailand Badminton Championships 2019 06/04/2019 Level 1 กรุงเทพมหานคร

SCG All Thailand Badminton Championships 2019

วันที่แข่ง 01/10/2019 - 06/10/2019


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
41 9-15 TOT - SportsMAAX Cup 2019 28/04/2019 Level 4 กรุงเทพมหานคร

TOT - SportsMAAX Cup 2019

วันที่แข่ง 09/10/2019 - 15/10/2019

เก็บคะแนนสะสม ในระดับ LEVEL 4

-เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2562
-ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2562
-จับสายการแข่งขัน วันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
-ใช้คะแนนวางมือวันที่ 24 กันยายน 2562
-แข่งขันระหว่างวันที่  9 – 15 ตุลาคม 2562
-ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com
-เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผดชอบนักกีฬา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา 08:00 น
-การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ MAAX  รุ่น No.1  Speed 76


วันที่ปิดรับสมัคร 25/09/2019

วันที่การจัดอันดับคะแนน 24/09/2019

วันแบ่งสายการแข่งขัน 29/09/2019

เงินรางวัลรวม : 272,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

43 23-27 Toyota Youth Badminton Super Series 2019 สนาม 3 20/05/2019 Level 4 เชียงราย

Toyota Youth Badminton Super Series 2019 สนาม 3

วันที่แข่ง 23/10/2019 - 27/10/2019


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม : 242,500 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

44 30-3 FUTURE ARENA BADMINTON 2019 27/03/2019 Level 3 ปทุมธานี

FUTURE ARENA BADMINTON 2019

วันที่แข่ง 30/10/2019 - 03/11/2019

เก็บคะแนนระดับ Level 3

- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 
- ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2562
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 22 ตุลาคม 2562   ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ 15 ตุลาคม 2562
- แข่งขันระหว่าง วันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562    
- ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com 
- เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา 08:00 น. 
 


วันที่ปิดรับสมัคร 16/10/2019

วันที่การจัดอันดับคะแนน 15/10/2019

วันแบ่งสายการแข่งขัน 22/10/2019

เงินรางวัลรวม : 313,600 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

พฤศจิกายน
45 7-11 JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2019 สนามที่ 4 04/05/2019 Level 6 ภูเก็ต

JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2019 สนามที่ 4

วันที่แข่ง 07/11/2019 - 11/11/2019

เก็บคะแนนสะสม  ในระดับ LEVEL 6


-เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง  23 ตุลาคม 2562
-ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่าง  24 - 26 ตุลาคม 2562
-จับสายการแข่งขัน   27 ตุลาคม 2562
-ใช้คะแนนวางมือ   22 ตุลาคม 2562
-แข่งขันระหว่าง วันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2562
-ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com
-เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬา ในวันที่  7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา   08.00 น.
-การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ  HANGYU


วันที่ปิดรับสมัคร 23/10/2019

วันที่การจัดอันดับคะแนน 22/10/2019

วันแบ่งสายการแข่งขัน 27/10/2019

เงินรางวัลรวม : 150,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

46 13-17 Toyota Youth Badminton Super Series 2019 สนาม 4 20/05/2019 Level 4 นครราชสีมา

Toyota Youth Badminton Super Series 2019 สนาม 4

วันที่แข่ง 13/11/2019 - 17/11/2019


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม : 242,500 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

ธันวาคม
49 6-10 YONEX RISSING STAR 2019 11/04/2019 -

YONEX RISSING STAR 2019

วันที่แข่ง 06/12/2019 - 10/12/2019


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
50 11-15 Toyota Youth Badminton Super Series Final 2019 20/05/2019 Level 4 กรุงเทพมหานคร

Toyota Youth Badminton Super Series Final 2019

วันที่แข่ง 11/12/2019 - 15/12/2019


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
51 21-25 JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2019 สนามที่ 5 04/05/2019 Level 5 กรุงเทพมหานคร

JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2019 สนามที่ 5

วันที่แข่ง 21/12/2019 - 25/12/2019

เก็บคะแนนสะสม  ในระดับ LEVEL 5


-เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง  4 ธันวาคม 2562
-ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่าง  5-7 ธันวาคม 2562
-จับสายการแข่งขัน   8 ธันวาคม 2562
-ใช้คะแนนวางมือ   3 ธันวาคม 2562
-แข่งขันระหว่าง วันที่  21 – 25  ธันวาคม 2562
-ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com
-เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬา ในวันที่  21 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา   08.00 น.
-การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ  HANGYU


วันที่ปิดรับสมัคร 04/12/2019

วันที่การจัดอันดับคะแนน 03/12/2019

วันแบ่งสายการแข่งขัน 07/12/2019

เงินรางวัลรวม : 163,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

51 22-28 กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์” 02/04/2019 กีฬาหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร

กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์”

วันที่แข่ง 22/12/2019 - 28/12/2019


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 20 May 2019