ปฏิทินการแข่งขัน

ค้นหา   
 
 

สัปดาห์ วันที่แข่ง รายการแข่งขัน แก้ไขเมื่อ ประเภท จังหวัด
กันยายน
ตุลาคม
40 2-7 SCG All Thailand Badminton Championships 2018 20/09/2018 Level 1 นนทบุรี

SCG All Thailand Badminton Championships 2018

วันที่แข่ง 02/10/2018 - 07/10/2018

-เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 1


-เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2561
-ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน  2561
-จับสายการแข่งขัน วันที่ 25 กันยายน  2561 ณ ห้องประชุม ณ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
-ใช้คะแนนวางมือวันที่ 20 กันยายน 2561
-แข่งขันระหว่างวันที่ 2 - 7 ตุลาคม 2561
-ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com
-ประชุมผู้จัดการทีมก่อนแข่งขัน วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00 น.ณ สนามแข่งขัน แจ้งวัฒนะฮอลล์, เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ จ. นนทบุรี 
-การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ  โยเน็กซ์ รุ่น Aerosensa-20 Speed # 1
-ทดลองใช้กติกาการเสริฟลูกขนไก่ 1.15 เมตร

แผนที่สนามแข่งขัน


วันที่ปิดรับสมัคร 19/09/2018

วันที่การจัดอันดับคะแนน 20/09/2018

วันแบ่งสายการแข่งขัน 25/09/2018

เงินรางวัลรวม : 1,020,000. บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : นายสายัณห์ พุทธวรรณ

40 6-8 ยูธ โอลิมปิก 19/10/2017 International -

ยูธ โอลิมปิก

วันที่แข่ง 06/10/2018 - 08/10/2018


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
41 10-16 TOT Mizuno Cup 2018 29/06/2018 Level 4 กรุงเทพมหานคร

TOT Mizuno Cup 2018

วันที่แข่ง 10/10/2018 - 16/10/2018

เก็บคะแนนสะสมเยาวชน  ในระดับ LEVEL 4

-เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 กันยายน 2561
-ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2561
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 28 กันยายน 2561เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
-ใช้คะแนนวางมือ วันที่  20 กันยายน 2561
-แข่งขันระหว่างวันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2561
-ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com
-เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผดชอบนักกีฬา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา 08:00 น.
-การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ Mizuno รุ่นChamp ความเร็ว 76


วันที่ปิดรับสมัคร 24/09/2018

วันที่การจัดอันดับคะแนน 20/09/2018

วันแบ่งสายการแข่งขัน 28/09/2018

เงินรางวัลรวม : 272,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

41 11-21 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (พ.ศ.2562) รอบคัดเลือกภาค 1 28/08/2018 กีฬาหน่วยงาน สมุทรสงคราม

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (พ.ศ.2562) รอบคัดเลือกภาค 1

วันที่แข่ง 11/10/2018 - 21/10/2018


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
42 19-23 MT ARENA MINI BADMINTON 2018 15/08/2018 Level 6 กรุงเทพมหานคร

MT ARENA MINI BADMINTON 2018

วันที่แข่ง 19/10/2018 - 23/10/2018

เก็บคะแนนสะสมเยาวชน ในระดับ LEVEL 6

-เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม  2561 
-ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม  2561
-จับสายการแข่งขัน วันที่ 11 ตุลาคม   2561 ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
-ใช้คะแนนวางมือ วันที่ 4 ตุลาคม  2561
-แข่งขันระหว่าง วันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2561  
-ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsofteare.com 
-เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬา ในวันที่ 19  ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา 08:00 น. 
-การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ YONEX AS10


วันที่ปิดรับสมัคร 05/10/2018

วันที่การจัดอันดับคะแนน 04/10/2018

วันแบ่งสายการแข่งขัน 11/10/2018

เงินรางวัลรวม : 95,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

42 19-29 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (พ.ศ.2562) รอบคัดเลือกภาค 3 28/08/2018 กีฬาหน่วยงาน หนองคาย

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (พ.ศ.2562) รอบคัดเลือกภาค 3

วันที่แข่ง 19/10/2018 - 29/10/2018


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
42 19-29 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (พ.ศ.2562) รอบคัดเลือกภาค 4 28/08/2018 กีฬาหน่วยงาน ชุมพร

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (พ.ศ.2562) รอบคัดเลือกภาค 4

วันที่แข่ง 19/10/2018 - 29/10/2018


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
42 20-30 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (พ.ศ.2562) รอบคัดเลือกภาค 5 28/08/2018 กีฬาหน่วยงาน พิษณุโลก

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (พ.ศ.2562) รอบคัดเลือกภาค 5

วันที่แข่ง 20/10/2018 - 30/10/2018


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
43 25-29 FUTURE ARENA OPEN 2018 25/04/2018 Level 3 ปทุมธานี

FUTURE ARENA OPEN 2018

วันที่แข่ง 25/10/2018 - 29/10/2018

เก็บคะแนนระดับ Level 3

-เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2561
-ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2561
-จับสายการแข่งขัน วันที่ 16 ตุลาคม  2561 ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
-ใช้คะแนนวางมือวันที่ 4 ตุลาคม 2561
-แข่งขันระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม  2561
-ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com
-เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผดชอบนักกีฬา ในวันที่ 25  ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา 08:00 น.


วันที่ปิดรับสมัคร 10/10/2018

วันที่การจัดอันดับคะแนน 04/10/2018

วันแบ่งสายการแข่งขัน 16/10/2018

เงินรางวัลรวม : 311,600 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

43 26-4 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (พ.ศ.2562) รอบคัดเลือกภาค 2 28/08/2018 กีฬาหน่วยงาน กาญจนบุรี

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (พ.ศ.2562) รอบคัดเลือกภาค 2

วันที่แข่ง 26/10/2018 - 04/11/2018


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
พฤศจิกายน
46 18-28 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561)รอบ มหกรรม "เจียงฮายเกมส์" 20/09/2018 Level 1 เชียงราย

กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561)รอบ มหกรรม "เจียงฮายเกมส์"

วันที่แข่ง 18/11/2018 - 28/11/2018


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

ธันวาคม
49 8-12 ดาวรุ่งโยเน็ก 2018 15/08/2018 Level 5 กรุงเทพมหานคร

ดาวรุ่งโยเน็ก 2018

วันที่แข่ง 08/12/2018 - 12/12/2018

เก็บคะแนนสะสม  ในระดับ LEVEL 5

- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน  2561 
- ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน  2561
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 1 ธันวาคม  2561 ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ 22 พฤศจิกายน  2561
- แข่งขันระหว่าง วันที่ 8 – 12 ธันวาคม 2561  
- ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsofteare.com 
- เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬา ในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา 08:00 น. 
- การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ YONEX AS20 Speed1
- ห้ามนักกีฬาทีมชาติชุดปัจจุบันสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน


วันที่ปิดรับสมัคร 23/11/2018

วันที่การจัดอันดับคะแนน 22/11/2018

วันแบ่งสายการแข่งขัน 01/12/2018

เงินรางวัลรวม : 118,200 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

51 22-26 JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2018 15/08/2018 Level 6 กรุงเทพมหานคร

JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2018

วันที่แข่ง 22/12/2018 - 26/12/2018

เก็บคะแนนสะสม  ในระดับ LEVEL 6

-เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม  2561 
-ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่างวันที่ 8 - 12 ธันวาคม  2561
-จับสายการแข่งขัน วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
-ใช้คะแนนวางมือ วันที่ 6 ธันวาคม  2561
-แข่งขันระหว่าง วันที่ 22 – 26  ธันวาคม 2561  
-ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsofteare.com 
-เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬา ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา 08:00 น. 
-การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ YONEX AS10


วันที่ปิดรับสมัคร 07/12/2018

วันที่การจัดอันดับคะแนน 06/12/2018

วันแบ่งสายการแข่งขัน 13/12/2018

เงินรางวัลรวม : 154,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 20 ก.ย. 2018