เปิดรับสมัครถึงวันที่ 11 มีนาคม 2559
ประกาศสายการแข่งขัน

 

 

Logo Bad-2016 2 1

International Challenge
17 - 22 May 2016
Trang, Thailand

<<Results>> 

art10-2

Continental Individual Championships
19 Apr - 1 May 2016
WuhanChina
<<Results>>

 

 

 


สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญสโมสรสมาชิก (สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ) ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสมาคมฯ วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 14:00 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ ถ.ราชดำริ  สำหรับการส่งผู้แทนสโมสรสมาชิกเข้าร่วมประชุม ประธานหรือเลขาธิการของชมรมหรือสโมสรสมาชิกต้องมีหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาในวันประชุม และตามข้อบังคับ สโมสรสมาชิกต้องชำระค่าบำรุงประจำปีให้เรียบร้อยก่อนเข้าร่วมประชุม กรุณาติดต่อนายทะเบียน คุณทัศนะ พฤกษาไพศาลศิลป์ โทร 0819434791 

Kharkiv, UKR