new logo2015 blue2
หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬา
BWF World Junior Championships 2016
ณ เมืองบิลเบา ประเทศสเปน


 

 

 new logo2015 blue2 

รายชื่อนักกีฬา
SCG Badminton Asia
Junior Championship 2016

 

 

 

 


สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระ เมษายน 2559 เวลา 14:00 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา 

Kharkiv, UKR