new logo2015 blue2

ประกาศ
โครงการอบรมสัมมนาผู้ฝึกสอนด้านการฝึกสอนและการบริหารระดับสูง
ประจำปี 2559

 

new logo2015 blue2 
ประกาศ
เรื่องรับสมัครผู้ฝึกสอนแบดมินตัน
ประจำสมาคมฯ

 

 

 

 


สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระ เมษายน 2559 เวลา 14:00 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา 

Kharkiv, UKR