ปฏิทินการแข่งขัน

ค้นหา   
 
 

สัปดาห์ วันที่แข่ง รายการแข่งขัน แก้ไขเมื่อ ประเภท จังหวัด
สิงหาคม
32 9-13 โตโยต้า ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2563 22/07/2020 ชิงแชมป์ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

โตโยต้า ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2563

วันที่แข่ง 09/08/2020 - 13/08/2020

-สถานที่แข่งขัน ; ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

-ประชุมผู้จัดการทีม วันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 น. ห้องประชุมสนามแข่งขัน

ประเภท จำนวนที่รับ
ชายเดี่ยว รับจำนวน 64 คน
หญิงเดี่ยว รับจำนวน 64 คน
ชายคู่ รับจำนวน 64 คู่
หญิงคู่ รับจำนวน 64 คู่
คู่ผสม รับจำนวน 64 คู่


วันที่ปิดรับสมัคร 29/07/2020

วันที่การจัดอันดับคะแนน 28/07/2020

วันแบ่งสายการแข่งขัน 03/08/2020

เงินรางวัลรวม : 1,020,000

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

35 28-31 JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2020 สนามที่ 3 ยกเลิกการแข่งขัน 25/05/2020 TBC เชียงใหม่

JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2020 สนามที่ 3 ยกเลิกการแข่งขัน

วันที่แข่ง 28/08/2020 - 31/08/2020


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
กันยายน
36 1-5 Bangkok Badminton 2020 05/08/2020 Level 4 กรุงเทพมหานคร

Bangkok Badminton 2020

วันที่แข่ง 01/09/2020 - 05/09/2020

เก็บคะแนนสะสม  ในระดับ LEVEL 4

- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2563
- ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2563
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ 18 สิงหาคม 2563
- แข่งขันระหว่าง วันที่ 1 - 5 กันยายน 2563
- ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsofteare.com 
- เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬา ในวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา 08:00 น.
- การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ Feliz Speed 76


วันที่ปิดรับสมัคร 18/08/2020

วันที่การจัดอันดับคะแนน 17/08/2020

วันแบ่งสายการแข่งขัน 23/08/2020

เงินรางวัลรวม : 144,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

37 9-13 Toyota Youth Badminton Super Series 2020 สนาม 1 16/07/2020 Level 4 กรุงเทพมหานคร

Toyota Youth Badminton Super Series 2020 สนาม 1

วันที่แข่ง 09/09/2020 - 13/09/2020


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
38 15-20 Thailand Open Masters Game 2020 13/07/2020 กีฬาหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร

Thailand Open Masters Game 2020

วันที่แข่ง 15/09/2020 - 20/09/2020


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
39 21-26 YONEX-SINGHA-BANGCHAK-BTY International Championships 2020 ยกเลิกการแข่งขัน 04/06/2020 Level 3 กรุงเทพมหานคร

YONEX-SINGHA-BANGCHAK-BTY International Championships 2020 ยกเลิกการแข่งขัน

วันที่แข่ง 21/09/2020 - 26/09/2020

ยกเลิกการแข่งขัน

เก็บคะแนนสะสม  ในระดับ LEVEL 3

- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2563
- ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2563
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 7 เมษายน 2563  ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ 31 มีนาคม 2563
- แข่งขันระหว่าง วันที่ 19-26 เมษายน 256
3
- ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com 
- เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬา ในวันที่ 19 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา 08:00 น.
- การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ YONEX AS 20


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม : 400,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

40 28-2 Toyota Youth Badminton Super Series 2020 สนาม 2 16/07/2020 Level 4 -

Toyota Youth Badminton Super Series 2020 สนาม 2

วันที่แข่ง 28/09/2020 - 02/10/2020


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
ตุลาคม
40 3-8 THE MALL THAILAND BADMINTON OPEN 2020 29/07/2020 Level 2 นครราชสีมา

THE MALL THAILAND BADMINTON OPEN 2020

วันที่แข่ง 03/10/2020 - 08/10/2020

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 2

ระหว่างวันที่ 3 – 8  ตุลาคม  2563 ณ MCC HALL THE MALL นครราชสีมา

-เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2563
-ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขันวันที่  17 - 19 กันยายน 2563
-จับสายการแข่งขันวันที่   21 กันยายน 2563
-นักกีฬาสามารถสมัครแข่งขันได้ 2 รุ่น และจะต้องไม่เกิน 3 ประเภท 

 

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 7 รุ่นอายุ ดังนี้

1. รุ่นอายุไม่เกิน 8   ปี (U9 ) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่

2. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (U11) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่

3. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (U13) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2551 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่

4. รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (U15) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2549 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม

5. รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (U17) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2547 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม

6. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (U19) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2545 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม

7. รุ่นทั่วไป                       ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม

 

อัตราค่าสมัคร

ในรุ่นเยาวชน ประเภทเดี่ยว คนละ 450.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 900.- บาท

รุ่นทั่วไป    ประเภทเดี่ยวคนละ 500 บาท/ประเภทคู่  คู่ละ 1,000  บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 16/09/2020

วันที่การจัดอันดับคะแนน 15/09/2020

วันแบ่งสายการแข่งขัน 21/09/2020

เงินรางวัลรวม : 467,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

41 9-15 TOT - SportsMAAX Cup 2020 11/12/2019 TBC -

TOT - SportsMAAX Cup 2020

วันที่แข่ง 09/10/2020 - 15/10/2020


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
43 21-25 Terminal 21 - VS BADMINTON CHAMPIONSHIP 2020 29/07/2020 Level 3 นครราชสีมา

Terminal 21 - VS BADMINTON CHAMPIONSHIP 2020

วันที่แข่ง 21/10/2020 - 25/10/2020

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 2

ระหว่างวันที่  21– 25  ตุลาคม  2563
ณ Terminal  Hall ห้างสรรพสินค้า TERMINAL 21 นครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา

 

กำหนดจัดการแข่งขัน
-แข่งขันระหว่างวันที่  21  -  25 ตุลาคม  2563
-เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม  2563
-ใช้คะแนนสะสมวันที่  7 ตุลาคม  2563
-ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขันวันที่  8 - 10 ตุลาคม  2563
-จับสายการแข่งขันวันที่  12 ตุลาคม  2563 

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 7 รุ่นอายุ ดังนี้
1. รุ่นอายุไม่เกิน 8   ปี (U9 ) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่

2. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (U11) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่

3. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (U13) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2551 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่

4. รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (U15) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2549 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่

5. รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (U17) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2547 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม

6. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (U19) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2545 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม

7. รุ่นทั่วไป                       ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม

 

อัตราค่าสมัคร

ในรุ่นเยาวชน ประเภทเดี่ยว คนละ 450.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 900.- บาท

รุ่นทั่วไป    ประเภทเดี่ยวคนละ 500 บาท/ประเภทคู่  คู่ละ 1,000  บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 07/10/2020

วันที่การจัดอันดับคะแนน 06/10/2020

วันแบ่งสายการแข่งขัน 12/10/2020

เงินรางวัลรวม : 277,600 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

44 27-1 Toyota Youth Badminton Super Series 2020 สนาม 3 16/07/2020 Level 4 -

Toyota Youth Badminton Super Series 2020 สนาม 3

วันที่แข่ง 27/10/2020 - 01/11/2020


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
พฤศจิกายน
45 8-14 กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 45 "พิบูลบำเพ็ญเกมส์" 01/03/2020 กีฬาหน่วยงาน ชลบุรี

กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 45 "พิบูลบำเพ็ญเกมส์"

วันที่แข่ง 08/11/2020 - 14/11/2020


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
46 11-15 Toyota Youth Badminton Super Series 2020 Final 02/08/2020 Level 1 -

Toyota Youth Badminton Super Series 2020 Final

วันที่แข่ง 11/11/2020 - 15/11/2020


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
47 19-23 MOMENTUM BY SPIRIT PATHUM THANI CUP 2020 17/07/2020 TBC ปทุมธานี

MOMENTUM BY SPIRIT PATHUM THANI CUP 2020

วันที่แข่ง 19/11/2020 - 23/11/2020


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
47 15-21 FISU World University Badminton Championships 2020 ยกเลิกจัดการแข่งขัน 15/07/2020 กีฬาหน่วยงาน -

FISU World University Badminton Championships 2020 ยกเลิกจัดการแข่งขัน

วันที่แข่ง 15/11/2020 - 21/11/2020


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
48 25-29 Granular Badminton Championships 2020 02/08/2020 TBC -

Granular Badminton Championships 2020

วันที่แข่ง 25/11/2020 - 29/11/2020


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
ธันวาคม
49 1-6 TOYOTA Thailand Open 2020 25/05/2020 International กรุงเทพมหานคร

TOYOTA Thailand Open 2020

วันที่แข่ง 01/12/2020 - 06/12/2020


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
49 4-8 YONEX RISSING STAR 2020 ยกเลิกการแข่งขัน 25/05/2020 TBC -

YONEX RISSING STAR 2020 ยกเลิกการแข่งขัน

วันที่แข่ง 04/12/2020 - 08/12/2020


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
50 10-13 MT ARENA BADMINTON JUNIOR 2020 16/07/2020 TBC -

MT ARENA BADMINTON JUNIOR 2020

วันที่แข่ง 10/12/2020 - 13/12/2020


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 05 Aug 2020