ปฏิทินการแข่งขัน

ค้นหา   
 
 

สัปดาห์ วันที่แข่ง รายการแข่งขัน แก้ไขเมื่อ ประเภท จังหวัด
กันยายน
ตุลาคม
40 8-14 TOT CUP 2021 ยกเลิกการจัดการแข่งขัน 06/08/2021 Level 4 กรุงเทพมหานคร

TOT CUP 2021 ยกเลิกการจัดการแข่งขัน

วันที่แข่ง 08/10/2021 - 14/10/2021

เก็บคะแนนสะสม ในระดับ LEVEL 4

-เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่  22  กันยายน 2564
-ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่างวันที่  23  –  25  กันยายน 2564
-จับสายการแข่งขัน วันที่  27  กันยายน 2564  เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
-ใช้คะแนนวางมือวันที่  21  กันยายน 2564
-แข่งขันระหว่างวันที่ 8 – 14 ตุลาคม 2564
-ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com
-เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬา ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา 08:00 น.


วันที่ปิดรับสมัคร 22/09/2021

วันที่การจัดอันดับคะแนน 21/09/2021

วันแบ่งสายการแข่งขัน 27/09/2021

เงินรางวัลรวม : 272,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

42 18-22 SPIRIT BY MANEEPONG CHAMPIONSHIPS 2021 14/12/2020 กีฬาหน่วยงาน -

SPIRIT BY MANEEPONG CHAMPIONSHIPS 2021

วันที่แข่ง 18/10/2021 - 22/10/2021


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

    ดาวน์โหลด
พฤศจิกายน
44 5-10 YOUNG - AMPUNSUWAN AYUTTHAYA OPEN 2021 (NewDate) 15/09/2021 Level 4 พระนครศรีอยุธยา

YOUNG - AMPUNSUWAN AYUTTHAYA OPEN 2021 (NewDate)

วันที่แข่ง 05/11/2021 - 10/11/2021

เก็บคะแนนสะสม  ในระดับ LEVEL 4

- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2564
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน วันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2564
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 26 ตุลาคม 2564
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
- เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬา ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา 08:00 น.
- การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ  YOUNG  รุ่น  World Series ความเร็ว 76

อัตราค่าสมัคร
-ประเภทเดี่ยว คนละ 400 บาท /  ประเภทคู่ละ 800 บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 20/10/2021

วันที่การจัดอันดับคะแนน 19/10/2021

วันแบ่งสายการแข่งขัน 26/10/2021

เงินรางวัลรวม : 216,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

44 2-7 YONEX-SINGHA-BANGCHAK-BTY International Championships 2021 (ยกเลิกการจัดการแข่งขัน) 01/09/2021 TBC -

YONEX-SINGHA-BANGCHAK-BTY International Championships 2021 (ยกเลิกการจัดการแข่งขัน)

วันที่แข่ง 02/11/2021 - 07/11/2021


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

    ดาวน์โหลด
46 19-24 TERMINAL 21- KORAT BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2021 15/09/2021 Level 2 นครราชสีมา

TERMINAL 21- KORAT BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2021

วันที่แข่ง 19/11/2021 - 24/11/2021

กำหนดจัดการแข่งขัน

-แข่งขันระหว่างวันที่  19   -  24   พฤศจิกายน  2564
-เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3  พฤศจิกายน  2564
-ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขันวันที่  4 -7 พฤศจิกายน  2564
-จับสายการแข่งขันวันที่   9  พฤศจิกายน  2564
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ 2  พฤศจิกายน  2564
- เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา 08:00 น.

 

อัตราค่าสมัคร
-ในรุ่นเยาวชน ประเภทเดี่ยว คนละ 450.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 900.- บาท
-รุ่นทั่วไป    ประเภทเดี่ยวคนละ 500 บาท/ประเภทคู่  คู่ละ 1000  บาท

 


วันที่ปิดรับสมัคร 03/11/2021

วันที่การจัดอันดับคะแนน 08/09/2021

วันแบ่งสายการแข่งขัน 02/11/2021

เงินรางวัลรวม : 279,400 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

ธันวาคม
48 4-10 เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี2564 (New Date) 31/08/2021 Level 1 -

เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี2564 (New Date)

วันที่แข่ง 04/12/2021 - 10/12/2021


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

    ดาวน์โหลด
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 15 Sep 2021