ปฏิทินการแข่งขัน

ค้นหา   
 
 

สัปดาห์ วันที่แข่ง รายการแข่งขัน แก้ไขเมื่อ ประเภท จังหวัด
กันยายน
39 25-29 JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2019 สนามที่ 3 12/08/2019 Level 4 นครราชสีมา

JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2019 สนามที่ 3

วันที่แข่ง 25/09/2019 - 29/09/2019

เก็บคะแนนสะสม  ในระดับ LEVEL 4

-เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง  11 กันยายน 2562
-ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่าง  12 – 14  กันยายน 2562
-จับสายการแข่งขัน   15 กันยายน 2562
-ใช้คะแนนวางมือ   10 กันยายน 2562
-แข่งขันระหว่าง วันที่ 25 – 29  กันยายน 2562
-ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com
-เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬา ในวันที่  26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา   08.00 น.
-การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ  HANGYU


วันที่ปิดรับสมัคร 11/09/2019

วันที่การจัดอันดับคะแนน 10/09/2019

วันแบ่งสายการแข่งขัน 15/09/2019

เงินรางวัลรวม : 163,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

ตุลาคม
40 3-7 THE MALL THAILAND BADMINTON OPEN 2019 09/05/2019 Level 2 นครราชสีมา

THE MALL THAILAND BADMINTON OPEN 2019

วันที่แข่ง 03/10/2019 - 07/10/2019

เก็บคะแนนสะสม ในระดับ LEVEL 2

-เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง  18  กันยายน 2562
-ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่าง  19 - 22  กันยายน 2562
-จับสายการแข่งขัน   24  กันยายน 2562
-ใช้คะแนนวางมือ   17  กันยายน 2562
-แข่งขันระหว่าง วันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2562
-ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com 
-เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬา ในวันที่  3 ตุลาคม 2562  ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา   08.00 น.
สถานที่แข่งขัน  ณ ห้างสรรพสินค้า  เดอะมอล์นครราชสีมา


วันที่ปิดรับสมัคร 18/09/2019

วันที่การจัดอันดับคะแนน 17/03/2019

วันแบ่งสายการแข่งขัน 24/09/2019

เงินรางวัลรวม : 467,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

40 1-6 SCG All Thailand Badminton Championships 2019 14/08/2019 Level 1 กรุงเทพมหานคร

SCG All Thailand Badminton Championships 2019

วันที่แข่ง 01/10/2019 - 06/10/2019

-เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 1

- กำหนดวันแข่งขัน ;  วันที่ 1 – 6 ตุลาคม 2562
- กำหนดปิดรับสมัคร ;  วันที่ 9 กันยายน 2562
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ 10 กันยายน 2562
- ประกาศรายชื่อ วันที่ 11 กันยายน 2562
- สามารถถอนตัวได้ถึง วันที่ 14 กันยายน 2562
- จับฉลากแบ่งสายวันที่ 16 กันยายน 2562
- สถานที่แข่งขัน ; ศูนย์ฝึกแบดมินตัน และวิทยาศาสตร์การกีฬา ถนนนางลิ้นจี่ กรุงเทพมหานคร
- ประชุมผู้จัดการทีม วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 น.  ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน


วันที่ปิดรับสมัคร 09/09/2019

วันที่การจัดอันดับคะแนน 10/09/2019

วันแบ่งสายการแข่งขัน 16/09/2019

เงินรางวัลรวม : 1,020,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

41 9-15 TOT - SportsMAAX Cup 2019 28/04/2019 Level 4 กรุงเทพมหานคร

TOT - SportsMAAX Cup 2019

วันที่แข่ง 09/10/2019 - 15/10/2019

เก็บคะแนนสะสม ในระดับ LEVEL 4

-เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2562
-ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2562
-จับสายการแข่งขัน วันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
-ใช้คะแนนวางมือวันที่ 24 กันยายน 2562
-แข่งขันระหว่างวันที่  9 – 15 ตุลาคม 2562
-ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com
-เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผดชอบนักกีฬา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา 08:00 น
-การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ MAAX  รุ่น No.1  Speed 76


วันที่ปิดรับสมัคร 25/09/2019

วันที่การจัดอันดับคะแนน 24/09/2019

วันแบ่งสายการแข่งขัน 29/09/2019

เงินรางวัลรวม : 272,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

43 25-3 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (รอบคัดภาค 4) 11/08/2019 กีฬาหน่วยงาน สุราษฎร์ธานี

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (รอบคัดภาค 4)

วันที่แข่ง 25/10/2019 - 03/11/2019


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : นายสมมาตร นวลขาว

  ดาวน์โหลด
43 22-27 Toyota Youth Super Series 2019 สนาม 3 20/08/2019 Level 4 เชียงราย

Toyota Youth Super Series 2019 สนาม 3

วันที่แข่ง 22/10/2019 - 27/10/2019

เก็บคะแนนสะสม Level4

- แข่งขันระหว่าง วันที่  22 – 27 ตุลาคม 2562 
- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน ระหว่างวันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2562
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 14 ตุลาคม 2562   ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ 
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ 8 ตุลาคม 2562
- ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com เลือกที่รายการ
- เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬา ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา 8.00 น.
- การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ  โยเน็กซ์
 

จำนวนสายการแข่งขัน

 

U11, U13, U15, U17

รอบ Main Draw

รอบคัดเลือก

Qualifying Round

Main Draw

Qualifier

ชายเดี่ยว

44

4

16

หญิงเดี่ยว

30

2

8

ชายคู่

30

2

8

หญิงคู่

30

2

8

คู่ผสม

30

2

8

หากมีผู้สมัครมากกว่าจำนวนสายการแข่งขันใช้อันดับคะแนนสะสม วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ในการตัดจำนวนนักกีฬา


วันที่ปิดรับสมัคร 09/10/2019

วันที่การจัดอันดับคะแนน 08/10/2019

วันแบ่งสายการแข่งขัน 14/10/2019

เงินรางวัลรวม : 242,500 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : นายพิพัฒน์ จันทรไพจิตร

44 30-3 FUTURE ARENA BADMINTON 2019 27/03/2019 Level 3 ปทุมธานี

FUTURE ARENA BADMINTON 2019

วันที่แข่ง 30/10/2019 - 03/11/2019

เก็บคะแนนระดับ Level 3

- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 
- ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2562
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 22 ตุลาคม 2562   ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ 15 ตุลาคม 2562
- แข่งขันระหว่าง วันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562    
- ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com 
- เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา 08:00 น. 
 


วันที่ปิดรับสมัคร 16/10/2019

วันที่การจัดอันดับคะแนน 15/10/2019

วันแบ่งสายการแข่งขัน 22/10/2019

เงินรางวัลรวม : 313,600 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

พฤศจิกายน
44 1-10 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (รอบคัดภาค 5) 11/08/2019 กีฬาหน่วยงาน ตาก

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (รอบคัดภาค 5)

วันที่แข่ง 01/11/2019 - 10/11/2019


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : นายอธิโรจน์ โรจน์ฐิติธนากร

  ดาวน์โหลด
45 7-11 JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2019 สนามที่ 4 04/05/2019 Level 6 ภูเก็ต

JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2019 สนามที่ 4

วันที่แข่ง 07/11/2019 - 11/11/2019

เก็บคะแนนสะสม  ในระดับ LEVEL 6


-เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง  23 ตุลาคม 2562
-ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่าง  24 - 26 ตุลาคม 2562
-จับสายการแข่งขัน   27 ตุลาคม 2562
-ใช้คะแนนวางมือ   22 ตุลาคม 2562
-แข่งขันระหว่าง วันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2562
-ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com
-เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬา ในวันที่  7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา   08.00 น.
-การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ  HANGYU


วันที่ปิดรับสมัคร 23/10/2019

วันที่การจัดอันดับคะแนน 22/10/2019

วันแบ่งสายการแข่งขัน 27/10/2019

เงินรางวัลรวม : 150,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

45 4-14 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (รอบคัดภาค 1) 11/08/2019 กีฬาหน่วยงาน ตราด

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (รอบคัดภาค 1)

วันที่แข่ง 04/11/2019 - 14/11/2019


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : นายมานิต ชาวเมืองโขง

  ดาวน์โหลด
46 12-17 Toyota Youth Super Series 2019 สนาม 4 20/08/2019 Level 4 นครราชสีมา

Toyota Youth Super Series 2019 สนาม 4

วันที่แข่ง 12/11/2019 - 17/11/2019

เก็บคะแนนสะสม Level4

- แข่งขันระหว่าง วันที่ 12 – 17 พฤศจิกายน 2562
- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562   ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ 
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ 29 ตุลาคม 2562
- ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com เลือกที่รายการ
- เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬา ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา 8.00 น.
- การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ  โยเน็กซ์
 

จำนวนสายการแข่งขัน

 

U11, U13, U15, U17

รอบ Main Draw

รอบคัดเลือก

Qualifying Round

Main Draw

Qualifier

ชายเดี่ยว

44

4

16

หญิงเดี่ยว

30

2

8

ชายคู่

30

2

8

หญิงคู่

30

2

8

คู่ผสม

30

2

8

หากมีผู้สมัครมากกว่าจำนวนสายการแข่งขันใช้อันดับคะแนนสะสม วันที่ 19 ตุลาคม 2562 ในการตัดจำนวนนักกีฬา


วันที่ปิดรับสมัคร 30/10/2019

วันที่การจัดอันดับคะแนน 29/10/2019

วันแบ่งสายการแข่งขัน 04/11/2019

เงินรางวัลรวม : 242,500 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : น.ส.พรเพ็ญ ลาโพธิ์

47 22-1 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (รอบคัดภาค 2) 11/08/2019 กีฬาหน่วยงาน อุทัยธานี

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (รอบคัดภาค 2)

วันที่แข่ง 22/11/2019 - 01/12/2019


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : นายพนา เตียเจริญ

  ดาวน์โหลด
47 19-29 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (รอบคัดภาค 3) 11/08/2019 กีฬาหน่วยงาน นครพนม

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (รอบคัดภาค 3)

วันที่แข่ง 19/11/2019 - 29/11/2019


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : นายสายัณห์ พุทธวรรณ

  ดาวน์โหลด
ธันวาคม
49 5-9 ดาวรุ่งโยเน็กซ์ 2019 11/09/2019 Level 5 ปทุมธานี

ดาวรุ่งโยเน็กซ์ 2019

วันที่แข่ง 05/12/2019 - 09/12/2019

เก็บคะแนนสะสม  ในระดับ LEVEL 5

- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน  2562 
- ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน  2562
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 25 ธันวาคม  2562 ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ 19 พฤศจิกายน  2562
- แข่งขันระหว่าง วันที่ 5 – 9 ธันวาคม 2562  
- ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsofteare.com 
- เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา 08:00 น. 
- การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ YONEX AS20 Speed1
- ห้ามนักกีฬาทีมชาติชุดปัจจุบันสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

-นักกีฬามีสิทธิ์สมัครลงแข่งขันได้คนละ 1 รุ่น คือรุ่นอายุของตนเอง ไม่ให้เกินคนละ 2 ประเภทแข่งขัน 


วันที่ปิดรับสมัคร 20/11/2019

วันที่การจัดอันดับคะแนน 19/11/2019

วันแบ่งสายการแข่งขัน 25/11/2019

เงินรางวัลรวม : 118,200 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

50 15-20 Toyota Youth Super Series Final 2019 20/08/2019 Level 1 กรุงเทพมหานคร

Toyota Youth Super Series Final 2019

วันที่แข่ง 15/12/2019 - 20/12/2019

เก็บคะแนนสะสม Level 1

- แข่งขันระหว่าง วันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2562
- นักกีฬาที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ต้องยืนยันเข้าร่วมแข่งขันภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ 
- สำหรับการวางมือใช้คะแนนสะสม Toyota Youth Super Series 4 สนาม 
- ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com เลือกที่รายการ
- การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ  โยเน็กซ์

 


วันที่ปิดรับสมัคร 25/11/2019

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน 02/12/2019

เงินรางวัลรวม : 478,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : นายพนา เตียเจริญ

51 21-25 JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2019 สนามที่ 5 04/05/2019 Level 5 กรุงเทพมหานคร

JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2019 สนามที่ 5

วันที่แข่ง 21/12/2019 - 25/12/2019

เก็บคะแนนสะสม  ในระดับ LEVEL 5


-เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง  4 ธันวาคม 2562
-ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่าง  5-7 ธันวาคม 2562
-จับสายการแข่งขัน   8 ธันวาคม 2562
-ใช้คะแนนวางมือ   3 ธันวาคม 2562
-แข่งขันระหว่าง วันที่  21 – 25  ธันวาคม 2562
-ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com
-เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬา ในวันที่  21 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา   08.00 น.
-การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ  HANGYU


วันที่ปิดรับสมัคร 04/12/2019

วันที่การจัดอันดับคะแนน 03/12/2019

วันแบ่งสายการแข่งขัน 07/12/2019

เงินรางวัลรวม : 163,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

51 22-28 กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์” 02/04/2019 กีฬาหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร

กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์”

วันที่แข่ง 22/12/2019 - 28/12/2019


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 11 Sep 2019