ปฏิทินการแข่งขัน

ค้นหา   
 
 

สัปดาห์ วันที่แข่ง รายการแข่งขัน แก้ไขเมื่อ ประเภท จังหวัด
มิถุนายน
กรกฎาคม
28 13-17 TOYOTA YOUTH Super Series 2022 สนาม 1 18/06/2022 Level 4 นครราชสีมา

TOYOTA YOUTH Super Series 2022 สนาม 1

วันที่แข่ง 13/07/2022 - 17/07/2022

เก็บคะแนนสะสม Level 4

กําหนดการ 

- แข่งขัน - แข่งขันระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565
- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่  29 มิถุนายน 2565
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน ระหว่างวันที่  1-3 กรกฎาคม 2565
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
- ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com เลือกที่รายการ

อัตราค่าสมัคร ประเภทเดี่ยว คนละ 400 บาท / ประเภทคู่คู่ละ 800 บาท
จำนวนสายการแข่งขัน
ชายเดี่ยว    U11, U13, U15, U17 จำนวน 64 คน
หญิงเดี่ยว    U11, U13, U15, U17 จำนวน 64 คน
ชายคู่    U11, U13, U15, U17 จำนวน 32 คู่
หญิงคู่    U11, U13, U15, U17 จำนวน 32 คู่
คู่ผสม    U11, U13, U15, U17 จำนวน 32 คู่


วันที่ปิดรับสมัคร 29/06/2022

วันที่การจัดอันดับคะแนน 28/06/2022

วันแบ่งสายการแข่งขัน 05/07/2022

เงินรางวัลรวม : 242,500 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : นายพจนารถ นพไธสง

29 22-25 BBG PRINCESS CUP 2022 25/05/2022 Level 2 กรุงเทพมหานคร

BBG PRINCESS CUP 2022

วันที่แข่ง 22/07/2022 - 25/07/2022

เก็บคะแนนระดับ Level 2
ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

กำหนดจัดการแข่งขัน
-แข่งขันระหว่างวันที่ 22 – 25 กรกฎาคม 2565
-เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
-ใช้คะแนนสะสมวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
-ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขันวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2565
-จับสายการแข่งขันวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
-การแข่งขันจะใช้ลูกขนไก่ Victor Champion No1 Speed75

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 รุ่น
1.รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (U13) ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ.2553 ชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม
2. รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (U17) ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ.2549 ชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม
3. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (U19) ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ.2547 ชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม
4. รุ่นทั่วไป ชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม

5. รุ่น Rookie ทั่วไป ประเภทคู่ ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
รุ่น Rookie ทั่วไป รับสมัครผ่าน e-mail infobbg@908.or.th
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 085-7096910 (คุณฝน) และ 086-3424531 (คุณแตงโม)

อัตราค่าสมัคร 
1.รุ่นอายุ U13 ปี, U17 ปี  และ U19 ปี
-ประเภทเดี่ยว 450 บาท 
-ประเภทคู่ คู่ละ 900 บาท
2.รุ่นอายุทั่วไป และรุ่น Rookie ทั่วไป
-ประเภทเดี่ยว 500 บาท 
-ประเภทคู่ คู่ละ 1,000 บาท

-นักกีฬามีสิทธิ์สมัครลงแข่งขันได้ไม่เกินคนละ2รุ่น คือรุ่นอายุของตนเอง 1 รุ่น และรุ่นที่สูงกว่าอีก1รุ่น
แต่รวมทั้งสิ้นแล้วไม่เกินคนละ 3 ประเภทแข่งขัน
 


วันที่ปิดรับสมัคร 06/07/2022

วันที่การจัดอันดับคะแนน 05/07/2022

วันแบ่งสายการแข่งขัน 12/07/2022

เงินรางวัลรวม : 305,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

30 29-10 กีฬาเยาวชนแห่งขาติ ครั้งที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) "พัทลุงเกมส์" 21/11/2021 กีฬาหน่วยงาน -

กีฬาเยาวชนแห่งขาติ ครั้งที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) "พัทลุงเกมส์"

วันที่แข่ง 29/07/2022 - 10/08/2022


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
สิงหาคม
31 2-7 โตโยต้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2565 13/04/2022 Level 1 กรุงเทพมหานคร

โตโยต้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2565

วันที่แข่ง 02/08/2022 - 07/08/2022


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
33 21-27 กีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่4 (พ.ศ. 2565) “เสกักเกมส์” 21/11/2021 กีฬาหน่วยงาน -

กีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่4 (พ.ศ. 2565) “เสกักเกมส์”

วันที่แข่ง 21/08/2022 - 27/08/2022


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
กันยายน
37 14-18 TOYOTA YOUTH Super Series 2022 สนาม 2 13/04/2022 Level 4 เชียงใหม่

TOYOTA YOUTH Super Series 2022 สนาม 2

วันที่แข่ง 14/09/2022 - 18/09/2022


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
ตุลาคม
40 5-9 TOYOTA YOUTH Super Series 2022 สนาม 3 22/06/2022 Level 4 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA YOUTH Super Series 2022 สนาม 3

วันที่แข่ง 05/10/2022 - 09/10/2022


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
41 13-17 BAT-Yonex - Far Eastern BY SPIRIT Chiangmai CUP 2022 24/06/2022 Level 4 เชียงใหม่

BAT-Yonex - Far Eastern BY SPIRIT Chiangmai CUP 2022

วันที่แข่ง 13/10/2022 - 17/10/2022

เก็บคะแนนสะสม ในระดับ LEVEL 4

กำหนดจัดการแข่งขัน
-แข่งขันระหว่างวันที่  13-17 ตุลาคม 2565
-เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2565
-ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขันวันที่  29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565
-จับสายการแข่งขันวันที่   4 ตุลาคม 2565
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565
- ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com

อัตราค่าสมัคร
- ในรุ่นเยาวชน U7,U9,U11 ประเภทเดี่ยว คนละ 400.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 800.- บาท
- ในรุ่นเยาวชน U13,U15,U17,U19  ประเภทเดี่ยว คนละ 450.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 900.- บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 28/09/2022

วันที่การจัดอันดับคะแนน 27/09/2022

วันแบ่งสายการแข่งขัน 04/10/2022

เงินรางวัลรวม : 229,600 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

42 20-24 YOUNG - AMPUNSUWAN KRUNG KAO OPEN 2022 27/06/2022 Level 4 พระนครศรีอยุธยา

YOUNG - AMPUNSUWAN KRUNG KAO OPEN 2022

วันที่แข่ง 20/10/2022 - 24/10/2022

เก็บคะแนนสะสม  ในระดับ LEVEL 4

- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 5 ตุลาคม 2565
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน วันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2565
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 11 ตุลาคม 2565 
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565
- เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬา ใน21 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา 8.00 น.หรือทางออนไลน์
- การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ YOUNG รุ่น World Series  Speed 76

อัตราค่าสมัคร
-ประเภทเดี่ยว คนละ 500 บาท /  ประเภทคู่ละ 1000 บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 05/10/2022

วันที่การจัดอันดับคะแนน 04/10/2022

วันแบ่งสายการแข่งขัน 11/10/2022

เงินรางวัลรวม : 216,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

43 25-30 THE MALL KORAT BADMINTON CHALLENGE 2022 22/06/2022 Level 2 นครราชสีมา

THE MALL KORAT BADMINTON CHALLENGE 2022

วันที่แข่ง 25/10/2022 - 30/10/2022


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
พฤศจิกายน
44 2-7 YONEX-SINGHA BTY Championships 2022 25/06/2022 Level 2 กรุงเทพมหานคร

YONEX-SINGHA BTY Championships 2022

วันที่แข่ง 02/11/2022 - 07/11/2022

เก็บคะแนนสะสม ในระดับ LEVEL 2

 

กำหนดจัดการแข่งขัน

-แข่งขันระหว่างวันที่ 2 - 7 พฤศจิกายน 2565 
-เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 
-นักกีฬาต่างชาติ ปิดรับส่งสำเนาพาสปอร์ต 5 ตุลาคม 2565
-ใช้คะแนนสะสมวันที่ 11 ตุลาคม 2565
-ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขันวันที่ 13-16 ตุลาคม 2565
-จับสายการแข่งขันวันที่ 18 ตุลาคม 2565
-การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ YONEX AS 20
-นักกีฬามีสิทธิ์สมัครลงแข่งขันได้ ไม่เกินคนละ 2 รุ่น คือ รุ่นอายุของตนเอง 1 รุ่น และรุ่นที่สูงกว่าอีก 1 รุ่น แต่รวมทั้งสิ้นแล้วไม่เกินคนละ 3 ประเภท

 

อัตราค่าสมัคร

➢ รุ่นอายุ U-9 U-11 U-13 U-15 U-17 U-19 ประเภทเดี่ยว 450 บาท(สี่ร้อยห้าสิบบาท)

➢ รุ่นอายุ U-9 U-11 U-13 U-15 U-17 U-19 ประเภทคู่ 900 บาท(เก้าร้อยบาท)

➢ รุ่น ทั่วไป ประเภทเดี่ยว 500 บาท(ห้าร้อยบาท)

➢ รุ่น ทั่วไป ประเภทคู่ 1,000 บาท(หนึ่งพันบาท)


วันที่ปิดรับสมัคร 12/10/2022

วันที่การจัดอันดับคะแนน 11/10/2022

วันแบ่งสายการแข่งขัน 18/10/2022

เงินรางวัลรวม : 467,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

45 8-13 BAT-100PLUS-PTT-T.THAILAND OPEN 2022 22/06/2022 Level 4 นนทบุรี

BAT-100PLUS-PTT-T.THAILAND OPEN 2022

วันที่แข่ง 08/11/2022 - 13/11/2022


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
46 16-20 TOYOTA YOUTH Super Series 2022 สนาม 4 21/04/2022 Level 4 สุราษฎร์ธานี

TOYOTA YOUTH Super Series 2022 สนาม 4

วันที่แข่ง 16/11/2022 - 20/11/2022


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
48 29-4 TOYOTA JUNIOR INTERNATIONAL SERIES 2022 25/04/2022 International กรุงเทพมหานคร

TOYOTA JUNIOR INTERNATIONAL SERIES 2022

วันที่แข่ง 29/11/2022 - 04/12/2022


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
ธันวาคม
49 6-11 YONEX - C&L PATHUMTHANI Junior International Series 2022 12/06/2022 International -

YONEX - C&L PATHUMTHANI Junior International Series 2022

วันที่แข่ง 06/12/2022 - 11/12/2022


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
50 14-18 TOYOTA YOUTH Super Series 2022 Finals 13/04/2022 Level 1 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA YOUTH Super Series 2022 Finals

วันที่แข่ง 14/12/2022 - 18/12/2022


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 27 มิ.ย. 2022