ปฏิทินการแข่งขัน

ค้นหา   
 
 

สัปดาห์ วันที่แข่ง รายการแข่งขัน แก้ไขเมื่อ ประเภท จังหวัด
เมษายน
16 24-28 SPIRIT-LING MAI PATHUMTHANI CUP 2021 เลื่อนการแข่งขัน 09/04/2021 Level 4 ปทุมธานี

SPIRIT-LING MAI PATHUMTHANI CUP 2021 เลื่อนการแข่งขัน

วันที่แข่ง 24/04/2021 - 28/04/2021

กำหนดจัดการแข่งขัน

-แข่งขันระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2564
-เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2564
-ใช้คะแนนสะสมวันที่ 6 เมษายน 2564
-ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขันวันที่ 8 เมษายน 2564
-จับสายการแข่งขันวันที่ 12 เมษายน 2564

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 7 รุ่นอายุ ดังนี้
1. รุ่นอายุไม่เกิน 6  ปี (U7 ) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2558 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว
2. รุ่นอายุไม่เกิน 8  ปี (U9 ) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2556 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่
3. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (U11) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2554 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่
4. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (U13) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2552 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่
5. รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (U15) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2550 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม
6. รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (U17) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2548 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม
7. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (U19) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2546 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม

อัตราค่าสมัคร
-ในรุ่น U7 และ U9  ประเภทเดี่ยว คนละ 400.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 800.- บาท
-ในรุ่น U11 ,U13,U15,U17,U19 ประเภทเดี่ยว คนละ 450.- บาท/ประเภทคู่ละ900.- บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 07/04/2021

วันที่การจัดอันดับคะแนน 06/04/2021

วันแบ่งสายการแข่งขัน 12/04/2021

เงินรางวัลรวม : 222,600 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

พฤษภาคม
18 7-10 BBG PRINCESS CUP 2021 (NewDate) 02/03/2021 Level 2 กรุงเทพมหานคร

BBG PRINCESS CUP 2021 (NewDate)

วันที่แข่ง 07/05/2021 - 10/05/2021

เก็บคะแนนระดับ Level 2
ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

กำหนดจัดการแข่งขัน
-แข่งขันระหว่างวันที่  7 - 10 พฤษภาคม 2564
-เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2564
-ใช้คะแนนสะสมวันที่ 20 เมษายน 2564
-ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขันวันที่  22-24 เมษายน 2564
-จับสายการแข่งขันวันที่  26 เมษายน 2564

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 รุ่น
1.รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (U13) ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ.2552 ชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม
2. รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (U17) ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ.2548 ชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม
3. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (U19) ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ.2546 ชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม
4. รุ่นทั่วไป ชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม

5. รุ่น Rookie ทั่วไป ประเภทคู่ ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
รุ่น Rookie ทั่วไป รับสมัครผ่าน e-mail infobbg@908.or.th
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 085-7096910 (คุณฝน) และ 086-3424531 (คุณแตงโม)

อัตราค่าสมัคร 
1.รุ่นอายุ U13 ปี, U17 ปี  และ U19 ปี
-ประเภทเดี่ยว 450 บาท 
-ประเภทคู่ คู่ละ 900 บาท
2.รุ่นอายุทั่วไป และรุ่น Rookie ทั่วไป
-ประเภทเดี่ยว 500 บาท 
-ประเภทคู่ คู่ละ 1,000 บาท
 


วันที่ปิดรับสมัคร 21/04/2021

วันที่การจัดอันดับคะแนน 20/04/2021

วันแบ่งสายการแข่งขัน 26/04/2021

เงินรางวัลรวม : 305,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

21 25-5 กีฬาเยาวชนแห่งขาติ ครั้งที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๖๓) "ข้างขาวเกมส์" 01/04/2021 กีฬาหน่วยงาน ตราด

กีฬาเยาวชนแห่งขาติ ครั้งที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๖๓) "ข้างขาวเกมส์"

วันที่แข่ง 25/05/2021 - 05/06/2021


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
มิถุนายน
23 8-14 กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 01/04/2021 กีฬาหน่วยงาน พัทลุง

กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3

วันที่แข่ง 08/06/2021 - 14/06/2021


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
24 20-27 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ.2563) ภาค 2 จังหวัดกาญจนบุรี 25/03/2021 กีฬาหน่วยงาน กาญจนบุรี

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ.2563) ภาค 2 จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่แข่ง 20/06/2021 - 27/06/2021


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

25 22-27 TOYOTA YOUTH Super Series 2021 สนามที่ 1 18/03/2021 Level 4 -

TOYOTA YOUTH Super Series 2021 สนามที่ 1

วันที่แข่ง 22/06/2021 - 27/06/2021


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
กรกฎาคม
26 3-8 BTU-GRANULAR LINING CHAMPIONSHIPS 2021 09/04/2021 Level 2 กรุงเทพมหานคร

BTU-GRANULAR LINING CHAMPIONSHIPS 2021

วันที่แข่ง 03/07/2021 - 08/07/2021

กำหนดจัดการแข่งขัน

-แข่งขันระหว่างวันที่ 13  - 18 เมษายน 2564 3  8 กรกฎาคม 2564
-เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
-ใช้คะแนนสะสมวันที่ 30 มีนาคม 2564
-ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขันวันที่ 1 – 3 เมษายน 2564
-จับสายการแข่งขันวันที่ 5 เมษายน 2564

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 7 รุ่นอายุ ดังนี้
1. รุ่นอายุไม่เกิน 8   ปี (U9 ) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2556 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม
2. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (U11) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2554 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม
3. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (U13) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2552 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม
4. รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (U15) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2550 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม
5. รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (U17) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2548 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม
6. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (U19) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2546 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม
7. รุ่นทั่วไป            ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม

 

อัตราค่าสมัคร
-ในรุ่นเยาวชน ประเภทเดี่ยว คนละ 450.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 900.- บาท
-รุ่นทั่วไป    ประเภทเดี่ยวคนละ 500 บาท/ประเภทคู่  คู่ละ 1000  บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 31/03/2021

วันที่การจัดอันดับคะแนน 30/03/2021

วันแบ่งสายการแข่งขัน 05/04/2021

เงินรางวัลรวม : 386,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

28 16-20 YOUNG - AMPUNSUWAN AYUTTHAYA OPEN 2021 17/02/2021 Level 4 พระนครศรีอยุธยา

YOUNG - AMPUNSUWAN AYUTTHAYA OPEN 2021

วันที่แข่ง 16/07/2021 - 20/07/2021

เก็บคะแนนสะสม  ในระดับ LEVEL 4

 

- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2564
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
- เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬา ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา 08:00 น.
- การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ  YOUNG  รุ่น  World Series ความเร็ว 76

 

รุ่นแข่งขัน U9,  U11,  U13,  U15,  U17,  U19

ชายเดี่ยว รับจำนวน 64 คน
หญิงเดี่ยว รับจำนวน 64 คน
ชายคู่ รับจำนวน 32 คู่
หญิงคู่ รับจำนวน 32 คู่
คู่ผสม รับจำนวน 32 คู่


วันที่ปิดรับสมัคร 30/06/2021

วันที่การจัดอันดับคะแนน 29/06/2021

วันแบ่งสายการแข่งขัน 05/07/2021

เงินรางวัลรวม : 216,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

29 24-2 Tokyo 2020 Olympic Games Badminton 18/03/2021 International -

Tokyo 2020 Olympic Games Badminton

วันที่แข่ง 24/07/2021 - 02/08/2021


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
29 20-25 TOYOTA YOUTH Super Series 2021 สนามที่ 2 23/03/2021 Level 4 -

TOYOTA YOUTH Super Series 2021 สนามที่ 2

วันที่แข่ง 20/07/2021 - 25/07/2021


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
สิงหาคม
31 2-8 เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี2564 18/03/2021 Level 1 -

เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี2564

วันที่แข่ง 02/08/2021 - 08/08/2021


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
32 10-15 ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2564 18/03/2021 Level 1 -

ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2564

วันที่แข่ง 10/08/2021 - 15/08/2021


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
32 15-5 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ.2563) รอบมหกรรม จังหวัดศรีสะเกษ 01/04/2021 Level 1 ศรีสะเกษ

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ.2563) รอบมหกรรม จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่แข่ง 15/08/2021 - 05/09/2021


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

กันยายน
36 7-12 Thailand Masters Game 2021 18/03/2021 กีฬาหน่วยงาน -

Thailand Masters Game 2021

วันที่แข่ง 07/09/2021 - 12/09/2021


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
ตุลาคม
39 1-7 THE MALL THAILAND BADMINTON OPEN 2021 14/12/2020 TBC นครราชสีมา

THE MALL THAILAND BADMINTON OPEN 2021

วันที่แข่ง 01/10/2021 - 07/10/2021


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
40 8-14 TOT CUP 2021 22/03/2021 Level 4 กรุงเทพมหานคร

TOT CUP 2021

วันที่แข่ง 08/10/2021 - 14/10/2021

เก็บคะแนนสะสม ในระดับ LEVEL 4

-เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่  22  กันยายน 2564
-ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่างวันที่  23  –  25  กันยายน 2564
-จับสายการแข่งขัน วันที่  27  กันยายน 2564  เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
-ใช้คะแนนวางมือวันที่  21  กันยายน 2564
-แข่งขันระหว่างวันที่ 8 – 14 ตุลาคม 2564
-ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com
-เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬา ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา 08:00 น.


วันที่ปิดรับสมัคร 22/09/2021

วันที่การจัดอันดับคะแนน 21/09/2021

วันแบ่งสายการแข่งขัน 27/09/2021

เงินรางวัลรวม : 272,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

42 18-22 SPIRIT BY MANEEPONG CHAMPIONSHIPS 2021 14/12/2020 กีฬาหน่วยงาน -

SPIRIT BY MANEEPONG CHAMPIONSHIPS 2021

วันที่แข่ง 18/10/2021 - 22/10/2021


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
42 23-27 TERMINAL 21-VICTOR BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2021 14/12/2020 TBC -

TERMINAL 21-VICTOR BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2021

วันที่แข่ง 23/10/2021 - 27/10/2021


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
43 28-3 กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 "พิบูลบำเพ็ญเกมส์" 14/12/2020 กีฬาหน่วยงาน ชลบุรี

กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 "พิบูลบำเพ็ญเกมส์"

วันที่แข่ง 28/10/2021 - 03/11/2021


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
พฤศจิกายน
44 2-7 YONEX-SINGHA-BANGCHAK-BTY International Championships 2021 14/12/2020 TBC -

YONEX-SINGHA-BANGCHAK-BTY International Championships 2021

วันที่แข่ง 02/11/2021 - 07/11/2021


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
45 11-14 TOYOTA U19 & Open 18/03/2021 -

TOYOTA U19 & Open

วันที่แข่ง 11/11/2021 - 14/11/2021


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
46 16-21 TOYOTA YOUTH Super Series 2021 สนามที่4 18/03/2021 TBC -

TOYOTA YOUTH Super Series 2021 สนามที่4

วันที่แข่ง 16/11/2021 - 21/11/2021


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
ธันวาคม
48 4-8 YONEX RISSING STAR 2021 14/12/2020 TBC -

YONEX RISSING STAR 2021

วันที่แข่ง 04/12/2021 - 08/12/2021


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
49 7-12 TOYOTA YOUTH Super Series 2021 Finals 18/03/2021 Level 1 -

TOYOTA YOUTH Super Series 2021 Finals

วันที่แข่ง 07/12/2021 - 12/12/2021


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 09 Apr 2021