รายละเอียดการสมัครสมาชิก

รายละเอียดและใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
สำหรับสโมสรสมาชิกใหม่ ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมแบดมินตัน 

ให้ดาวโหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลส่งกลับมายังสมาคมฯ
พร้อมทั้งโอนเงินค่าสมัคร 750 บาท(ค่าสมาชิกแรกเข้า 500 บาท+ค่าบำรุงรายปี 250 บาท)


ท่านสามารถชำระค่าบำรุงรายปี (สมาชิกสามัญ 500 บาท สมาชิกสมทบ 250 บาท)
โดยโอนเงิน เข้า บัญชี สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่บัญชี 617-2-11919-9 ธนาคาร กสิกรไทย สาขา อลลซีซั่นเพลส  บัญชี ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax  02-2553392 หรือ mail มาที่ btournament@gmail.com

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมฯลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 @CNX สามัญ 15 กันยายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
2 DOME Academy สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2561 ปกติ
3 GRANULAR สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
4 HP แบดมินตันเชียงราย สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
5 KB กรุงเทพ สามัญ 25 พฤษภาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
6 KTR HATYAI BADMINTON สามัญ 29 กันยายน 2559 2561 ปกติ
7 MT ARENA สามัญ 23 พฤศจิกายน 2559 2563 ปกติ
8 SPORT TOWN สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2561 ปกติ
9 YWCA กรุงเทพ สามัญ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
10 เทศบาลเมืองชลบุรี สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
11 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
12 เทศบาลนครหาดใหญ่ สามัญ 24 กุมภาพันธ์ 2548 2560 ติดต่อสมาคม
13 เทศบาลบ้านนา สามัญ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
14 เทศบาลพิษณุโลก สามัญ 23 กรกฎาคม 2545 2560 ติดต่อสมาคม
15 เสนานิคม สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
16 แบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
17 แบดมินตันเทศบาลกาญจนบุรี สามัญ 19 กันยายน 2544 2562 ปกติ
18 แบดมินตันเทศบาลนครนครสวรรค์ สามัญ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
19 แบดมินตันเทศบาลนครภูเก็ต สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
20 แบดมินตันเทศบาลนครยะลา สามัญ 29 สิงหาคม 2555 2562 ปกติ
21 แบดมินตันดิลก สามัญ 08 กรกฎาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
22 แบดมินตันตำรวจ สามัญ 03 กันยายน 2556 2561 ปกติ
23 แบดมินตันบางโพ สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
24 แบดมินตันปิยรมณ์สปอร์ตคลับ สามัญ 11 ธันวาคม 2546 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
25 แบดมินตันภคภัทร์ สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
26 สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ สามัญ 28 มกราคม 2559 2561 ปกติ
27 แบดมินตันศิริภูล สามัญ 25 มกราคม 2549 2560 ติดต่อสมาคม
28 แร็กเก็ตมิวเซียม สามัญ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
29 โรดี้คอร์ท สามัญ 11 ธันวาคม 2546 2561 ปกติ
30 กรุงเทพมหานคร สามัญ 13 กุมภาพันธ์ 2545 2561 ปกติ
31 การท่าเรือแห่งประเทศไทย สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
32 ตรังจูเนียร์ สามัญ 23 พฤศจิกายน 2559 2562 ปกติ
33 ทหารอากาศ สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
34 ที ไทยแลนด์ สามัญ 24 กันยายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
35 ธนบุรี สามัญ 07 พฤษภาคม 2545 2561 ปกติ
36 บมจ. ทีโอที สามัญ 10 เมษายน 2561 2562 ปกติ
37 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด( มหาชน ) สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
38 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
39 บี จี สปอร์ต สามัญ 19 มีนาคม 2550 2560 ติดต่อสมาคม
40 ลานนาเชียงใหม่ สามัญ 10 พฤษภาคม 2548 2560 ติดต่อสมาคม
41 ศรีราชาสปอร์ตคลับ สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2561 ปกติ
42 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สามัญ 20 กุมภาพันธ์ 2558 2561 ปกติ
43 สมาคมกีฬากรุงเก่า สามัญ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
44 สมาคมราชกรีฑาสโมสร สามัญ 06 มีนาคม 2542 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
45 สวนลุมรวมมิตร สามัญ 16 กันยายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
46 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สามัญ - 2560 ติดต่อสมาคม
47 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
48 อมาตยกุล สามัญ 28 มกราคม 2559 2561 ปกติ
49 PUTI CLUB สามัญ 17 ธันวาคม 2555 2561 ปกติ
50 แบดมินตันค่ายอดิศร สามัญ 01 ธันวาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
51 ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ สามัญ 10 เมษายน 2561 2563 ปกติ
ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 7 แบดมินตัน สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
2 71 Sport Club สมทบ 30 มิถุนายน 2557 2562 ปกติ
3 9 คอร์ทแบดมินตัน สมทบ 11 มีนาคม 2558 2562 ปกติ
4 @First สมทบ 15 มิถุนายน 2555 2560 ติดต่อสมาคม
5 A-TEAM สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2561 ปกติ
6 ALL STARS 2018 สมทบ 12 มีนาคม 2561 2561 ปกติ
7 AMPHAN สมทบ 07 มิถุนายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
8 AMWISHSC สมทบ 04 กันยายน 2560 2561 ปกติ
9 AT BADMINTON สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
10 ATHLEISURE สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
11 ATTITUDE สมทบ 06 มิถุนายน 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
12 AUN Badminton Club สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2561 ปกติ
13 B S S สมทบ 13 พฤษภาคม 2558 2561 ปกติ
14 B.K.TEAM สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
15 Badminton Ezy สมทบ 04 สิงหาคม 2551 2561 ปกติ
16 Badminton Jate club สมทบ 08 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ปกติ
17 Badminton PJ สมทบ 18 กันยายน 2555 2561 ปกติ
18 BAMBOO TEAM ปราจีน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
19 BATTLE DORE สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
20 BB club Udon สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2560 ติดต่อสมาคม
21 BEGINS สมทบ 17 มีนาคม 2558 2561 ปกติ
22 BJ Badminton สมทบ 29 พฤษภาคม 2557 2562 ปกติ
23 BL Sport สมทบ 25 เมษายน 2561 2561 ปกติ
24 BLOWFISH สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
25 BMD Badminton สมทบ 30 มิถุนายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
26 BOY'S CLUB สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
27 Bunyawat Team สมทบ 27 สิงหาคม 2557 2561 ปกติ
28 C SQUARE สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
29 C.THAI สมทบ 10 พฤษภาคม 2556 2562 ปกติ
30 CR BADMINTON สมทบ 29 มิถุนายน 2555 2561 ปกติ
31 CR BADMINTON สมทบ 01 กรกฎาคม 2557 2561 ปกติ
32 CTI WINEX สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
33 D-VER'Badminton สมทบ 27 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ปกติ
34 D.P. BADMINTON สมทบ 11 กุมภาพันธ์ 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
35 DP RAYONG BADMINTON สมทบ 28 พฤษภาคม 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
36 EAGLE THAILAND สมทบ 27 สิงหาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
37 Eight Badminton สมทบ 02 กันยายน 2558 2561 ปกติ
38 Enjoy Team สมทบ 01 มกราคม 2556 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
39 F's CLUB สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
40 FAMILY 05 สมทบ 10 เมษายน 2561 2562 ปกติ
41 FINIX Club สมทบ 07 มีนาคม 2560 2561 ปกติ
42 FYC สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
43 GEN-X สมทบ 29 พฤษภาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
44 GOLD RACKET สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2563 ปกติ
45 Greenhill Badminton สมทบ 14 มิถุนายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
46 I SMASH สมทบ 20 ตุลาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
47 INDY สมทบ 14 กันยายน 2558 2560 ติดต่อสมาคม
48 JJ badminton สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
49 JSP สมทบ 23 กุมภาพันธ์ 2559 2561 ปกติ
50 K-FIGHT สมทบ 03 เมษายน 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
51 KEEREE BADMINTON สมทบ 12 ธันวาคม 2555 2564 ปกติ
52 KN BADMINTON ACADEMY สมทบ 26 มกราคม 2561 2561 ปกติ
53 KUBO (คูโบ้) สมทบ 29 กันยายน 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
54 Limitless Badminton สมทบ 04 กันยายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
55 LSC หล่มสัก สมทบ 01 กรกฎาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
56 MAXIMUM TEAM สมทบ 09 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ปกติ
57 MCP สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
58 New Athlete สมทบ 09 พฤศจิกายน 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
59 NP COURT สมทบ 01 มกราคม 2557 2555 ติดต่อสมาคมด่วน
60 NSIGN สมทบ 24 พฤศจิกายน 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
61 NUTTY PROFESSOR สมทบ 01 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
62 OHO Badminton สมทบ 14 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
63 PAKKAWAT@KIP BADMINTON CLUB สมทบ 15 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
64 PJ Sport Club สมทบ 15 พฤศจิกายน 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
65 PR BADMINTON สมทบ 26 มกราคม 2561 2561 ปกติ
66 Primary Badminton สมทบ 20 ตุลาคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
67 Proskills Team สมทบ 24 พฤศจิกายน 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
68 PUZJAK BADMINTON ACADEMY สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ปกติ
69 R.E.SPORT สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2555 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
70 R.O.Badminton สมทบ 18 กุมภาพันธ์ 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
71 ROYAL STAR สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
72 RTS BADMINTON CLUB สมทบ 04 กันยายน 2556 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
73 S.siam สมทบ 20 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
74 S29 สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2561 ปกติ
75 SAIYAI สมทบ 24 มกราคม 2560 2562 ปกติ
76 SATURN สมทบ 19 กุมภาพันธ์ 2556 2560 ติดต่อสมาคม
77 SCG 1995 สุราษฎร์ สมทบ 04 พฤศจิกายน 2557 2562 ปกติ
78 SEARCH GURU สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
79 SIAM BADMINTON สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
80 SINGHA UD สมทบ 09 พฤศจิกายน 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
81 SISB INTERNATIONAL BADMINTON ACADEMY สมทบ 24 ตุลาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
82 SM.BADMINTON สมทบ 06 กรกฎาคม 2560 2561 ปกติ
83 SP TEAM สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
84 Spirit 99 สมทบ 08 ตุลาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
85 Spirit by Maneepong สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
86 ST MOSSA RAYONG สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
87 STAB STRIKE MAESOD BADMINTON CLUB สมทบ 08 มีนาคม 2559 2561 ปกติ
88 STAMINA BADMINTON สมทบ 20 พฤษภาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
89 Synergy สมทบ 06 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ปกติ
90 T.P.Maesot Badminton Academy สมทบ 01 กันยายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
91 TC BADMINTON CLUB สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
92 TEERAPAT BADMINTON สมทบ 28 มิถุนายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
93 Thai Power สมทบ 24 เมษายน 2558 2560 ติดต่อสมาคม
94 THE FOX CLUP สมทบ 09 ธันวาคม 2558 2561 ปกติ
95 The Ultimate Sport Club Rayong สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2561 ปกติ
96 The UltimateTeam สมทบ 25 เมษายน 2561 2561 ปกติ
97 Triple V สมทบ 01 กรกฎาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
98 UDON ARCHA สมทบ 20 กุมภาพันธ์ 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
99 Unique by R-ma สมทบ 02 พฤษภาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
100 Unite สมทบ 08 สิงหาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
101 UNITY&RAWIN สมทบ 02 กันยายน 2555 2560 ติดต่อสมาคม
102 V WiN Chonburi สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2561 ปกติ
103 Vasin BC สมทบ 14 กรกฎาคม 2559 2560 ติดต่อสมาคม
104 W.K. Badminton สมทบ 21 ตุลาคม 2557 2561 ปกติ
105 WING 4 BADMINTON สมทบ 05 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ปกติ
106 XZYTE SPORTCLUB PATTAYA สมทบ 24 ธันวาคม 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
107 Y-BADMINTON สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
108 YA CLUB สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
109 YAI สมทบ 04 พฤศจิกายน 2557 2562 ปกติ
110 YTK BADMINTON สมทบ 27 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ปกติ
111 กองบัญชาการกองทัพไทย สมทบ 14 มีนาคม 2560 2561 ปกติ
112 การไฟฟ้านครหลวง สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
113 กำแพงเพชร สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
114 กู๊ดวิว คอมเพล็กซ์ สมทบ 09 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ปกติ
115 คอนบริโอ สมทบ 05 เมษายน 2561 2561 ปกติ
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
117 จูเนียร์ สมทบ 30 มิถุนายน 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
118 ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
119 ชมรมแบดมินตัน กองทัพบก สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
120 ชมรมแบดมินตัน พล.ร.9 สมทบ 19 กรกฎาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
121 ชมรมแบดมินตัน มณฑลทหารบกที่ 14 สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
122 ชมรมแบดมินตัน ร.ร.สาธิต มศว องครักษ์ สมทบ 28 ตุลาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
123 ชมรมแบดมินตันค่ายศรีโสธร สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
124 ชมรมแบดมินตันจังหวัดลำปาง สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2561 ปกติ
125 ชมรมแบดมินตันบ่อน้ำมันฝาง สมทบ 22 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
126 ชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สมทบ 14 ตุลาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
127 ชมรมแบดมินตันสมุทรสงคราม สมทบ 20 ตุลาคม 2558 2561 ปกติ
128 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองท่าข้าม สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ปกติ
129 ชยาธิปแบดมินตันขอนแก่น สมทบ 23 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
130 ชัยภักดิ์ดีแบดมินตัน สมทบ 02 กรกฎาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
131 ดอนเมืองแบดมินตัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
132 ดาวกาญจนา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
133 ตรีเลิศ สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
134 ต้นกล้าตะวัน สมทบ 07 มิถุนายน 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
135 ทองร้อยยิ่งแบดมินตัน สมทบ 20 ตุลาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
136 ทัพพะยาแบดคลับ สมทบ 11 มกราคม 2560 2561 ปกติ
137 นครลำปาง สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
138 นครแม่สอดแบดมินตันคลับ (NMBC) สมทบ 14 มีนาคม 2561 2561 ปกติ
139 นวลจันทร์ 56 สมทบ 19 พฤศจิกายน 2557 2561 ปกติ
140 นัดดา สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2562 ปกติ
141 นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
142 น้วยเดียวตุ้ง สมทบ 15 ธันวาคม 2554 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
143 บอร์น ทู บี สมทบ 03 มีนาคม 2558 2562 ปกติ
144 บางขุนเทียน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
145 บางนรา สมทบ 05 มีนาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
146 บ้านปลาทับทิม สมทบ 15 มิถุนายน 2558 2565 ปกติ
147 บ้านเดชแบดมินตัน สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
148 ปทุมธานีวิคตอรี่ สมทบ 26 กุมภาพันธ์ 2558 2561 ปกติ
149 พชร สมทบ 13 กันยายน 2560 2562 ปกติ
150 พรนิมิต สมทบ 28 ตุลาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
151 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
152 พลสนะแบดมินตัน สมทบ 22 มิถุนายน 2555 2560 ติดต่อสมาคม
153 พังงา สมทบ 25 ธันวาคม 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
154 พาวเวอร์อัพสปอร์ตคลับ สมทบ 19 ธันวาคม 2559 2560 ติดต่อสมาคม
155 พีเคอารีน่า สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
156 มหาชัยเมืองทอง สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
157 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมทบ 16 กรกฎาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
158 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
159 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
160 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
161 มอดินแดง ขอนแก่น สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ปกติ
162 มาตีโต้ สมทบ 11 กรกฎาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
163 มาวินแบดมินตัน สมทบ 13 กันยายน 2560 2563 ปกติ
164 รัตนรังสรรค์ระนอง สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
165 ราชพฤกษ์ นครราชสีมา สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
166 วี บียอนด์ สมทบ 15 พฤศจิกายน 2559 2561 ปกติ
167 วีเอส แบดมินตัน สมทบ 21 ธันวาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
168 ศรีราชา อารีน่า สมทบ 20 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
169 ศูนย์ฝึกแบดมินตันหนองจอก สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
170 ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
171 ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองจันทบุรี สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
172 สปอร์ต อารีนา หาดใหญ่ สมทบ 15 พฤศจิกายน 2559 2560 ติดต่อสมาคม
173 สยามนครธานี สมทบ 18 มีนาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
174 สราญรมย์แบดมินตันระยอง สมทบ 09 สิงหาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
175 สวรรคโลก สมทบ 21 ตุลาคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
176 สายรุ้งสปอร์ตคลับ สมทบ 11 กรกฎาคม 2557 2561 ปกติ
177 สายไหมแบดมินตัน สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2566 ปกติ
178 สิงห์ H.H. สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
179 สิงโต แบดมินตัน อุบลราชธานี สมทบ 20 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
180 สิทธิรัตน์ สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2561 ปกติ
181 สีมาแบดมินตัน สมทบ 24 มีนาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
182 สุรนารีแบดมินตัน สมทบ 10 เมษายน 2561 2562 ปกติ
183 สุโขทัย สมทบ 11 มกราคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
184 สุไหงโก-ลก สมทบ 06 พฤษภาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
185 สโมสรแบดมินตันพณิชยการราชดำเนิน สมทบ 01 มีนาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
186 สโมสรแบดมินตันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 30 ตุลาคม 2558 2564 ปกติ
187 หงส์ สมทบ 18 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
188 หัวหินแบดมินตัน 2015 สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ปกติ
189 อบจ.ปราจีนบุรี สมทบ 28 มิถุนายน 2557 2561 ปกติ
190 อันดามัน สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
191 อาธีน่ายามาฮ่า สมทบ 30 ตุลาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
192 อิมพีเรียลเชียงใหม่สปอร์ตคลับ สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
193 อุบลราชธานี สมทบ 16 กันยายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
194 เกตุแก้ว สมทบ 08 สิงหาคม 2557 2561 ปกติ
195 เกษมสัมพันธ์พานแบดมินตัน สมทบ 19 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
196 เขี้ยวลากดิน สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
197 เชียงราย สมทบ 08 สิงหาคม 2557 2561 ปกติ
198 เทศบาลนครปฐม สมทบ 08 มีนาคม 2559 2563 ปกติ
199 เพชรพารุณ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
200 เพชรอนันต์ สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
201 เยาวชนแบดมินตันเกาะสมุย สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
202 เอกมงคล สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
203 เอส วัน สปอร์ต คลับ สมทบ 07 มีนาคม 2560 2561 ปกติ
204 เอส.พี.สปอร์ต ปากช่อง สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
205 แบดมินตัน PBC สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
206 แบดมินตัน ZAP สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
207 แบดมินตัน ร.2 พัน.2 รอ สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
208 แบดมินตัน อบจ.แพร่ สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
209 แบดมินตัน เค ซี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
210 แบดมินตันกิตติกุล สมทบ 01 มีนาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
211 แบดมินตันกิ่งประดู่ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
212 แบดมินตันกีฬา เอ็ม.ซี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
213 แบดมินตันจังหวัดจันทบุรี สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
214 แบดมินตันจังหวัดนครราชสีมา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
215 แบดมินตันจังหวัดราชบุรี สมทบ 07 มิถุนายน 2557 2562 ปกติ
216 แบดมินตันจังหวัดลำพูน สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
217 แบดมินตันจังหวัดศรีสะเกษ สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2559 2561 ปกติ
218 แบดมินตันจังหวัดสตูล สมทบ 10 มีนาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
219 แบดมินตันจังหวัดสมุทรสาคร สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
220 แบดมินตันจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมทบ 19 ธันวาคม 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
221 แบดมินตันจังหวัดสุรินทร์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
222 แบดมินตันฉะเชิงเทรา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
223 แบดมินตันชนะชน สมทบ 29 มีนาคม 2561 2561 ปกติ
224 แบดมินตันชะอำ สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
225 แบดมินตันซาตี๋ สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
226 แบดมินตันตราด สมทบ 19 ธันวาคม 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
227 แบดมินตันทองมี สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
228 แบดมินตันทุ่งใหญ่ สมทบ 10 กันยายน 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
229 แบดมินตันนครปฐม สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
230 แบดมินตันนครพนม สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
231 แบดมินตันนครศรีธรรมราช สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
232 แบดมินตันบางคล้า สมทบ 27 สิงหาคม 2555 2560 ติดต่อสมาคม
233 แบดมินตันบางม่วง สมทบ 25 ธันวาคม 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
234 แบดมินตันบ้านบางเหนียว(BBNภูเก็ต) สมทบ 01 กรกฎาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
235 แบดมินตันปากน้ำ 23 สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
236 แบดมินตันปากน้ำโพ สมทบ 19 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
237 แบดมินตันปิ่นจุฑา สมทบ 28 พฤษภาคม 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
238 แบดมินตันพระธาตุผาแดง สมทบ 14 กรกฎาคม 2559 2561 ปกติ
239 แบดมินตันพะเยา สมทบ 31 ธันวาคม 2558 2561 ปกติ
240 แบดมินตันมิตร 2000 ปทุมธานี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
241 แบดมินตันมิตรผดุง สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
242 แบดมินตันมิตรภาพ สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2561 ปกติ
243 แบดมินตันยาสูบ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
244 แบดมินตันรักษ์-รักษ์ สมทบ 07 มกราคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
245 แบดมินตันรัชดาพร อำเภอศรีเชียงใหม่ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
246 แบดมินตันลียะวนิช สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
247 แบดมินตันวัชรี-ประสิทธิ์ เชียงราย สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
248 แบดมินตันวัน สมทบ 15 กรกฎาคม 2554 2561 ปกติ
249 แบดมินตันศูนย์การทหารราบ สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
250 แบดมินตันศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สมทบ 11 มกราคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
251 แบดมินตันสกลนคร สมทบ 05 กรกฎาคม 2560 2561 ปกติ
252 แบดมินตันสมเด็จแอดโปรเกรียง สมทบ 08 กรกฎาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
253 แบดมินตันสยามกีฬา สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
254 แบดมินตันสลกบาตร สมทบ 16 กันยายน 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
255 แบดมินตันสว่างสรรค์เพชร สมทบ 18 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
256 แบดมินตันสาธิตประสานมิตร สมทบ 19 กรกฎาคม 2560 2561 ปกติ
257 แบดมินตันสามพราน สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
258 แบดมินตันสามัคคีเชียงราย สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
259 แบดมินตันสำโรง สมทบ 15 มิถุนายน 2555 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
260 แบดมินตันสุรสิงหนาท สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
261 แบดมินตันห้วยยอด สมทบ 05 มีนาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
262 แบดมินตันอาจารย์และข้าราชการ มอ. สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
263 แบดมินตันอำเภอพังโคน สมทบ 21 กันยายน 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
264 แบดมินตันอุดรธานี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
265 แบดมินตันฮากกา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
266 แบดมินตันเจียระไน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
267 แบดมินตันเชียงคำ สมทบ 10 กรกฎาคม 2555 2562 ปกติ
268 แบดมินตันเทศบาลเมืองชุมพร สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
269 แบดมินตันเพชรบุรี สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
270 แบดมินตันเพชรบูรณ์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
271 แบดมินตันเมืองสุนทร(ภู่) สมทบ 18 มีนาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
272 แบดมินตันเอราวัณ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
273 แบดมินตันเอสทีม สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
274 แบดมินตันแม่ฮ่องสอน สมทบ 12 มีนาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
275 แบดมินตันไดมอนด์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
276 แม่กลอง สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
277 แฮปปี้แบดมินตัน สมทบ 25 มิถุนายน 2555 2561 ปกติ
278 โค้ชไอซ์แบดมินตันคลับ สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2561 ปกติ
279 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ แบดมินตัน สมทบ 19 กันยายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
280 โรงแรมอโนมา สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
281 ไชยาแบดมินตัน สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2561 ปกติ
282 ไตรมิตรร้อยเอ็ด สมทบ 11 กุมภาพันธ์ 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
283 ไทยสไมล์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
284 ไทยออยล์ สมทบ 05 มีนาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
285 ไวท์เฮ้าส์ แอนด์ ทอล์สัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 16 มิ.ย. 2561