รายละเอียดการสมัครสมาชิก

รายละเอียดและใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
สำหรับสโมสรสมาชิกใหม่ ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมแบดมินตัน 

ให้ดาวโหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลส่งกลับมายังสมาคมฯ
พร้อมทั้งโอนเงินค่าสมัคร 750 บาท(ค่าสมาชิกแรกเข้า 500 บาท+ค่าบำรุงรายปี 250 บาท)

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมฯประเภทสมทบ

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมฯประเภทสามัญ

ท่านสามารถชำระค่าบำรุงรายปี (สมาชิกสามัญปีละ 500 บาท สมาชิกสมทบปีละ 250 บาท)
โดยโอนเงิน เข้า บัญชี สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่บัญชี 617-2-11919-9 ธนาคาร กสิกรไทย สาขา อลลซีซั่นเพลส  บัญชี ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax  02-2553392 หรือ mail มาที่ btournament@badmintonthai.or.th (พร้อมแจ้งชื่อทีม)ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 แบดมินตันนครศรีธรรมราช สามัญ 31 December 2557 2563 ติดต่อสมาคม
2 กองบัญชาการกองทัพไทย สามัญ 13 March 2560 2563 ติดต่อสมาคม
3 ชมรมแบดมินตัน กองทัพบก (มทบ11) สามัญ 31 December 2557 2564 ปกติ
4 พลสนะแบดมินตัน สามัญ 21 June 2555 2564 ปกติ
5 @CNX สามัญ 14 September 2557 2564 ปกติ
6 DOME Academy สามัญ 02 December 2557 2564 ปกติ
7 GRANULAR สามัญ 02 December 2557 2563 ติดต่อสมาคม
8 HP by Spirit สามัญ 31 December 2557 2564 ปกติ
9 KB กรุงเทพ สามัญ 24 May 2558 2563 ติดต่อสมาคม
10 KTR HATYAI BADMINTON สามัญ 28 September 2559 2564 ปกติ
11 MT ARENA สามัญ 22 November 2559 2564 ปกติ
12 OLIVER ALL STAR สามัญ 03 December 2557 2563 ติดต่อสมาคม
13 YWCA กรุงเทพ สามัญ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
14 เทศบาลเมืองชลบุรี สามัญ 31 December 2557 2564 ปกติ
15 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สามัญ 31 December 2557 2564 ปกติ
16 แบดมินตันอำพัน สามัญ 06 June 2557 2563 ติดต่อสมาคม
17 เทศบาลนครหาดใหญ่ สามัญ 23 February 2548 2564 ปกติ
18 เทศบาลบ้านนา สามัญ 01 January 2557 2564 ปกติ
19 เทศบาลพิษณุโลก สามัญ 22 July 2545 2564 ปกติ
20 แบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง สามัญ 31 December 2557 2564 ปกติ
21 แบดมินตันเทศบาลกาญจนบุรี สามัญ 18 September 2544 2563 ติดต่อสมาคม
22 แบดมินตันเทศบาลนครนครสวรรค์ สามัญ 31 December 2557 2564 ปกติ
23 แบดมินตันเทศบาลนครภูเก็ต สามัญ 31 December 2557 2564 ปกติ
24 Badminton PJ สามัญ 10 May 2561 2563 ติดต่อสมาคม
25 แบดมินตันเทศบาลนครยะลา สามัญ 28 August 2555 2564 ปกติ
26 แบดมินตันดิลก สามัญ 07 July 2557 2563 ติดต่อสมาคม
27 แบดมินตันตำรวจ สามัญ 02 September 2556 2564 ปกติ
28 แบดมินตันบางโพ สามัญ 31 December 2557 2563 ติดต่อสมาคม
29 แบดมินตันภคภัทร์ สามัญ 31 December 2557 2564 ปกติ
30 สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ สามัญ 27 January 2559 2564 ปกติ
31 แบดมินตันศิริภูล สามัญ 24 January 2549 2563 ติดต่อสมาคม
32 แร็กเก็ตมิวเซียม สามัญ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
33 โรดี้คอร์ท สามัญ 10 December 2546 2563 ติดต่อสมาคม
34 กรุงเทพมหานคร สามัญ 12 February 2545 2563 ติดต่อสมาคม
35 การท่าเรือแห่งประเทศไทย สามัญ 31 December 2557 2563 ติดต่อสมาคม
36 ตรังจูเนียร์ สามัญ 22 November 2559 2564 ปกติ
37 ทหารอากาศ สามัญ 01 January 2557 2564 ปกติ
38 ที ไทยแลนด์ สามัญ 23 September 2557 2563 ติดต่อสมาคม
39 ธนบุรี สามัญ 06 May 2545 2564 ปกติ
40 บมจ. ทีโอที สามัญ 10 April 2561 2564 ปกติ
41 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด( มหาชน ) สามัญ 31 December 2557 2564 ปกติ
42 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) สามัญ 31 December 2557 2564 ปกติ
43 ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ สามัญ 01 January 2557 2564 ปกติ
44 บี จี สปอร์ต สามัญ 18 March 2550 2564 ปกติ
45 ลานนาเชียงใหม่ สามัญ 09 May 2548 2564 ปกติ
46 ศรีราชาสปอร์ตคลับ สามัญ 02 December 2557 2564 ปกติ
47 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สามัญ 19 February 2558 2563 ติดต่อสมาคม
48 สมาคมกีฬากรุงเก่า สามัญ 01 January 2557 2566 ปกติ
49 สมาคมราชกรีฑาสโมสร สามัญ 05 March 2542 2563 ติดต่อสมาคม
50 สวนลุมรวมมิตร สามัญ 16 September 2557 2563 ติดต่อสมาคม
51 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สามัญ 06 August 2563 2563 ติดต่อสมาคม
52 ชมรมแบดมินตันระยอง สามัญ 31 December 2557 2565 ปกติ
53 อมาตยกุล สามัญ 27 January 2559 2564 ปกติ
54 PUTI CLUB สามัญ 16 December 2555 2564 ปกติ
55 Spirit by Maneepong สามัญ 26 June 2557 2564 ปกติ
56 แม่สอดแบดมินตัน สามัญ 07 March 2559 2564 ปกติ
57 THE FOX CLUP สามัญ 10 May 2561 2563 ติดต่อสมาคม
58 ชมรมแบดมินตัน พล.ร.9 สามัญ 18 July 2560 2564 ปกติ
59 ชมรมแบดมินตัน มณฑลทหารบกที่ 14 สามัญ 07 November 2560 2564 ปกติ
60 ชมรมแบดมินตัน ร.12 พัน.3 รอ. สามัญ 07 November 2560 2564 ปกติ
61 ชมรมแบดมินตันค่ายศรีโสธร สามัญ 07 November 2560 2564 ปกติ
62 แบดมินตัน ร.2 พัน.2 รอ สามัญ 07 November 2560 2564 ปกติ
63 สุรนารีแบดมินตัน สามัญ 09 April 2561 2564 ปกติ
64 บ้านทองหยอด สามัญ 18 January 2562 2564 ปกติ
ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 สมทบ 27 February 2562 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
2 7 แบดมินตัน สมทบ 15 July 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
3 71 Sport Club สมทบ 29 June 2557 2564 ปกติ
4 9 คอร์ทแบดมินตัน สมทบ 11 March 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
5 @First สมทบ 14 June 2555 2564 ปกติ
6 @Infinite สมทบ 15 August 2561 2564 ปกติ
7 @ลูกแบดน่าน สมทบ 26 February 2562 2564 ปกติ
8 A-TEAM สมทบ 28 August 2555 2565 ปกติ
9 ALL STARS 2018 สมทบ 12 March 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
10 AMWISHSC สมทบ 04 September 2560 2563 ติดต่อสมาคม
11 AT BADMINTON สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
12 ATTITUDE สมทบ 06 June 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
13 ATURMAJU สมทบ 31 July 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
14 AUN Badminton Club สมทบ 23 August 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
15 B.K.TEAM สมทบ 28 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
16 B.N.Y สมทบ 16 July 2561 2563 ติดต่อสมาคม
17 Badminton Ezy สมทบ 04 August 2551 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
18 Badminton Jate club สมทบ 07 February 2561 2565 ปกติ
19 BAMBOO TEAM ปราจีน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
20 Bangkok Sports School สมทบ 12 May 2558 2564 ปกติ
21 BATTLE DORE สมทบ 27 August 2557 2563 ติดต่อสมาคม
22 BB club Udon สมทบ 23 August 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
23 BBC BANGLI BADMINTON CLUB สมทบ 03 February 2563 2565 ปกติ
24 Be To Win สมทบ 01 May 2560 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
25 BEGINS สมทบ 17 March 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
26 Bestminton สมทบ 08 November 2561 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
27 BJ Badminton สมทบ 28 May 2557 2564 ปกติ
28 BL Sport สมทบ 25 April 2561 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
29 BLOWFISH สมทบ 31 December 2557 2563 ติดต่อสมาคม
30 BMD Badminton สมทบ 29 June 2557 2564 ปกติ
31 BMT แบดมินตันแม่สอดทีม สมทบ 03 July 2561 2563 ติดต่อสมาคม
32 BOUNCY สมทบ 07 August 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
33 BOY'S CLUB สมทบ 01 January 2557 2563 ติดต่อสมาคม
34 Bunyawat Team สมทบ 27 August 2557 2563 ติดต่อสมาคม
35 C SQUARE สมทบ 28 August 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
36 C.THAI สมทบ 09 May 2556 2568 ปกติ
37 CAT ศรีราชา สมทบ 03 February 2563 2564 ปกติ
38 CMI BADMINTON CHIANGMAI สมทบ 04 February 2563 2563 ติดต่อสมาคม
39 CR BADMINTON สมทบ 28 June 2555 2563 ติดต่อสมาคม
40 CSC Badminton สมทบ 22 February 2564 2564 ปกติ
41 CTI WINEX สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
42 D-VER'Badminton สมทบ 26 February 2561 2564 ปกติ
43 D.P. BADMINTON สมทบ 11 February 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
44 DP RAYONG BADMINTON สมทบ 28 May 2552 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
45 EAGLE THAILAND สมทบ 27 August 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
46 Eight Badminton สมทบ 02 September 2558 2563 ติดต่อสมาคม
47 Enjoy Team สมทบ 01 January 2556 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
48 EXIST BADMINTON CLUB สมทบ 31 March 2564 2564 ปกติ
49 F's CLUB สมทบ 01 August 2561 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
50 FAMILY 05 สมทบ 09 April 2561 2564 ปกติ
51 FINIX Club สมทบ 06 March 2560 2563 ติดต่อสมาคม
52 FYC สมทบ 01 January 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
53 g.a.p. สมทบ 06 March 2563 2563 ติดต่อสมาคม
54 Game Pasin badminton club สมทบ 22 June 2563 2563 ติดต่อสมาคม
55 GEN-X สมทบ 29 May 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
56 GOLD RACKET สมทบ 28 August 2557 2563 ติดต่อสมาคม
57 Greenhill Badminton สมทบ 14 June 2560 2568 ปกติ
58 H.D.Y. สมทบ 13 November 2561 2565 ปกติ
59 Happiness Badminton Club สมทบ 04 February 2563 2563 ติดต่อสมาคม
60 I SMASH สมทบ 20 October 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
61 INDY สมทบ 14 September 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
62 Infinity Badminton Club สมทบ 27 June 2561 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
63 JJ badminton สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
64 JP ACADEMY สมทบ 02 September 2558 2564 ปกติ
65 JSP สมทบ 23 February 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
66 K-FIGHT สมทบ 03 April 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
67 K.6 BADMINTON CLUB สมทบ 08 October 2562 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
68 KEEREE BADMINTON สมทบ 12 December 2555 2564 ปกติ
69 KIP BADMINTON CLUB สมทบ 14 March 2560 2564 ปกติ
70 KN BADMINTON ACADEMY สมทบ 26 January 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
71 KPP Badminton สมทบ 26 December 2561 2563 ติดต่อสมาคม
72 KUBO (คูโบ้) สมทบ 28 September 2559 2563 ติดต่อสมาคม
73 KUNCHALA BADMINTON CLUB สมทบ 06 March 2563 2563 ติดต่อสมาคม
74 Limitless Badminton สมทบ 04 September 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
75 LSC หล่มสัก สมทบ 01 July 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
76 MANTA BADMINTON CLUB สมทบ 29 December 2563 2564 ปกติ
77 MAXIMUM TEAM สมทบ 09 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
78 New Athlete สมทบ 09 November 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
79 New Star Badminton Club สมทบ 07 October 2562 2563 ติดต่อสมาคม
80 Nirin Badminton Club สมทบ 22 June 2563 2564 ปกติ
81 Northeast Academy สมทบ 24 August 2563 2564 ปกติ
82 NP COURT สมทบ 01 January 2557 2555 ติดต่อสมาคมด่วน
83 NSIGN สมทบ 23 November 2559 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
84 NUTTY PROFESSOR สมทบ 01 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
85 OHO Badminton สมทบ 14 March 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
86 P.B.C. HatYai สมทบ 31 March 2564 2564 ปกติ
87 P.K.I.THAILAND สมทบ 28 June 2561 2563 ติดต่อสมาคม
88 PB CLUB แบดมินตันพะเยา สมทบ 31 December 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
89 PHENOMENAL BADMINTON สมทบ 24 August 2563 2564 ปกติ
90 PJ Sport Club สมทบ 15 November 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
91 PR BADMINTON สมทบ 25 January 2561 2564 ปกติ
92 Primary Badminton สมทบ 20 October 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
93 Proskills Team สมทบ 23 November 2559 2565 ปกติ
94 PUZJAK BADMINTON ACADEMY สมทบ 30 June 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
95 PXT สมทบ 04 December 2561 2564 ปกติ
96 R.E.SPORT สมทบ 25 February 2555 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
97 R.O.Badminton สมทบ 18 February 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
98 ROYAL STAR สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
99 RTS BADMINTON CLUB สมทบ 04 September 2556 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
100 S.Siam สมทบ 19 November 2560 2563 ติดต่อสมาคม
101 S29 สมทบ 26 June 2557 2564 ปกติ
102 SATURN สมทบ 19 February 2556 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
103 SCG 1995 สุราษฏร์ธานี สมทบ 04 November 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
104 SDD สมทบ 28 October 2563 2563 ติดต่อสมาคม
105 SEARCH GURU สมทบ 15 July 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
106 Sena Sport Station สมทบ 04 July 2561 2564 ปกติ
107 SIAM BADMINTON สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
108 SINGHA LARNTHONG สมทบ 18 October 2561 2564 ปกติ
109 SINGHA UD สมทบ 09 November 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
110 SISB INTERNATIONAL BADMINTON ACADEMY สมทบ 23 October 2560 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
111 SM.BADMINTON สมทบ 05 July 2560 2564 ปกติ
112 SN Badminton สมทบ 31 March 2564 2564 ปกติ
113 South Tiger Team สมทบ 31 July 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
114 Southern Academy สมทบ 03 July 2561 2563 ติดต่อสมาคม
115 SP TEAM สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
116 ST MOSSA RAYONG สมทบ 08 November 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
117 STAMINA BADMINTON สมทบ 20 May 2558 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
118 SUPANUT TEAM สมทบ 09 February 2562 2563 ติดต่อสมาคม
119 Synergy สมทบ 05 February 2561 2565 ปกติ
120 T.P.Maesot Badminton Academy สมทบ 01 September 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
121 TC BADMINTON CLUB สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
122 TEERAPAT BADMINTON สมทบ 28 June 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
123 Thai Power สมทบ 24 April 2558 2564 ปกติ
124 The Ultimate Sport Club Rayong สมทบ 15 July 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
125 The UltimateTeam สมทบ 24 April 2561 2564 ปกติ
126 Triple V สมทบ 01 July 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
127 UDON ARCHA สมทบ 20 February 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
128 UNIMAX สมทบ 04 July 2557 2564 ปกติ
129 Unite สมทบ 08 August 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
130 UNITY&RAWIN สมทบ 02 September 2555 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
131 V Ready สมทบ 08 October 2562 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
132 V WiN Chonburi สมทบ 15 July 2559 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
133 Vasin BC สมทบ 14 July 2559 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
134 Vayu Badminton Club สมทบ 06 March 2563 2563 ติดต่อสมาคม
135 W.K. Badminton สมทบ 21 October 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
136 WING 4 BADMINTON สมทบ 05 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
137 Winmax Badminton Club สมทบ 19 October 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
138 XZYTE SPORTCLUB PATTAYA สมทบ 24 December 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
139 Y-BADMINTON สมทบ 27 June 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
140 YA CLUB สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
141 YAI สมทบ 04 November 2557 2564 ปกติ
142 Young blood club สมทบ 31 March 2564 2564 ปกติ
143 YTK BADMINTON สมทบ 26 February 2561 2564 ปกติ
144 กองทัพภาคที่ 3 สมทบ 22 May 2560 2564 ปกติ
145 การไฟฟ้านครหลวง สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
146 กำแพงเพชร สมทบ 31 December 2557 2564 ปกติ
147 กู๊ดวิว คอมเพล็กซ์ สมทบ 09 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
148 คอนบริโอ สมทบ 05 April 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
149 จรรอลิน แบดมินตัน สมทบ 24 August 2563 2565 ปกติ
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 28 August 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
151 จูเนียร์ สมทบ 30 June 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
152 ชมรมกีฬาแบดมินตันจังหวัดสมุทรสาคร สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
153 ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
154 ชมรมแบดมินตันจังหวัดลำปาง สมทบ 09 August 2557 2564 ปกติ
155 ชมรมแบดมินตันบุรีรัมย์ สมทบ 04 February 2563 2563 ติดต่อสมาคม
156 ชมรมแบดมินตันบ่อน้ำมันฝาง สมทบ 22 March 2560 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
157 ชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สมทบ 14 October 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
158 ชมรมแบดมินตันสมุทรสงคราม สมทบ 20 October 2558 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
159 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองท่าข้าม สมทบ 30 June 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
160 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สมทบ 06 May 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
161 ชมรมแบดมินตันเพชรบูรณ์ สมทบ 01 January 2557 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
162 ชมรมแบดมินตันโรงเรียนสาธิต มศว. องครักษ์ สมทบ 28 October 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
163 ชยาธิปแบดมินตันขอนแก่น สมทบ 23 March 2560 2565 ปกติ
164 ชัยภักดิ์ดีแบดมินตัน สมทบ 02 July 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
165 ดอนเมืองแบดมินตัน สมทบ 01 January 2557 2563 ติดต่อสมาคม
166 ดาวกาญจนา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
167 ตรีเลิศ สมทบ 31 December 2557 2563 ติดต่อสมาคม
168 ต้นกล้าตะวัน สมทบ 06 June 2557 2564 ปกติ
169 ทองร้อยยิ่งแบดมินตัน สมทบ 20 October 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
170 ทัพพะยาแบดคลับ สมทบ 10 January 2560 2564 ปกติ
171 นครขอนแก่น Badminton club สมทบ 28 October 2563 2563 ติดต่อสมาคม
172 นครลำปาง สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
173 นครแม่สอดแบดมินตันคลับ (NMBC) สมทบ 14 March 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
174 นวลจันทร์ 56 สมทบ 19 November 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
175 นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
176 น้วยเดียวตุ้ง สมทบ 15 December 2554 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
177 บอร์น ทู บี สมทบ 03 March 2558 2566 ปกติ
178 บางขุนเทียน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
179 บางนรา สมทบ 05 March 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
180 บ่อวินอารีน่า สมทบ 31 July 2561 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
181 บ้านปลาทับทิม สมทบ 14 June 2558 2566 ปกติ
182 บ้านพัฒก์ สมทบ 24 August 2563 2563 ติดต่อสมาคม
183 บ้านเดชแบดมินตัน สมทบ 15 July 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
184 ปทุมธานีวิคตอรี่ สมทบ 26 February 2558 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
185 ปราชญ์เปรียวแบดมินตัน สมทบ 28 October 2563 2563 ติดต่อสมาคม
186 พชร สมทบ 12 September 2560 2564 ปกติ
187 พรนิมิต สมทบ 28 October 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
188 พรหมลิขิตแบดมินตัน สมทบ 22 March 2562 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
189 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
190 พังงา สมทบ 25 December 2555 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
191 พันธุ์ครุฑ สมทบ 27 June 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
192 พาวเวอร์อัพสปอร์ตคลับ สมทบ 19 December 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
193 พีเคอารีน่า สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
194 มหาชัยเมืองทอง สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
195 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมทบ 16 July 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
196 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
197 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมทบ 31 December 2557 2564 ปกติ
198 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สมทบ 10 August 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
199 มอดินแดง ขอนแก่น สมทบ 29 June 2560 2564 ปกติ
200 มาตีโต้ สมทบ 11 July 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
201 มาวินแบดมินตัน สมทบ 13 September 2560 2563 ติดต่อสมาคม
202 รัตนรังสรรค์ระนอง สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
203 ราชพฤกษ์ นครราชสีมา สมทบ 01 January 2557 2563 ติดต่อสมาคม
204 วี บียอนด์ สมทบ 14 November 2559 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
205 วีเอส แบดมินตัน สมทบ 21 December 2558 2567 ปกติ
206 ศรีราชา อารีน่า สมทบ 20 November 2560 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
207 ศูนย์ฝึกแบดมินตันหนองจอก สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
208 ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองจันทบุรี สมทบ 15 July 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
209 สปอร์ต อารีนา หาดใหญ่ สมทบ 15 November 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
210 สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี สมทบ 29 December 2563 2564 ปกติ
211 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย สมทบ 07 October 2562 2563 ติดต่อสมาคม
212 สยามนครธานี สมทบ 18 March 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
213 สรัสจันทร สมทบ 02 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
214 สราญรมย์แบดมินตันระยอง สมทบ 09 August 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
215 สวรรคโลก สมทบ 21 October 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
216 สัตหีบ สมทบ 03 February 2563 2563 ติดต่อสมาคม
217 สันติภาพแบดมินตัน น่าน สมทบ 10 March 2562 2563 ติดต่อสมาคม
218 สามอ่าวแบดมินตัน สมทบ 30 December 2563 2563 ติดต่อสมาคม
219 สายรุ้งสปอร์ตคลับ สมทบ 11 July 2557 2565 ปกติ
220 สายไหมแบดมินตัน สมทบ 10 August 2557 2566 ปกติ
221 สิงห์ H.H. สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
222 สิงโต แบดมินตัน อุบลราชธานี สมทบ 19 March 2560 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
223 สิทธิรัตน์คลับ สมทบ 09 August 2557 2564 ปกติ
224 สีมาแบดมินตัน สมทบ 24 March 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
225 สุโขทัย สมทบ 11 January 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
226 สโมสรแบดมินตัน MCP สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
227 สโมสรแบดมินตันพณิชยการราชดำเนิน สมทบ 01 March 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
228 สโมสรแบดมินตันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 30 October 2558 2564 ปกติ
229 หงส์ สมทบ 18 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
230 หัวหินแบดมินตัน 2015 สมทบ 30 June 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
231 อบจ.ปราจีนบุรี สมทบ 27 June 2557 2564 ปกติ
232 อันดามัน สมทบ 29 August 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
233 อัลฟ่า กระบี่ สมทบ 28 October 2563 2563 ติดต่อสมาคม
234 อาธีน่ายามาฮ่าแบดมินตัน สมทบ 30 October 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
235 อิมพีเรียลเชียงใหม่สปอร์ตคลับ สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
236 อุบลราชธานี สมทบ 15 September 2557 2565 ปกติ
237 เกตุแก้ว สมทบ 07 August 2557 2563 ติดต่อสมาคม
238 เกษมศักดิ์ Badminton Academy สมทบ 18 July 2562 2564 ปกติ
239 เกษมสัมพันธ์พานแบดมินตัน สมทบ 19 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
240 เขี้ยวลากดิน สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
241 เชียงราย สมทบ 07 August 2557 2565 ปกติ
242 เทศบาลนครปฐม สมทบ 08 March 2559 2563 ติดต่อสมาคม
243 เพชรพารุณ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
244 เพชรอนันต์ สมทบ 23 August 2559 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
245 เมืองแกลง แบดมินตัน สมทบ 28 October 2563 2563 ติดต่อสมาคม
246 เยาวชนแบดมินตันเกาะสมุย สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
247 เลาหจิตรแบดมินตัน สมทบ 04 February 2563 2563 ติดต่อสมาคม
248 เอกมงคล สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
249 เอส วัน สปอร์ต คลับ สมทบ 07 March 2560 2563 ติดต่อสมาคม
250 เอส.พี.สปอร์ต ปากช่อง สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
251 แบดมินตัน PBC สมทบ 14 July 2559 2564 ปกติ
252 แบดมินตัน ZAP สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
253 แบดมินตัน อบจ.แพร่ สมทบ 31 December 2557 2564 ปกติ
254 แบดมินตัน เค ซี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
255 แบดมินตันกิตติกุล สมทบ 01 March 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
256 แบดมินตันกิ่งประดู่ สมทบ 31 December 2557 2565 ปกติ
257 แบดมินตันกีฬา เอ็ม.ซี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
258 แบดมินตันค่ายอดิศร สมทบ 01 December 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
259 แบดมินตันจังหวัดจันทบุรี สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
260 แบดมินตันจังหวัดตราด สมทบ 28 October 2563 2563 ติดต่อสมาคม
261 แบดมินตันจังหวัดนครราชสีมา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
262 แบดมินตันจังหวัดราชบุรี สมทบ 07 June 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
263 แบดมินตันจังหวัดลำพูน สมทบ 31 December 2557 2563 ติดต่อสมาคม
264 แบดมินตันจังหวัดศรีสะเกษ สมทบ 25 February 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
265 แบดมินตันจังหวัดสตูล สมทบ 09 March 2558 2563 ติดต่อสมาคม
266 แบดมินตันจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมทบ 19 December 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
267 แบดมินตันจังหวัดสุรินทร์ สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
268 แบดมินตันจังหวัดเลย สมทบ 03 February 2563 2564 ปกติ
269 แบดมินตันฉะเชิงเทรา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
270 แบดมินตันชนะชน สมทบ 29 March 2561 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
271 แบดมินตันชะอำ สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
272 แบดมินตันซาตี๋ สมทบ 31 December 2557 2565 ปกติ
273 แบดมินตันตราด สมทบ 19 December 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
274 แบดมินตันทองมี สมทบ 25 February 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
275 แบดมินตันทุ่งใหญ่ สมทบ 10 September 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
276 แบดมินตันนครปฐม สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
277 แบดมินตันนครพนม สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
278 แบดมินตันนัดดา สมทบ 29 August 2555 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
279 แบดมินตันบางคล้า สมทบ 27 August 2555 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
280 แบดมินตันบางบัวทอง สมทบ 07 October 2562 2564 ปกติ
281 แบดมินตันบางม่วง สมทบ 25 December 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
282 แบดมินตันบ้านบางเหนียว(BBNภูเก็ต) สมทบ 01 July 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
283 แบดมินตันปากน้ำ 23 สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
284 แบดมินตันปากน้ำโพ สมทบ 19 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
285 แบดมินตันปิ่นจุฑา สมทบ 28 May 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
286 แบดมินตันพระธาตุผาแดง สมทบ 14 July 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
287 แบดมินตันมิตร 2000 ปทุมธานี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
288 แบดมินตันมิตรผดุง สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
289 แบดมินตันมิตรภาพ สมทบ 14 July 2559 2564 ปกติ
290 แบดมินตันยาสูบ สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
291 แบดมินตันรักษ์-รักษ์ สมทบ 07 January 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
292 แบดมินตันรัชดาพร อำเภอศรีเชียงใหม่ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
293 แบดมินตันลียะวนิช สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
294 แบดมินตันวัชรี-ประสิทธิ์ เชียงราย สมทบ 31 December 2557 2564 ปกติ
295 แบดมินตันวัน สมทบ 13 July 2554 2564 ปกติ
296 แบดมินตันศึกษาประชาสามัคคี สมทบ 19 October 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
297 แบดมินตันศูนย์การทหารราบ สมทบ 08 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
298 แบดมินตันศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สมทบ 11 January 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
299 แบดมินตันสกลนคร สมทบ 05 July 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
300 แบดมินตันสมุทรปราการ สมทบ 29 December 2563 2563 ติดต่อสมาคม
301 แบดมินตันสมเด็จแอดโปรเกรียง สมทบ 07 July 2557 2563 ติดต่อสมาคม
302 แบดมินตันสยามกีฬา สมทบ 01 January 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
303 แบดมินตันสลกบาตร สมทบ 16 September 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
304 แบดมินตันสว่างสรรค์เพชร สมทบ 18 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
305 แบดมินตันสาธิตประสานมิตร สมทบ 19 July 2560 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
306 แบดมินตันสามพราน สมทบ 31 December 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
307 แบดมินตันสามัคคีเชียงราย สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
308 แบดมินตันสำโรง สมทบ 14 June 2555 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
309 แบดมินตันห้วยยอด สมทบ 05 March 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
310 แบดมินตันอาจารย์และข้าราชการ มอ. สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
311 แบดมินตันอำเภอพังโคน สมทบ 21 September 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
312 แบดมินตันอุดรธานี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
313 แบดมินตันฮากกา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
314 แบดมินตันเจียระไน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
315 แบดมินตันเชียงคำ สมทบ 10 July 2555 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
316 แบดมินตันเทศบาลเมืองชุมพร สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
317 แบดมินตันเพชรบุรี สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
318 แบดมินตันเมืองตาก สมทบ 19 October 2561 2565 ปกติ
319 แบดมินตันเมืองสุนทร(ภู่) สมทบ 18 March 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
320 แบดมินตันเยาวชนเทศบาลนครนครสวรรค์ สมทบ 15 January 2562 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
321 แบดมินตันเอราวัณ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
322 แบดมินตันเอสทีม สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
323 แบดมินตันแม่ฮ่องสอน สมทบ 12 March 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
324 แบดมินตันไดมอนด์ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
325 แม่กลอง สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
326 แอดฉลองแบดมินตัน สมทบ 22 February 2564 2564 ปกติ
327 แฮปปี้แบดมินตัน สมทบ 25 June 2555 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
328 โค้ชไอซ์แบดมินตันคลับ สมทบ 22 August 2559 2564 ปกติ
329 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ แบดมินตัน สมทบ 19 September 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
330 โรงแรมอโนมา แกรนด์ สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
331 ไชยาแบดมินตัน สมทบ 29 August 2555 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
332 ไตรมิตรร้อยเอ็ด สมทบ 11 February 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
333 ไทยสไมล์ สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
334 ไทยออยล์ สมทบ 05 March 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
335 ไวท์เฮ้าส์ แอนด์ ทอล์สัน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 22 Nov 2564