รายละเอียดการสมัครสมาชิก

รายละเอียดและใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
สำหรับสโมสรสมาชิกใหม่ ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมแบดมินตัน 

ให้ดาวโหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลส่งกลับมายังสมาคมฯ
พร้อมทั้งโอนเงินค่าสมัคร 750 บาท(ค่าสมาชิกแรกเข้า 500 บาท+ค่าบำรุงรายปี 250 บาท)

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ

ท่านสามารถชำระค่าบำรุงรายปี (สมาชิกสามัญปีละ 500 บาท สมาชิกสมทบปีละ 250 บาท)
โดยโอนเงิน เข้า บัญชี สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่บัญชี 617-2-11919-9 ธนาคาร กสิกรไทย สาขา อลลซีซั่นเพลส  บัญชี ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax  02-2553392 หรือ mail มาที่ btournament@badmintonthai.or.th (พร้อมแจ้งชื่อทีม)ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 แบดมินตันนครศรีธรรมราช สามัญ 31 December 2557 2563 ติดต่อสมาคม
2 กองบัญชาการกองทัพไทย สามัญ 13 March 2560 2563 ติดต่อสมาคม
3 ชมรมแบดมินตัน กองทัพบก (มทบ11) สามัญ 31 December 2557 2564 ปกติ
4 พลสนะแบดมินตัน สามัญ 21 June 2555 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
5 @CNX สามัญ 14 September 2557 2564 ปกติ
6 DOME Academy สามัญ 02 December 2557 2564 ปกติ
7 GRANULAR สามัญ 02 December 2557 2563 ติดต่อสมาคม
8 HP by Spirit สามัญ 31 December 2557 2564 ปกติ
9 KB กรุงเทพ สามัญ 24 May 2558 2563 ติดต่อสมาคม
10 KTR HATYAI BADMINTON สามัญ 28 September 2559 2564 ปกติ
11 MT ARENA สามัญ 22 November 2559 2564 ปกติ
12 OLIVER ALL STAR สามัญ 03 December 2557 2563 ติดต่อสมาคม
13 YWCA กรุงเทพ สามัญ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
14 เทศบาลเมืองชลบุรี สามัญ 31 December 2557 2564 ปกติ
15 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สามัญ 31 December 2557 2564 ปกติ
16 แบดมินตันอำพัน สามัญ 06 June 2557 2563 ติดต่อสมาคม
17 เทศบาลนครหาดใหญ่ สามัญ 23 February 2548 2564 ปกติ
18 เทศบาลบ้านนา สามัญ 01 January 2557 2564 ปกติ
19 เทศบาลพิษณุโลก สามัญ 22 July 2545 2564 ปกติ
20 แบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง สามัญ 31 December 2557 2564 ปกติ
21 แบดมินตันเทศบาลกาญจนบุรี สามัญ 18 September 2544 2563 ติดต่อสมาคม
22 แบดมินตันเทศบาลนครนครสวรรค์ สามัญ 31 December 2557 2564 ปกติ
23 แบดมินตันเทศบาลนครภูเก็ต สามัญ 31 December 2557 2564 ปกติ
24 Badminton PJ สามัญ 10 May 2561 2563 ติดต่อสมาคม
25 แบดมินตันเทศบาลนครยะลา สามัญ 28 August 2555 2564 ปกติ
26 แบดมินตันดิลก สามัญ 07 July 2557 2563 ติดต่อสมาคม
27 แบดมินตันตำรวจ สามัญ 02 September 2556 2564 ปกติ
28 แบดมินตันบางโพ สามัญ 31 December 2557 2563 ติดต่อสมาคม
29 แบดมินตันภคภัทร์ สามัญ 31 December 2557 2564 ปกติ
30 สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ สามัญ 27 January 2559 2564 ปกติ
31 แบดมินตันศิริภูล สามัญ 24 January 2549 2563 ติดต่อสมาคม
32 แร็กเก็ตมิวเซียม สามัญ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
33 โรดี้คอร์ท สามัญ 10 December 2546 2563 ติดต่อสมาคม
34 กรุงเทพมหานคร สามัญ 12 February 2545 2563 ติดต่อสมาคม
35 การท่าเรือแห่งประเทศไทย สามัญ 31 December 2557 2563 ติดต่อสมาคม
36 ตรังจูเนียร์ สามัญ 22 November 2559 2564 ปกติ
37 ทหารอากาศ สามัญ 01 January 2557 2564 ปกติ
38 ที ไทยแลนด์ สามัญ 23 September 2557 2563 ติดต่อสมาคม
39 ธนบุรี สามัญ 07 May 2545 2563 ติดต่อสมาคม
40 บมจ. ทีโอที สามัญ 10 April 2561 2564 ปกติ
41 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด( มหาชน ) สามัญ 31 December 2557 2564 ปกติ
42 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) สามัญ 31 December 2557 2564 ปกติ
43 ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ สามัญ 01 January 2557 2564 ปกติ
44 บี จี สปอร์ต สามัญ 18 March 2550 2564 ปกติ
45 ลานนาเชียงใหม่ สามัญ 09 May 2548 2564 ปกติ
46 ศรีราชาสปอร์ตคลับ สามัญ 02 December 2557 2563 ติดต่อสมาคม
47 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สามัญ 19 February 2558 2563 ติดต่อสมาคม
48 สมาคมกีฬากรุงเก่า สามัญ 01 January 2557 2566 ปกติ
49 สมาคมราชกรีฑาสโมสร สามัญ 05 March 2542 2563 ติดต่อสมาคม
50 สวนลุมรวมมิตร สามัญ 16 September 2557 2563 ติดต่อสมาคม
51 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สามัญ 06 August 2563 2563 ติดต่อสมาคม
52 ชมรมแบดมินตันระยอง สามัญ 31 December 2557 2564 ปกติ
53 อมาตยกุล สามัญ 27 January 2559 2564 ปกติ
54 PUTI CLUB สามัญ 16 December 2555 2564 ปกติ
55 แม่สอดแบดมินตัน สามัญ 07 March 2559 2564 ปกติ
56 THE FOX CLUP สามัญ 10 May 2561 2563 ติดต่อสมาคม
57 ชมรมแบดมินตัน พล.ร.9 สามัญ 18 July 2560 2564 ปกติ
58 ชมรมแบดมินตัน มณฑลทหารบกที่ 14 สามัญ 07 November 2560 2564 ปกติ
59 ชมรมแบดมินตัน ร.12 พัน.3 รอ. สามัญ 07 November 2560 2564 ปกติ
60 ชมรมแบดมินตันค่ายศรีโสธร สามัญ 07 November 2560 2564 ปกติ
61 แบดมินตัน ร.2 พัน.2 รอ สามัญ 07 November 2560 2564 ปกติ
62 สุรนารีแบดมินตัน สามัญ 09 April 2561 2564 ปกติ
63 บ้านทองหยอด สามัญ 19 January 2562 2563 ติดต่อสมาคม
ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 สมทบ 27 February 2562 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
2 7 แบดมินตัน สมทบ 15 July 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
3 71 Sport Club สมทบ 30 June 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
4 9 คอร์ทแบดมินตัน สมทบ 11 March 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
5 @First สมทบ 15 June 2555 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
6 @Infinite สมทบ 15 August 2561 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
7 @ลูกแบดน่าน สมทบ 26 February 2562 2564 ปกติ
8 A-TEAM สมทบ 29 August 2555 2563 ติดต่อสมาคม
9 ALL STARS 2018 สมทบ 12 March 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
10 AMWISHSC สมทบ 04 September 2560 2563 ติดต่อสมาคม
11 AT BADMINTON สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
12 ATTITUDE สมทบ 06 June 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
13 ATURMAJU สมทบ 31 July 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
14 AUN Badminton Club สมทบ 23 August 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
15 B.K.TEAM สมทบ 28 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
16 B.N.Y สมทบ 16 July 2561 2563 ติดต่อสมาคม
17 Badminton Ezy สมทบ 04 August 2551 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
18 Badminton Jate club สมทบ 07 February 2561 2565 ปกติ
19 BAMBOO TEAM ปราจีน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
20 Bangkok Sports School สมทบ 13 May 2558 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
21 BATTLE DORE สมทบ 27 August 2557 2563 ติดต่อสมาคม
22 BB club Udon สมทบ 23 August 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
23 BBC BANGLI BADMINTON CLUB สมทบ 04 February 2563 2563 ติดต่อสมาคม
24 Be To Win สมทบ 01 May 2560 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
25 BEGINS สมทบ 17 March 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
26 Bestminton สมทบ 08 November 2561 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
27 BJ Badminton สมทบ 28 May 2557 2564 ปกติ
28 BL Sport สมทบ 25 April 2561 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
29 BLOWFISH สมทบ 31 December 2557 2563 ติดต่อสมาคม
30 BMD Badminton สมทบ 29 June 2557 2564 ปกติ
31 BMT แบดมินตันแม่สอดทีม สมทบ 03 July 2561 2563 ติดต่อสมาคม
32 BOUNCY สมทบ 07 August 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
33 BOY'S CLUB สมทบ 01 January 2557 2563 ติดต่อสมาคม
34 Bunyawat Team สมทบ 27 August 2557 2563 ติดต่อสมาคม
35 C SQUARE สมทบ 28 August 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
36 C.THAI สมทบ 10 May 2556 2564 ปกติ
37 CAT ศรีราชา สมทบ 03 February 2563 2564 ปกติ
38 CMI BADMINTON CHIANGMAI สมทบ 04 February 2563 2563 ติดต่อสมาคม
39 CR BADMINTON สมทบ 28 June 2555 2563 ติดต่อสมาคม
40 CSC Badminton สมทบ 22 February 2564 2564 ปกติ
41 CTI WINEX สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
42 D-VER'Badminton สมทบ 27 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
43 D.P. BADMINTON สมทบ 11 February 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
44 DP RAYONG BADMINTON สมทบ 28 May 2552 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
45 EAGLE THAILAND สมทบ 27 August 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
46 Eight Badminton สมทบ 02 September 2558 2563 ติดต่อสมาคม
47 Enjoy Team สมทบ 01 January 2556 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
48 F's CLUB สมทบ 01 August 2561 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
49 FAMILY 05 สมทบ 09 April 2561 2564 ปกติ
50 FINIX Club สมทบ 06 March 2560 2563 ติดต่อสมาคม
51 FYC สมทบ 01 January 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
52 g.a.p. สมทบ 06 March 2563 2563 ติดต่อสมาคม
53 Game Pasin badminton club สมทบ 22 June 2563 2563 ติดต่อสมาคม
54 GEN-X สมทบ 29 May 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
55 GOLD RACKET สมทบ 28 August 2557 2563 ติดต่อสมาคม
56 Greenhill Badminton สมทบ 14 June 2560 2568 ปกติ
57 H.D.Y. สมทบ 13 November 2561 2565 ปกติ
58 Happiness Badminton Club สมทบ 04 February 2563 2563 ติดต่อสมาคม
59 I SMASH สมทบ 20 October 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
60 INDY สมทบ 14 September 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
61 Infinity Badminton Club สมทบ 27 June 2561 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
62 JJ badminton สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
63 JSP สมทบ 23 February 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
64 K-FIGHT สมทบ 03 April 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
65 K.6 BADMINTON CLUB สมทบ 08 October 2562 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
66 KEEREE BADMINTON สมทบ 12 December 2555 2564 ปกติ
67 KIP BADMINTON CLUB สมทบ 14 March 2560 2563 ติดต่อสมาคม
68 KN BADMINTON ACADEMY สมทบ 26 January 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
69 KPP Badminton สมทบ 26 December 2561 2563 ติดต่อสมาคม
70 KUBO (คูโบ้) สมทบ 28 September 2559 2563 ติดต่อสมาคม
71 KUNCHALA BADMINTON CLUB สมทบ 06 March 2563 2563 ติดต่อสมาคม
72 Limitless Badminton สมทบ 04 September 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
73 LSC หล่มสัก สมทบ 01 July 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
74 MANTA BADMINTON CLUB สมทบ 29 December 2563 2564 ปกติ
75 MAXIMUM TEAM สมทบ 09 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
76 New Athlete สมทบ 09 November 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
77 New Star Badminton Club สมทบ 07 October 2562 2563 ติดต่อสมาคม
78 Nirin Badminton Club สมทบ 22 June 2563 2564 ปกติ
79 Northeast Academy สมทบ 24 August 2563 2563 ติดต่อสมาคม
80 NP COURT สมทบ 01 January 2557 2555 ติดต่อสมาคมด่วน
81 NSIGN สมทบ 23 November 2559 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
82 NUTTY PROFESSOR สมทบ 01 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
83 OHO Badminton สมทบ 14 March 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
84 P.K.I.THAILAND สมทบ 28 June 2561 2563 ติดต่อสมาคม
85 PB CLUB แบดมินตันพะเยา สมทบ 31 December 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
86 PHENOMENAL BADMINTON สมทบ 24 August 2563 2564 ปกติ
87 PJ Sport Club สมทบ 15 November 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
88 PR BADMINTON สมทบ 25 January 2561 2564 ปกติ
89 Primary Badminton สมทบ 20 October 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
90 Proskills Team สมทบ 23 November 2559 2565 ปกติ
91 PUZJAK BADMINTON ACADEMY สมทบ 30 June 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
92 PXT สมทบ 04 December 2561 2564 ปกติ
93 R.E.SPORT สมทบ 25 February 2555 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
94 R.O.Badminton สมทบ 18 February 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
95 ROYAL STAR สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
96 RTS BADMINTON CLUB สมทบ 04 September 2556 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
97 S.Siam สมทบ 19 November 2560 2563 ติดต่อสมาคม
98 S29 สมทบ 26 June 2557 2563 ติดต่อสมาคม
99 SATURN สมทบ 19 February 2556 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
100 SCG 1995 สุราษฏร์ธานี สมทบ 04 November 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
101 SDD สมทบ 28 October 2563 2563 ติดต่อสมาคม
102 SEARCH GURU สมทบ 15 July 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
103 Sena Sport Station สมทบ 04 July 2561 2563 ติดต่อสมาคม
104 SIAM BADMINTON สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
105 SINGHA LARNTHONG สมทบ 18 October 2561 2564 ปกติ
106 SINGHA UD สมทบ 09 November 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
107 SISB INTERNATIONAL BADMINTON ACADEMY สมทบ 23 October 2560 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
108 SM.BADMINTON สมทบ 06 July 2560 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
109 South Tiger Team สมทบ 31 July 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
110 Southern Academy สมทบ 03 July 2561 2563 ติดต่อสมาคม
111 SP TEAM สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
112 Spirit by Maneepong สมทบ 26 June 2557 2563 ติดต่อสมาคม
113 ST MOSSA RAYONG สมทบ 08 November 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
114 STAMINA BADMINTON สมทบ 20 May 2558 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
115 SUPANUT TEAM สมทบ 09 February 2562 2563 ติดต่อสมาคม
116 Synergy สมทบ 05 February 2561 2563 ติดต่อสมาคม
117 T.P.Maesot Badminton Academy สมทบ 01 September 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
118 TC BADMINTON CLUB สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
119 TEERAPAT BADMINTON สมทบ 28 June 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
120 Thai Power สมทบ 24 April 2558 2564 ปกติ
121 The Ultimate Sport Club Rayong สมทบ 15 July 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
122 The UltimateTeam สมทบ 25 April 2561 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
123 Triple V สมทบ 01 July 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
124 UDON ARCHA สมทบ 20 February 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
125 UNIMAX สมทบ 05 July 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
126 Unite สมทบ 08 August 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
127 UNITY&RAWIN สมทบ 02 September 2555 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
128 V Ready สมทบ 08 October 2562 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
129 V WiN Chonburi สมทบ 15 July 2559 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
130 Vasin BC สมทบ 14 July 2559 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
131 Vayu Badminton Club สมทบ 06 March 2563 2563 ติดต่อสมาคม
132 W.K. Badminton สมทบ 21 October 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
133 WING 4 BADMINTON สมทบ 05 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
134 Winmax Badminton Club สมทบ 19 October 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
135 XZYTE SPORTCLUB PATTAYA สมทบ 24 December 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
136 Y-BADMINTON สมทบ 27 June 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
137 YA CLUB สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
138 YAI สมทบ 04 November 2557 2564 ปกติ
139 YTK BADMINTON สมทบ 26 February 2561 2564 ปกติ
140 กองทัพภาคที่ 3 สมทบ 22 May 2560 2564 ปกติ
141 การไฟฟ้านครหลวง สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
142 กำแพงเพชร สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
143 กู๊ดวิว คอมเพล็กซ์ สมทบ 09 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
144 คอนบริโอ สมทบ 05 April 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
145 จรรอลิน แบดมินตัน สมทบ 24 August 2563 2565 ปกติ
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 28 August 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
147 จูเนียร์ สมทบ 30 June 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
148 ชมรมกีฬาแบดมินตันจังหวัดสมุทรสาคร สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
149 ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
150 ชมรมแบดมินตันจังหวัดลำปาง สมทบ 10 August 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
151 ชมรมแบดมินตันบุรีรัมย์ สมทบ 04 February 2563 2563 ติดต่อสมาคม
152 ชมรมแบดมินตันบ่อน้ำมันฝาง สมทบ 22 March 2560 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
153 ชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สมทบ 14 October 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
154 ชมรมแบดมินตันสมุทรสงคราม สมทบ 20 October 2558 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
155 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองท่าข้าม สมทบ 30 June 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
156 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สมทบ 06 May 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
157 ชมรมแบดมินตันเพชรบูรณ์ สมทบ 01 January 2557 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
158 ชมรมแบดมินตันโรงเรียนสาธิต มศว. องครักษ์ สมทบ 28 October 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
159 ชยาธิปแบดมินตันขอนแก่น สมทบ 23 March 2560 2565 ปกติ
160 ชัยภักดิ์ดีแบดมินตัน สมทบ 02 July 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
161 ดอนเมืองแบดมินตัน สมทบ 01 January 2557 2563 ติดต่อสมาคม
162 ดาวกาญจนา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
163 ตรีเลิศ สมทบ 31 December 2557 2563 ติดต่อสมาคม
164 ต้นกล้าตะวัน สมทบ 07 June 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
165 ทองร้อยยิ่งแบดมินตัน สมทบ 20 October 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
166 ทัพพะยาแบดคลับ สมทบ 10 January 2560 2564 ปกติ
167 นครขอนแก่น Badminton club สมทบ 28 October 2563 2563 ติดต่อสมาคม
168 นครลำปาง สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
169 นครแม่สอดแบดมินตันคลับ (NMBC) สมทบ 14 March 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
170 นวลจันทร์ 56 สมทบ 19 November 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
171 นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
172 น้วยเดียวตุ้ง สมทบ 15 December 2554 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
173 บอร์น ทู บี สมทบ 03 March 2558 2566 ปกติ
174 บางขุนเทียน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
175 บางนรา สมทบ 05 March 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
176 บ่อวินอารีน่า สมทบ 31 July 2561 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
177 บ้านปลาทับทิม สมทบ 14 June 2558 2566 ปกติ
178 บ้านพัฒก์ สมทบ 24 August 2563 2563 ติดต่อสมาคม
179 บ้านเดชแบดมินตัน สมทบ 15 July 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
180 ปทุมธานีวิคตอรี่ สมทบ 26 February 2558 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
181 ปราชญ์เปรียวแบดมินตัน สมทบ 28 October 2563 2563 ติดต่อสมาคม
182 พชร สมทบ 12 September 2560 2564 ปกติ
183 พรนิมิต สมทบ 28 October 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
184 พรหมลิขิตแบดมินตัน สมทบ 22 March 2562 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
185 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
186 พังงา สมทบ 25 December 2555 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
187 พันธุ์ครุฑ สมทบ 27 June 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
188 พาวเวอร์อัพสปอร์ตคลับ สมทบ 19 December 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
189 พีเคอารีน่า สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
190 มหาชัยเมืองทอง สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
191 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมทบ 16 July 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
192 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
193 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
194 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สมทบ 10 August 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
195 มอดินแดง ขอนแก่น สมทบ 29 June 2560 2563 ติดต่อสมาคม
196 มาตีโต้ สมทบ 11 July 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
197 มาวินแบดมินตัน สมทบ 13 September 2560 2563 ติดต่อสมาคม
198 รัตนรังสรรค์ระนอง สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
199 ราชพฤกษ์ นครราชสีมา สมทบ 01 January 2557 2563 ติดต่อสมาคม
200 วี บียอนด์ สมทบ 14 November 2559 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
201 วีเอส แบดมินตัน สมทบ 21 December 2558 2567 ปกติ
202 ศรีราชา อารีน่า สมทบ 20 November 2560 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
203 ศูนย์ฝึกแบดมินตันหนองจอก สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
204 ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองจันทบุรี สมทบ 15 July 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
205 สปอร์ต อารีนา หาดใหญ่ สมทบ 15 November 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
206 สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี สมทบ 29 December 2563 2563 ติดต่อสมาคม
207 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย สมทบ 07 October 2562 2563 ติดต่อสมาคม
208 สยามนครธานี สมทบ 18 March 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
209 สรัสจันทร สมทบ 02 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
210 สราญรมย์แบดมินตันระยอง สมทบ 09 August 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
211 สวรรคโลก สมทบ 21 October 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
212 สัตหีบ สมทบ 03 February 2563 2563 ติดต่อสมาคม
213 สันติภาพแบดมินตัน น่าน สมทบ 10 March 2562 2563 ติดต่อสมาคม
214 สามอ่าวแบดมินตัน สมทบ 30 December 2563 2563 ติดต่อสมาคม
215 สายรุ้งสปอร์ตคลับ สมทบ 11 July 2557 2565 ปกติ
216 สายไหมแบดมินตัน สมทบ 10 August 2557 2566 ปกติ
217 สิงห์ H.H. สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
218 สิงโต แบดมินตัน อุบลราชธานี สมทบ 19 March 2560 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
219 สิทธิรัตน์คลับ สมทบ 09 August 2557 2564 ปกติ
220 สีมาแบดมินตัน สมทบ 24 March 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
221 สุโขทัย สมทบ 11 January 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
222 สโมสรแบดมินตัน MCP สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
223 สโมสรแบดมินตันพณิชยการราชดำเนิน สมทบ 01 March 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
224 สโมสรแบดมินตันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 30 October 2558 2564 ปกติ
225 หงส์ สมทบ 18 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
226 หัวหินแบดมินตัน 2015 สมทบ 30 June 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
227 อบจ.ปราจีนบุรี สมทบ 27 June 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
228 อันดามัน สมทบ 29 August 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
229 อัลฟ่า กระบี่ สมทบ 28 October 2563 2563 ติดต่อสมาคม
230 อาธีน่ายามาฮ่าแบดมินตัน สมทบ 30 October 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
231 อิมพีเรียลเชียงใหม่สปอร์ตคลับ สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
232 อุบลราชธานี สมทบ 15 September 2557 2565 ปกติ
233 เกตุแก้ว สมทบ 07 August 2557 2563 ติดต่อสมาคม
234 เกษมศักดิ์ Badminton Academy สมทบ 19 July 2562 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
235 เกษมสัมพันธ์พานแบดมินตัน สมทบ 19 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
236 เขี้ยวลากดิน สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
237 เชียงราย สมทบ 07 August 2557 2565 ปกติ
238 เทศบาลนครปฐม สมทบ 08 March 2559 2563 ติดต่อสมาคม
239 เพชรพารุณ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
240 เพชรอนันต์ สมทบ 23 August 2559 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
241 เมืองแกลง แบดมินตัน สมทบ 28 October 2563 2563 ติดต่อสมาคม
242 เยาวชนแบดมินตันเกาะสมุย สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
243 เลาหจิตรแบดมินตัน สมทบ 04 February 2563 2563 ติดต่อสมาคม
244 เอกมงคล สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
245 เอส วัน สปอร์ต คลับ สมทบ 07 March 2560 2563 ติดต่อสมาคม
246 เอส.พี.สปอร์ต ปากช่อง สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
247 แบดมินตัน PBC สมทบ 14 July 2559 2564 ปกติ
248 แบดมินตัน ZAP สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
249 แบดมินตัน อบจ.แพร่ สมทบ 31 December 2557 2564 ปกติ
250 แบดมินตัน เค ซี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
251 แบดมินตันกิตติกุล สมทบ 01 March 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
252 แบดมินตันกิ่งประดู่ สมทบ 01 January 2557 2563 ติดต่อสมาคม
253 แบดมินตันกีฬา เอ็ม.ซี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
254 แบดมินตันค่ายอดิศร สมทบ 01 December 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
255 แบดมินตันจังหวัดจันทบุรี สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
256 แบดมินตันจังหวัดตราด สมทบ 28 October 2563 2563 ติดต่อสมาคม
257 แบดมินตันจังหวัดนครราชสีมา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
258 แบดมินตันจังหวัดราชบุรี สมทบ 07 June 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
259 แบดมินตันจังหวัดลำพูน สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
260 แบดมินตันจังหวัดศรีสะเกษ สมทบ 25 February 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
261 แบดมินตันจังหวัดสตูล สมทบ 09 March 2558 2563 ติดต่อสมาคม
262 แบดมินตันจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมทบ 19 December 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
263 แบดมินตันจังหวัดสุรินทร์ สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
264 แบดมินตันจังหวัดเลย สมทบ 03 February 2563 2564 ปกติ
265 แบดมินตันฉะเชิงเทรา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
266 แบดมินตันชนะชน สมทบ 29 March 2561 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
267 แบดมินตันชะอำ สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
268 แบดมินตันซาตี๋ สมทบ 31 December 2557 2563 ติดต่อสมาคม
269 แบดมินตันตราด สมทบ 19 December 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
270 แบดมินตันทองมี สมทบ 25 February 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
271 แบดมินตันทุ่งใหญ่ สมทบ 10 September 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
272 แบดมินตันนครปฐม สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
273 แบดมินตันนครพนม สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
274 แบดมินตันนัดดา สมทบ 29 August 2555 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
275 แบดมินตันบางคล้า สมทบ 27 August 2555 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
276 แบดมินตันบางบัวทอง สมทบ 07 October 2562 2564 ปกติ
277 แบดมินตันบางม่วง สมทบ 25 December 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
278 แบดมินตันบ้านบางเหนียว(BBNภูเก็ต) สมทบ 01 July 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
279 แบดมินตันปากน้ำ 23 สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
280 แบดมินตันปากน้ำโพ สมทบ 19 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
281 แบดมินตันปิ่นจุฑา สมทบ 28 May 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
282 แบดมินตันพระธาตุผาแดง สมทบ 14 July 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
283 แบดมินตันมิตร 2000 ปทุมธานี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
284 แบดมินตันมิตรผดุง สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
285 แบดมินตันมิตรภาพ สมทบ 14 July 2559 2564 ปกติ
286 แบดมินตันยาสูบ สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
287 แบดมินตันรักษ์-รักษ์ สมทบ 07 January 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
288 แบดมินตันรัชดาพร อำเภอศรีเชียงใหม่ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
289 แบดมินตันลียะวนิช สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
290 แบดมินตันวัชรี-ประสิทธิ์ เชียงราย สมทบ 31 December 2557 2563 ติดต่อสมาคม
291 แบดมินตันวัน สมทบ 13 July 2554 2564 ปกติ
292 แบดมินตันศึกษาประชาสามัคคี สมทบ 19 October 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
293 แบดมินตันศูนย์การทหารราบ สมทบ 08 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
294 แบดมินตันศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สมทบ 11 January 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
295 แบดมินตันสกลนคร สมทบ 05 July 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
296 แบดมินตันสมุทรปราการ สมทบ 29 December 2563 2563 ติดต่อสมาคม
297 แบดมินตันสมเด็จแอดโปรเกรียง สมทบ 07 July 2557 2563 ติดต่อสมาคม
298 แบดมินตันสยามกีฬา สมทบ 01 January 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
299 แบดมินตันสลกบาตร สมทบ 16 September 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
300 แบดมินตันสว่างสรรค์เพชร สมทบ 18 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
301 แบดมินตันสาธิตประสานมิตร สมทบ 19 July 2560 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
302 แบดมินตันสามพราน สมทบ 31 December 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
303 แบดมินตันสามัคคีเชียงราย สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
304 แบดมินตันสำโรง สมทบ 15 June 2555 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
305 แบดมินตันห้วยยอด สมทบ 05 March 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
306 แบดมินตันอาจารย์และข้าราชการ มอ. สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
307 แบดมินตันอำเภอพังโคน สมทบ 21 September 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
308 แบดมินตันอุดรธานี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
309 แบดมินตันฮากกา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
310 แบดมินตันเจียระไน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
311 แบดมินตันเชียงคำ สมทบ 10 July 2555 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
312 แบดมินตันเทศบาลเมืองชุมพร สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
313 แบดมินตันเพชรบุรี สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
314 แบดมินตันเมืองตาก สมทบ 19 October 2561 2565 ปกติ
315 แบดมินตันเมืองสุนทร(ภู่) สมทบ 18 March 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
316 แบดมินตันเยาวชนเทศบาลนครนครสวรรค์ สมทบ 15 January 2562 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
317 แบดมินตันเอราวัณ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
318 แบดมินตันเอสทีม สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
319 แบดมินตันแม่ฮ่องสอน สมทบ 12 March 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
320 แบดมินตันไดมอนด์ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
321 แม่กลอง สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
322 แอดฉลองแบดมินตัน สมทบ 22 February 2564 2564 ปกติ
323 แฮปปี้แบดมินตัน สมทบ 25 June 2555 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
324 โค้ชไอซ์แบดมินตันคลับ สมทบ 22 August 2559 2564 ปกติ
325 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ แบดมินตัน สมทบ 19 September 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
326 โรงแรมอโนมา แกรนด์ สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
327 ไชยาแบดมินตัน สมทบ 29 August 2555 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
328 ไตรมิตรร้อยเอ็ด สมทบ 11 February 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
329 ไทยสไมล์ สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
330 ไทยออยล์ สมทบ 05 March 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
331 ไวท์เฮ้าส์ แอนด์ ทอล์สัน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 16 Sep 2564