รายละเอียดการสมัครสมาชิก

รายละเอียดและใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
สำหรับสโมสรสมาชิกใหม่ ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมแบดมินตัน 

ให้ดาวโหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลส่งกลับมายังสมาคมฯ
พร้อมทั้งโอนเงินค่าสมัคร 750 บาท(ค่าสมาชิกแรกเข้า 500 บาท+ค่าบำรุงรายปี 250 บาท)

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ

ท่านสามารถชำระค่าบำรุงรายปี (สมาชิกสามัญปีละ 500 บาท สมาชิกสมทบปีละ 250 บาท)
โดยโอนเงิน เข้า บัญชี สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่บัญชี 617-2-11919-9 ธนาคาร กสิกรไทย สาขา อลลซีซั่นเพลส  บัญชี ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax  02-2553392 หรือ mail มาที่ btournament@gmail.com (พร้อมแจ้งชื่อทีม)ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 แบดมินตันนครศรีธรรมราช สามัญ 01 January 2557 2562 ปกติ
2 @CNX สามัญ 15 September 2557 2562 ปกติ
3 DOME Academy สามัญ 03 December 2557 2562 ปกติ
4 GRANULAR สามัญ 03 December 2557 2562 ปกติ
5 HP แบดมินตันเชียงราย สามัญ 01 January 2557 2562 ปกติ
6 KB กรุงเทพ สามัญ 24 May 2558 2562 ปกติ
7 KTR HATYAI BADMINTON สามัญ 29 September 2559 2562 ปกติ
8 MT ARENA สามัญ 23 November 2559 2563 ปกติ
9 OLIVER ALL STAR สามัญ 03 December 2557 2561 ติดต่อสมาคม
10 YWCA กรุงเทพ สามัญ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
11 เทศบาลเมืองชลบุรี สามัญ 01 January 2557 2563 ปกติ
12 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สามัญ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคม
13 แบดมินตันอำพัน สามัญ 07 June 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
14 เทศบาลนครหาดใหญ่ สามัญ 24 February 2548 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
15 เทศบาลบ้านนา สามัญ 01 January 2557 2564 ปกติ
16 เทศบาลพิษณุโลก สามัญ 23 July 2545 2562 ปกติ
17 เสนานิคม สามัญ 03 December 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน ยกเลิกทีม
18 แบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง สามัญ 31 December 2557 2562 ปกติ
19 แบดมินตันเทศบาลกาญจนบุรี สามัญ 19 September 2544 2562 ปกติ
20 แบดมินตันเทศบาลนครนครสวรรค์ สามัญ 01 January 2557 2562 ปกติ
21 แบดมินตันเทศบาลนครภูเก็ต สามัญ 01 January 2557 2563 ปกติ
22 Badminton PJ สามัญ 11 May 2561 2561 ติดต่อสมาคม ออกหนังสือรับ 11 พฤษภาคม 2561
23 แบดมินตันเทศบาลนครยะลา สามัญ 29 August 2555 2562 ปกติ
24 แบดมินตันดิลก สามัญ 08 July 2557 2562 ปกติ
25 แบดมินตันตำรวจ สามัญ 03 September 2556 2561 ติดต่อสมาคม
26 แบดมินตันบางโพ สามัญ 01 January 2557 2562 ปกติ
27 แบดมินตันปิยรมณ์สปอร์ตคลับ สามัญ 10 December 2546 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
28 แบดมินตันภคภัทร์ สามัญ 01 January 2557 2562 ปกติ
29 สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ สามัญ 28 January 2559 2562 ปกติ
30 แบดมินตันศิริภูล สามัญ 25 January 2549 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
31 แร็กเก็ตมิวเซียม สามัญ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
32 โรดี้คอร์ท สามัญ 11 December 2546 2561 ติดต่อสมาคม
33 กรุงเทพมหานคร สามัญ 13 February 2545 2562 ปกติ
34 การท่าเรือแห่งประเทศไทย สามัญ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคม
35 ตรังจูเนียร์ สามัญ 23 November 2559 2563 ปกติ
36 ทหารอากาศ สามัญ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
37 ที ไทยแลนด์ สามัญ 24 September 2557 2562 ปกติ
38 ธนบุรี สามัญ 07 May 2545 2562 ปกติ
39 บมจ. ทีโอที สามัญ 10 April 2561 2562 ปกติ
40 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด( มหาชน ) สามัญ 01 January 2557 2562 ปกติ
41 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) สามัญ 01 January 2557 2562 ปกติ
42 ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ สามัญ 01 January 2557 2564 ปกติ
43 บี จี สปอร์ต สามัญ 19 March 2550 2562 ปกติ
44 ลานนาเชียงใหม่ สามัญ 10 May 2548 2562 ปกติ
45 ศรีราชาสปอร์ตคลับ สามัญ 03 December 2557 2562 ปกติ
46 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สามัญ 20 February 2558 2561 ติดต่อสมาคม
47 สมาคมกีฬากรุงเก่า สามัญ 01 January 2557 2566 ปกติ
48 สมาคมราชกรีฑาสโมสร สามัญ 06 March 2542 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
49 สวนลุมรวมมิตร สามัญ 16 September 2557 2563 ปกติ
50 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สามัญ - 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
51 ชมรมแบดมินตันระยอง สามัญ 01 January 2557 2562 ปกติ
52 อมาตยกุล สามัญ 28 January 2559 2562 ปกติ
53 PUTI CLUB สามัญ 17 December 2555 2562 ปกติ
54 แม่สอดแบดมินตัน สามัญ 08 March 2559 2562 ปกติ
55 THE FOX CLUP สามัญ 11 May 2561 2561 ติดต่อสมาคม ออกหนังสือรับ 11 พฤษภาคม 2561
56 บ้านทองหยอด สามัญ 19 January 2562 2562 ปกติ
ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 สมทบ 27 February 2562 2562 ปกติ
2 7 แบดมินตัน สมทบ 15 July 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
3 71 Sport Club สมทบ 30 June 2557 2562 ปกติ
4 9 คอร์ทแบดมินตัน สมทบ 11 March 2558 2562 ปกติ
5 @First สมทบ 15 June 2555 2562 ปกติ
6 @Infinite สมทบ 16 August 2561 2561 ติดต่อสมาคม
7 @ลูกแบดน่าน สมทบ 27 February 2562 2562 ปกติ
8 A-TEAM สมทบ 29 August 2555 2563 ปกติ
9 ALL STARS 2018 สมทบ 12 March 2561 2561 ติดต่อสมาคม
10 AMWISHSC สมทบ 04 September 2560 2561 ติดต่อสมาคม
11 AT BADMINTON สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
12 ATTITUDE สมทบ 06 June 2557 2562 ปกติ
13 ATURMAJU สมทบ 31 July 2561 2561 ติดต่อสมาคม
14 AUN Badminton Club สมทบ 23 August 2559 2561 ติดต่อสมาคม
15 B.K.TEAM สมทบ 28 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
16 B.N.Y สมทบ 17 July 2561 2561 ติดต่อสมาคม
17 Badminton Ezy สมทบ 04 August 2551 2561 ติดต่อสมาคม
18 Badminton Jate club สมทบ 08 February 2561 2561 ติดต่อสมาคม
19 BAMBOO TEAM ปราจีน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
20 Bangkok Sports School สมทบ 13 May 2558 2561 ติดต่อสมาคม
21 BATTLE DORE สมทบ 28 August 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
22 BB club Udon สมทบ 23 August 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
23 Be To Win สมทบ 02 May 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
24 BEGINS สมทบ 17 March 2558 2562 ปกติ
25 Bestminton สมทบ 08 November 2561 2562 ปกติ
26 BJ Badminton สมทบ 29 May 2557 2562 ปกติ
27 BL Sport สมทบ 25 April 2561 2562 ปกติ
28 BLOWFISH สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
29 BMD Badminton สมทบ 30 June 2557 2562 ปกติ
30 BMT แบดมินตันแม่สอดทีม สมทบ 04 July 2561 2561 ติดต่อสมาคม
31 BOUNCY สมทบ 07 August 2561 2561 ติดต่อสมาคม
32 BOY'S CLUB สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
33 Bunyawat Team สมทบ 27 August 2557 2563 ปกติ
34 C SQUARE สมทบ 28 August 2557 2562 ปกติ
35 C.THAI สมทบ 10 May 2556 2564 ปกติ
36 CR BADMINTON สมทบ 28 June 2555 2562 ปกติ
37 CTI WINEX สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
38 D-VER'Badminton สมทบ 27 February 2561 2561 ติดต่อสมาคม
39 D.P. BADMINTON สมทบ 11 February 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
40 DP RAYONG BADMINTON สมทบ 28 May 2552 2561 ติดต่อสมาคม
41 EAGLE THAILAND สมทบ 27 August 2557 2561 ติดต่อสมาคม
42 Eight Badminton สมทบ 02 September 2558 2561 ติดต่อสมาคม
43 Enjoy Team สมทบ 01 January 2556 2562 ปกติ
44 F's CLUB สมทบ 01 August 2561 2562 ปกติ
45 FAMILY 05 สมทบ 10 April 2561 2562 ปกติ
46 FINIX Club สมทบ 07 March 2560 2562 ปกติ
47 FYC สมทบ 01 January 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
48 GEN-X สมทบ 29 May 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
49 GOLD RACKET สมทบ 28 August 2557 2563 ปกติ
50 Greenhill Badminton สมทบ 14 June 2560 2568 ปกติ
51 H.D.Y. สมทบ 14 November 2561 2561 ติดต่อสมาคม
52 I SMASH สมทบ 20 October 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
53 INDY สมทบ 14 September 2558 2562 ปกติ
54 Infinity Badminton Club สมทบ 27 June 2561 2562 ปกติ
55 JJ badminton สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคม
56 JSP สมทบ 23 February 2559 2561 ติดต่อสมาคม
57 K-FIGHT สมทบ 03 April 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
58 K.6 BADMINTON CLUB สมทบ 08 October 2562 2562 ปกติ
59 KEEREE BADMINTON สมทบ 12 December 2555 2564 ปกติ
60 KN BADMINTON ACADEMY สมทบ 26 January 2561 2561 ติดต่อสมาคม
61 KPP Badminton สมทบ 26 December 2561 2561 ติดต่อสมาคม
62 KUBO (คูโบ้) สมทบ 29 September 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
63 Limitless Badminton สมทบ 04 September 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
64 LSC หล่มสัก สมทบ 01 July 2557 2561 ติดต่อสมาคม
65 MAXIMUM TEAM สมทบ 09 February 2561 2561 ติดต่อสมาคม
66 New Athlete สมทบ 09 November 2558 2562 ปกติ
67 New Star Badminton Club สมทบ 08 October 2562 2562 ปกติ
68 NP COURT สมทบ 01 January 2557 2555 ติดต่อสมาคมด่วน
69 NSIGN สมทบ 23 November 2559 2562 ปกติ
70 NUTTY PROFESSOR สมทบ 01 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
71 OHO Badminton สมทบ 14 March 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
72 P.K.I.THAILAND สมทบ 29 June 2561 2562 ปกติ
73 PAKKAWAT@KIP BADMINTON CLUB สมทบ 15 March 2560 2562 ปกติ
74 PB CLUB แบดมินตันพะเยา สมทบ 31 December 2558 2562 ปกติ
75 PJ Sport Club สมทบ 15 November 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
76 PR BADMINTON สมทบ 26 January 2561 2562 ปกติ
77 Primary Badminton สมทบ 20 October 2557 2562 ปกติ
78 Proskills Team สมทบ 24 November 2559 2561 ติดต่อสมาคม
79 PUZJAK BADMINTON ACADEMY สมทบ 30 June 2560 2561 ติดต่อสมาคม
80 PXT สมทบ 04 December 2561 2562 ปกติ
81 R.E.SPORT สมทบ 25 February 2555 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
82 R.O.Badminton สมทบ 18 February 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
83 ROYAL STAR สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
84 RTS BADMINTON CLUB สมทบ 04 September 2556 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
85 S.siam สมทบ 20 November 2560 2561 ติดต่อสมาคม
86 S29 สมทบ 26 June 2557 2562 ปกติ
87 SAIYAI สมทบ 24 January 2560 2562 ปกติ
88 SATURN สมทบ 19 February 2556 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
89 SCG 1995 สุราษฏร์ธานี สมทบ 04 November 2557 2562 ปกติ
90 SEARCH GURU สมทบ 15 July 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
91 Sena Sport Station สมทบ 05 July 2561 2561 ติดต่อสมาคม
92 SIAM BADMINTON สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
93 SINGHA LARNTHONG สมทบ 19 October 2561 2562 ปกติ
94 SINGHA UD สมทบ 09 November 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
95 SISB INTERNATIONAL BADMINTON ACADEMY สมทบ 23 October 2560 2562 ปกติ
96 SM.BADMINTON สมทบ 06 July 2560 2562 ปกติ
97 South Tiger Team สมทบ 31 July 2561 2561 ติดต่อสมาคม
98 Southern Academy สมทบ 04 July 2561 2562 ปกติ
99 SP TEAM สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคม
100 Spirit by Maneepong สมทบ 27 June 2557 2562 ปกติ
101 ST MOSSA RAYONG สมทบ 08 November 2560 2561 ติดต่อสมาคม
102 STAMINA BADMINTON สมทบ 20 May 2558 2561 ติดต่อสมาคม
103 Synergy สมทบ 06 February 2561 2562 ปกติ
104 T.P.Maesot Badminton Academy สมทบ 01 September 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
105 TC BADMINTON CLUB สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
106 TEERAPAT BADMINTON สมทบ 28 June 2557 2561 ติดต่อสมาคม
107 Thai Power สมทบ 24 April 2558 2564 ปกติ
108 The Ultimate Sport Club Rayong สมทบ 15 July 2559 2561 ติดต่อสมาคม
109 The UltimateTeam สมทบ 25 April 2561 2562 ปกติ
110 Triple V สมทบ 01 July 2557 2562 ปกติ
111 UDON ARCHA สมทบ 20 February 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
112 UNIMAX สมทบ 05 July 2557 2562 ปกติ
113 Unite สมทบ 08 August 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
114 UNITY&RAWIN สมทบ 02 September 2555 2562 ปกติ
115 V Ready สมทบ 08 October 2562 2562 ปกติ
116 V WiN Chonburi สมทบ 15 July 2559 2562 ปกติ
117 Vasin BC สมทบ 14 July 2559 2562 ปกติ
118 W.K. Badminton สมทบ 21 October 2557 2562 ปกติ
119 WING 4 BADMINTON สมทบ 05 February 2561 2561 ติดต่อสมาคม
120 Winmax Badminton Club สมทบ 19 October 2561 2561 ติดต่อสมาคม
121 XZYTE SPORTCLUB PATTAYA สมทบ 24 December 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
122 Y-BADMINTON สมทบ 27 June 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
123 YA CLUB สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
124 YAI สมทบ 04 November 2557 2562 ปกติ
125 YTK BADMINTON สมทบ 27 February 2561 2561 ติดต่อสมาคม
126 กองทัพภาคที่ 3 สมทบ 23 May 2560 2563 ปกติ
127 กองบัญชาการกองทัพไทย สมทบ 13 March 2560 2562 ปกติ
128 การไฟฟ้านครหลวง สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
129 กำแพงเพชร สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
130 กู๊ดวิว คอมเพล็กซ์ สมทบ 09 February 2561 2561 ติดต่อสมาคม
131 คอนบริโอ สมทบ 05 April 2561 2561 ติดต่อสมาคม
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 28 August 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
133 จูเนียร์ สมทบ 30 June 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
134 ชมรมกีฬาแบดมินตันจังหวัดสมุทรสาคร สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
135 ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
136 ชมรมแบดมินตัน กองทัพบก สมทบ 01 January 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
137 ชมรมแบดมินตัน พล.ร.9 สมทบ 19 July 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
138 ชมรมแบดมินตัน มณฑลทหารบกที่ 14 สมทบ 08 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
139 ชมรมแบดมินตันค่ายศรีโสธร สมทบ 08 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
140 ชมรมแบดมินตันจังหวัดลำปาง สมทบ 10 August 2557 2562 ปกติ
141 ชมรมแบดมินตันบ่อน้ำมันฝาง สมทบ 22 March 2560 2562 ปกติ
142 ชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สมทบ 14 October 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
143 ชมรมแบดมินตันสมุทรสงคราม สมทบ 20 October 2558 2561 ติดต่อสมาคม
144 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองท่าข้าม สมทบ 30 June 2560 2561 ติดต่อสมาคม
145 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สมทบ 06 May 2557 2561 ติดต่อสมาคม
146 ชมรมแบดมินตันเพชรบูรณ์ สมทบ 01 January 2557 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
147 ชมรมแบดมินตันโรงเรียนสาธิต มศว. องครักษ์ สมทบ 28 October 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
148 ชยาธิปแบดมินตันขอนแก่น สมทบ 23 March 2560 2565 ปกติ
149 ชัยภักดิ์ดีแบดมินตัน สมทบ 02 July 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
150 ดอนเมืองแบดมินตัน สมทบ 01 January 2557 2563 ปกติ
151 ดาวกาญจนา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
152 ตรีเลิศ สมทบ 01 January 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
153 ต้นกล้าตะวัน สมทบ 07 June 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
154 ทองร้อยยิ่งแบดมินตัน สมทบ 20 October 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
155 ทัพพะยาแบดคลับ สมทบ 11 January 2560 2561 ติดต่อสมาคม
156 นครลำปาง สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
157 นครแม่สอดแบดมินตันคลับ (NMBC) สมทบ 14 March 2561 2561 ติดต่อสมาคม
158 นวลจันทร์ 56 สมทบ 19 November 2557 2562 ปกติ
159 นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
160 น้วยเดียวตุ้ง สมทบ 15 December 2554 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
161 บอร์น ทู บี สมทบ 03 March 2558 2562 ปกติ
162 บางขุนเทียน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
163 บางนรา สมทบ 05 March 2558 2562 ปกติ
164 บ่อวินอารีน่า สมทบ 31 July 2561 2562 ปกติ
165 บ้านปลาทับทิม สมทบ 15 June 2558 2565 ปกติ
166 บ้านเดชแบดมินตัน สมทบ 15 July 2559 2561 ติดต่อสมาคม
167 ปทุมธานีวิคตอรี่ สมทบ 26 February 2558 2561 ติดต่อสมาคม
168 พชร สมทบ 13 September 2560 2562 ปกติ
169 พรนิมิต สมทบ 28 October 2558 2562 ปกติ
170 พรหมลิขิตแบดมินตัน สมทบ 22 March 2562 2562 ปกติ
171 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
172 พลสนะแบดมินตัน สมทบ 22 June 2555 2562 ปกติ
173 พังงา สมทบ 25 December 2555 2562 ปกติ
174 พันธุ์ครุฑ สมทบ 27 June 2557 2562 ปกติ
175 พาวเวอร์อัพสปอร์ตคลับ สมทบ 19 December 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
176 พีเคอารีน่า สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
177 มหาชัยเมืองทอง สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
178 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมทบ 16 July 2557 2562 ปกติ
179 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
180 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
181 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สมทบ 10 August 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
182 มอดินแดง ขอนแก่น สมทบ 30 June 2560 2562 ปกติ
183 มาตีโต้ สมทบ 11 July 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
184 มาวินแบดมินตัน สมทบ 13 September 2560 2563 ปกติ
185 รัตนรังสรรค์ระนอง สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
186 ราชพฤกษ์ นครราชสีมา สมทบ 01 January 2557 2563 ปกติ
187 วี บียอนด์ สมทบ 14 November 2559 2562 ปกติ
188 วีเอส แบดมินตัน สมทบ 21 December 2558 2567 ปกติ
189 ศรีราชา อารีน่า สมทบ 20 November 2560 2562 ปกติ
190 ศูนย์ฝึกแบดมินตันหนองจอก สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
191 ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองจันทบุรี สมทบ 15 July 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
192 สปอร์ต อารีนา หาดใหญ่ สมทบ 15 November 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
193 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย สมทบ 08 October 2562 2562 ปกติ
194 สยามนครธานี สมทบ 18 March 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
195 สรัสจันทร สมทบ 02 February 2561 2561 ติดต่อสมาคม
196 สราญรมย์แบดมินตันระยอง สมทบ 09 August 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
197 สวรรคโลก สมทบ 21 October 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
198 สันติภาพแบดมินตัน น่าน สมทบ 11 March 2562 2562 ปกติ
199 สายรุ้งสปอร์ตคลับ สมทบ 11 July 2557 2565 ปกติ
200 สายไหมแบดมินตัน สมทบ 10 August 2557 2566 ปกติ
201 สิงห์ H.H. สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
202 สิงโต แบดมินตัน อุบลราชธานี สมทบ 19 March 2560 2562 ปกติ
203 สิทธิรัตน์คลับ สมทบ 10 August 2557 2561 ติดต่อสมาคม
204 สีมาแบดมินตัน สมทบ 24 March 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
205 สุรนารีแบดมินตัน สมทบ 10 April 2561 2562 ปกติ
206 สุโขทัย สมทบ 11 January 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
207 สโมสรแบดมินตัน MCP สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
208 สโมสรแบดมินตันพณิชยการราชดำเนิน สมทบ 01 March 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
209 สโมสรแบดมินตันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 30 October 2558 2564 ปกติ
210 หงส์ สมทบ 18 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
211 หัวหินแบดมินตัน 2015 สมทบ 30 June 2560 2561 ติดต่อสมาคม
212 อบจ.ปราจีนบุรี สมทบ 27 June 2557 2562 ปกติ
213 อันดามัน สมทบ 29 August 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
214 อาธีน่ายามาฮ่าแบดมินตัน สมทบ 30 October 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
215 อิมพีเรียลเชียงใหม่สปอร์ตคลับ สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
216 อุบลราชธานี สมทบ 16 September 2557 2562 ปกติ
217 เกตุแก้ว สมทบ 08 August 2557 2562 ปกติ
218 เกษมศักดิ์ Badminton Academy สมทบ 19 July 2562 2562 ปกติ
219 เกษมสัมพันธ์พานแบดมินตัน สมทบ 19 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
220 เขี้ยวลากดิน สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
221 เชียงราย สมทบ 08 August 2557 2562 ปกติ
222 เทศบาลนครปฐม สมทบ 08 March 2559 2563 ปกติ
223 เพชรพารุณ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
224 เพชรอนันต์ สมทบ 23 August 2559 2562 ปกติ
225 เยาวชนแบดมินตันเกาะสมุย สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
226 เอกมงคล สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
227 เอส วัน สปอร์ต คลับ สมทบ 07 March 2560 2563 ปกติ
228 เอส.พี.สปอร์ต ปากช่อง สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
229 แบดมินตัน PBC สมทบ 15 July 2559 2562 ปกติ
230 แบดมินตัน ZAP สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
231 แบดมินตัน ร.2 พัน.2 รอ สมทบ 08 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
232 แบดมินตัน อบจ.แพร่ สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
233 แบดมินตัน เค ซี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
234 แบดมินตันกิตติกุล สมทบ 01 March 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
235 แบดมินตันกิ่งประดู่ สมทบ 01 January 2557 2563 ปกติ
236 แบดมินตันกีฬา เอ็ม.ซี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
237 แบดมินตันค่ายอดิศร สมทบ 01 December 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
238 แบดมินตันจังหวัดจันทบุรี สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
239 แบดมินตันจังหวัดนครราชสีมา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
240 แบดมินตันจังหวัดราชบุรี สมทบ 07 June 2557 2562 ปกติ
241 แบดมินตันจังหวัดลำพูน สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคม
242 แบดมินตันจังหวัดศรีสะเกษ สมทบ 25 February 2559 2561 ติดต่อสมาคม
243 แบดมินตันจังหวัดสตูล สมทบ 10 March 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
244 แบดมินตันจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมทบ 19 December 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
245 แบดมินตันจังหวัดสุรินทร์ สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
246 แบดมินตันฉะเชิงเทรา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
247 แบดมินตันชนะชน สมทบ 29 March 2561 2562 ปกติ
248 แบดมินตันชะอำ สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
249 แบดมินตันซาตี๋ สมทบ 31 December 2557 2563 ปกติ
250 แบดมินตันตราด สมทบ 19 December 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
251 แบดมินตันทองมี สมทบ 25 February 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
252 แบดมินตันทุ่งใหญ่ สมทบ 10 September 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
253 แบดมินตันนครปฐม สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
254 แบดมินตันนครพนม สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคม
255 แบดมินตันนัดดา สมทบ 29 August 2555 2562 ปกติ
256 แบดมินตันบางคล้า สมทบ 27 August 2555 2562 ปกติ
257 แบดมินตันบางบัวทอง สมทบ 08 October 2562 2562 ปกติ
258 แบดมินตันบางม่วง สมทบ 25 December 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
259 แบดมินตันบ้านบางเหนียว(BBNภูเก็ต) สมทบ 01 July 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
260 แบดมินตันปากน้ำ 23 สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
261 แบดมินตันปากน้ำโพ สมทบ 19 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
262 แบดมินตันปิ่นจุฑา สมทบ 28 May 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
263 แบดมินตันพระธาตุผาแดง สมทบ 14 July 2559 2561 ติดต่อสมาคม
264 แบดมินตันมิตร 2000 ปทุมธานี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
265 แบดมินตันมิตรผดุง สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
266 แบดมินตันมิตรภาพ สมทบ 14 July 2559 2562 ปกติ
267 แบดมินตันยาสูบ สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
268 แบดมินตันรักษ์-รักษ์ สมทบ 07 January 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
269 แบดมินตันรัชดาพร อำเภอศรีเชียงใหม่ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
270 แบดมินตันลียะวนิช สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
271 แบดมินตันวัชรี-ประสิทธิ์ เชียงราย สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
272 แบดมินตันวัน สมทบ 14 July 2554 2562 ปกติ
273 แบดมินตันศึกษาประชาสามัคคี สมทบ 19 October 2561 2561 ติดต่อสมาคม
274 แบดมินตันศูนย์การทหารราบ สมทบ 08 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
275 แบดมินตันศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สมทบ 11 January 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
276 แบดมินตันสกลนคร สมทบ 05 July 2560 2561 ติดต่อสมาคม
277 แบดมินตันสมเด็จแอดโปรเกรียง สมทบ 08 July 2557 2562 ปกติ
278 แบดมินตันสยามกีฬา สมทบ 01 January 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
279 แบดมินตันสลกบาตร สมทบ 16 September 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
280 แบดมินตันสว่างสรรค์เพชร สมทบ 18 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
281 แบดมินตันสาธิตประสานมิตร สมทบ 19 July 2560 2562 ปกติ
282 แบดมินตันสามพราน สมทบ 31 December 2557 2561 ติดต่อสมาคม
283 แบดมินตันสามัคคีเชียงราย สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
284 แบดมินตันสำโรง สมทบ 15 June 2555 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
285 แบดมินตันสุรสิงหนาท สมทบ 08 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
286 แบดมินตันห้วยยอด สมทบ 05 March 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
287 แบดมินตันอาจารย์และข้าราชการ มอ. สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
288 แบดมินตันอำเภอพังโคน สมทบ 21 September 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
289 แบดมินตันอุดรธานี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
290 แบดมินตันฮากกา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
291 แบดมินตันเจียระไน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
292 แบดมินตันเชียงคำ สมทบ 10 July 2555 2562 ปกติ
293 แบดมินตันเทศบาลเมืองชุมพร สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
294 แบดมินตันเพชรบุรี สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
295 แบดมินตันเมืองตาก สมทบ 19 October 2561 2564 ปกติ
296 แบดมินตันเมืองสุนทร(ภู่) สมทบ 18 March 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
297 แบดมินตันเยาวชนเทศบาลนครนครสวรรค์ สมทบ 15 January 2562 2562 ปกติ
298 แบดมินตันเอราวัณ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
299 แบดมินตันเอสทีม สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
300 แบดมินตันแม่ฮ่องสอน สมทบ 12 March 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
301 แบดมินตันไดมอนด์ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
302 แม่กลอง สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
303 แฮปปี้แบดมินตัน สมทบ 25 June 2555 2562 ปกติ
304 โค้ชไอซ์แบดมินตันคลับ สมทบ 23 August 2559 2562 ปกติ
305 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ แบดมินตัน สมทบ 19 September 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
306 โรงแรมอโนมา แกรนด์ สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
307 ไชยาแบดมินตัน สมทบ 29 August 2555 2561 ติดต่อสมาคม
308 ไตรมิตรร้อยเอ็ด สมทบ 11 February 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
309 ไทยสไมล์ สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
310 ไทยออยล์ สมทบ 05 March 2558 2562 ปกติ
311 ไวท์เฮ้าส์ แอนด์ ทอล์สัน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 15 Nov 2562