รายละเอียดการสมัครสมาชิก

รายละเอียดและใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
สำหรับสโมสรสมาชิกใหม่ ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมแบดมินตัน 

ให้ดาวโหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลส่งกลับมายังสมาคมฯ
พร้อมทั้งโอนเงินค่าสมัคร 750 บาท(ค่าสมาชิกแรกเข้า 500 บาท+ค่าบำรุงรายปี 250 บาท)


ท่านสามารถชำระค่าบำรุงรายปี (สมาชิกสามัญ 500 บาท สมาชิกสมทบ 250 บาท)
โดยโอนเงิน เข้า บัญชี สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่บัญชี 617-2-11919-9 ธนาคาร กสิกรไทย สาขา อลลซีซั่นเพลส  บัญชี ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax  02-2553392 หรือ mail มาที่ btournament@gmail.com

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมฯลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 @CNX สามัญ 15 กันยายน 2557 2561 ติดต่อสมาคม
2 DOME Academy สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2562 ปกติ
3 GRANULAR สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
4 HP แบดมินตันเชียงราย สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ติดต่อสมาคม
5 KB กรุงเทพ สามัญ 25 พฤษภาคม 2558 2561 ติดต่อสมาคม
6 KTR HATYAI BADMINTON สามัญ 29 กันยายน 2559 2561 ติดต่อสมาคม
7 MT ARENA สามัญ 23 พฤศจิกายน 2559 2563 ปกติ
8 OLIVER ALL STAR สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2561 ติดต่อสมาคม
9 YWCA กรุงเทพ สามัญ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
10 เทศบาลเมืองชลบุรี สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ติดต่อสมาคม
11 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ติดต่อสมาคม
12 เทศบาลนครหาดใหญ่ สามัญ 24 กุมภาพันธ์ 2548 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
13 เทศบาลบ้านนา สามัญ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
14 เทศบาลพิษณุโลก สามัญ 23 กรกฎาคม 2545 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
15 เสนานิคม สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน ยกเลิกทีม
16 แบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ติดต่อสมาคม
17 แบดมินตันเทศบาลกาญจนบุรี สามัญ 19 กันยายน 2544 2562 ปกติ
18 แบดมินตันเทศบาลนครนครสวรรค์ สามัญ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
19 แบดมินตันเทศบาลนครภูเก็ต สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ติดต่อสมาคม
20 Badminton PJ สามัญ 11 พฤษภาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคม ออกหนังสือรับ 11 พฤษภาคม 2561
21 แบดมินตันเทศบาลนครยะลา สามัญ 29 สิงหาคม 2555 2562 ปกติ
22 แบดมินตันดิลก สามัญ 08 กรกฎาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
23 แบดมินตันตำรวจ สามัญ 03 กันยายน 2556 2561 ติดต่อสมาคม
24 แบดมินตันบางโพ สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ติดต่อสมาคม
25 แบดมินตันปิยรมณ์สปอร์ตคลับ สามัญ 11 ธันวาคม 2546 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
26 แบดมินตันภคภัทร์ สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
27 สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ สามัญ 28 มกราคม 2559 2561 ติดต่อสมาคม
28 แบดมินตันศิริภูล สามัญ 25 มกราคม 2549 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
29 แร็กเก็ตมิวเซียม สามัญ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
30 โรดี้คอร์ท สามัญ 11 ธันวาคม 2546 2561 ติดต่อสมาคม
31 กรุงเทพมหานคร สามัญ 13 กุมภาพันธ์ 2545 2561 ติดต่อสมาคม
32 การท่าเรือแห่งประเทศไทย สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ติดต่อสมาคม
33 ตรังจูเนียร์ สามัญ 23 พฤศจิกายน 2559 2562 ปกติ
34 ทหารอากาศ สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
35 ที ไทยแลนด์ สามัญ 24 กันยายน 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
36 ธนบุรี สามัญ 07 พฤษภาคม 2545 2561 ติดต่อสมาคม
37 บมจ. ทีโอที สามัญ 10 เมษายน 2561 2562 ปกติ
38 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด( มหาชน ) สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
39 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ติดต่อสมาคม
40 ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ สามัญ 01 มกราคม 2557 2564 ปกติ
41 บี จี สปอร์ต สามัญ 19 มีนาคม 2550 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
42 ลานนาเชียงใหม่ สามัญ 10 พฤษภาคม 2548 2562 ปกติ
43 ศรีราชาสปอร์ตคลับ สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2561 ติดต่อสมาคม
44 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สามัญ 20 กุมภาพันธ์ 2558 2561 ติดต่อสมาคม
45 สมาคมกีฬากรุงเก่า สามัญ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
46 สมาคมราชกรีฑาสโมสร สามัญ 06 มีนาคม 2542 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
47 สวนลุมรวมมิตร สามัญ 16 กันยายน 2557 2562 ปกติ
48 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สามัญ - 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
49 ชมรมแบดมินตันระยอง สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ติดต่อสมาคม
50 อมาตยกุล สามัญ 28 มกราคม 2559 2561 ติดต่อสมาคม
51 PUTI CLUB สามัญ 17 ธันวาคม 2555 2561 ติดต่อสมาคม
52 THE FOX CLUP สามัญ 11 พฤษภาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคม ออกหนังสือรับ 11 พฤษภาคม 2561
53 บ้านทองหยอด สามัญ 19 มกราคม 2562 2562 ปกติ
ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 7 แบดมินตัน สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
2 71 Sport Club สมทบ 30 มิถุนายน 2557 2562 ปกติ
3 9 คอร์ทแบดมินตัน สมทบ 11 มีนาคม 2558 2562 ปกติ
4 @First สมทบ 15 มิถุนายน 2555 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
5 @Infinite สมทบ 16 สิงหาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคม
6 A-TEAM สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2563 ปกติ
7 ALL STARS 2018 สมทบ 12 มีนาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคม
8 AMPHAN สมทบ 07 มิถุนายน 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
9 AMWISHSC สมทบ 04 กันยายน 2560 2561 ติดต่อสมาคม
10 AT BADMINTON สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
11 ATTITUDE สมทบ 06 มิถุนายน 2557 2562 ปกติ
12 ATURMAJU สมทบ 31 กรกฎาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคม
13 AUN Badminton Club สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2561 ติดต่อสมาคม
14 B S S สมทบ 13 พฤษภาคม 2558 2561 ติดต่อสมาคม
15 B.K.TEAM สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
16 B.N.Y สมทบ 17 กรกฎาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคม
17 Badminton Ezy สมทบ 04 สิงหาคม 2551 2561 ติดต่อสมาคม
18 Badminton Jate club สมทบ 08 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ติดต่อสมาคม
19 BAMBOO TEAM ปราจีน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
20 BATTLE DORE สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
21 BB club Udon สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
22 Be To Win สมทบ 02 พฤษภาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
23 BEGINS สมทบ 17 มีนาคม 2558 2562 ปกติ
24 Bestminton สมทบ 08 พฤศจิกายน 2561 2561 ติดต่อสมาคม
25 BJ Badminton สมทบ 29 พฤษภาคม 2557 2562 ปกติ
26 BL Sport สมทบ 25 เมษายน 2561 2561 ติดต่อสมาคม
27 BLOWFISH สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
28 BMD Badminton สมทบ 30 มิถุนายน 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
29 BMT แบดมินตันแม่สอดทีม สมทบ 04 กรกฎาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคม
30 BOUNCY สมทบ 07 สิงหาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคม
31 BOY'S CLUB สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
32 Bunyawat Team สมทบ 27 สิงหาคม 2557 2561 ติดต่อสมาคม
33 C SQUARE สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
34 C.THAI สมทบ 10 พฤษภาคม 2556 2562 ปกติ
35 CR BADMINTON สมทบ 29 มิถุนายน 2555 2561 ติดต่อสมาคม
36 CTI WINEX สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
37 D-VER'Badminton สมทบ 27 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ติดต่อสมาคม
38 D.P. BADMINTON สมทบ 11 กุมภาพันธ์ 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
39 DP RAYONG BADMINTON สมทบ 28 พฤษภาคม 2552 2561 ติดต่อสมาคม
40 EAGLE THAILAND สมทบ 27 สิงหาคม 2557 2561 ติดต่อสมาคม
41 Eight Badminton สมทบ 02 กันยายน 2558 2561 ติดต่อสมาคม
42 Enjoy Team สมทบ 01 มกราคม 2556 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
43 F's CLUB สมทบ 01 สิงหาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคม
44 FAMILY 05 สมทบ 10 เมษายน 2561 2562 ปกติ
45 FINIX Club สมทบ 07 มีนาคม 2560 2561 ติดต่อสมาคม
46 FYC สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
47 GEN-X สมทบ 29 พฤษภาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
48 GOLD RACKET สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2563 ปกติ
49 Greenhill Badminton สมทบ 14 มิถุนายน 2560 2568 ปกติ
50 H.D.Y. สมทบ 14 พฤศจิกายน 2561 2561 ติดต่อสมาคม
51 I SMASH สมทบ 20 ตุลาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
52 INDY สมทบ 14 กันยายน 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
53 Infinity Badminton Club สมทบ 27 มิถุนายน 2561 2561 ติดต่อสมาคม
54 JJ badminton สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ติดต่อสมาคม
55 JSP สมทบ 23 กุมภาพันธ์ 2559 2561 ติดต่อสมาคม
56 K-FIGHT สมทบ 03 เมษายน 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
57 KEEREE BADMINTON สมทบ 12 ธันวาคม 2555 2564 ปกติ
58 KN BADMINTON ACADEMY สมทบ 26 มกราคม 2561 2561 ติดต่อสมาคม
59 KPP Badminton สมทบ 26 ธันวาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคม
60 KUBO (คูโบ้) สมทบ 29 กันยายน 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
61 Limitless Badminton สมทบ 04 กันยายน 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
62 LSC หล่มสัก สมทบ 01 กรกฎาคม 2557 2561 ติดต่อสมาคม
63 MAXIMUM TEAM สมทบ 09 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ติดต่อสมาคม
64 New Athlete สมทบ 09 พฤศจิกายน 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
65 NP COURT สมทบ 01 มกราคม 2557 2555 ติดต่อสมาคมด่วน
66 NSIGN สมทบ 24 พฤศจิกายน 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
67 NUTTY PROFESSOR สมทบ 01 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
68 OHO Badminton สมทบ 14 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
69 P.K.I.THAILAND สมทบ 29 มิถุนายน 2561 2561 ติดต่อสมาคม
70 PAKKAWAT@KIP BADMINTON CLUB สมทบ 15 มีนาคม 2560 2562 ปกติ
71 PB CLUB แบดมินตันพะเยา สมทบ 31 ธันวาคม 2558 2561 ติดต่อสมาคม
72 PJ Sport Club สมทบ 15 พฤศจิกายน 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
73 PR BADMINTON สมทบ 26 มกราคม 2561 2561 ติดต่อสมาคม
74 Primary Badminton สมทบ 20 ตุลาคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
75 Proskills Team สมทบ 24 พฤศจิกายน 2559 2561 ติดต่อสมาคม
76 PUZJAK BADMINTON ACADEMY สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ติดต่อสมาคม
77 PXT สมทบ 04 ธันวาคม 2561 2562 ปกติ
78 R.E.SPORT สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2555 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
79 R.O.Badminton สมทบ 18 กุมภาพันธ์ 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
80 ROYAL STAR สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
81 RTS BADMINTON CLUB สมทบ 04 กันยายน 2556 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
82 S.siam สมทบ 20 พฤศจิกายน 2560 2561 ติดต่อสมาคม
83 S29 สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2561 ติดต่อสมาคม
84 SAIYAI สมทบ 24 มกราคม 2560 2562 ปกติ
85 SATURN สมทบ 19 กุมภาพันธ์ 2556 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
86 SCG 1995 สุราษฏร์ธานี สมทบ 04 พฤศจิกายน 2557 2562 ปกติ
87 SEARCH GURU สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
88 Sena Sport Station สมทบ 05 กรกฎาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคม
89 SIAM BADMINTON สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
90 SINGHA LARNTHONG สมทบ 19 ตุลาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคม
91 SINGHA UD สมทบ 09 พฤศจิกายน 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
92 SISB INTERNATIONAL BADMINTON ACADEMY สมทบ 24 ตุลาคม 2560 2561 ติดต่อสมาคม
93 SM.BADMINTON สมทบ 06 กรกฎาคม 2560 2562 ปกติ
94 South Tiger Team สมทบ 31 กรกฎาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคม
95 Southern Academy สมทบ 04 กรกฎาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคม
96 SP TEAM สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ติดต่อสมาคม
97 Spirit by Maneepong สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2561 ติดต่อสมาคม
98 ST MOSSA RAYONG สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2561 ติดต่อสมาคม
99 STAB STRIKE MAESOD BADMINTON CLUB สมทบ 08 มีนาคม 2559 2561 ติดต่อสมาคม
100 STAMINA BADMINTON สมทบ 20 พฤษภาคม 2558 2561 ติดต่อสมาคม
101 Synergy สมทบ 06 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ติดต่อสมาคม
102 T.P.Maesot Badminton Academy สมทบ 01 กันยายน 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
103 TC BADMINTON CLUB สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
104 TEERAPAT BADMINTON สมทบ 28 มิถุนายน 2557 2561 ติดต่อสมาคม
105 Thai Power สมทบ 24 เมษายน 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
106 The Ultimate Sport Club Rayong สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2561 ติดต่อสมาคม
107 The UltimateTeam สมทบ 25 เมษายน 2561 2561 ติดต่อสมาคม
108 Triple V สมทบ 01 กรกฎาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
109 UDON ARCHA สมทบ 20 กุมภาพันธ์ 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
110 Unite สมทบ 08 สิงหาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
111 UNITY&RAWIN สมทบ 02 กันยายน 2555 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
112 V WiN Chonburi สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2561 ติดต่อสมาคม
113 Vasin BC สมทบ 14 กรกฎาคม 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
114 W.K. Badminton สมทบ 21 ตุลาคม 2557 2561 ติดต่อสมาคม
115 WING 4 BADMINTON สมทบ 05 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ติดต่อสมาคม
116 Winmax Badminton Club สมทบ 19 ตุลาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคม
117 XZYTE SPORTCLUB PATTAYA สมทบ 24 ธันวาคม 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
118 Y-BADMINTON สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
119 YA CLUB สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
120 YAI สมทบ 04 พฤศจิกายน 2557 2562 ปกติ
121 YTK BADMINTON สมทบ 27 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ติดต่อสมาคม
122 กองทัพภาคที่ 3 สมทบ 23 พฤษภาคม 2560 2563 ปกติ
123 กองบัญชาการกองทัพไทย สมทบ 14 มีนาคม 2560 2561 ติดต่อสมาคม
124 การไฟฟ้านครหลวง สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
125 กำแพงเพชร สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
126 กู๊ดวิว คอมเพล็กซ์ สมทบ 09 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ติดต่อสมาคม
127 คอนบริโอ สมทบ 05 เมษายน 2561 2561 ติดต่อสมาคม
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
129 จูเนียร์ สมทบ 30 มิถุนายน 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
130 ชมรมกีฬาแบดมินตันจังหวัดสมุทรสาคร สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
131 ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ติดต่อสมาคม
132 ชมรมแบดมินตัน กองทัพบก สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
133 ชมรมแบดมินตัน พล.ร.9 สมทบ 19 กรกฎาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
134 ชมรมแบดมินตัน มณฑลทหารบกที่ 14 สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
135 ชมรมแบดมินตันค่ายศรีโสธร สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
136 ชมรมแบดมินตันจังหวัดลำปาง สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2562 ปกติ
137 ชมรมแบดมินตันบ่อน้ำมันฝาง สมทบ 22 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
138 ชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สมทบ 14 ตุลาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
139 ชมรมแบดมินตันสมุทรสงคราม สมทบ 20 ตุลาคม 2558 2561 ติดต่อสมาคม
140 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองท่าข้าม สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ติดต่อสมาคม
141 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สมทบ 06 พฤษภาคม 2557 2561 ติดต่อสมาคม
142 ชมรมแบดมินตันเพชรบูรณ์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
143 ชมรมแบดมินตันโรงเรียนสาธิต มศว. องครักษ์ สมทบ 28 ตุลาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
144 ชยาธิปแบดมินตันขอนแก่น สมทบ 23 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
145 ชัยภักดิ์ดีแบดมินตัน สมทบ 02 กรกฎาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
146 ดอนเมืองแบดมินตัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ติดต่อสมาคม
147 ดาวกาญจนา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
148 ตรีเลิศ สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
149 ต้นกล้าตะวัน สมทบ 07 มิถุนายน 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
150 ทองร้อยยิ่งแบดมินตัน สมทบ 20 ตุลาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
151 ทัพพะยาแบดคลับ สมทบ 11 มกราคม 2560 2561 ติดต่อสมาคม
152 นครลำปาง สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
153 นครแม่สอดแบดมินตันคลับ (NMBC) สมทบ 14 มีนาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคม
154 นวลจันทร์ 56 สมทบ 19 พฤศจิกายน 2557 2561 ติดต่อสมาคม
155 นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
156 น้วยเดียวตุ้ง สมทบ 15 ธันวาคม 2554 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
157 บอร์น ทู บี สมทบ 03 มีนาคม 2558 2562 ปกติ
158 บางขุนเทียน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
159 บางนรา สมทบ 05 มีนาคม 2558 2562 ปกติ
160 บ่อวินอารีน่า สมทบ 31 กรกฎาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคม
161 บ้านปลาทับทิม สมทบ 15 มิถุนายน 2558 2565 ปกติ
162 บ้านเดชแบดมินตัน สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2561 ติดต่อสมาคม
163 ปทุมธานีวิคตอรี่ สมทบ 26 กุมภาพันธ์ 2558 2561 ติดต่อสมาคม
164 พชร สมทบ 13 กันยายน 2560 2562 ปกติ
165 พรนิมิต สมทบ 28 ตุลาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
166 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
167 พลสนะแบดมินตัน สมทบ 22 มิถุนายน 2555 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
168 พังงา สมทบ 25 ธันวาคม 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
169 พาวเวอร์อัพสปอร์ตคลับ สมทบ 19 ธันวาคม 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
170 พีเคอารีน่า สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ติดต่อสมาคม
171 มหาชัยเมืองทอง สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
172 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมทบ 16 กรกฎาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
173 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
174 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ติดต่อสมาคม
175 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
176 มอดินแดง ขอนแก่น สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2562 ปกติ
177 มาตีโต้ สมทบ 11 กรกฎาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
178 มาวินแบดมินตัน สมทบ 13 กันยายน 2560 2563 ปกติ
179 รัตนรังสรรค์ระนอง สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
180 ราชพฤกษ์ นครราชสีมา สมทบ 01 มกราคม 2557 2563 ปกติ
181 วี บียอนด์ สมทบ 15 พฤศจิกายน 2559 2561 ติดต่อสมาคม
182 วีเอส แบดมินตัน สมทบ 21 ธันวาคม 2558 2567 ปกติ
183 ศรีราชา อารีน่า สมทบ 20 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
184 ศูนย์ฝึกแบดมินตันหนองจอก สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
185 ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองจันทบุรี สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
186 สปอร์ต อารีนา หาดใหญ่ สมทบ 15 พฤศจิกายน 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
187 สยามนครธานี สมทบ 18 มีนาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
188 สรัสจันทร สมทบ 02 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ติดต่อสมาคม
189 สราญรมย์แบดมินตันระยอง สมทบ 09 สิงหาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
190 สวรรคโลก สมทบ 21 ตุลาคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
191 สายรุ้งสปอร์ตคลับ สมทบ 11 กรกฎาคม 2557 2565 ปกติ
192 สายไหมแบดมินตัน สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2566 ปกติ
193 สิงห์ H.H. สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
194 สิงโต แบดมินตัน อุบลราชธานี สมทบ 20 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
195 สิทธิรัตน์คลับ สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2561 ติดต่อสมาคม
196 สีมาแบดมินตัน สมทบ 24 มีนาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
197 สุรนารีแบดมินตัน สมทบ 10 เมษายน 2561 2562 ปกติ
198 สุโขทัย สมทบ 11 มกราคม 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
199 สโมสรแบดมินตัน MCP สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
200 สโมสรแบดมินตันพณิชยการราชดำเนิน สมทบ 01 มีนาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
201 สโมสรแบดมินตันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 30 ตุลาคม 2558 2564 ปกติ
202 หงส์ สมทบ 18 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
203 หัวหินแบดมินตัน 2015 สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ติดต่อสมาคม
204 อบจ.ปราจีนบุรี สมทบ 28 มิถุนายน 2557 2561 ติดต่อสมาคม
205 อันดามัน สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
206 อาธีน่ายามาฮ่าแบดมินตัน สมทบ 30 ตุลาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
207 อิมพีเรียลเชียงใหม่สปอร์ตคลับ สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
208 อุบลราชธานี สมทบ 16 กันยายน 2557 2562 ปกติ
209 เกตุแก้ว สมทบ 08 สิงหาคม 2557 2562 ปกติ
210 เกษมสัมพันธ์พานแบดมินตัน สมทบ 19 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
211 เขี้ยวลากดิน สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
212 เชียงราย สมทบ 08 สิงหาคม 2557 2561 ติดต่อสมาคม
213 เทศบาลนครปฐม สมทบ 08 มีนาคม 2559 2563 ปกติ
214 เพชรพารุณ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
215 เพชรอนันต์ สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
216 เยาวชนแบดมินตันเกาะสมุย สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
217 เอกมงคล สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ติดต่อสมาคม
218 เอส วัน สปอร์ต คลับ สมทบ 07 มีนาคม 2560 2561 ติดต่อสมาคม
219 เอส.พี.สปอร์ต ปากช่อง สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
220 แบดมินตัน PBC สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2562 ปกติ
221 แบดมินตัน ZAP สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
222 แบดมินตัน ร.2 พัน.2 รอ สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
223 แบดมินตัน อบจ.แพร่ สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
224 แบดมินตัน เค ซี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
225 แบดมินตันกิตติกุล สมทบ 01 มีนาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
226 แบดมินตันกิ่งประดู่ สมทบ 01 มกราคม 2557 2563 ปกติ
227 แบดมินตันกีฬา เอ็ม.ซี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
228 แบดมินตันค่ายอดิศร สมทบ 01 ธันวาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
229 แบดมินตันจังหวัดจันทบุรี สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ติดต่อสมาคม
230 แบดมินตันจังหวัดนครราชสีมา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
231 แบดมินตันจังหวัดราชบุรี สมทบ 07 มิถุนายน 2557 2562 ปกติ
232 แบดมินตันจังหวัดลำพูน สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ติดต่อสมาคม
233 แบดมินตันจังหวัดศรีสะเกษ สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2559 2561 ติดต่อสมาคม
234 แบดมินตันจังหวัดสตูล สมทบ 10 มีนาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
235 แบดมินตันจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมทบ 19 ธันวาคม 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
236 แบดมินตันจังหวัดสุรินทร์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
237 แบดมินตันฉะเชิงเทรา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
238 แบดมินตันชนะชน สมทบ 29 มีนาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคม
239 แบดมินตันชะอำ สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
240 แบดมินตันซาตี๋ สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ติดต่อสมาคม
241 แบดมินตันตราด สมทบ 19 ธันวาคม 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
242 แบดมินตันทองมี สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
243 แบดมินตันทุ่งใหญ่ สมทบ 10 กันยายน 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
244 แบดมินตันนครปฐม สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
245 แบดมินตันนครพนม สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ติดต่อสมาคม
246 แบดมินตันนครศรีธรรมราช สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
247 แบดมินตันนัดดา สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2562 ปกติ
248 แบดมินตันบางคล้า สมทบ 27 สิงหาคม 2555 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
249 แบดมินตันบางม่วง สมทบ 25 ธันวาคม 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
250 แบดมินตันบ้านบางเหนียว(BBNภูเก็ต) สมทบ 01 กรกฎาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
251 แบดมินตันปากน้ำ 23 สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
252 แบดมินตันปากน้ำโพ สมทบ 19 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
253 แบดมินตันปิ่นจุฑา สมทบ 28 พฤษภาคม 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
254 แบดมินตันพระธาตุผาแดง สมทบ 14 กรกฎาคม 2559 2561 ติดต่อสมาคม
255 แบดมินตันมิตร 2000 ปทุมธานี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
256 แบดมินตันมิตรผดุง สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
257 แบดมินตันมิตรภาพ สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2561 ติดต่อสมาคม
258 แบดมินตันยาสูบ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
259 แบดมินตันรักษ์-รักษ์ สมทบ 07 มกราคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
260 แบดมินตันรัชดาพร อำเภอศรีเชียงใหม่ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
261 แบดมินตันลียะวนิช สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
262 แบดมินตันวัชรี-ประสิทธิ์ เชียงราย สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
263 แบดมินตันวัน สมทบ 15 กรกฎาคม 2554 2561 ติดต่อสมาคม
264 แบดมินตันศึกษาประชาสามัคคี สมทบ 19 ตุลาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคม
265 แบดมินตันศูนย์การทหารราบ สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
266 แบดมินตันศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สมทบ 11 มกราคม 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
267 แบดมินตันสกลนคร สมทบ 05 กรกฎาคม 2560 2561 ติดต่อสมาคม
268 แบดมินตันสมเด็จแอดโปรเกรียง สมทบ 08 กรกฎาคม 2557 2562 ปกติ
269 แบดมินตันสยามกีฬา สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
270 แบดมินตันสลกบาตร สมทบ 16 กันยายน 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
271 แบดมินตันสว่างสรรค์เพชร สมทบ 18 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
272 แบดมินตันสาธิตประสานมิตร สมทบ 19 กรกฎาคม 2560 2562 ปกติ
273 แบดมินตันสามพราน สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
274 แบดมินตันสามัคคีเชียงราย สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
275 แบดมินตันสำโรง สมทบ 15 มิถุนายน 2555 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
276 แบดมินตันสุรสิงหนาท สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
277 แบดมินตันห้วยยอด สมทบ 05 มีนาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
278 แบดมินตันอาจารย์และข้าราชการ มอ. สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
279 แบดมินตันอำเภอพังโคน สมทบ 21 กันยายน 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
280 แบดมินตันอุดรธานี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
281 แบดมินตันฮากกา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
282 แบดมินตันเจียระไน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
283 แบดมินตันเชียงคำ สมทบ 10 กรกฎาคม 2555 2562 ปกติ
284 แบดมินตันเทศบาลเมืองชุมพร สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
285 แบดมินตันเพชรบุรี สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
286 แบดมินตันเมืองตาก สมทบ 19 ตุลาคม 2561 2564 ปกติ
287 แบดมินตันเมืองสุนทร(ภู่) สมทบ 18 มีนาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
288 แบดมินตันเยาวชนเทศบาลนครนครสวรรค์ สมทบ 15 มกราคม 2562 2562 ปกติ
289 แบดมินตันเอราวัณ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
290 แบดมินตันเอสทีม สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
291 แบดมินตันแม่ฮ่องสอน สมทบ 12 มีนาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
292 แบดมินตันไดมอนด์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
293 แม่กลอง สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
294 แฮปปี้แบดมินตัน สมทบ 25 มิถุนายน 2555 2561 ติดต่อสมาคม
295 โค้ชไอซ์แบดมินตันคลับ สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2562 ปกติ
296 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ แบดมินตัน สมทบ 19 กันยายน 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
297 โรงแรมอโนมา แกรนด์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ติดต่อสมาคม
298 ไชยาแบดมินตัน สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2561 ติดต่อสมาคม
299 ไตรมิตรร้อยเอ็ด สมทบ 11 กุมภาพันธ์ 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
300 ไทยสไมล์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
301 ไทยออยล์ สมทบ 05 มีนาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
302 ไวท์เฮ้าส์ แอนด์ ทอล์สัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 18 ก.พ. 2562