รายละเอียดการสมัครสมาชิก

รายละเอียดและใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
สำหรับสโมสรสมาชิกใหม่ ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมแบดมินตัน 

ให้ดาวโหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลส่งกลับมายังสมาคมฯ
พร้อมทั้งโอนเงินค่าสมัคร 750 บาท(ค่าสมาชิกแรกเข้า 500 บาท+ค่าบำรุงรายปี 250 บาท)

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ

ท่านสามารถชำระค่าบำรุงรายปี (สมาชิกสามัญปีละ 500 บาท สมาชิกสมทบปีละ 250 บาท)
โดยโอนเงิน เข้า บัญชี สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่บัญชี 617-2-11919-9 ธนาคาร กสิกรไทย สาขา อลลซีซั่นเพลส  บัญชี ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax  02-2553392 หรือ mail มาที่ btournament@gmail.com (พร้อมแจ้งชื่อทีม)ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 แบดมินตันนครศรีธรรมราช สามัญ 01 January 2557 2562 ปกติ
2 @CNX สามัญ 15 September 2557 2562 ปกติ
3 DOME Academy สามัญ 03 December 2557 2562 ปกติ
4 GRANULAR สามัญ 03 December 2557 2562 ปกติ
5 HP แบดมินตันเชียงราย สามัญ 01 January 2557 2562 ปกติ
6 KB กรุงเทพ สามัญ 24 May 2558 2562 ปกติ
7 KTR HATYAI BADMINTON สามัญ 29 September 2559 2562 ปกติ
8 MT ARENA สามัญ 23 November 2559 2563 ปกติ
9 OLIVER ALL STAR สามัญ 03 December 2557 2561 ติดต่อสมาคม
10 YWCA กรุงเทพ สามัญ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
11 เทศบาลเมืองชลบุรี สามัญ 01 January 2557 2563 ปกติ
12 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สามัญ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคม
13 เทศบาลนครหาดใหญ่ สามัญ 24 February 2548 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
14 เทศบาลบ้านนา สามัญ 01 January 2557 2564 ปกติ
15 เทศบาลพิษณุโลก สามัญ 23 July 2545 2562 ปกติ
16 เสนานิคม สามัญ 03 December 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน ยกเลิกทีม
17 แบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง สามัญ 31 December 2557 2562 ปกติ
18 แบดมินตันเทศบาลกาญจนบุรี สามัญ 19 September 2544 2562 ปกติ
19 แบดมินตันเทศบาลนครนครสวรรค์ สามัญ 01 January 2557 2562 ปกติ
20 แบดมินตันเทศบาลนครภูเก็ต สามัญ 01 January 2557 2563 ปกติ
21 Badminton PJ สามัญ 11 May 2561 2561 ติดต่อสมาคม ออกหนังสือรับ 11 พฤษภาคม 2561
22 แบดมินตันเทศบาลนครยะลา สามัญ 29 August 2555 2562 ปกติ
23 แบดมินตันดิลก สามัญ 08 July 2557 2562 ปกติ
24 แบดมินตันตำรวจ สามัญ 03 September 2556 2561 ติดต่อสมาคม
25 แบดมินตันบางโพ สามัญ 01 January 2557 2562 ปกติ
26 แบดมินตันปิยรมณ์สปอร์ตคลับ สามัญ 10 December 2546 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
27 แบดมินตันภคภัทร์ สามัญ 01 January 2557 2562 ปกติ
28 สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ สามัญ 28 January 2559 2562 ปกติ
29 แบดมินตันศิริภูล สามัญ 25 January 2549 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
30 แร็กเก็ตมิวเซียม สามัญ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
31 โรดี้คอร์ท สามัญ 11 December 2546 2561 ติดต่อสมาคม
32 กรุงเทพมหานคร สามัญ 13 February 2545 2562 ปกติ
33 การท่าเรือแห่งประเทศไทย สามัญ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคม
34 ตรังจูเนียร์ สามัญ 23 November 2559 2563 ปกติ
35 ทหารอากาศ สามัญ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
36 ที ไทยแลนด์ สามัญ 24 September 2557 2562 ปกติ
37 ธนบุรี สามัญ 07 May 2545 2561 ติดต่อสมาคม
38 บมจ. ทีโอที สามัญ 10 April 2561 2562 ปกติ
39 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด( มหาชน ) สามัญ 01 January 2557 2562 ปกติ
40 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) สามัญ 01 January 2557 2562 ปกติ
41 ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ สามัญ 01 January 2557 2564 ปกติ
42 บี จี สปอร์ต สามัญ 19 March 2550 2562 ปกติ
43 ลานนาเชียงใหม่ สามัญ 10 May 2548 2562 ปกติ
44 ศรีราชาสปอร์ตคลับ สามัญ 03 December 2557 2562 ปกติ
45 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สามัญ 20 February 2558 2561 ติดต่อสมาคม
46 สมาคมกีฬากรุงเก่า สามัญ 01 January 2557 2566 ปกติ
47 สมาคมราชกรีฑาสโมสร สามัญ 06 March 2542 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
48 สวนลุมรวมมิตร สามัญ 16 September 2557 2563 ปกติ
49 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สามัญ - 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
50 ชมรมแบดมินตันระยอง สามัญ 01 January 2557 2562 ปกติ
51 อมาตยกุล สามัญ 28 January 2559 2562 ปกติ
52 PUTI CLUB สามัญ 17 December 2555 2562 ปกติ
53 THE FOX CLUP สามัญ 11 May 2561 2561 ติดต่อสมาคม ออกหนังสือรับ 11 พฤษภาคม 2561
54 บ้านทองหยอด สามัญ 19 January 2562 2562 ปกติ
ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 สมทบ 27 February 2562 2562 ปกติ
2 7 แบดมินตัน สมทบ 15 July 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
3 71 Sport Club สมทบ 30 June 2557 2562 ปกติ
4 9 คอร์ทแบดมินตัน สมทบ 11 March 2558 2562 ปกติ
5 @First สมทบ 15 June 2555 2562 ปกติ
6 @Infinite สมทบ 16 August 2561 2561 ติดต่อสมาคม
7 @ลูกแบดน่าน สมทบ 27 February 2562 2562 ปกติ
8 A-TEAM สมทบ 29 August 2555 2563 ปกติ
9 ALL STARS 2018 สมทบ 12 March 2561 2561 ติดต่อสมาคม
10 AMPHAN สมทบ 07 June 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
11 AMWISHSC สมทบ 04 September 2560 2561 ติดต่อสมาคม
12 AT BADMINTON สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
13 ATTITUDE สมทบ 06 June 2557 2562 ปกติ
14 ATURMAJU สมทบ 31 July 2561 2561 ติดต่อสมาคม
15 AUN Badminton Club สมทบ 23 August 2559 2561 ติดต่อสมาคม
16 B.K.TEAM สมทบ 28 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
17 B.N.Y สมทบ 17 July 2561 2561 ติดต่อสมาคม
18 Badminton Ezy สมทบ 04 August 2551 2561 ติดต่อสมาคม
19 Badminton Jate club สมทบ 08 February 2561 2561 ติดต่อสมาคม
20 BAMBOO TEAM ปราจีน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
21 Bangkok Sports School สมทบ 13 May 2558 2561 ติดต่อสมาคม
22 BATTLE DORE สมทบ 28 August 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
23 BB club Udon สมทบ 23 August 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
24 Be To Win สมทบ 02 May 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
25 BEGINS สมทบ 17 March 2558 2562 ปกติ
26 Bestminton สมทบ 08 November 2561 2562 ปกติ
27 BJ Badminton สมทบ 29 May 2557 2562 ปกติ
28 BL Sport สมทบ 25 April 2561 2562 ปกติ
29 BLOWFISH สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
30 BMD Badminton สมทบ 30 June 2557 2562 ปกติ
31 BMT แบดมินตันแม่สอดทีม สมทบ 04 July 2561 2561 ติดต่อสมาคม
32 BOUNCY สมทบ 07 August 2561 2561 ติดต่อสมาคม
33 BOY'S CLUB สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
34 Bunyawat Team สมทบ 27 August 2557 2563 ปกติ
35 C SQUARE สมทบ 28 August 2557 2562 ปกติ
36 C.THAI สมทบ 10 May 2556 2564 ปกติ
37 CR BADMINTON สมทบ 28 June 2555 2562 ปกติ
38 CTI WINEX สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
39 D-VER'Badminton สมทบ 27 February 2561 2561 ติดต่อสมาคม
40 D.P. BADMINTON สมทบ 11 February 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
41 DP RAYONG BADMINTON สมทบ 28 May 2552 2561 ติดต่อสมาคม
42 EAGLE THAILAND สมทบ 27 August 2557 2561 ติดต่อสมาคม
43 Eight Badminton สมทบ 02 September 2558 2561 ติดต่อสมาคม
44 Enjoy Team สมทบ 01 January 2556 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
45 F's CLUB สมทบ 01 August 2561 2562 ปกติ
46 FAMILY 05 สมทบ 10 April 2561 2562 ปกติ
47 FINIX Club สมทบ 07 March 2560 2561 ติดต่อสมาคม
48 FYC สมทบ 01 January 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
49 GEN-X สมทบ 29 May 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
50 GOLD RACKET สมทบ 28 August 2557 2563 ปกติ
51 Greenhill Badminton สมทบ 14 June 2560 2568 ปกติ
52 H.D.Y. สมทบ 14 November 2561 2561 ติดต่อสมาคม
53 I SMASH สมทบ 20 October 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
54 INDY สมทบ 14 September 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
55 Infinity Badminton Club สมทบ 27 June 2561 2561 ติดต่อสมาคม
56 JJ badminton สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคม
57 JSP สมทบ 23 February 2559 2561 ติดต่อสมาคม
58 K-FIGHT สมทบ 03 April 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
59 KEEREE BADMINTON สมทบ 12 December 2555 2564 ปกติ
60 KN BADMINTON ACADEMY สมทบ 26 January 2561 2561 ติดต่อสมาคม
61 KPP Badminton สมทบ 26 December 2561 2561 ติดต่อสมาคม
62 KUBO (คูโบ้) สมทบ 29 September 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
63 Limitless Badminton สมทบ 04 September 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
64 LSC หล่มสัก สมทบ 01 July 2557 2561 ติดต่อสมาคม
65 MAXIMUM TEAM สมทบ 09 February 2561 2561 ติดต่อสมาคม
66 New Athlete สมทบ 09 November 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
67 NP COURT สมทบ 01 January 2557 2555 ติดต่อสมาคมด่วน
68 NSIGN สมทบ 23 November 2559 2562 ปกติ
69 NUTTY PROFESSOR สมทบ 01 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
70 OHO Badminton สมทบ 14 March 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
71 P.K.I.THAILAND สมทบ 29 June 2561 2562 ปกติ
72 PAKKAWAT@KIP BADMINTON CLUB สมทบ 15 March 2560 2562 ปกติ
73 PB CLUB แบดมินตันพะเยา สมทบ 31 December 2558 2562 ปกติ
74 PJ Sport Club สมทบ 15 November 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
75 PR BADMINTON สมทบ 26 January 2561 2562 ปกติ
76 Primary Badminton สมทบ 20 October 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
77 Proskills Team สมทบ 24 November 2559 2561 ติดต่อสมาคม
78 PUZJAK BADMINTON ACADEMY สมทบ 30 June 2560 2561 ติดต่อสมาคม
79 PXT สมทบ 04 December 2561 2562 ปกติ
80 R.E.SPORT สมทบ 25 February 2555 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
81 R.O.Badminton สมทบ 18 February 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
82 ROYAL STAR สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
83 RTS BADMINTON CLUB สมทบ 04 September 2556 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
84 S.siam สมทบ 20 November 2560 2561 ติดต่อสมาคม
85 S29 สมทบ 26 June 2557 2562 ปกติ
86 SAIYAI สมทบ 24 January 2560 2562 ปกติ
87 SATURN สมทบ 19 February 2556 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
88 SCG 1995 สุราษฏร์ธานี สมทบ 04 November 2557 2562 ปกติ
89 SEARCH GURU สมทบ 15 July 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
90 Sena Sport Station สมทบ 05 July 2561 2561 ติดต่อสมาคม
91 SIAM BADMINTON สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
92 SINGHA LARNTHONG สมทบ 19 October 2561 2562 ปกติ
93 SINGHA UD สมทบ 09 November 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
94 SISB INTERNATIONAL BADMINTON ACADEMY สมทบ 23 October 2560 2562 ปกติ
95 SM.BADMINTON สมทบ 06 July 2560 2562 ปกติ
96 South Tiger Team สมทบ 31 July 2561 2561 ติดต่อสมาคม
97 Southern Academy สมทบ 04 July 2561 2562 ปกติ
98 SP TEAM สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคม
99 Spirit by Maneepong สมทบ 27 June 2557 2562 ปกติ
100 ST MOSSA RAYONG สมทบ 08 November 2560 2561 ติดต่อสมาคม
101 STAMINA BADMINTON สมทบ 20 May 2558 2561 ติดต่อสมาคม
102 Synergy สมทบ 06 February 2561 2562 ปกติ
103 T.P.Maesot Badminton Academy สมทบ 01 September 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
104 TC BADMINTON CLUB สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
105 TEERAPAT BADMINTON สมทบ 28 June 2557 2561 ติดต่อสมาคม
106 Thai Power สมทบ 24 April 2558 2564 ปกติ
107 The Ultimate Sport Club Rayong สมทบ 15 July 2559 2561 ติดต่อสมาคม
108 The UltimateTeam สมทบ 25 April 2561 2562 ปกติ
109 Triple V สมทบ 01 July 2557 2562 ปกติ
110 UDON ARCHA สมทบ 20 February 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
111 Unite สมทบ 08 August 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
112 UNITY&RAWIN สมทบ 02 September 2555 2562 ปกติ
113 V WiN Chonburi สมทบ 15 July 2559 2562 ปกติ
114 Vasin BC สมทบ 14 July 2559 2562 ปกติ
115 W.K. Badminton สมทบ 21 October 2557 2562 ปกติ
116 WING 4 BADMINTON สมทบ 05 February 2561 2561 ติดต่อสมาคม
117 Winmax Badminton Club สมทบ 19 October 2561 2561 ติดต่อสมาคม
118 XZYTE SPORTCLUB PATTAYA สมทบ 24 December 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
119 Y-BADMINTON สมทบ 27 June 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
120 YA CLUB สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
121 YAI สมทบ 04 November 2557 2562 ปกติ
122 YTK BADMINTON สมทบ 27 February 2561 2561 ติดต่อสมาคม
123 กองทัพภาคที่ 3 สมทบ 23 May 2560 2563 ปกติ
124 กองบัญชาการกองทัพไทย สมทบ 13 March 2560 2562 ปกติ
125 การไฟฟ้านครหลวง สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
126 กำแพงเพชร สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
127 กู๊ดวิว คอมเพล็กซ์ สมทบ 09 February 2561 2561 ติดต่อสมาคม
128 คอนบริโอ สมทบ 05 April 2561 2561 ติดต่อสมาคม
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 28 August 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
130 จูเนียร์ สมทบ 30 June 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
131 ชมรมกีฬาแบดมินตันจังหวัดสมุทรสาคร สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
132 ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
133 ชมรมแบดมินตัน กองทัพบก สมทบ 01 January 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
134 ชมรมแบดมินตัน พล.ร.9 สมทบ 19 July 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
135 ชมรมแบดมินตัน มณฑลทหารบกที่ 14 สมทบ 08 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
136 ชมรมแบดมินตันค่ายศรีโสธร สมทบ 08 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
137 ชมรมแบดมินตันจังหวัดลำปาง สมทบ 10 August 2557 2562 ปกติ
138 ชมรมแบดมินตันบ่อน้ำมันฝาง สมทบ 22 March 2560 2562 ปกติ
139 ชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สมทบ 14 October 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
140 ชมรมแบดมินตันสมุทรสงคราม สมทบ 20 October 2558 2561 ติดต่อสมาคม
141 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองท่าข้าม สมทบ 30 June 2560 2561 ติดต่อสมาคม
142 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สมทบ 06 May 2557 2561 ติดต่อสมาคม
143 ชมรมแบดมินตันเพชรบูรณ์ สมทบ 01 January 2557 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
144 ชมรมแบดมินตันโรงเรียนสาธิต มศว. องครักษ์ สมทบ 28 October 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
145 ชยาธิปแบดมินตันขอนแก่น สมทบ 23 March 2560 2565 ปกติ
146 ชัยภักดิ์ดีแบดมินตัน สมทบ 02 July 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
147 ดอนเมืองแบดมินตัน สมทบ 01 January 2557 2563 ปกติ
148 ดาวกาญจนา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
149 ตรีเลิศ สมทบ 01 January 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
150 ต้นกล้าตะวัน สมทบ 07 June 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
151 ทองร้อยยิ่งแบดมินตัน สมทบ 20 October 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
152 ทัพพะยาแบดคลับ สมทบ 11 January 2560 2561 ติดต่อสมาคม
153 นครลำปาง สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
154 นครแม่สอดแบดมินตันคลับ (NMBC) สมทบ 14 March 2561 2561 ติดต่อสมาคม
155 นวลจันทร์ 56 สมทบ 19 November 2557 2562 ปกติ
156 นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
157 น้วยเดียวตุ้ง สมทบ 15 December 2554 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
158 บอร์น ทู บี สมทบ 03 March 2558 2562 ปกติ
159 บางขุนเทียน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
160 บางนรา สมทบ 05 March 2558 2562 ปกติ
161 บ่อวินอารีน่า สมทบ 31 July 2561 2562 ปกติ
162 บ้านปลาทับทิม สมทบ 15 June 2558 2565 ปกติ
163 บ้านเดชแบดมินตัน สมทบ 15 July 2559 2561 ติดต่อสมาคม
164 ปทุมธานีวิคตอรี่ สมทบ 26 February 2558 2561 ติดต่อสมาคม
165 พชร สมทบ 13 September 2560 2562 ปกติ
166 พรนิมิต สมทบ 28 October 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
167 พรหมลิขิตแบดมินตัน สมทบ 22 March 2562 2562 ปกติ
168 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
169 พลสนะแบดมินตัน สมทบ 22 June 2555 2562 ปกติ
170 พังงา สมทบ 25 December 2555 2562 ปกติ
171 พันธุ์ครุฑ สมทบ 27 June 2557 2562 ปกติ
172 พาวเวอร์อัพสปอร์ตคลับ สมทบ 19 December 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
173 พีเคอารีน่า สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
174 มหาชัยเมืองทอง สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
175 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมทบ 16 July 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
176 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
177 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
178 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สมทบ 10 August 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
179 มอดินแดง ขอนแก่น สมทบ 30 June 2560 2562 ปกติ
180 มาตีโต้ สมทบ 11 July 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
181 มาวินแบดมินตัน สมทบ 13 September 2560 2563 ปกติ
182 รัตนรังสรรค์ระนอง สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
183 ราชพฤกษ์ นครราชสีมา สมทบ 01 January 2557 2563 ปกติ
184 วี บียอนด์ สมทบ 14 November 2559 2562 ปกติ
185 วีเอส แบดมินตัน สมทบ 21 December 2558 2567 ปกติ
186 ศรีราชา อารีน่า สมทบ 20 November 2560 2562 ปกติ
187 ศูนย์ฝึกแบดมินตันหนองจอก สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
188 ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองจันทบุรี สมทบ 15 July 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
189 สปอร์ต อารีนา หาดใหญ่ สมทบ 15 November 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
190 สยามนครธานี สมทบ 18 March 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
191 สรัสจันทร สมทบ 02 February 2561 2561 ติดต่อสมาคม
192 สราญรมย์แบดมินตันระยอง สมทบ 09 August 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
193 สวรรคโลก สมทบ 21 October 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
194 สันติภาพแบดมินตัน น่าน สมทบ 11 March 2562 2562 ปกติ
195 สายรุ้งสปอร์ตคลับ สมทบ 11 July 2557 2565 ปกติ
196 สายไหมแบดมินตัน สมทบ 10 August 2557 2566 ปกติ
197 สิงห์ H.H. สมทบ 01 January 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
198 สิงโต แบดมินตัน อุบลราชธานี สมทบ 19 March 2560 2562 ปกติ
199 สิทธิรัตน์คลับ สมทบ 10 August 2557 2561 ติดต่อสมาคม
200 สีมาแบดมินตัน สมทบ 24 March 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
201 สุรนารีแบดมินตัน สมทบ 10 April 2561 2562 ปกติ
202 สุโขทัย สมทบ 11 January 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
203 สโมสรแบดมินตัน MCP สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
204 สโมสรแบดมินตันพณิชยการราชดำเนิน สมทบ 01 March 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
205 สโมสรแบดมินตันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 30 October 2558 2564 ปกติ
206 หงส์ สมทบ 18 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
207 หัวหินแบดมินตัน 2015 สมทบ 30 June 2560 2561 ติดต่อสมาคม
208 อบจ.ปราจีนบุรี สมทบ 27 June 2557 2562 ปกติ
209 อันดามัน สมทบ 29 August 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
210 อาธีน่ายามาฮ่าแบดมินตัน สมทบ 30 October 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
211 อิมพีเรียลเชียงใหม่สปอร์ตคลับ สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
212 อุบลราชธานี สมทบ 16 September 2557 2562 ปกติ
213 เกตุแก้ว สมทบ 08 August 2557 2562 ปกติ
214 เกษมสัมพันธ์พานแบดมินตัน สมทบ 19 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
215 เขี้ยวลากดิน สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
216 เชียงราย สมทบ 08 August 2557 2562 ปกติ
217 เทศบาลนครปฐม สมทบ 08 March 2559 2563 ปกติ
218 เพชรพารุณ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
219 เพชรอนันต์ สมทบ 23 August 2559 2562 ปกติ
220 เยาวชนแบดมินตันเกาะสมุย สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
221 เอกมงคล สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
222 เอส วัน สปอร์ต คลับ สมทบ 07 March 2560 2561 ติดต่อสมาคม
223 เอส.พี.สปอร์ต ปากช่อง สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
224 แบดมินตัน PBC สมทบ 15 July 2559 2562 ปกติ
225 แบดมินตัน ZAP สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
226 แบดมินตัน ร.2 พัน.2 รอ สมทบ 08 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
227 แบดมินตัน อบจ.แพร่ สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
228 แบดมินตัน เค ซี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
229 แบดมินตันกิตติกุล สมทบ 01 March 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
230 แบดมินตันกิ่งประดู่ สมทบ 01 January 2557 2563 ปกติ
231 แบดมินตันกีฬา เอ็ม.ซี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
232 แบดมินตันค่ายอดิศร สมทบ 01 December 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
233 แบดมินตันจังหวัดจันทบุรี สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
234 แบดมินตันจังหวัดนครราชสีมา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
235 แบดมินตันจังหวัดราชบุรี สมทบ 07 June 2557 2562 ปกติ
236 แบดมินตันจังหวัดลำพูน สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคม
237 แบดมินตันจังหวัดศรีสะเกษ สมทบ 25 February 2559 2561 ติดต่อสมาคม
238 แบดมินตันจังหวัดสตูล สมทบ 10 March 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
239 แบดมินตันจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมทบ 19 December 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
240 แบดมินตันจังหวัดสุรินทร์ สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
241 แบดมินตันฉะเชิงเทรา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
242 แบดมินตันชนะชน สมทบ 29 March 2561 2562 ปกติ
243 แบดมินตันชะอำ สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
244 แบดมินตันซาตี๋ สมทบ 31 December 2557 2563 ปกติ
245 แบดมินตันตราด สมทบ 19 December 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
246 แบดมินตันทองมี สมทบ 25 February 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
247 แบดมินตันทุ่งใหญ่ สมทบ 10 September 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
248 แบดมินตันนครปฐม สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
249 แบดมินตันนครพนม สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคม
250 แบดมินตันนัดดา สมทบ 29 August 2555 2562 ปกติ
251 แบดมินตันบางคล้า สมทบ 27 August 2555 2562 ปกติ
252 แบดมินตันบางม่วง สมทบ 25 December 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
253 แบดมินตันบ้านบางเหนียว(BBNภูเก็ต) สมทบ 01 July 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
254 แบดมินตันปากน้ำ 23 สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
255 แบดมินตันปากน้ำโพ สมทบ 19 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
256 แบดมินตันปิ่นจุฑา สมทบ 28 May 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
257 แบดมินตันพระธาตุผาแดง สมทบ 14 July 2559 2561 ติดต่อสมาคม
258 แบดมินตันมิตร 2000 ปทุมธานี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
259 แบดมินตันมิตรผดุง สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
260 แบดมินตันมิตรภาพ สมทบ 14 July 2559 2562 ปกติ
261 แบดมินตันยาสูบ สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
262 แบดมินตันรักษ์-รักษ์ สมทบ 07 January 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
263 แบดมินตันรัชดาพร อำเภอศรีเชียงใหม่ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
264 แบดมินตันลียะวนิช สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
265 แบดมินตันวัชรี-ประสิทธิ์ เชียงราย สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
266 แบดมินตันวัน สมทบ 14 July 2554 2562 ปกติ
267 แบดมินตันศึกษาประชาสามัคคี สมทบ 19 October 2561 2561 ติดต่อสมาคม
268 แบดมินตันศูนย์การทหารราบ สมทบ 08 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
269 แบดมินตันศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สมทบ 11 January 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
270 แบดมินตันสกลนคร สมทบ 05 July 2560 2561 ติดต่อสมาคม
271 แบดมินตันสมเด็จแอดโปรเกรียง สมทบ 08 July 2557 2562 ปกติ
272 แบดมินตันสยามกีฬา สมทบ 01 January 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
273 แบดมินตันสลกบาตร สมทบ 16 September 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
274 แบดมินตันสว่างสรรค์เพชร สมทบ 18 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
275 แบดมินตันสาธิตประสานมิตร สมทบ 19 July 2560 2562 ปกติ
276 แบดมินตันสามพราน สมทบ 31 December 2557 2561 ติดต่อสมาคม
277 แบดมินตันสามัคคีเชียงราย สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
278 แบดมินตันสำโรง สมทบ 15 June 2555 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
279 แบดมินตันสุรสิงหนาท สมทบ 08 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
280 แบดมินตันห้วยยอด สมทบ 05 March 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
281 แบดมินตันอาจารย์และข้าราชการ มอ. สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
282 แบดมินตันอำเภอพังโคน สมทบ 21 September 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
283 แบดมินตันอุดรธานี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
284 แบดมินตันฮากกา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
285 แบดมินตันเจียระไน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
286 แบดมินตันเชียงคำ สมทบ 10 July 2555 2562 ปกติ
287 แบดมินตันเทศบาลเมืองชุมพร สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
288 แบดมินตันเพชรบุรี สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
289 แบดมินตันเมืองตาก สมทบ 19 October 2561 2564 ปกติ
290 แบดมินตันเมืองสุนทร(ภู่) สมทบ 18 March 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
291 แบดมินตันเยาวชนเทศบาลนครนครสวรรค์ สมทบ 15 January 2562 2562 ปกติ
292 แบดมินตันเอราวัณ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
293 แบดมินตันเอสทีม สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
294 แบดมินตันแม่ฮ่องสอน สมทบ 12 March 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
295 แบดมินตันไดมอนด์ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
296 แม่กลอง สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
297 แม่สอดแบดมินตัน สมทบ 08 March 2559 2562 ปกติ
298 แฮปปี้แบดมินตัน สมทบ 25 June 2555 2561 ติดต่อสมาคม
299 โค้ชไอซ์แบดมินตันคลับ สมทบ 23 August 2559 2562 ปกติ
300 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ แบดมินตัน สมทบ 19 September 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
301 โรงแรมอโนมา แกรนด์ สมทบ 01 January 2557 2562 ปกติ
302 ไชยาแบดมินตัน สมทบ 29 August 2555 2561 ติดต่อสมาคม
303 ไตรมิตรร้อยเอ็ด สมทบ 11 February 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
304 ไทยสไมล์ สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
305 ไทยออยล์ สมทบ 05 March 2558 2562 ปกติ
306 ไวท์เฮ้าส์ แอนด์ ทอล์สัน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 18 Sep 2562