รายละเอียดการสมัครสมาชิก

รายละเอียดและใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
สำหรับสโมสรสมาชิกใหม่ ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมแบดมินตัน 

ให้ดาวโหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลส่งกลับมายังสมาคมฯ
พร้อมทั้งโอนเงินค่าสมัคร 750 บาท(ค่าสมาชิกแรกเข้า 500 บาท+ค่าบำรุงรายปี 250 บาท)

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ

ท่านสามารถชำระค่าบำรุงรายปี (สมาชิกสามัญปีละ 500 บาท สมาชิกสมทบปีละ 250 บาท)
โดยโอนเงิน เข้า บัญชี สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่บัญชี 617-2-11919-9 ธนาคาร กสิกรไทย สาขา อลลซีซั่นเพลส  บัญชี ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax  02-2553392 หรือ mail มาที่ btournament@gmail.com (พร้อมแจ้งชื่อทีม)ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 แบดมินตันนครศรีธรรมราช สามัญ 31 December 2557 2563 ปกติ
2 @CNX สามัญ 14 September 2557 2563 ปกติ
3 DOME Academy สามัญ 03 December 2557 2563 ปกติ
4 GRANULAR สามัญ 02 December 2557 2563 ปกติ
5 HP แบดมินตันเชียงราย สามัญ 31 December 2557 2563 ปกติ
6 KB กรุงเทพ สามัญ 24 May 2558 2563 ปกติ
7 KTR HATYAI BADMINTON สามัญ 28 September 2559 2563 ปกติ
8 MT ARENA สามัญ 23 November 2559 2563 ปกติ
9 OLIVER ALL STAR สามัญ 03 December 2557 2563 ปกติ
10 YWCA กรุงเทพ สามัญ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
11 เทศบาลเมืองชลบุรี สามัญ 01 January 2557 2563 ปกติ
12 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สามัญ 31 December 2557 2563 ปกติ
13 แบดมินตันอำพัน สามัญ 07 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
14 เทศบาลนครหาดใหญ่ สามัญ 23 February 2548 2563 ปกติ
15 เทศบาลบ้านนา สามัญ 01 January 2557 2564 ปกติ
16 เทศบาลพิษณุโลก สามัญ 22 July 2545 2563 ปกติ
17 แบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง สามัญ 31 December 2557 2563 ปกติ
18 แบดมินตันเทศบาลกาญจนบุรี สามัญ 18 September 2544 2563 ปกติ
19 แบดมินตันเทศบาลนครนครสวรรค์ สามัญ 31 December 2557 2563 ปกติ
20 แบดมินตันเทศบาลนครภูเก็ต สามัญ 01 January 2557 2563 ปกติ
21 Badminton PJ สามัญ 10 May 2561 2563 ปกติ ออกหนังสือรับ 11 พฤษภาคม 2561
22 แบดมินตันเทศบาลนครยะลา สามัญ 29 August 2555 2564 ปกติ
23 แบดมินตันดิลก สามัญ 07 July 2557 2563 ปกติ
24 แบดมินตันตำรวจ สามัญ 02 September 2556 2563 ปกติ
25 แบดมินตันบางโพ สามัญ 31 December 2557 2563 ปกติ
26 แบดมินตันปิยรมณ์สปอร์ตคลับ สามัญ 10 December 2546 2556 ติดต่อสมาคมด่วน ยกเลิกทีม
27 แบดมินตันภคภัทร์ สามัญ 01 January 2557 2563 ปกติ
28 สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ สามัญ 28 January 2559 2563 ปกติ
29 แบดมินตันศิริภูล สามัญ 24 January 2549 2563 ปกติ
30 แร็กเก็ตมิวเซียม สามัญ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
31 โรดี้คอร์ท สามัญ 10 December 2546 2563 ปกติ
32 กรุงเทพมหานคร สามัญ 12 February 2545 2563 ปกติ
33 การท่าเรือแห่งประเทศไทย สามัญ 31 December 2557 2563 ปกติ
34 ตรังจูเนียร์ สามัญ 23 November 2559 2563 ปกติ
35 ทหารอากาศ สามัญ 01 January 2557 2564 ปกติ
36 ที ไทยแลนด์ สามัญ 23 September 2557 2563 ปกติ
37 ธนบุรี สามัญ 07 May 2545 2563 ปกติ
38 บมจ. ทีโอที สามัญ 10 April 2561 2564 ปกติ
39 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด( มหาชน ) สามัญ 01 January 2557 2563 ปกติ
40 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) สามัญ 01 January 2557 2563 ปกติ
41 ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ สามัญ 01 January 2557 2564 ปกติ
42 บี จี สปอร์ต สามัญ 18 March 2550 2563 ปกติ
43 ลานนาเชียงใหม่ สามัญ 09 May 2548 2563 ปกติ
44 ศรีราชาสปอร์ตคลับ สามัญ 02 December 2557 2563 ปกติ
45 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สามัญ 19 February 2558 2563 ปกติ
46 สมาคมกีฬากรุงเก่า สามัญ 01 January 2557 2566 ปกติ
47 สมาคมราชกรีฑาสโมสร สามัญ 05 March 2542 2563 ปกติ
48 สวนลุมรวมมิตร สามัญ 16 September 2557 2563 ปกติ
49 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สามัญ 06 August 2563 2563 ปกติ
50 ชมรมแบดมินตันระยอง สามัญ 01 January 2557 2563 ปกติ
51 อมาตยกุล สามัญ 27 January 2559 2563 ปกติ
52 PUTI CLUB สามัญ 16 December 2555 2563 ปกติ
53 แม่สอดแบดมินตัน สามัญ 07 March 2559 2563 ปกติ
54 THE FOX CLUP สามัญ 10 May 2561 2563 ปกติ ออกหนังสือรับ 11 พฤษภาคม 2561
55 บ้านทองหยอด สามัญ 19 January 2562 2563 ปกติ
ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 สมทบ 27 February 2562 2562 ติดต่อสมาคม
2 7 แบดมินตัน สมทบ 15 July 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
3 71 Sport Club สมทบ 30 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
4 9 คอร์ทแบดมินตัน สมทบ 11 March 2558 2562 ติดต่อสมาคม
5 @First สมทบ 15 June 2555 2562 ติดต่อสมาคม
6 @Infinite สมทบ 16 August 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
7 @ลูกแบดน่าน สมทบ 26 February 2562 2563 ปกติ
8 A-TEAM สมทบ 29 August 2555 2563 ปกติ
9 ALL STARS 2018 สมทบ 12 March 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
10 AMWISHSC สมทบ 04 September 2560 2563 ปกติ
11 AT BADMINTON สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
12 ATTITUDE สมทบ 06 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
13 ATURMAJU สมทบ 31 July 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
14 AUN Badminton Club สมทบ 23 August 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
15 B.K.TEAM สมทบ 28 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
16 B.N.Y สมทบ 16 July 2561 2563 ปกติ
17 Badminton Ezy สมทบ 04 August 2551 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
18 Badminton Jate club สมทบ 08 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
19 BAMBOO TEAM ปราจีน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
20 Bangkok Sports School สมทบ 13 May 2558 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
21 BATTLE DORE สมทบ 28 August 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
22 BB club Udon สมทบ 23 August 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
23 BBC BANGLI BADMINTON CLUB สมทบ 04 February 2563 2563 ปกติ
24 Be To Win สมทบ 02 May 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
25 BEGINS สมทบ 17 March 2558 2562 ติดต่อสมาคม
26 Bestminton สมทบ 08 November 2561 2562 ติดต่อสมาคม
27 BJ Badminton สมทบ 29 May 2557 2562 ติดต่อสมาคม
28 BL Sport สมทบ 25 April 2561 2562 ติดต่อสมาคม
29 BLOWFISH สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
30 BMD Badminton สมทบ 30 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
31 BMT แบดมินตันแม่สอดทีม สมทบ 03 July 2561 2563 ปกติ
32 BOUNCY สมทบ 07 August 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
33 BOY'S CLUB สมทบ 01 January 2557 2563 ปกติ
34 Bunyawat Team สมทบ 27 August 2557 2563 ปกติ
35 C SQUARE สมทบ 28 August 2557 2562 ติดต่อสมาคม
36 C.THAI สมทบ 10 May 2556 2564 ปกติ
37 CAT ศรีราชา สมทบ 04 February 2563 2563 ปกติ
38 CMI BADMINTON CHIANGMAI สมทบ 04 February 2563 2563 ปกติ
39 CR BADMINTON สมทบ 28 June 2555 2562 ติดต่อสมาคม
40 CTI WINEX สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
41 D-VER'Badminton สมทบ 27 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
42 D.P. BADMINTON สมทบ 11 February 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
43 DP RAYONG BADMINTON สมทบ 28 May 2552 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
44 EAGLE THAILAND สมทบ 27 August 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
45 Eight Badminton สมทบ 02 September 2558 2563 ปกติ
46 Enjoy Team สมทบ 01 January 2556 2562 ติดต่อสมาคม
47 F's CLUB สมทบ 01 August 2561 2562 ติดต่อสมาคม
48 FAMILY 05 สมทบ 10 April 2561 2562 ติดต่อสมาคม
49 FINIX Club สมทบ 07 March 2560 2562 ติดต่อสมาคม
50 FYC สมทบ 01 January 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
51 g.a.p. สมทบ 06 March 2563 2563 ปกติ
52 Game Pasin badminton club สมทบ 22 June 2563 2563 ปกติ
53 GEN-X สมทบ 29 May 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
54 GOLD RACKET สมทบ 28 August 2557 2563 ปกติ
55 Greenhill Badminton สมทบ 14 June 2560 2568 ปกติ
56 H.D.Y. สมทบ 14 November 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
57 Happiness Badminton Club สมทบ 04 February 2563 2563 ปกติ
58 I SMASH สมทบ 20 October 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
59 INDY สมทบ 14 September 2558 2562 ติดต่อสมาคม
60 Infinity Badminton Club สมทบ 27 June 2561 2562 ติดต่อสมาคม
61 JJ badminton สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
62 JSP สมทบ 23 February 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
63 K-FIGHT สมทบ 03 April 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
64 K.6 BADMINTON CLUB สมทบ 08 October 2562 2562 ติดต่อสมาคม
65 KEEREE BADMINTON สมทบ 12 December 2555 2564 ปกติ
66 KN BADMINTON ACADEMY สมทบ 26 January 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
67 KPP Badminton สมทบ 26 December 2561 2563 ปกติ
68 KUBO (คูโบ้) สมทบ 29 September 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
69 KUNCHALA BADMINTON CLUB สมทบ 06 March 2563 2563 ปกติ
70 Limitless Badminton สมทบ 04 September 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
71 LSC หล่มสัก สมทบ 01 July 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
72 MAXIMUM TEAM สมทบ 09 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
73 New Athlete สมทบ 09 November 2558 2562 ติดต่อสมาคม
74 New Star Badminton Club สมทบ 08 October 2562 2562 ติดต่อสมาคม
75 Nirin Badminton Club สมทบ 22 June 2563 2563 ปกติ
76 NP COURT สมทบ 01 January 2557 2555 ติดต่อสมาคมด่วน
77 NSIGN สมทบ 23 November 2559 2562 ติดต่อสมาคม
78 NUTTY PROFESSOR สมทบ 01 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
79 OHO Badminton สมทบ 14 March 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
80 P.K.I.THAILAND สมทบ 28 June 2561 2563 ปกติ
81 PAKKAWAT@KIP BADMINTON CLUB สมทบ 15 March 2560 2562 ติดต่อสมาคม
82 PB CLUB แบดมินตันพะเยา สมทบ 31 December 2558 2562 ติดต่อสมาคม
83 PJ Sport Club สมทบ 15 November 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
84 PR BADMINTON สมทบ 26 January 2561 2562 ติดต่อสมาคม
85 Primary Badminton สมทบ 20 October 2557 2562 ติดต่อสมาคม
86 Proskills Team สมทบ 24 November 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
87 PUZJAK BADMINTON ACADEMY สมทบ 30 June 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
88 PXT สมทบ 04 December 2561 2564 ปกติ
89 R.E.SPORT สมทบ 25 February 2555 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
90 R.O.Badminton สมทบ 18 February 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
91 ROYAL STAR สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
92 RTS BADMINTON CLUB สมทบ 04 September 2556 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
93 S.Siam สมทบ 19 November 2560 2563 ปกติ
94 S29 สมทบ 26 June 2557 2563 ปกติ
95 SATURN สมทบ 19 February 2556 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
96 SCG 1995 สุราษฏร์ธานี สมทบ 04 November 2557 2562 ติดต่อสมาคม
97 SEARCH GURU สมทบ 15 July 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
98 Sena Sport Station สมทบ 05 July 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
99 SIAM BADMINTON สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
100 SINGHA LARNTHONG สมทบ 19 October 2561 2562 ติดต่อสมาคม
101 SINGHA UD สมทบ 09 November 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
102 SISB INTERNATIONAL BADMINTON ACADEMY สมทบ 23 October 2560 2562 ติดต่อสมาคม
103 SM.BADMINTON สมทบ 06 July 2560 2562 ติดต่อสมาคม
104 South Tiger Team สมทบ 31 July 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
105 Southern Academy สมทบ 03 July 2561 2563 ปกติ
106 SP TEAM สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
107 Spirit by Maneepong สมทบ 27 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
108 ST MOSSA RAYONG สมทบ 08 November 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
109 STAMINA BADMINTON สมทบ 20 May 2558 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
110 Synergy สมทบ 06 February 2561 2562 ติดต่อสมาคม
111 T.P.Maesot Badminton Academy สมทบ 01 September 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
112 TC BADMINTON CLUB สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
113 TEERAPAT BADMINTON สมทบ 28 June 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
114 Thai Power สมทบ 24 April 2558 2564 ปกติ
115 The Ultimate Sport Club Rayong สมทบ 15 July 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
116 The UltimateTeam สมทบ 25 April 2561 2562 ติดต่อสมาคม
117 Triple V สมทบ 01 July 2557 2562 ติดต่อสมาคม
118 UDON ARCHA สมทบ 20 February 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
119 UNIMAX สมทบ 05 July 2557 2562 ติดต่อสมาคม
120 Unite สมทบ 08 August 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
121 UNITY&RAWIN สมทบ 02 September 2555 2562 ติดต่อสมาคม
122 V Ready สมทบ 08 October 2562 2562 ติดต่อสมาคม
123 V WiN Chonburi สมทบ 15 July 2559 2562 ติดต่อสมาคม
124 Vasin BC สมทบ 14 July 2559 2562 ติดต่อสมาคม
125 Vayu Badminton Club สมทบ 06 March 2563 2563 ปกติ
126 W.K. Badminton สมทบ 21 October 2557 2562 ติดต่อสมาคม
127 WING 4 BADMINTON สมทบ 05 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
128 Winmax Badminton Club สมทบ 19 October 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
129 XZYTE SPORTCLUB PATTAYA สมทบ 24 December 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
130 Y-BADMINTON สมทบ 27 June 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
131 YA CLUB สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
132 YAI สมทบ 04 November 2557 2562 ติดต่อสมาคม
133 YTK BADMINTON สมทบ 27 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
134 กองทัพภาคที่ 3 สมทบ 23 May 2560 2563 ปกติ
135 กองบัญชาการกองทัพไทย สมทบ 13 March 2560 2562 ติดต่อสมาคม
136 การไฟฟ้านครหลวง สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
137 กำแพงเพชร สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
138 กู๊ดวิว คอมเพล็กซ์ สมทบ 09 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
139 คอนบริโอ สมทบ 05 April 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 28 August 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
141 จูเนียร์ สมทบ 30 June 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
142 ชมรมกีฬาแบดมินตันจังหวัดสมุทรสาคร สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
143 ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
144 ชมรมแบดมินตัน กองทัพบก สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
145 ชมรมแบดมินตัน พล.ร.9 สมทบ 19 July 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
146 ชมรมแบดมินตัน มณฑลทหารบกที่ 14 สมทบ 08 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
147 ชมรมแบดมินตัน ร.12 พัน.3 รอ. สมทบ 07 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
148 ชมรมแบดมินตันค่ายศรีโสธร สมทบ 08 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
149 ชมรมแบดมินตันจังหวัดลำปาง สมทบ 10 August 2557 2562 ติดต่อสมาคม
150 ชมรมแบดมินตันบุรีรัมย์ สมทบ 04 February 2563 2563 ปกติ
151 ชมรมแบดมินตันบ่อน้ำมันฝาง สมทบ 22 March 2560 2562 ติดต่อสมาคม
152 ชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สมทบ 14 October 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
153 ชมรมแบดมินตันสมุทรสงคราม สมทบ 20 October 2558 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
154 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองท่าข้าม สมทบ 30 June 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
155 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สมทบ 06 May 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
156 ชมรมแบดมินตันเพชรบูรณ์ สมทบ 01 January 2557 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
157 ชมรมแบดมินตันโรงเรียนสาธิต มศว. องครักษ์ สมทบ 28 October 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
158 ชยาธิปแบดมินตันขอนแก่น สมทบ 23 March 2560 2565 ปกติ
159 ชัยภักดิ์ดีแบดมินตัน สมทบ 02 July 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
160 ดอนเมืองแบดมินตัน สมทบ 01 January 2557 2563 ปกติ
161 ดาวกาญจนา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
162 ตรีเลิศ สมทบ 01 January 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
163 ต้นกล้าตะวัน สมทบ 07 June 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
164 ทองร้อยยิ่งแบดมินตัน สมทบ 20 October 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
165 ทัพพะยาแบดคลับ สมทบ 11 January 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
166 นครลำปาง สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
167 นครแม่สอดแบดมินตันคลับ (NMBC) สมทบ 14 March 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
168 นวลจันทร์ 56 สมทบ 19 November 2557 2562 ติดต่อสมาคม
169 นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
170 น้วยเดียวตุ้ง สมทบ 15 December 2554 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
171 บอร์น ทู บี สมทบ 03 March 2558 2566 ปกติ
172 บางขุนเทียน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
173 บางนรา สมทบ 05 March 2558 2562 ติดต่อสมาคม
174 บ่อวินอารีน่า สมทบ 31 July 2561 2562 ติดต่อสมาคม
175 บ้านปลาทับทิม สมทบ 15 June 2558 2565 ปกติ
176 บ้านเดชแบดมินตัน สมทบ 15 July 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
177 ปทุมธานีวิคตอรี่ สมทบ 26 February 2558 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
178 พชร สมทบ 13 September 2560 2562 ติดต่อสมาคม
179 พรนิมิต สมทบ 28 October 2558 2562 ติดต่อสมาคม
180 พรหมลิขิตแบดมินตัน สมทบ 22 March 2562 2562 ติดต่อสมาคม
181 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
182 พลสนะแบดมินตัน สมทบ 22 June 2555 2562 ติดต่อสมาคม
183 พังงา สมทบ 25 December 2555 2562 ติดต่อสมาคม
184 พันธุ์ครุฑ สมทบ 27 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
185 พาวเวอร์อัพสปอร์ตคลับ สมทบ 19 December 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
186 พีเคอารีน่า สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
187 มหาชัยเมืองทอง สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
188 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมทบ 16 July 2557 2562 ติดต่อสมาคม
189 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
190 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
191 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สมทบ 10 August 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
192 มอดินแดง ขอนแก่น สมทบ 29 June 2560 2563 ปกติ
193 มาตีโต้ สมทบ 11 July 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
194 มาวินแบดมินตัน สมทบ 13 September 2560 2563 ปกติ
195 รัตนรังสรรค์ระนอง สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
196 ราชพฤกษ์ นครราชสีมา สมทบ 01 January 2557 2563 ปกติ
197 วี บียอนด์ สมทบ 14 November 2559 2562 ติดต่อสมาคม
198 วีเอส แบดมินตัน สมทบ 21 December 2558 2567 ปกติ
199 ศรีราชา อารีน่า สมทบ 20 November 2560 2562 ติดต่อสมาคม
200 ศูนย์ฝึกแบดมินตันหนองจอก สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
201 ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองจันทบุรี สมทบ 15 July 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
202 สปอร์ต อารีนา หาดใหญ่ สมทบ 15 November 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
203 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย สมทบ 07 October 2562 2563 ปกติ
204 สยามนครธานี สมทบ 18 March 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
205 สรรพาวุธทหารเรือ สัตหีบ สมทบ 04 February 2563 2563 ปกติ
206 สรัสจันทร สมทบ 02 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
207 สราญรมย์แบดมินตันระยอง สมทบ 09 August 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
208 สวรรคโลก สมทบ 21 October 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
209 สันติภาพแบดมินตัน น่าน สมทบ 11 March 2562 2562 ติดต่อสมาคม
210 สายรุ้งสปอร์ตคลับ สมทบ 11 July 2557 2565 ปกติ
211 สายไหมแบดมินตัน สมทบ 10 August 2557 2566 ปกติ
212 สิงห์ H.H. สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
213 สิงโต แบดมินตัน อุบลราชธานี สมทบ 19 March 2560 2562 ติดต่อสมาคม
214 สิทธิรัตน์คลับ สมทบ 10 August 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
215 สีมาแบดมินตัน สมทบ 24 March 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
216 สุรนารีแบดมินตัน สมทบ 10 April 2561 2562 ติดต่อสมาคม
217 สุโขทัย สมทบ 11 January 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
218 สโมสรแบดมินตัน MCP สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
219 สโมสรแบดมินตันพณิชยการราชดำเนิน สมทบ 01 March 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
220 สโมสรแบดมินตันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 30 October 2558 2564 ปกติ
221 หงส์ สมทบ 18 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
222 หัวหินแบดมินตัน 2015 สมทบ 30 June 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
223 อบจ.ปราจีนบุรี สมทบ 27 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
224 อันดามัน สมทบ 29 August 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
225 อาธีน่ายามาฮ่าแบดมินตัน สมทบ 30 October 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
226 อิมพีเรียลเชียงใหม่สปอร์ตคลับ สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
227 อุบลราชธานี สมทบ 16 September 2557 2562 ติดต่อสมาคม
228 เกตุแก้ว สมทบ 08 August 2557 2562 ติดต่อสมาคม
229 เกษมศักดิ์ Badminton Academy สมทบ 19 July 2562 2562 ติดต่อสมาคม
230 เกษมสัมพันธ์พานแบดมินตัน สมทบ 19 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
231 เขี้ยวลากดิน สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
232 เชียงราย สมทบ 08 August 2557 2562 ติดต่อสมาคม
233 เทศบาลนครปฐม สมทบ 08 March 2559 2563 ปกติ
234 เพชรพารุณ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
235 เพชรอนันต์ สมทบ 23 August 2559 2562 ติดต่อสมาคม
236 เยาวชนแบดมินตันเกาะสมุย สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
237 เลาหจิตรแบดมินตัน สมทบ 04 February 2563 2563 ปกติ
238 เอกมงคล สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
239 เอส วัน สปอร์ต คลับ สมทบ 07 March 2560 2563 ปกติ
240 เอส.พี.สปอร์ต ปากช่อง สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
241 แบดมินตัน PBC สมทบ 15 July 2559 2563 ปกติ
242 แบดมินตัน ZAP สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
243 แบดมินตัน ร.2 พัน.2 รอ สมทบ 08 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
244 แบดมินตัน อบจ.แพร่ สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
245 แบดมินตัน เค ซี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
246 แบดมินตันกิตติกุล สมทบ 01 March 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
247 แบดมินตันกิ่งประดู่ สมทบ 01 January 2557 2563 ปกติ
248 แบดมินตันกีฬา เอ็ม.ซี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
249 แบดมินตันค่ายอดิศร สมทบ 01 December 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
250 แบดมินตันจังหวัดจันทบุรี สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
251 แบดมินตันจังหวัดนครราชสีมา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
252 แบดมินตันจังหวัดราชบุรี สมทบ 07 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
253 แบดมินตันจังหวัดลำพูน สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
254 แบดมินตันจังหวัดศรีสะเกษ สมทบ 25 February 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
255 แบดมินตันจังหวัดสตูล สมทบ 09 March 2558 2563 ปกติ
256 แบดมินตันจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมทบ 19 December 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
257 แบดมินตันจังหวัดสุรินทร์ สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
258 แบดมินตันจังหวัดเลย สมทบ 04 February 2563 2563 ปกติ
259 แบดมินตันฉะเชิงเทรา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
260 แบดมินตันชนะชน สมทบ 29 March 2561 2562 ติดต่อสมาคม
261 แบดมินตันชะอำ สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
262 แบดมินตันซาตี๋ สมทบ 31 December 2557 2563 ปกติ
263 แบดมินตันตราด สมทบ 19 December 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
264 แบดมินตันทองมี สมทบ 25 February 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
265 แบดมินตันทุ่งใหญ่ สมทบ 10 September 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
266 แบดมินตันนครปฐม สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
267 แบดมินตันนครพนม สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
268 แบดมินตันนัดดา สมทบ 29 August 2555 2562 ติดต่อสมาคม
269 แบดมินตันบางคล้า สมทบ 27 August 2555 2562 ติดต่อสมาคม
270 แบดมินตันบางบัวทอง สมทบ 08 October 2562 2563 ปกติ
271 แบดมินตันบางม่วง สมทบ 25 December 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
272 แบดมินตันบ้านบางเหนียว(BBNภูเก็ต) สมทบ 01 July 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
273 แบดมินตันปากน้ำ 23 สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
274 แบดมินตันปากน้ำโพ สมทบ 19 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
275 แบดมินตันปิ่นจุฑา สมทบ 28 May 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
276 แบดมินตันพระธาตุผาแดง สมทบ 14 July 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
277 แบดมินตันมิตร 2000 ปทุมธานี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
278 แบดมินตันมิตรผดุง สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
279 แบดมินตันมิตรภาพ สมทบ 14 July 2559 2562 ติดต่อสมาคม
280 แบดมินตันยาสูบ สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
281 แบดมินตันรักษ์-รักษ์ สมทบ 07 January 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
282 แบดมินตันรัชดาพร อำเภอศรีเชียงใหม่ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
283 แบดมินตันลียะวนิช สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
284 แบดมินตันวัชรี-ประสิทธิ์ เชียงราย สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
285 แบดมินตันวัน สมทบ 14 July 2554 2563 ปกติ
286 แบดมินตันศึกษาประชาสามัคคี สมทบ 19 October 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
287 แบดมินตันศูนย์การทหารราบ สมทบ 08 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
288 แบดมินตันศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สมทบ 11 January 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
289 แบดมินตันสกลนคร สมทบ 05 July 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
290 แบดมินตันสมเด็จแอดโปรเกรียง สมทบ 08 July 2557 2562 ติดต่อสมาคม
291 แบดมินตันสยามกีฬา สมทบ 01 January 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
292 แบดมินตันสลกบาตร สมทบ 16 September 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
293 แบดมินตันสว่างสรรค์เพชร สมทบ 18 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
294 แบดมินตันสาธิตประสานมิตร สมทบ 19 July 2560 2562 ติดต่อสมาคม
295 แบดมินตันสามพราน สมทบ 31 December 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
296 แบดมินตันสามัคคีเชียงราย สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
297 แบดมินตันสำโรง สมทบ 15 June 2555 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
298 แบดมินตันห้วยยอด สมทบ 05 March 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
299 แบดมินตันอาจารย์และข้าราชการ มอ. สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
300 แบดมินตันอำเภอพังโคน สมทบ 21 September 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
301 แบดมินตันอุดรธานี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
302 แบดมินตันฮากกา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
303 แบดมินตันเจียระไน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
304 แบดมินตันเชียงคำ สมทบ 10 July 2555 2562 ติดต่อสมาคม
305 แบดมินตันเทศบาลเมืองชุมพร สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
306 แบดมินตันเพชรบุรี สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
307 แบดมินตันเมืองตาก สมทบ 19 October 2561 2565 ปกติ
308 แบดมินตันเมืองสุนทร(ภู่) สมทบ 18 March 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
309 แบดมินตันเยาวชนเทศบาลนครนครสวรรค์ สมทบ 15 January 2562 2562 ติดต่อสมาคม
310 แบดมินตันเอราวัณ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
311 แบดมินตันเอสทีม สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
312 แบดมินตันแม่ฮ่องสอน สมทบ 12 March 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
313 แบดมินตันไดมอนด์ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
314 แม่กลอง สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
315 แฮปปี้แบดมินตัน สมทบ 25 June 2555 2562 ติดต่อสมาคม
316 โค้ชไอซ์แบดมินตันคลับ สมทบ 23 August 2559 2563 ปกติ
317 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ แบดมินตัน สมทบ 19 September 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
318 โรงแรมอโนมา แกรนด์ สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
319 ไชยาแบดมินตัน สมทบ 29 August 2555 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
320 ไตรมิตรร้อยเอ็ด สมทบ 11 February 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
321 ไทยสไมล์ สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
322 ไทยออยล์ สมทบ 05 March 2558 2562 ติดต่อสมาคม
323 ไวท์เฮ้าส์ แอนด์ ทอล์สัน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 06 Aug 2563