กติกาแบดมินตัน

กติกาแบดมินตัน


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 INSTRUCTIONS TO TECHNICAL OFFICIALS (ITTO) ข้อปฏิบัติของกรรมการเทคนิค* 91
2 LAWS OF BADMINTON กติกาแบดมินตัน * 125
3 VOCABULARY คำศัพท์* 44
4 CODE OF CONDUCT TECHNICAL OFFICIALS ประมวลจรรยาบรรณของกรรมการเทคนิค* 31
5 CODE OF CONDUCT PLAYERS ประมวลจรรยาบรรณของผู้เล่น* 29
6 CODE OF CONDUCT COACHES & EDUCATORS ประมวลจรรยาบรรณของผู้ฝึกสอนและผู้ให้การศึกษา* 34
7 BWF PLAYERS AND COACHES (HIGHLIGHTS OF RECENT REGULATION CHANGES 18 DECEMBER 2018 ) 1,223
8 INSTRUCTIONS AND GUIDELINES FOR REFEREES (ข้อปฏิบัติและแนวทางสําหรับผู้ชี้ขาด) 1,146
9 ประกาศสมาคมฯ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาแบดมินตัน 876
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 14 Sep 2021