กติกาแบดมินตัน

กติกาแบดมินตัน


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 CODE OF CONDUCT COACHES & EDUCATORS ประมวลจรรยาบรรณของผู้ฝึกสอนและผู้ให้การศึกษา Version 1.0 258
2 CODE OF CONDUCT PLAYERS ประมวลจรรยาบรรณของผู้เล่น Version 2.2 228
3 CODE OF CONDUCT TECHNICAL OFFICIALS ประมวลจรรยาบรรณของกรรมการเทคนิค Version 1.1 178
4 LAWS OF BADMINTON กติกาแบดมินตันVersion 2.1 1,070
5 VOCABULARY คำศัพท์ Version 3.0 283
6 INSTRUCTIONS TO TECHNICAL OFFICIALS (ITTO) ข้อปฏิบัติของกรรมการเทคนิค Version 4.0 211
7 BWF PLAYERS AND COACHES (HIGHLIGHTS OF RECENT REGULATION CHANGES 18 DECEMBER 2018 ) 2,375
8 INSTRUCTIONS AND GUIDELINES FOR REFEREES (ข้อปฏิบัติและแนวทางสําหรับผู้ชี้ขาด) 2,188
9 ประกาศสมาคมฯ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาแบดมินตัน 1,954
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 15 พ.ค. 2024