เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 มาตรฐานสนามแบดมินตัน เพื่อใช้ในการแข่งขัน 4,294
2 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 973
3 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 2,031
4 สายการแข่งขันแบดมินตัน 1,608
5 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 4,883
6 ใบสมัครสโมสรสมาชิกสมาคมฯ 1,266
7 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 992
8 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 1,165
9 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 1,025
10 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 1,590
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 26 Sep 2020