เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงาน (Liaison Officer) 38
2 รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำทีม (Liaison Officer) รายการ Total BWF Thomas and Uber Cup Finals 2018 91
3 รับสมัครผู้ประกาศภาษาอังกฤษและภาษาไทย (Announcer) รายการ Total BWF Thomas and Uber Cup Finals 2018 70
4 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 300
5 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 514
6 สายการแข่งขันแบดมินตัน 494
7 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 1,398
8 ใบสมัครสโมสรสมาชิกสมาคมฯ 489
9 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 380
10 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 380
11 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 360
12 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 13 มิ.ย. 2018