เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 ประกาศรายชื่อนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย เพื่อแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2023และ เยาวชนชิงแชมป์โลก 2023 26
2 ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2023และเยาวชนชิงแชมป์โลก 2023 24
3 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 2566 57
4 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย ซีเกทส์ ครั้งที่ 32 ประเทศกัมพูชา 79
5 เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2566 วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 98
6 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย "ทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย"ประจำปี 2023 84
7 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการอบรม License D สกลนคร 85
8 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการอบรม License D ลพบุรี 92
9 Template Team Manager แบบฟอร์มประชุมผู้จัดการทีม 253
10 ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินค่าสมัครรายการแข่งขันและปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการแข่งขัน 267
11 ใบสมัครสมาชิกสามัญ 526
12 ใบสมัครสมาชิกสมทบ 528
13 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “สุธีรมานคัพ 2021” 464
14 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “โธมัสคัพ & อูเบอร์คัพ” 521
15 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 2) 625
16 มาตรฐานสนามแบดมินตัน เพื่อใช้ในการแข่งขัน 10,225
17 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 1,554
18 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 2,830
19 สายการแข่งขันแบดมินตัน 2,492
20 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 7,621
21 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 1,767
22 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 1,599
23 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 2,504
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 27 พ.ค. 2023