เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินค่าสมัครรายการแข่งขันและปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการแข่งขัน 6
2 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 2564 192
3 ใบสมัครสมาชิกสามัญ 231
4 ใบสมัครสมาชิกสมทบ 240
5 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “สุธีรมานคัพ 2021” 215
6 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “โธมัสคัพ & อูเบอร์คัพ” 254
7 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 2) 376
8 มาตรฐานสนามแบดมินตัน เพื่อใช้ในการแข่งขัน 7,560
9 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 1,287
10 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 2,466
11 สายการแข่งขันแบดมินตัน 2,038
12 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 5,960
13 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 1,485
14 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 1,334
15 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 2,195
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 24 มิ.ย. 2022