เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันระดับ National Accredited มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2566 38
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันระดับ National Accredited จังหวัดเชียงใหม่ 88
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันระดับ National Accredited จังหวัดกำแพงเพชร 75
4 ประชาสัมพันธ์การลงคะแนนเลือกกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ ฝ่ายผู้แทนบุคลากรกีฬาอาชีพ 110
5 ประกาศหลักเกณฑ์คัดเลือกนักกีฬาเพื่อแข่งขัน U15& U17 2023 143
6 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุด “เอเชี่ยนเกมส์ คร้ังที่ 19” 144
7 ประกาศรายชื่อนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย เพื่อแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2023และ เยาวชนชิงแชมป์โลก 2023 200
8 ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2023และเยาวชนชิงแชมป์โลก 2023 185
9 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 2566 213
10 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย ซีเกทส์ ครั้งที่ 32 ประเทศกัมพูชา 242
11 เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2566 วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 243
12 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย "ทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย"ประจำปี 2023 222
13 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการอบรม License D สกลนคร 236
14 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการอบรม License D ลพบุรี 244
15 Template Team Manager แบบฟอร์มประชุมผู้จัดการทีม 411
16 ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินค่าสมัครรายการแข่งขันและปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการแข่งขัน 412
17 ใบสมัครสมาชิกสามัญ 682
18 ใบสมัครสมาชิกสมทบ 695
19 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “สุธีรมานคัพ 2021” 616
20 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “โธมัสคัพ & อูเบอร์คัพ” 665
21 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 2) 764
22 มาตรฐานสนามแบดมินตัน เพื่อใช้ในการแข่งขัน 11,492
23 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 1,715
24 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 3,054
25 สายการแข่งขันแบดมินตัน 2,766
26 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 8,488
27 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 1,940
28 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 1,757
29 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 2,681
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 18 พ.ย. 2023