เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 มาตรฐานสนามแบดมินตัน เพื่อใช้ในการแข่งขัน 3,494
2 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 904
3 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 1,920
4 สายการแข่งขันแบดมินตัน 1,496
5 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 4,427
6 ใบสมัครสโมสรสมาชิกสมาคมฯ 1,190
7 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 934
8 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 1,096
9 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 964
10 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 1,455
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 26 Sep 2020