เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2566 วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 19
2 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย "ทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย"ประจำปี 2023 12
3 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการอบรม License D สกลนคร 23
4 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการอบรม License D ลพบุรี 28
5 Template Team Manager แบบฟอร์มประชุมผู้จัดการทีม 163
6 ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินค่าสมัครรายการแข่งขันและปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการแข่งขัน 204
7 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 2564 389
8 ใบสมัครสมาชิกสามัญ 448
9 ใบสมัครสมาชิกสมทบ 450
10 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “สุธีรมานคัพ 2021” 399
11 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “โธมัสคัพ & อูเบอร์คัพ” 449
12 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 2) 551
13 มาตรฐานสนามแบดมินตัน เพื่อใช้ในการแข่งขัน 9,459
14 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 1,482
15 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 2,710
16 สายการแข่งขันแบดมินตัน 2,369
17 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 7,250
18 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 1,687
19 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 1,522
20 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 2,415
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 02 ก.พ. 2023