เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันระดับ National Accredited มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2566 143
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันระดับ National Accredited จังหวัดเชียงใหม่ 203
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันระดับ National Accredited จังหวัดกำแพงเพชร 164
4 ประชาสัมพันธ์การลงคะแนนเลือกกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ ฝ่ายผู้แทนบุคลากรกีฬาอาชีพ 205
5 ประกาศหลักเกณฑ์คัดเลือกนักกีฬาเพื่อแข่งขัน U15& U17 2023 253
6 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุด “เอเชี่ยนเกมส์ คร้ังที่ 19” 237
7 ประกาศรายชื่อนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย เพื่อแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2023และ เยาวชนชิงแชมป์โลก 2023 312
8 ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2023และเยาวชนชิงแชมป์โลก 2023 280
9 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 2566 320
10 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย ซีเกทส์ ครั้งที่ 32 ประเทศกัมพูชา 335
11 เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2566 วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 345
12 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย "ทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย"ประจำปี 2023 314
13 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการอบรม License D สกลนคร 338
14 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการอบรม License D ลพบุรี 348
15 Template Team Manager แบบฟอร์มประชุมผู้จัดการทีม 525
16 ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินค่าสมัครรายการแข่งขันและปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการแข่งขัน 513
17 ใบสมัครสมาชิกสามัญ 840
18 ใบสมัครสมาชิกสมทบ 804
19 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “สุธีรมานคัพ 2021” 710
20 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “โธมัสคัพ & อูเบอร์คัพ” 762
21 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 2) 859
22 มาตรฐานสนามแบดมินตัน เพื่อใช้ในการแข่งขัน 12,746
23 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 1,820
24 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 3,245
25 สายการแข่งขันแบดมินตัน 2,982
26 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 9,140
27 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 2,124
28 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 1,855
29 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 2,837
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 15 พ.ค. 2024