เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 413
2 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 1,006
3 สายการแข่งขันแบดมินตัน 635
4 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 1,877
5 ใบสมัครสโมสรสมาชิกสมาคมฯ 627
6 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 488
7 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 506
8 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 465
9 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 742
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 10 ก.ย. 2018