เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 494
2 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 1,099
3 สายการแข่งขันแบดมินตัน 743
4 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 2,287
5 ใบสมัครสโมสรสมาชิกสมาคมฯ 697
6 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 558
7 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 596
8 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 537
9 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 833
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 07 ธ.ค. 2018