เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 Template Team Manager แบบฟอร์มประชุมผู้จัดการทีม 30
2 ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินค่าสมัครรายการแข่งขันและปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการแข่งขัน 97
3 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 2564 278
4 ใบสมัครสมาชิกสามัญ 330
5 ใบสมัครสมาชิกสมทบ 344
6 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “สุธีรมานคัพ 2021” 286
7 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “โธมัสคัพ & อูเบอร์คัพ” 350
8 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 2) 460
9 มาตรฐานสนามแบดมินตัน เพื่อใช้ในการแข่งขัน 8,218
10 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 1,362
11 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 2,562
12 สายการแข่งขันแบดมินตัน 2,175
13 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 6,429
14 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 1,566
15 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 1,414
16 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 2,289
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 27 ส.ค. 2022