เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ 17
2 มาตรฐานสนามแบดมินตัน เพื่อใช้ในการแข่งขัน 5,026
3 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 1,017
4 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 2,096
5 สายการแข่งขันแบดมินตัน 1,683
6 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 5,175
7 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 1,031
8 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 1,209
9 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 1,069
10 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 1,663
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 10 Mar 2021