เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 346
2 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 599
3 สายการแข่งขันแบดมินตัน 554
4 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 1,592
5 ใบสมัครสโมสรสมาชิกสมาคมฯ 540
6 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 424
7 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 431
8 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 397
9 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 646
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 13 ส.ค. 2018