เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 มาตรฐานสนามแบดมินตัน เพื่อใช้ในการแข่งขัน 1,071
2 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 710
3 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 1,561
4 สายการแข่งขันแบดมินตัน 1,192
5 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 3,741
6 ใบสมัครสโมสรสมาชิกสมาคมฯ 965
7 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 755
8 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 876
9 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 763
10 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 1,224
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 01 Nov 2019