เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “สุธีรมานคัพ 2021” 2
2 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “โธมัสคัพ & อูเบอร์คัพ” 2
3 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 2) 91
4 ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ 97
5 มาตรฐานสนามแบดมินตัน เพื่อใช้ในการแข่งขัน 5,960
6 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 1,079
7 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 2,203
8 สายการแข่งขันแบดมินตัน 1,752
9 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 5,354
10 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 1,085
11 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 1,268
12 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 1,119
13 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 1,783
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 14 Sep 2021