เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 542
2 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 1,203
3 สายการแข่งขันแบดมินตัน 827
4 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 2,572
5 ใบสมัครสโมสรสมาชิกสมาคมฯ 761
6 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 606
7 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 650
8 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 583
9 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 927
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 20 ธ.ค. 2018