เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 มาตรฐานสนามแบดมินตัน เพื่อใช้ในการแข่งขัน 252
2 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 613
3 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 1,359
4 สายการแข่งขันแบดมินตัน 949
5 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 2,888
6 ใบสมัครสโมสรสมาชิกสมาคมฯ 839
7 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 682
8 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 744
9 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 665
10 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 1,059
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 11 Jun 2019