เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 มาตรฐานสนามแบดมินตัน เพื่อใช้ในการแข่งขัน 2,646
2 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 823
3 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 1,801
4 สายการแข่งขันแบดมินตัน 1,399
5 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 4,233
6 ใบสมัครสโมสรสมาชิกสมาคมฯ 1,109
7 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 865
8 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 1,021
9 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 903
10 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 1,361
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 25 May 2020