เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 มาตรฐานสนามแบดมินตัน เพื่อใช้ในการแข่งขัน 750
2 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 668
3 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 1,486
4 สายการแข่งขันแบดมินตัน 1,119
5 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 3,406
6 ใบสมัครสโมสรสมาชิกสมาคมฯ 909
7 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 729
8 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 843
9 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 732
10 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 1,180
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 15 Jul 2019