ปฏิทินการแข่งขัน

ค้นหา   
 
 

สัปดาห์ วันที่แข่ง รายการแข่งขัน แก้ไขเมื่อ ประเภท จังหวัด
มิถุนายน
กรกฎาคม
27 2-7 TOYOTA Youth Super Series 2024 สนามที่ 3 21/02/2024 Level 4 สุราษฎร์ธานี

TOYOTA Youth Super Series 2024 สนามที่ 3

วันที่แข่ง 02/07/2024 - 07/07/2024

เก็บคะแนนสะสม Level 4

กําหนดการ แข่งขัน
- แข่งขันระหว่างวันที่ 2-7 กรกฎาคม 2567
- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2567
- ช าระค่าสมัครวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ภายในเวลา17.00น.
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ 18 มิถุนายน 2567
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2567
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 25 มิถุนายน 2567
- ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com เลือกที่รายการ

อัตราค่าสมัคร 

รุ่น U11 และ U13 ค่าสมัครประเภทเดี่ยว 300 บาท / ประเภทคู๋ 600 บาท
รุ่น U15 และ U17 ค่าสมัครประเภทเดี่ยว 450 บาท / ประเภทคู๋ 900 บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 19/06/2024

วันที่การจัดอันดับคะแนน 18/06/2024

วันแบ่งสายการแข่งขัน 25/06/2024

เงินรางวัลรวม : 242,400 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

27 2-12 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 รอบคัดภาค 1 จ.จันทบุรี 24/05/2024 กีฬาหน่วยงาน จันทบุรี

กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 รอบคัดภาค 1 จ.จันทบุรี

วันที่แข่ง 02/07/2024 - 12/07/2024


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
28 9-19 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 รอบคัดภาค 3 จ.มุกดาหาร 24/05/2024 กีฬาหน่วยงาน มุกดาหาร

กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 รอบคัดภาค 3 จ.มุกดาหาร

วันที่แข่ง 09/07/2024 - 19/07/2024


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
28 10-14 YOUNG - AYUTTHAYA OPEN CHAMPIONSHIPS 2024 08/03/2024 Level 4 พระนครศรีอยุธยา

YOUNG - AYUTTHAYA OPEN CHAMPIONSHIPS 2024

วันที่แข่ง 10/07/2024 - 14/07/2024

เก็บคะแนนสะสมเยาวชน ในระดับ LEVEL 4
สนามแบดมินตันกรุงเก่า สนามกีฬากลาง จ.พระนครศรีอยุธยา

กำหนดการแข่งขัน
- แข่งขันระหว่าง วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2567
- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 26 มิถุนายน 2567
- ชำระค่าสมัครภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ภายในเวลา 17.00 น.
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน วันที่ 28-30 มิถุนายน 2567
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 2 กรกฎาคม 2567
- ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com   
- การแข่งขันจะใช้ลูกขนไก่ YOUNG รุ่น World Series Speed 76

 จำนวนสายการแข่งขัน รุ่น U9, U11, U13, U15, U17, U19
- ชายเดี่ยว 64 คน
- หญิงเดี่ยว 64 คน
- ชายคู่ 32 คู่
- หญิงคู่ 32 คู่
- คู่ผสม 32 คู่

 หากมีผู้สมัครมากกว่าจำนวนสายการแข่งขันใช้อันดับคะแนนสะสม วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 ในการตัดจำนวนนักกีฬาเข้าแข่งขัน


วันที่ปิดรับสมัคร 26/06/2024

วันที่การจัดอันดับคะแนน 25/06/2024

วันแบ่งสายการแข่งขัน 02/07/2024

เงินรางวัลรวม : 216,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

29 17-21 Jorakay Junior BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 สนาม 1 19/03/2024 Level 5 นครราชสีมา

Jorakay Junior BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 สนาม 1

วันที่แข่ง 17/07/2024 - 21/07/2024

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 5

กำหนดจัดการแข่งขัน
- แข่งขันระหว่าง วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2567
- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2567
- ชำระค่าสมัครภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ภายในเวลา 17.00 น.
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2567
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 9 กรกฎาคม 2567
- ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com 

อัตราค่าสมัคร

นรุ่นเยาวชน ประเภทเดี่ยว คนละ 450.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 900.- บาท

การแข่งขันจะใช้ลูกขนไก่  yonex as 20


วันที่ปิดรับสมัคร 03/07/2024

วันที่การจัดอันดับคะแนน 02/07/2024

วันแบ่งสายการแข่งขัน 09/07/2024

เงินรางวัลรวม : 164,200 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

29 20-29 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 รอบคัดภาค 5 จ.พิจิตร 24/05/2024 กีฬาหน่วยงาน พิจิตร

กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 รอบคัดภาค 5 จ.พิจิตร

วันที่แข่ง 20/07/2024 - 29/07/2024


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
30 23-28 TOYOTA Youth Super Series 2024 สนามที่ 4 21/02/2024 Level 4 นครราชสีมา

TOYOTA Youth Super Series 2024 สนามที่ 4

วันที่แข่ง 23/07/2024 - 28/07/2024

เก็บคะแนนสะสม Level 4

กําหนดการแข่งขัน
- แข่งขันระหว่างวันที่ 2-7 เมษายน 2567
- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567
- ช าระค่าสมัครวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ภายในเวลา17.00น.
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ 9 กรกฎาคม 2567
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2567
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 16 กรกฎาคม 2567
- ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com เลือกที่รายการ

อัตราค่าสมัคร
รุ่น U11 และ U13 ค่าสมัครประเภทเดี่ยว 300 บาท / ประเภทคู๋ 600 บาท
รุ่น U15 และ U17 ค่าสมัครประเภทเดี่ยว 450 บาท / ประเภทคู๋ 900 บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 10/07/2024

วันที่การจัดอันดับคะแนน 09/07/2024

วันแบ่งสายการแข่งขัน 16/07/2024

เงินรางวัลรวม : 242,400 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

สิงหาคม
32 9-19 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 รอบคัดภาค 2 จ.สุพรรณบุรี 24/05/2024 กีฬาหน่วยงาน สุพรรณบุรี

กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 รอบคัดภาค 2 จ.สุพรรณบุรี

วันที่แข่ง 09/08/2024 - 19/08/2024


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
33 12-17 TOYOTA Youth Super Series 2024 รอบชิงชนะเลิศ 19/03/2024 Level 1 นนทบุรี

TOYOTA Youth Super Series 2024 รอบชิงชนะเลิศ

วันที่แข่ง 12/08/2024 - 17/08/2024

สถานที่จัดการ แข่งขัน
Central Chaengwattana
กําหนดการ แข่งขัน
- แข่งขันระหว่าง วันที่ 12 – 17 สิงหาคม 2567
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์แข่งขัน ระหว่างวันที่  1-4 สิงหาคม 2567
- นักกีฬาที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ต้องยืนยันเข้าร่วมแข่งขันภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2567
- นักกีฬาสามารถยืนยันได้สูงสุด 2 ประเภท เท่านั้น
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 6 สิงหาคม 2567
- สำหรับการวางมือใช้คะแนนสะสม Toyota Youth Super Series 4 สนาม 
- ประกาศสายการแข่งขันที่http://bat.tournamentsoftware.com เลือกที่รายการ


วันที่ปิดรับสมัคร 08/08/2024

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน 10/08/2024

เงินรางวัลรวม : 500,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

33 17-27 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 รอบคัดภาค 4 จ.ตรัง 24/05/2024 กีฬาหน่วยงาน ตรัง

กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 รอบคัดภาค 4 จ.ตรัง

วันที่แข่ง 17/08/2024 - 27/08/2024


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
34 24-28 Young Kamphaengphet Master 2024 20/05/2024 Level 4 กำแพงเพชร

Young Kamphaengphet Master 2024

วันที่แข่ง 24/08/2024 - 28/08/2024

เก็บคะแนนสะสมเยาวชน ในระดับ LEVEL 4
กำหนดจัดการแข่งขัน
-แข่งขันระหว่างวันที่  24 -  28 สิงหาคม  2567
- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
- ชำระค่าสมัครภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ภายในเวลา 17.00 น.
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน วันที่ 2-4 สิงหาคม 2567
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 6 สิงหาคม 2567
- ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com 

อัตราค่าสมัคร
ในรุ่นเยาวชน ประเภทเดี่ยว คนละ 500.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 1,000.- บาท

การแข่งขันจะใช้ลูกขนไก่ YOUNG


วันที่ปิดรับสมัคร 31/07/2024

วันที่การจัดอันดับคะแนน 30/07/2024

วันแบ่งสายการแข่งขัน 06/08/2024

เงินรางวัลรวม : 227,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

35 31-4 Jorakay Junior BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 สนาม 2 19/03/2024 Level 5 เชียงใหม่

Jorakay Junior BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 สนาม 2

วันที่แข่ง 31/08/2024 - 04/09/2024

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 5

กำหนดจัดการแข่งขัน
- แข่งขันระหว่าง วันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2567
- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 7 สิงหาคม 2567
- ชำระค่าสมัครภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ภายในเวลา 17.00 น.
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2567
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน วันที่ 9-11 สิงหาคม 2567
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 13 สิงหาคม 2567
- ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com 

อัตราค่าสมัคร
นรุ่นเยาวชน ประเภทเดี่ยว คนละ 450.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 900.- บาท

การแข่งขันจะใช้ลูกขนไก่  yonex as 20


วันที่ปิดรับสมัคร 07/08/2024

วันที่การจัดอันดับคะแนน 06/08/2024

วันแบ่งสายการแข่งขัน 13/08/2024

เงินรางวัลรวม : 164,200 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

กันยายน
ตุลาคม
40 1-6 THE MALL BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 29/02/2024 Level 2 นครราชสีมา

THE MALL BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024

วันที่แข่ง 01/10/2024 - 06/10/2024

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 2

กำหนดจัดการแข่งขัน
- แข่งขันระหว่าง วันที่ 1-6 ตุลาคม 2567
- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 11 กันยายน 2567
- ชำระค่าสมัครภายในวันที่ 12 กันยายน ภายในเวลา 17.00 น.
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน วันที่ 13- 15 กันยายน 2567
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 17 กันยายน 2567
- ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com 

อัตราค่าสมัคร 
-รุ่นเยาวชน อายุ U9,U11,U,13 ,U15,U17,U19  ปี 
ประเภทเดี่ยว คนละ 500.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 1,000.- บาท
-รุ่นทั่วไป
ประเภทเดี่ยวคนละ 600 บาท/ประเภทคู่  คู่ละ 1,200  บาท

การแข่งขันจะใช้ลูกขนไก่  VICTOR  TURE


วันที่ปิดรับสมัคร 11/09/2024

วันที่การจัดอันดับคะแนน 10/09/2024

วันแบ่งสายการแข่งขัน 17/09/2024

เงินรางวัลรวม : 469,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

41 9-13 YONEX RISING STAR 2024 11/06/2024 Level 5 ปทุมธานี

YONEX RISING STAR 2024

วันที่แข่ง 09/10/2024 - 13/10/2024


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
42 15-20 NT - CUP 2024 30/04/2024 Level 4 นนทบุรี

NT - CUP 2024

วันที่แข่ง 15/10/2024 - 20/10/2024

เก็บคะแนนสะสมในระดับ  LEVEL 4

กำหนดการ
-แข่งขันระหว่าง วันที่ 15-20 ตุลาคม 2567
-เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 25 กันยายน 2567
-ชำระค่าสมัครภายในวันที่ 26 กันยายน 2567 ภายในเวลา 17.00 น.
-ใช้คะแนนวางมือ วันที่ วันอังคารที่ 24 กันยายน 2567
-ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน วันที่ 27-29 กันยายน 2567
-จับสายการแข่งขัน วันที่ 1 ตุลาคม 2567
-ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com 

อัตราค่าสมัคร
-ประเภทเดี่ยว ทุกรุ่น   500 บาท
-ประเภทคู่ ทุกรุ่น   1,000 บาท

สถานที่แข่งขัน
สนามแบดมินตัน บมจ.เอ็นที สำนักงานแจ้งวัฒนะ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


วันที่ปิดรับสมัคร 25/09/2024

วันที่การจัดอันดับคะแนน 24/09/2024

วันแบ่งสายการแข่งขัน 01/10/2024

เงินรางวัลรวม : 238,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

43 26-29 Jorakay Junior BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 สนาม 3 19/03/2024 Level 5 สงขลา

Jorakay Junior BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 สนาม 3

วันที่แข่ง 26/10/2024 - 29/10/2024

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 5

กำหนดจัดการแข่งขัน
- แข่งขันระหว่าง วันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2567
- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2567
- ชำระค่าสมัครภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2567 ภายในเวลา 17.00 น.
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2567
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน วันที่ 4-6 ตุลาคม 2567
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 8 ตุลาคม 2567
- ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com 

อัตราค่าสมัคร
นรุ่นเยาวชน ประเภทเดี่ยว คนละ 450.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 900.- บาท

การแข่งขันจะใช้ลูกขนไก่  yonex as 20


วันที่ปิดรับสมัคร 02/10/2024

วันที่การจัดอันดับคะแนน 01/10/2024

วันแบ่งสายการแข่งขัน 08/10/2024

เงินรางวัลรวม : 164,200 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

พฤศจิกายน
46 12-17 YONEX-SINGHA Junior International Series 2024 13/03/2024 International -

YONEX-SINGHA Junior International Series 2024

วันที่แข่ง 12/11/2024 - 17/11/2024


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
46 16-21 YONEX-SINGHA-BAT-BTY Championships 2024 29/02/2024 Level 2 กรุงเทพมหานคร

YONEX-SINGHA-BAT-BTY Championships 2024

วันที่แข่ง 16/11/2024 - 21/11/2024

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 2

  กำหนดจัดการแข่งขัน
-แข่งขันระหว่างวันที่ 16 - 21 พฤศจิกายน 2567
-นักกีฬาต่างชาติ ปิดรับส่งสำเนาพาสปอร์ต 9 ตุลาคม 2567
-เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 16 ตุลาคม 2567
- ชำระค่าสมัครภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ภายในเวลา 17.00 น.
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2567
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน วันที่ 18-20 ตุลาคม 2567
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 22 ตุลาคม 2567

อัตราค่าสมัคร
➢    รุ่นอายุ U-9, U-11, U-13, U-15, U-17 ประเภทเดี่ยว 500 บาท ประเภทคู่ 1,000 บาท
➢    รุ่น ทั่วไป ประเภทเดี่ยว 600 บาท ประเภทคู่ 1,200 บาท

การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ YONEX AS 20


วันที่ปิดรับสมัคร 16/10/2024

วันที่การจัดอันดับคะแนน 15/10/2024

วันแบ่งสายการแข่งขัน 22/10/2024

เงินรางวัลรวม : 450,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

47 20-30 The 6th Asian Indoor and Martial Arts Games 2023 13/03/2024 International กรุงเทพมหานคร

The 6th Asian Indoor and Martial Arts Games 2023

วันที่แข่ง 20/11/2024 - 30/11/2024


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
ธันวาคม
49 3-8 TOYOTA Thailand International Series 2024 13/03/2024 International -

TOYOTA Thailand International Series 2024

วันที่แข่ง 03/12/2024 - 08/12/2024


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
50 9-15 BAT YONEX Pathumthani Junior International Series 2024 13/03/2024 International -

BAT YONEX Pathumthani Junior International Series 2024

วันที่แข่ง 09/12/2024 - 15/12/2024


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
50 9-20 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 รอบมหกรรม จ.จันทบุรี 24/05/2024 Level 1 จันทบุรี

กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 รอบมหกรรม จ.จันทบุรี

วันที่แข่ง 09/12/2024 - 20/12/2024


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
51 18-22 โตโยต้า ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 29/02/2024 Level 1 นนทบุรี

โตโยต้า ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567

วันที่แข่ง 18/12/2024 - 22/12/2024

กำหนดการแข่งขัน
- แข่งขันระหว่าง วันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2567
- เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2567
- ชำระค่าสมัคร ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2567 ภายในเวลา 17.00 น.
- ใช้คะแนนวางมือ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2567
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2567 -
จัดสายการแข่งขัน วันที่ 11 ธันวาคม 2567
- ประกาศสายการแข่งขัน ที่ http://bat.tournamentsoftware.com

อัตราค่าสมัคร
- ประเภทเดี่ยว 600 บาท
- ประเภทคู่ คู่ละ 1,200 บาท

ประเภทของการแข่งขัน
ชายเดี่ยว จำนวนที่รับ 64
หญิงเดี่ยว จำนวนที่รับ 64
ชายคู่ จำนวนที่รับ 64
หญิงคู่ จำนวนที่รับ 64
คู่ผสม จำนวนที่รับ 64


วันที่ปิดรับสมัคร 04/12/2024

วันที่การจัดอันดับคะแนน 03/12/2024

วันแบ่งสายการแข่งขัน 11/10/2024

เงินรางวัลรวม : 1,084,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

52 24-28 Jorakay Junior BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 สนาม 4 19/03/2024 Level 5 กรุงเทพมหานคร

Jorakay Junior BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 สนาม 4

วันที่แข่ง 24/12/2024 - 28/12/2024

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 5
กำหนดจัดการแข่งขัน    
-    แข่งขันระหว่าง วันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2567
-    เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 11 ธันวาคม 2567
-    ชำระค่าสมัครภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ภายในเวลา 17.00 น.
-    ใช้คะแนนวางมือ วันที่ วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2567
-    ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน วันที่ 13-15 ธันวาคม 2567
-    จับสายการแข่งขัน วันที่ 17 ธันวาคม 2567
-    ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com 

อัตราค่าสมัคร
ในรุ่นเยาวชน ประเภทเดี่ยว คนละ 450.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 900.- บาท

การแข่งขันจะใช้ลูกขนไก่  yonex as 20


วันที่ปิดรับสมัคร 11/12/2024

วันที่การจัดอันดับคะแนน 10/12/2024

วันแบ่งสายการแข่งขัน 17/12/2024

เงินรางวัลรวม : 164,200 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 11 มิ.ย. 2024