ปฏิทินการแข่งขัน

ค้นหา   
 
 

สัปดาห์ วันที่แข่ง รายการแข่งขัน แก้ไขเมื่อ ประเภท จังหวัด
กันยายน
ตุลาคม
40 3-8 THE MALL BADMINTON CHAMPIONSHIP 2023 06/01/2023 Level 2 นครราชสีมา

THE MALL BADMINTON CHAMPIONSHIP 2023

วันที่แข่ง 03/10/2023 - 08/10/2023

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 2

กำหนดจัดการแข่งขัน -แข่งขันระหว่างวันที่ 3 - 8 ตุลาคม 2566

-เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2566

- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ 19 กันยายน 2566

- ชำระค่าสมัครภายใน วันที่ 21 กันยายน 2566

-ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขันวันที่ 22-24 กันยายน 2566

-จับสายการแข่งขันวันที่ 26 กันยายน 2566

 

อัตราค่าสมัคร

รุ่นเยาวชน อายุ U9,U11U,13 ปีประเภทเดี่ยว คนละ 450.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 900.- บาท

รุ่นเยาวชน อายุ U15,U17,U19 ประเภทเดี่ยว คนละ 500.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 1000.- บาท

รุ่นทั่วไป ประเภทเดี่ยวคนละ 600 บาท/ประเภทคู่คู่ละ 1200 บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 20/09/2023

วันที่การจัดอันดับคะแนน 19/09/2023

วันแบ่งสายการแข่งขัน 26/09/2023

เงินรางวัลรวม : 469,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

42 16-21 BAT-PTT-TG-T.THAILAND CHAMPIONSHIPS 2023 11/08/2023 Level 4 นนทบุรี

BAT-PTT-TG-T.THAILAND CHAMPIONSHIPS 2023

วันที่แข่ง 16/10/2023 - 21/10/2023

เก็บคะแนนสะสมเยาวชน  ในระดับ LEVEL 4

กำหนดการแข่งขัน

- แข่งขันระหว่าง วันที่ 16 – 21 ตุลาคม 2566
- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 27 กันยายน 2566
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่  26 กันยายน 2566
- ชำระค่าสมัครภายใน วันที่ 28 กันยายน 2566 ภายในเวลา 17.00 น.
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน วันที่ 29 กันยายน- 1 ตุลาคม 2566
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 2 ตุลาคม  2566

อัตราค่าสมัคร 
รุ่น U9 U11 U13 U15 U17  ประเภทเดี่ยว คนละ 450 บาท /  ประเภทคู่ละ 900 บาท
รุ่น U19 ประเภทเดี่ยว คนละ 500 บาท / ประเภทคู่ละ 1,000 บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 27/09/2023

วันที่การจัดอันดับคะแนน 26/09/2023

วันแบ่งสายการแข่งขัน 03/10/2023

เงินรางวัลรวม : 235,600 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

43 28-31 Jorakay Junior BADMINTON CHAMPIONSHIP 2023 สนาม 2 25/09/2023 Level 5 สงขลา

Jorakay Junior BADMINTON CHAMPIONSHIP 2023 สนาม 2

วันที่แข่ง 28/10/2023 - 31/10/2023

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 5

กำหนดจัดการแข่งขัน
-แข่งขันระหว่างวันที่   28 - 31 ตุลาคม 2566
- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2566 
- ชำระค่าสมัครวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น.
- ใช้คะแนนวางมือวันที่ 3 ตุลาคม 2566
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2566
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 10 ตุลาคม 2566
- ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com เลือกที่รายการ


อัตราค่าสมัคร
 ประเภทเดี่ยว คนละ 450.- บาท
ประเภทคู่ คู่ละ 900.- บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 04/10/2023

วันที่การจัดอันดับคะแนน 03/10/2023

วันแบ่งสายการแข่งขัน 10/10/2023

เงินรางวัลรวม : 164,200 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

พฤศจิกายน
44 4-9 YONEX-SINGHA-QINGDAO JINYUAN-BTY Championships 2023 02/06/2023 Level 2 กรุงเทพมหานคร

YONEX-SINGHA-QINGDAO JINYUAN-BTY Championships 2023

วันที่แข่ง 04/11/2023 - 09/11/2023

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 2

กำหนดจัดการแข่งขัน
-แข่งขันระหว่างวันที่ 4 - 9 พฤศจิกายน 2566
-เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2566 
-นักกีฬาต่างชาติ ปิดรับส่งสำเนาพาสปอร์ต 4 ตุลาคม 2566
-ใช้คะแนนสะสมวันที่ 10 ตุลาคม 2566
-ชำระค่าสมัครภายใน วันที่ 12 ตุลาคม 2566
-ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขันวันที่ 13-15 ตุลาคม 2566
-จับสายการแข่งขันวันที่ 17 ตุลาคม 2566

อัตราค่าสมัคร

➢ รุ่นอายุ U-9, U-11 ประเภทเดี่ยว 450 บาท ประเภทคู่ 900 บาท
➢ รุ่นอายุ U-13, U-15, U-17 ประเภทเดี่ยว 500 บาท ประเภทคู่ 1,000 บาท
➢ รุ่น ทั่วไป ประเภทเดี่ยว 600 บาท ประเภทคู่ 1,200 บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 11/10/2023

วันที่การจัดอันดับคะแนน 10/10/2023

วันแบ่งสายการแข่งขัน 17/10/2023

เงินรางวัลรวม : 450,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

45 7-12 YONEX SINGHA BTY JUNIOR INTERNATIONAL SERIES 2023 28/03/2023 International -

YONEX SINGHA BTY JUNIOR INTERNATIONAL SERIES 2023

วันที่แข่ง 07/11/2023 - 12/11/2023


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

    ดาวน์โหลด
ธันวาคม
49 5-10 BAT YONEX C&L PATHUMTHANI JUNIOR INTERNATIONAL SERIES 09/02/2023 International ปทุมธานี

BAT YONEX C&L PATHUMTHANI JUNIOR INTERNATIONAL SERIES

วันที่แข่ง 05/12/2023 - 10/12/2023


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

    ดาวน์โหลด
51 19-23 โตโยต้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2566 15/08/2023 Level 1 นนทบุรี

โตโยต้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2566

วันที่แข่ง 19/12/2023 - 23/12/2023


วันที่ปิดรับสมัคร 29/09/2023

วันที่การจัดอันดับคะแนน 28/11/2023

วันแบ่งสายการแข่งขัน 06/12/2023

เงินรางวัลรวม : 1,084,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

51 23-27 Jorakay Junior BADMINTON CHAMPIONSHIP 2023 สนาม 3 17/08/2023 Level 5 กรุงเทพมหานคร

Jorakay Junior BADMINTON CHAMPIONSHIP 2023 สนาม 3

วันที่แข่ง 23/12/2023 - 27/12/2023

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 5

กำหนดจัดการแข่งขัน
-แข่งขันระหว่างวันที่   23 – 27 ธันวาคม 2566
- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2566
- ชำระค่าสมัครวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น.
- ใช้คะแนนวางมือวันที่ 5 ธันวาคม 2566
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2566
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 12 ธันวาคม 2566
- ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com เลือกที่รายการ

อัตราค่าสมัคร
ประเภทเดี่ยว คนละ 450.- บาท
ประเภทคู่ คู่ละ 900.- บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 06/12/2023

วันที่การจัดอันดับคะแนน 05/12/2023

วันแบ่งสายการแข่งขัน 12/12/2023

เงินรางวัลรวม : 164,200 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 25 ก.ย. 2023