แถลงจัดการแข่งขัน “Princess Sirivannavari Thailand Masters 2017”