รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันLicense Cประจำปี 2562

รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันLicense Cประจำปี 2562

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับ  การกีฬาแห่งประเทศไทย  กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน  License C  ระหว่างวันที่  9 – 15  กุมภาพันธ์  2562  ณ ห้องประชุมโรงงานยาสูบ กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสามารถเข้าไปdownloadใบสมัครได้ที่ www.badmintonthai.or.th ภายในวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2562  รับจำนวนจำกัดเพียง  50 ท่านเท่านั้น  ผู้สมัครก่อนมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาก่อน  และจะปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน

ประกาศการรับสมัคร <<Click>>
ดาวโหลดใบสมัคร  <<Click>>