"ส.แบดมินตัน จัดอบรบผู้ชี้ขาด เดินหน้าสร้างมาตรฐาน"

"ส.แบดมินตัน" จัดอบรบผู้ชี้ขาด เดินหน้าสร้างมาตรฐาน

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยสมาคมเดินหน้ายกระดับการทำหน้าที่ของผู้ชี้ขาด (referee) ในการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันภายในประเทศให้เป็นมาตรฐาน โดยจัดโครงการอบรมผู้ชี้ขาด Referee National Certificated รุ่น 1/2 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ ราชประสงค์ เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 62

การจัดโครงการอบรมผู้ชี้ขาดนี้ถือเป็นโครงการนำร่องของสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ เพื่อทบทวนความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ชี้ขาดให้เป็นมาตรฐานระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ Build World Champions ของสมาคมที่หมายรวมถึงการพัฒนาบุคลากรกีฬาตามมาตรฐานนานาชาติด้วยเช่นกัน โดยผู้ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 6 คน ซึ่งเป็นกลุ่มผุ้ชี้ขาดที่ไม่ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งแรกเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

การอบรมได้จัดขึ้นเต็มวันโดยมีนายไพศาล รังสีกิจโพธิ์ อุปนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ, พลอากาศโท รศ,นิกร ชำนาญกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ และนางณหทัย ศรประชุม กรรมการสมาคมกีฬาแบดมินตันฯในฐานะรองประธานฝ่ายพัฒนาบุคคลากรกีฬาได้ให้เกียรติบรรยายในเรื่องบทบาท รวมถึงข้อปฏิบัติและแนวทางสำหรับผู้ชี้ขาดให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยนายไพศาลฯ กล่าวถึงการโครงการอบรมฯครั้งนี้ว่า

“การอบรมที่ผ่านมามักจะเป็นการจัดขึ้นกันเอง ไม่ได้มีการมอบประกาศนียบัตร ไม่ได้มีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน เราจึงต้องการนำหลักสูตรนานาชาติมาตั้งเป็นมาตรฐานเพื่อให้ผู้ชี้ขาดทุกคนได้ทำหน้าที่เหมือนกันและมีการตัดสินใจที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากเราต้องการยกระดับผู้ชี้ขาดของเราให้สูงขึ้น มีความรู้เหมือนกัน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน”