สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ร่วมลงนามความร่วมมือ 3 องค์กร ตั้งเป้าเพิ่มศักยภาพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ร่วมลงนามความร่วมมือ 3 องค์กร ตั้งเป้าเพิ่มศักยภาพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ร่วมลงนามความร่วมมือ 3 องค์กร
กับมหาวิทยาลัยอาคิตะ ประเทศญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ตั้งเป้าเพิ่มศักยภาพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย
เพื่อเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลประวัติศาสตร์ในกีฬาโอลิมปิก โตเกียว 2020
และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องอโนมา 1 ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ หรือ MOU ระหว่างสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ กับมหาวิทยาลัยอาคิตะ ประเทศญี่ปุ่น  และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา โดยมี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ , Dr. Yoichi Shimada ดอกเตอร์ โยอิฉิ ชิมาดะ ศาสตราจารย์ประจำ บัณฑิตวิทยาลัยสาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอาคิตะ , Mr. Tomomi Matsuta นายโทโมมิ มัสตะ นายกเทศมนตรีเมืองมิซาโตะ, Mr. Eikichi Saito นายเออิจิ ไซโตะ ประธานโฮกุโตะ แบงก์ , รศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , รศ.นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์การกีฬา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนาม
 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ เผยว่า “ในยุคสมัยใหม่ของกีฬาอาชีพ วิทยาศาสตร์การกีฬามีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของ 3 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยอาคิตะ ประเทศญี่ปุ่น , คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเตรียมนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยในทุกด้านสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโตเกียว 2020 และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา”
 คุณหญิงปัทมา ระบุว่า “ด้วยความร่วมมือกันเช่นนี้ จะเกิดคุณประโยชน์มากมาย ทั้งในส่วนของการเตรียมความพร้อมให้นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมีความพร้อมเต็มที่ในทุกด้าน ก่อนเข้าสู่การแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิคเกมส์ โดยเฉพาะในด้านการป้องกันและการลดการบาดเจ็บของนักกีฬา และการเพิ่มศักยภาพนักกีฬาของเราให้ได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน เชื่อมั่นว่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยอาคิตะ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะเป็นประโยชน์อย่างมาก กับวงการการศึกษาไทย ด้วยข้อมูลที่ร่วมกันปรึกษาวางแผนการพัฒนา ทั้งด้านความแข็งแกร่งของร่างกาย และทางด้านโภชนาการ ไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยผ่านการศึกษาจากความร่วมมือในครั้งนี้”