ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “ชุดชิงแชมป์เอเชีย” ประจำปี 2020 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “ชุดชิงแชมป์เอเชีย” ประจำปี 2020 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

สหพันธ์แบดมินตันเอเชีย (Badminton Asia) กำหนดจัดการแข่งขันแบดมินตันประเภททีม ชิงแชมป์เอเชีย
ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 11 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
ขอประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “ชุดชิงแชมป์เอเชีย” จ านวน 20 คน ประกอบด้วย นักกีฬาชาย
จ านวน 10 คน และนักกีฬาหญิง จ านวน 10 คน ดังนี้

 

ดาวโหลดรายชื่อ <<Click>>