ผลการแข่งขัน โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2563 รอบภูมิภาค (ภาคเหนือ) วันที่ 10 ก.พ. 63

ผลการแข่งขัน โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2563 รอบภูมิภาค (ภาคเหนือ) วันที่ 10 ก.พ. 63

การแข่งขันแบดมินตันรายการ "โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2563 รอบภูมิภาค (ภาคเหนือ)" ที่สนาม @CMI Badminton Club จว.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 63

หญิงเดี่ยว U13 ภวรรณกร บุณยรัตพันธุ์ มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ พิมพ์ณภา ธนัทอนันตพงศ์ 21-6 21-4 ใช้เวลาแข่งขัน 14 นาที , พรรษอร พรรณเชษฐ์ มืออันดับ 3 ของรายการ ชนะ สุนิสา เล็กจุฬา 21-6 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 14 นาที , อทิตญา คำชัยวงค์ มืออันดับ 4 ของรายการ ชนะ ดวงหทัย สุทธิอาคาร 21-18 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 22 นาที , ธนิสา วันหวัง มืออันดับ 2 ของรายการ ชนะ วรันธร รัตนาวิสุทธิ์ 21-8 21-7 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที

ชายเดี่ยว U13 กุลพัทธ์ โล่ห์ทอง มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ ปริพัฒน์ สุทธิประมา 21-10 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที , ธฤตธรรม บุญมา มืออันดับ 4 ของรายการ ชนะ ธีรพิชญ์ ทองกวา มืออันดับ 7 ของรายการ 21-7 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 24 นาที , นรวิชญ์ เขื่อนแก้ว มืออันดับ 3 ของรายการ ชนะ ศุภวิชญ์ เลิศอนันตวงศ์ มืออันดับ 6 ของรายการ 21-18 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 21 นาที , ณภัทร วริทธิ์วุฒิกุล ชนะ ณัฐภัทร เข็มทอง มืออันดับ 2 ของรายการ 21-16 21-15 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที

หญิงเดี่ยว U15 พิชญ์นาฏ ไชยวรรณะ ชนะ พัณนิตา ผลพานิช 21-11 21-19 ใช้เวลาแข่งขัน 28 นาที , ธัญพิชชา ชัยชูเชิด มืออันดับ 3 ของรายการ ชนะ ปพิชชา มะโนตัน 21-4 21-3 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที , พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ ชนะ ปัณณวีร์ พลเยี่ยม 21-10 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที , กชพร ชัยชนะ ชนะ อรสุภา ทานา 21-11 21-14 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที

ชายเดี่ยว U15 ธนกฤต สันบุญเป็ง ชนะ ปัญญา พุฒิไพรสกุล มืออันดับ 1 ของรายการ 22-20 21-17 ใช้เวลาแข่งขัน 35 นาที , กฤษฎา รุ่งแสง มืออันดับ 3 ของรายการ ชนะ ธีรดนย์ วันหวัง 21-2 21-7 ใช้เวลาแข่งขัน 13 นาที , ชวิศ จิระธิติกุล มืออันดับ 4 ของรายการ ชนะ พลวรรธน์ ลิ้วประเสริฐ 18-21 21-16 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน 45 นาที , ธีรานันท์ พสิษฐ์ฐิติพันธิ์ มืออันดับ 2 ของรายการ ชนะ อนันดา เชียงทา 21-18 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 28

ชายเดี่ยว U17 ปิติกมล พานแก้ว มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ ธนนท์ ธนิยผล 21-13 21-18 ใช้เวลาแข่งขัน 40 นาที , ณธรรศธรรม ไวยอริยโพชฌงค์ มืออันดับ 3 ของรายการ ชนะ นพเก้า พรายวัน 12-21 22-20 21-17 ใช้เวลาแข่งขัน 65 นาที , กรณ์ดนัย อินทยนต์ ชนะ ภูรินทร์ หงษ์โสดา มืออันดับ 4 ของรายการ 21-15 21-12 ใช้เวลาแข่งขัน 30 นาที , เพชรช่วง ฟูปินวงศ์ มืออันดับ 2 ของรายการ ชนะ พชรพล บรรหารนุกูลกิจ 21-13 21-12 ใช้เวลาแข่งขัน 23 นาที

 

หญิงเดี่ยว U13 พรรษอร พรรณเชษฐ์ มืออันดับ 3 ของรายการ ชนะ ภวรรณกร บุณยรัตพันธุ์ มืออันดับ 1 ของรายการ 22-20 21-15 ใช้เวลาแข่งขัน 27 นาที , ธนิสา วันหวัง มืออันดับ 2 ของรายการ ชนะ อทิตญา คำชัยวงค์ มืออันดับ 4 ของรายการ 21-18 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที

ชายเดี่ยว U13 กุลพัทธ์ โล่ห์ทอง มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ ธฤตธรรม บุญมา มืออันดับ 4 ของรายการ 21-10 21-14 ใช้เวลาแข่งขัน 29 นาที , ณภัทร วริทธิ์วุฒิกุล ชนะ นรวิชญ์ เขื่อนแก้ว มืออันดับ 3 ของรายการ 21-18 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที

หญิงเดี่ยว U15 ธัญพิชชา ชัยชูเชิด มืออันดับ 3 ของรายการ ชนะ พิชญ์นาฏ ไชยวรรณะ 21-18 21-17 ใช้เวลาแข่งขัน 28 นาที , พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ ชนะ กชพร ชัยชนะ 21-5 21-3 ใช้เวลาแข่งขัน 15 นาที

ชายเดี่ยว U15 กฤษฎา รุ่งแสง มืออันดับ 3 ของรายการ ชนะ ธนกฤต สันบุญเป็ง 21-12 21-18 ใช้เวลาแข่งขัน 35 นาที , ธีรานันท์ พสิษฐ์ฐิติพันธิ์ มืออันดับ 2 ของรายการ ชนะ ชวิศ จิระธิติกุล มืออันดับ 4 ของรายการ 21-9 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที

หญิงเดี่ยว U17 นะดา ปิ่นทอง ชนะ ลักขณา พันธุวงศ์ 21-6 21-5 ใช้เวลาแข่งขัน 19 นาที , นารดา อุดรพิมพ์ มืออันดับ 2 ของรายการ ชนะ ธารนที ยศรุ่งโรจน์ มืออันดับ 1 ของรายการ 21-6 21-11 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที 

ชายเดี่ยว U17 ปิติกมล พานแก้ว มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ ณธรรศธรรม ไวยอริยโพชฌงค์ มืออันดับ 3 ของรายการ 21-19 21-19 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที , กรณ์ดนัย อินทยนต์ ชนะ เพชรช่วง ฟูปินวงศ์ มืออันดับ 2 ของรายการ 21-16 21-16 ใช้เวลาแข่งขัน 32 นาที

หญิงคู่ U13 ภวรรณกร บุณยรัตพันธุ์/พรรษอร พรรณเชษฐ์ คู่มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ แพรวา คล้ายมอญ/บัณฑิตา เตมียะ 21-7 21-7 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที , จันทรรัตน์ อินทรทิพย์/สุนิสา เล็กจุฬา ชนะ ณัฏฐณิชา ปุกทอง/พัทธรินทร์ เอี่ยมวารีศรีสกุล คู่มืออันดับ 2 ของรายการ 21-10 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที

ชายคู่ U13 ธีรพิชญ์ ทองกวา/กันต์พจน์ แช่มขำ ชนะ นิชคุณ คำสุก/ณัฐภัทร เข็มทอง 21-11 14-21 22-20 ใช้เวลาแข่งขัน 47 นาที , ณภัทร วริทธิ์วุฒิกุล/กุลพัทธ์ โล่ห์ทอง ชนะ ณรงค์ศักดิ์ พันธ์ประสิทธิกิจ/เดชพนต์ สงคราม 21-6 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที

หญิงคู่ U15 กชพร ชัยชนะ/ปัณณวีร์ พลเยี่ยม ชนะ ธัญพิชชา ชัยชูเชิด/พิชญ์นาฏ ไชยวรรณะ 21-11 21-15 ใช้เวลาแข่งขัน 30 นาที , ศศิวรัญ ขันทองนาค/พชรมณ อิ่นคำ คู่มืออันดับ 2 ของรายการ ชนะ พัณนิตา ผลพานิช/พิมพ์วรรณเพ็ญ โกษาวัง 21-12 16-21 21-14 ใช้เวลาแข่งขัน 50 นาที

ชายคู่ U15 กฤษฎา รุ่งแสง/ภูผา เหล่าเทิดพงษ์ ชนะ ธีรดนย์ วันหวัง/รัชกฤต วรรณกองแก้ว 21-9 21-6 ใช้เวลาแข่งขัน 15 นาที , ปัญญา พุฒิไพรสกุล/ธีรานันท์ พสิษฐ์ฐิติพันธิ์ คู่มืออันดับ 2 ของรายการ ชนะ ภูริช จาติเทศะ/ชนายุ มิตรพันธ์ 21-9 21-12 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที

 

 

 

ชายคู่ U17 ปิติกมล พานแก้ว/ภูริณัฐ สายคำมา ชนะ ธนาชัย ทองกวา/พชรพล บรรหารนุกูลกิจ 19-21 21-15 21-15 ใช้เวลาแข่งขัน 36 นาที , จักรภัทร กุลศรีชัย/ชินดนัย พงษ์พัชราธรเทพ ชนะ ธนนท์ ธนิยผล/กรณ์ดนัย อินทยนต์ 21-17 21-5 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที