ผลการแข่งขัน โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2563 รอบภูมิภาค (ภาคเหนือ) วันที่ 11 ก.พ. 63

ผลการแข่งขัน โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2563 รอบภูมิภาค (ภาคเหนือ) วันที่ 11 ก.พ. 63

ผลการแข่งขันแบดมินตันรายการ "โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2563 รอบภูมิภาค (ภาคเหนือ)" ที่สนาม CMI Badminton Club จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 63

ประเภทหญิงเดี่ยว U13 - พรรษอร พรรณเชษฐ์ มืออันดับ 3 ของรายการ ชนะ ธนิสา วันหวัง มืออันดับ 2 ของรายการ 2-0 เกม 21-10 21-12 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที

ประเภทชายเดี่ยว U13 - กุลพัทธ์ โล่ห์ทอง มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ ณภัทร วริทธิ์วุฒิกุล 2-0 เกม 21-6 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 15 นาที

ประเภทหญิงคู่ U13 - ภวรรณกร บุณยรัตพันธุ์/พรรษอร พรรณเชษฐ์ คู่มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ จันทรรัตน์ อินทรทิพย์/สุนิสา เล็กจุฬา 2-0 เกม 21-17 21-15 ใช้เวลาแข่งขัน 28 นาที

ประเภทชายคู่ U13 - ณภัทร วริทธิ์วุฒิกุล/กุลพัทธ์ โล่ห์ทอง คู่มืออันดับ 2 ของรายการ ชนะ ธีรพิชญ์ ทองกวา/กันต์พจน์ แช่มขำ 2-0 เกม 21-15 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 24 นาที

ประเภทชายเดี่ยว U17 - ปิติกมล พานแก้ว มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ กรณ์ดนัย อินทยนต์ 2-1 เกม 15-21 21-14 21-11 ใช้เวลาแข่งขัน 59 นาที

ประเภทหญิงเดี่ยว U17 - นะดา ปิ่นทอง ชนะ นารดา อุดรพิมพ์ มืออันดับ 2 ของรายการ 2-0 เกม 21-19 21-16 ใช้เวลาแข่งขัน 34 นาที

ประเภทชายคู่ U17 - ปิติกมล พานแก้ว/ภูริณัฐ สายคำมา ชนะ จักรภัทร กุลศรีชัย/ชินดนัย พงษ์พัชราธรเทพ คู่มืออันดับ 2 ของรายการ 2-0 เกม 24-22 21-16 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที

ประเภทหญิงเดี่ยว U15 - พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ ชนะ ธัญพิชชา ชัยชูเชิด มืออันดับ 3 ของรายการ 2-0 เกม 21-11 21-11 ใช้เวลาแข่งขัน 21 นาที

ประเภทชายเดี่ยว U15 - กฤษฎา รุ่งแสง มืออันดับ 3 ของรายการ ชนะ ธีรานันท์ พสิษฐ์ฐิติพันธิ์ มืออันดับ 2 ของรายการ 2-1 เกม 21-17 18-21 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน 50 นาที

ประเภทหญิงคู่ U15 - กชพร ชัยชนะ/ปัณณวีร์ พลเยี่ยม ชนะ ศศิวรัญ ขันทองนาค/พชรมณ อิ่นคำ คู่มืออันดับ 2 ของรายการ 2-0 เกม 21-10 21-16 ใช้เวลาแข่งขัน 24 นาที

ประเภทชายเดี่ยว U15 - กฤษฎา รุ่งแสง/ภูผา เหล่าเทิดพงษ์ ชนะ ปัญญา พุฒิไพรสกุล/ธีรานันท์ พสิษฐ์ฐิติพันธิ์ คู่มืออันดับ 2 ของรายการ 2-0 เกม 21-7 21-16 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที