ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน National Accredited ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน National Accredited  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

เงื่อนไขผู้เข้าร่วมอบรมระหว่างการอบรม
1. ต้องเข้าร่วมอบรม 100% และเปิดกล้องตลอดเวลา
2. ผ่านการทดสอบระหว่างการอบรมอย่างน้อย 60% ขึ้นไป ถึงจะมีการทดสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ

ขอให้ยืนยันเข้าร่วมการอบรมภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
ตามลิ้งค์ https://forms.gle/bYH3A2XpTf4BLbCP7
หรือ QR CODE ข้างล่าง

***ท่านไหนที่ไม่มีรายชื่อในประกาศครั้งนี้จะประกาศรายชื่ออบรมในครั้งที่ 2 และ 3 ซึ่งจะแจ้งวันเวลาการอบรมให้ทราบอีกครั้ง

ดาวโหลดประกาศรายชื่อ <<Click>>

ตารางการอบรม