“คุณหญิงปัทมา” นำทีมสมาคมแบดมินตันไทย ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแบดมินตันจีน ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ผนึกกำลังพัฒนาแบดมินตัน สู่ความเป็นเลิศ ไปด้วยกัน

“คุณหญิงปัทมา” นำทีมสมาคมแบดมินตันไทย ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแบดมินตันจีน  ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ผนึกกำลังพัฒนาแบดมินตัน สู่ความเป็นเลิศ ไปด้วยกัน

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ สมาคมกีฬาแบดมินตันของจีน (Chinese Badminton Association) เพื่อร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนากีฬาแบดมินตันสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองสมาคม ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2565โดยความร่วมมือครั้งนี้ มี มร.หาน จื้อเฉียง (Mr. HAN Zhiqiang) เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย, คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , มร.จาง จุ้น (Mr. ZHANG Jun) ประธานสมาคมกีฬาแบดมินตันของจีน และ พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร อุปนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนาม

คุณหญิงปัทมา กล่าวว่า “สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่าง 2 ประเทศ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศจีน ซึ่งครั้งแรกของจีนนี้มีการกำหนดสาขาความร่วมมือครอบคลุมไว้กว้างขวาง และหลากหลาย เช่น 1. การฝึกซ้อมของนักกีฬา  2. การฝึกอบรม แลกเปลี่ยน เพื่อให้ความรู้แก่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน กรรมการ ผู้ตัดสิน บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารสมาคม และ บุคลากรการกีฬา 3. การพัฒนาการแข่งขันกีฬาแบดมินตันทั้งในระดับเยาวชน (Junior) และอาวุโส (Senior) ในการแข่งขันต่าง ๆ 4. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับระบบการฝึกซ้อมและพัฒนากีฬาแบดมินตันการจัดโครงการความร่วมมือต่าง ๆ และอีกมาก การพัฒนานักกีฬาใช้ต้องเวลา ดังนั้นความร่วมมือครั้งนี้ จะนำไปสู่การวางแผนทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของวงการกีฬาแบดมินตันไทย ซึ่งแน่นอนว่า เราคงไม่สามารถทำตามสิ่งที่จีนในฐานะมหาอำนาจกีฬาแบดมินตัน ทำมาได้ทั้งหมด เพราะความแตกต่างในหลากหลายมิติ ทั้งในเรื่องงบประมาณ ทรัพยากรกีฬาแบดมินตัน แต่ที่แน่ ๆ ความร่วมมือ จะทำให้เรามีแนวทางการดำเนินการและการพัฒนาที่ชัดเจนมากขึ้นอย่างแน่นอน”

“ปัจจุบันต้องยอมรับว่านักกีฬาจีนมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เราคงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับพัฒนาด้านทักษะ ซึ่งในปัจจุบันนี้นักกีฬาไทย ก็มีทักษะที่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าชาติอื่น ๆ เลย ซึ่งเชื่อว่าถ้านักกีฬาไทยสามารถพัฒนาทั้ง 2 ด้านให้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเมื่อนั้นเราอาจจะได้เทียบเคียงกับนักกีฬาชั้นนำระดับโลกรวมถึงจีนด้วย”

“นักแบดมินตันไทยจะก้าวขึ้นไปในระดับท็อปของโลก ต้องมีการวางรากฐานและพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่ ๆ ตั้งแต่ระดับยุวชน หากดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้ สมาคมฯ หวังว่า เยาวชนไทยจะได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติจีน รวมถึงการเรียนรู้ระบบการเตรียมตัวของนักกีฬา ทั้งในขณะซ้อมและการแข่งขัน เราจะปลูกฝังและเริ่มต้นในเรื่องนี้ตั้งแต่รุ่นเด็กเยาวชน  จะสามารถต่อยอดให้นักกีฬาประสบความสำเร็จในระดับโลกได้ ในฐานะนายกสมาคมจะผลักดันเรื่องนี้สม่ำเสมอและขอความร่วมมือจากจีนอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้มากที่สุด”

 

“สมาคมฯ มีแผนที่จะส่งนักกีฬาเยาวชนไทยไปฝึกซ้อมในต่างประเทศอยู่แล้ว ซึ่งจีนก็เป็นหนึ่งประเทศในนั้นอย่างแน่นอน ตอนนี้ ยังติดปัญหาเรื่องการกักตัวและมาตรการโควิด ทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายต้องชะลอการดำเนินการออกไปก่อน ตามข้อตกลงฉบับนี้ มีโครงการแลกเปลี่ยนนักกีฬาและโค้ช จัดการอบรม การฝึกซ้อม โดยจะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันด้วย ซึ่งจะเป็นโอกาสให้นักกีฬาของไทยได้มีโอกาสฝึกซ้อม ได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ กับนักกีฬาของจีน” คุณหญิงปัทมา กล่าว