โครงการอบรมผู้ชี้ขาด ประจำปี 2565

โครงการอบรมผู้ชี้ขาด ประจำปี 2565

ตามที่สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการอบรมผู้ชี้ขาดประจำปี

ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2565 


ขอเชิญผู้ตัดสินระดับ National Certificated และผู้ชี้ขาดที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

โดยการสมัครผ่าน https://forms.gle/e2QgXLCjF6cSLNvh8