คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา เข้าพบปะหารือกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา เข้าพบปะหารือกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 
ณ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา เข้าพบปะหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ

 

 

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก และ นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ พร้อมด้วย นายฐากูร จินตะนฤมิตร เลขาธิการสมาคม และ นายธนัช อัศวนภากาศ รองเลขาธิการสมาคม ให้การต้อนรับ พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา คนที่สาม และประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและ อุตสาหกรรมกีฬา (หัวหน้าคณะเดินทาง) และ นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา กรรมาธิการการกีฬา และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา

 

 

โดยในการหารือ ได้พูดคุยถึงเรื่องของการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และการศึกษาทางวิชาชีพขั้นสูงด้านกีฬา เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อสร้างคุณค่าในการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาการกีฬาของไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังเข้าเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬา พูดคุยและร่วมทางภาพอย่างเป็นกันเอง ก่อนจะเดินทางกลับ