เสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน “BBG Princess Cup 2022”

เสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน “BBG Princess Cup 2022”

เสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน “BBG Princess Cup 2022” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปี 2565 ณ บริเวณรอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สโมสรกีฬาบีบีจี จัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน “BBG Princess Cup 2022” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่  22-25 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เสร็จสิ้นการแข่งขัน และได้ผู้ชนะในทุกรุ่นอายุการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย นายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬาบีบีจี เป็นผู้กล่าวปิดการแข่งขันและทำพิธีมอบรางวัลให้กับนักกีฬาแบดมินตันรุ่นทั่วไป ทั้ง 5 ประเภท, ดร.วิชญะ เครืองาม กรรมการและประธานฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนแบดมินตัน เพื่อมวลชน สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ทั้ง 5 ประเภท, คุณหมิง ชิง จาง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิคเตอร์ สปอร์ตส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบรางวัลรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ทั้ง 5 ประเภท, นางสาวปิยวรรณ ภูมิแก้ว ผู้จัดการสโมสรกีฬาบีบีจี มอบรางวัลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ทั้ง 5 ประเภท และมอบรางวัลรุ่น Rookie ทั่วไป ประเภทคู่ ไม่จํากัดเพศ ไม่จํากัดอายุ 

ในช่วงของการมอบรางวัล ได้มีพิธีการพระราชทานถ้วยรางวัล ก่อนที่จะมอบให้กับผู้ชนะการแข่งขัน โดยผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้

รุ่นทั่วไป
ประเภทชายเดี่ยว ผู้ชนะได้แก่ 
สุรสิทธิ์ อริยะบารนีกุล ชนะ วรท อุไรวงค์ 2-0 เกม ด้วยคะแนน 21-13 , 21-14

ประเภทหญิงเดี่ยว ผู้ชนะได้แก่
ณัฐณิชา จตุพนาพร ชนะ Rachel Jun Ling CHAN 2-0 เกม ด้วยคะแนน 21-16 , 21-12

ประเภทชายคู่ ผู้ชนะได้แก่
พงศกร ทองคำ, ธนวินท์ มาดี ชนะ วงศธร ทองคำ, วีรภัทร ภาคจรุง 2-0 เกม ด้วยคะแนน 21-17 , 21-18

ประเภทหญิงคู่ ผู้ชนะได้แก่
ลักษิกา กัลละหะ, ผไทมาส เหมือนวงศ์ ชนะ อรณิชา จงสถาพรพันธุ์, อทิตยา โปวานนท์ 2-0 เกม ด้วยคะแนน 21-13 , 21-11

ประเภทคู่ผสม ผู้ชนะได้แก่
วิชญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ์, นัทธมน ไล้สวน ชนะ Chiu VINSON, Gai JENNIE LUO 2-1 เกม ด้วยคะแนน 21-19 , 21-23 , 21-16

_____________________________________

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ประเภทชายเดี่ยว ผู้ชนะได้แก่ 
ณชกร ภู่ศรี ชนะ ธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์ 2-0 เกม ด้วยคะแนน 21-19 , 21-12

ประเภทหญิงเดี่ยว ผู้ชนะได้แก่
ธมนวรรณ นิธิอิทธิไกร ชนะ ธิดาพร กลีบยี่สุ่น 2-0 ด้วยคะแนน 21-15 , 21-18

ประเภทชายคู่ ผู้ชนะได้แก่
ธิติสรณ์ กาญจนาวิบูลย์, ปุณณภพ เกียรติกังวาฬไกล ชนะ ธนากร มีชัย, ภูวนัตถ์ หอบรรลือกิจ 2-0 เกม ด้วยคะแนน 21-7 , 21-11

ประเภทหญิงคู่ ผู้ชนะได้แก่
ปริณดา พัฒนวริทธิพันธ์, นภา สามารถ ชนะ พุธิตา พันธุ์ทุ้ย, ปทิดา ศรีสวัสดิ์ 2-0 ด้วยคะแนน 21-18 , 23-21

ประเภทคู่ผสม ผู้ชนะได้แก่
ธนากร มีชัย, ฟุ้งฟ้า กอปรธรรมกิจ ชนะ ธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์, ธิดาพร กลีบยี่สุ่น 2-1 เกม ด้วยคะแนน 21-12 , 16-21 , 21-13

_____________________________________

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
ประเภทชายเดี่ยว ผู้ชนะได้แก่ 
ธีรานันท์ พสิษฐ์ฐิติพันธิ์ ชนะ ปัณณวัฒน์ แจ่มทับทิม 2-1 เกม ด้วยคะแนน 18-21 , 21-19 , 21-18

ประเภทหญิงเดี่ยว ผู้ชนะได้แก่
ต้นรัก แซ่เฮ้ง ชนะ ณิชากานต์ รุ่งหัวไผ่ 2-0 เกม ด้วยคะแนน 21-9 , 21-17

ประเภทชายคู่ ผู้ชนะได้แก่
สิทธิศักดิ์ นาดี, ณัฐพงศ์ วิริยะกิจ ชนะ กณิศภัชศ์ รัตนพันธุ์, พชร เทียมดาว 2-0 เกม ด้วยคะแนน 21-12 , 21-18

ประเภทหญิงคู่ ผู้ชนะได้แก่
หทัยทิพย์ มิจาด, ฮัซวานีย์ โมมินทร์ ชนะ ณภชนก อุตสานนท์, ธนัญญา แพมณี 2-0 เกม ด้วยคะแนน 21-9 , 21-8

ประเภทคู่ผสม ผู้ชนะได้แก่
พุฒิเมธ เสมกันทา, ณภชนก อุตสานนท์ ชนะ จีรวัฒน์ เปาทอง, ณัชชาวีณ์ สิทธิธีระนันท์ 2-1 เกม ด้วยคะแนน 17-21 , 21-15 , 21-10
_____________________________________

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
ประเภทชายเดี่ยว ผู้ชนะได้แก่ 
วรดร สกุลปักษ์ ชนะ ปริญญา พุฒิไพรสกุล 2-0 เกม ด้วยคะแนน 21-15 , 21-12

ประเภทหญิงเดี่ยว ผู้ชนะได้แก่
ศาริสา จันทร์แพง ชนะ ณธิดา บุระมาศ 2-1 เกม ด้วยคะแนน 21-18 , 15-21 , 21-15

ประเภทชายคู่ ผู้ชนะได้แก่
ธนภัทร เกิดศรีพันธุ์, ศุภวิชญ์ เพชรวารินทร์ ชนะ วรดร สกุลปักษ์, อัครินทร์ องค์วิศิษฐ์ 2-1 เกม ด้วยคะแนน 18-21 , 21-12 , 21-14

ประเภทหญิงคู่ ผู้ชนะได้แก่
จันทรัสม์ มารดากุล, แพรพลอย สุทธิวรยานนท์ ชนะ ศาริสา จันทร์แพง, ชัชชนัน บัวจันทร์ 2-0 เกม ด้วยคะแนน 21-16 , 21-19

ประเภทคู่ผสม ผู้ชนะได้แก่
วรดร สกุลปักษ์, ณธิดา บุระมาศ ชนะ ศุภวิชญ์ เพชรวารินทร์, ศาริสา จันทร์แพง 2-0 เกม ด้วยคะแนน 21-17 , 21-18
_____________________________________

รุ่น Rookie ทั่วไป ประเภทคู่ ไม่จํากัดเพศ ไม่จํากัดอายุ 
นิลพันธ์ ศรีคล้าย, ศิริพงษ์ เหล่านุกูล ชนะ ชญะภัทร นิโครธานนท์, ธนพนธ์ อาจอินทร์  2-0 เกม ด้วยคะแนน 21-18 , 22-20