เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันนานาชาติ(BWF Level 1)

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันนานาชาติ(BWF Level 1)

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
กำหนดจัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันนานาชาติ(BWF Level 1) ระหว่างวันที่ 5 - 10 กันยายน 2565
ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย
ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร และส่งรายละเอียดตามเอกสารแนบ และส่งอีเมลมาที่
Hpcoaching2018@gmail.com ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 รับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวน 16 คน และผู้
เข้าฟังจำนวน 14 คน ผู้สมัครก่อนมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาก่อน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการอบรม
 1. เป็นผู้ฝึกสอน นักวิทยาศาสตร์กีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันในระดับทีมชาติ เยาวชนทีมชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้ (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา) :-
  - BWF World Championships
  - Thomas & Uber Cups
  - Sudirman Cup
  - Olympic Games / Asian Games / Sea Games หรือ
 2.หรือเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาแบดมินตัน สำเร็จการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License A หรือ B รับรองโดย สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนแบดมินตันอยู่ในสโมสร
 3. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี

รายละเอียดในการอบรม
1. รับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งหมด 16 คน และ ผู้เข้าฟัง 14 คน
2. การอบรมจะมีวิทยากรจากต่างประเทศซึ่งจะใช้ภาษาอังกฤษตลอดการอบรม รวมถึงการสอบใน
ภาคปฏิบัติผู้เข้าร่วมการสอบเป็นภาษาอังกฤษ
3. ค่าสมัครสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 5,000 บาท สำหรับผู้ฟังจำนวน 2,000 บาท
โดยชำระเมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม
4. ในการอบรมจะเตรียมที่พักและอาหารให้ผู้เข้าร่วมและผู้ฟังตลอดการอบรม
5. ในการอบรมจะมีเสื้อสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมทั้ง 16 คน

ดาวโหลด
ประกาศ <<Click>>
ใบสมัครอบรมผู้ฝึกสอน Level 1  <<Click>>
ใบสมัครผู้เข้าฟัง Level 1  <<Click>>