ไทย ลงนามบันทึกความร่วมมือ สาธารณรัฐเช็ก เดินหน้าพัฒนากีฬาแบดมินตัน สู่ความเป็นเลิศ

ไทย ลงนามบันทึกความร่วมมือ สาธารณรัฐเช็ก เดินหน้าพัฒนากีฬาแบดมินตัน สู่ความเป็นเลิศ

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ และ สมาคมกีฬาแบดมินตันของสาธารณรัฐเช็ก ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) พัฒนากีฬาแบดมินตันสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยเป็นความร่วมมือที่ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ทั้งการพัฒนานักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และบุคลากร 

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ สมาคมกีฬาแบดมินตันของสาธารณรัฐเช็ก เพื่อการพัฒนากีฬาแบดมินตันสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ ลงนามโดย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ กับ เปตา มาร์ติเนก ประธานสมาคมกีฬาแบดมินตันของสาธารณรัฐเช็ก ที่ห้องประวาลปัทม์ ชั้น 23 โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 

 


 

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ครอบคลุมความร่วมมือไว้อย่างกว้างขวางและหลากหลาย เช่น การฝึกซ้อมของนักกีฬา, การฝึกอบรม แลกเปลี่ยน เพื่อให้ความรู้แก่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน กรรมการและผู้ตัดสิน บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารสมาคม และ บุคลากรการกีฬา, การพัฒนาการแข่งขันกีฬาแบดมินตันทั้งในระดับเยาวชน ทั่วไป และอาวุโส ในการแข่งขันรายการต่าง ๆ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับระบบการฝึกซ้อมและพัฒนากีฬาแบดมินตัน รวมทั้งการจัดโครงการความร่วมมือต่าง ๆ

คุณหญิงปัทมา กล่าวว่า ความร่วมมือกันระหว่าง สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ และ สมาคมกีฬาแบดมินตันของสาธารณรัฐเช็ก ในครั้งนี้ ถือว่าครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ทั้งการพัฒนานักกีฬา การฝึกซ้อม การแลกเปลี่ยนความรู้ผู้ฝึกสอน กรรมการผู้ตัดสิน ตลอดจนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญ และจะส่งผลดีต่อวงการแบดมินตันไทย และสาธารณรัฐเช็ก ที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนพร้อมกัน

 


ขณะที่ เปตา มาร์ติเนก กล่าวว่า ตนเชื่อมั่นว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมกีฬาแบดมินตันสาธารณรัฐเช็ก จะเป็นหลักสำคัญของความร่วมมือระหว่าง 2 สมาคม แน่นอนว่าไทย และสาธารรัฐเช็ก มีระยะทางที่ห่างไกลกัน และมีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม แต่อย่างไรก็ตาม เราก็สามารถรวมกันได้เป็นหนึ่ง ผ่านกีฬาแบดมินตัน ดังนั้น บันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ยังจะเป็นการวางพื้นฐานความร่วมมือร่วมกัน ทั้งในด้านกีฬา และในด้านสังคม