สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ร่วมกับ กกท. BWF และ Badminton Asia จัดอบรม BWF Level 1

สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ร่วมกับ กกท. BWF และ Badminton Asia จัดอบรม BWF Level 1

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย สหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) และ Badminton Asia จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันนานาชาติ BWF Level 1 Coaching Course เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันของประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ โดยวิทยากรจากสหพันธ์แบดมินตันโลก พร้อมคู่มือฉบับภาษาไทยที่แปลและเรียบเรียงใหม่โดยสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ โดยมีคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี), รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) และ นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

 

 

คุณหญิงปัทมา กล่าวว่า "ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันนานาชาติ BWF Level 1 ในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยป็นครั้งแรก โดยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย BWF และ Badminton Asia ซึ่งการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันสู่ความเป็นเลิศ มุ่งให้เป็นผู้ฝึกสอนตามมาตรฐานระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์สามบี หรือ ทริปเปิ้ลบี ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ คือ Badminton for Everyone, Build World Champions และ Best-Practice Management การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ B ที่สอง คือ Build World Champions เป็นการสร้างและพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาแบดมินตัน สู่ความเป็นเลิศและก้าวสู่กีฬาอาชีพในระดับโลก"

 

 

"การอบรมนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ในประเด็นการสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา เพิ่มจำนวนและพัฒนาทักษะของผู้ฝึกสอน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา และประเด็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น โดยการให้ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้เข้าถึงการเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม สม่ำเสมอ ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ทั้งนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะจัดการอบรมใน level 2 และ 3 รวมทั้งจะมีหลักสูตรภาคภาษาไทยให้พวกเราในโอกาสต่อไป เพื่อให้ได้เรียนรู้ต่อยอดเพิ่มเติม"
 

 

สำหรับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันนานาชาติ BWF Level 1 Coaching Course ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 18 คน โดยผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นผู้ฝึกสอนระดับแนวหน้าของประเทศไทย ผ่านการอบรมของไทยในระดับ License A และ B หรือเคยทำหน้าที่ในการแข่งขันรายการระดับนานาชาติที่ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันมาแล้ว ซึ่งสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ มั่นใจว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะสอบผ่านเป็นผู้ฝึกสอน BWF Level 1 เพื่อที่จะเข้ารับการอบรม level 2 และ level 3 ต่อไป