การสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปี 2565

การสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปี 2565


สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ เปิดรับเอกสารการขอรับทุนถึงวันที่ 25 กันยายน 2565 นี้เท่านั้น เพื่อทำการจัดทำข้อมูลลงในระบบ ก่อนนำส่งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

กรุณาจัดส่งเอกสารภายในวันที่กำหนด สามารถนำส่งด้วยตัวเองได้ที่สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ หรือ หากส่งพัสดุผ่านไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งเอกชน กรุณาส่งเอกสารพัสดุก่อนวันที่ 23 กันยายน เพื่อป้องกันการล่าช้าในการจัดส่ง สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ จะไม่ดำเนินการเอกสารที่ส่งหลังวันที่กำหนด