ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน ระดับ National Accredited ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน  ระดับ National Accredited ครั้งที่ 1  ประจำปี 2566

ดาวโหลประกาศรายชื่อ <<Click>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน 
ระดับ National Accredited ครั้งที่ 1  ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5 - 9 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (อาคาร 25 ชั้น) การกีฬาแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ โปรดยืนยันสิทธิ์เข้ารับการอบรม ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ผ่านลิงค์ https://forms.gle/rXtu6isGfG3rUcV7A โดยไม่ค่าใช้จ่ายใดๆ