ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันอาวุโสเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันJEONJU BWF World Senior Championships 2023 ณ เมืองจอนจู ประเทศเกาหลีใต้

ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันอาวุโสเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันJEONJU BWF World Senior Championships 2023 ณ เมืองจอนจู ประเทศเกาหลีใต้

ตามที่สหพันธ์แบดมินตันโลก (Badminton World Federation : BWF) กำหนดจัดการแข่งขัน
แบดมินตันรายการ JEONJU BWF World Senior Championships 2023 ณ เมืองจอนจู ประเทศเกาหลีใต้
ระหว่างวันที่ 11 - 17 กันยายน 2566 โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สมาคมกีฬา
แบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันอาวุโส เพื่อ
เข้าร่วมการแข่งขันในครั้ง เมื่อวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมานั้น
คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ขอ
ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันอาวุโสที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการดังกล่าว โดยมี
รายชื่อนักกีฬาและรุ่นอายุ ตามเอกสารที่แนบมานี้

ดาวโหลดแบบตอบรับ <<คลิก>>
ดาวโหลดรายชื่อ <<คลิก>>