ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันระดับ National Accredited จังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันระดับ National Accredited จังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันระดับ National Accredited

จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2566

ณ โรงยิมแบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ดาวโหลดประกาศ