พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ฝึกสอนแบดมินตันขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 33”

พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ฝึกสอนแบดมินตันขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 33”

 

พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทน คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมฯ ไปเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ฝึกสอนแบดมินตันขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 33ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 2106 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดโดย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ และชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน เพื่อส่งเสริมผู้ฝึกสอนให้มีการพัฒนาทักษะและเทคนิคการฝึกนักกีฬาอย่างถูกต้อง ทันสมัย และนำไปฝึกสอนนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ