ประกาศฝ่ายจัดการแข่งขันและกรรมการเทคนิคระบบการคิดคะแนนสะสมระบบใหม่ (Badminton Thailand Ranking)

ประกาศฝ่ายจัดการแข่งขันและกรรมการเทคนิคระบบการคิดคะแนนสะสมระบบใหม่ (Badminton Thailand Ranking)

เพื่อให้การคิดคะแนนสะสมระบบใหม่ (Badminton Thailand Ranking) ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศว่า การดำเนินการเรื่องระบบการคิดคะแนนสะสมระบบใหม่ (Badminton Thailand Ranking) เป็นการดำเนินการ ดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ