รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันLicense Cประจำปี 2561

รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันLicense Cประจำปี 2561

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับ  การกีฬาแห่งประเทศไทย  กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน  License C  ระหว่างวันที่  11 – 17  กุมภาพันธ์  2561  ณ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ  (ประชาอุทิศ)

ผู้สนใจสามารถเข้าไปdownloadใบสมัครได้ที่www.badmintonthai.or.th ภายในวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2562  รับจำนวนจำกัดเพียง  50  ท่านเท่านั้น  ผู้สมัครก่อนมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาก่อน  และจะปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน

ประกาศการรับสมัคร <<Click>>
ดาวโหลดใบสมัคร  <<Click>>