อับดับโลก นักแบดมินตันไทย (22 มี.ค. 61)

 อับดับโลก นักแบดมินตันไทย (22 มี.ค. 61)

อัพเดทเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 (BWF Rankings)

 

ประเภทชายเดี่ยว

"สอง" ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข มืออันดับ 23 ของโลก 

"เพชร" โฆษิต เพชรประดับ มืออันดับ 24 ของโลก 

"ไบร์ท" สัพพัญญู อวิหิงสานนท์ มืออันดับ 32 ของโลก 

"กันต์" กันตภณ หวังเจริญ มืออันดับ 40 ของโลก 

"ตะวัน" ปัณณวิชญ์ ทองน่วม มืออันดับ 54 ของโลก

"โอ๊ต" สิทธิคมน์ ธรรมศิลป์ มืออันดับ 76 ของโลก 

"ภูมิ" อดุลรัชต์ นามกูล มืออันดับ 98 ของโลก 

 

ประเภทหญิงเดี่ยว

"เมย์" รัชนก อินทนนท์ มืออันดับ 4 ของโลก 

"แน็ต" ณิชชาอร จินดาพล มืออันดับ 11 ของโลก 

"หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มืออันดับ 22 ของโลก 

"ครีม" บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มืออันดับ 23 ของโลก 

"จิว" ภัทรสุดา ไชยวรรณ มืออันดับ 88 ของโลก 

"พลอย" ธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์ มืออันดับ 98 ของโลก 

 

ประเภทชายคู่

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ "สกาย" กิตตินุพงษ์ เกตุเรน คู่มืออันดับ 22 ของโลก 

"อาร์ท" บดินทร์ อิสระ กับ "ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร คู่มืออันดับ 23 ของโลก 

"ติณ" ติณณ์ อิสริยะเนตร กับ "ดีโก้" กิตติศักดิ์ นามเดช คู่มืออันดับ 29 ของโลก 

"เอ็ม" สุภัค จอมเกาะ กับ "มาร์ค" ภาคิน คุณาอนุวิทย์ คู่มืออันดับ 61 ของโลก 

"เน็ต" ตราวุธ โพธิ์เที่ยง กับ "เบน" นันทกานต์ ยอดไพสง คู่มืออันดับ 80 ของโลก 

"ไอซ์" อิงครัตน์ อภิสุข กับ "มาร์ค" ตนุภัทร วิริยางกูร คู่มืออันดับ 95 ของโลก 

 

ประเภทหญิงคู่

"กิ๊ฟ" จงกลพรรณ กิติธรากุล กับ "วิว" รวินดา ประจงใจ คู่มืออันดับ 9 ของโลก

"เบสท์" ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม กับ "จ๋อมแจ๋ม" ผไทมาส เหมือนวงศ์ คู่มืออันดับ 15 ของโลก

"เอ็มเอ็ม" สาวิตรี อมิตรพ่าย กับ "มุก" พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ คู่มืออันดับ 50 ของโลก 

"เอิร์ธ" พุธิตา สุภจิรกุล กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 57 ของโลก

"แบม" กิตติภัค ดับทุกข์ กับ "พลอย" ณัชชา แสงโชติ คู่มืออันดับ 60 ของโลก 

ฤทัยชนก ไล้สวน กับ ศุภมาศ มิ่งเชื้อ คู่มืออันดับ 78 ของโลก

 

ประเภทคู่ผสม

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 13

"อาร์ท" บดินทร์ อิสสระ กับ "เอ็มเอ็ม" สาวิตรี อมิตรพ่าย คู่มืออันดับ 36 ของโลก

"ต้นนํ้า" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร กับ "กิ๊ฟ" จงกลพรรณ กิติธรากุล คู่มืออันดับ 44 ของโลก

"ติณ" ติณณ์ อิสริยะเนตร กับ "มุก" พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ คู่มืออันดับ 49 ของโลก

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ "เอิร์ธ" พุธิตา สุภจิรกุล คู่มืออันดับ 54 ของโลก