การแข่งขันแบดมินตัน "เอสซีจี จูเนียร์ แบดมินตัน แชมเปี้ยนชิพ 2018" วันที่ 13 มิ.ย. 61

การแข่งขันแบดมินตัน

การแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในศึก เอสซีจี จูเนียร์ แบดมินตัน แชมเปี้ยนชิพ 2018 ครั้งที่ 38 ชิงทุนการศึกษารวม 1,500,000 บาท รอบชิงชนะเลิศเยาวชนแห่งประเทศไทย ที่เอสซีจี แบดมินตัน อะคาเดมี่ ถนนนางลิ้นจี่ กรุงเทพมหานคร

 

เมื่อวันพุธที่ 13 มิ.ย. 61 คู่ไฮไลต์สำคัญประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 19 ปี กลุ่ม เอ ''วิว'' กุลวุฒิ วิทิตศานต์ จากบ้านทองหยอด ลงสนามพบกับ ปารณัท ประพฤติธรรม จากแกรนนูลาร์ ผลการแข่งขัน กุลวุฒิ เอาชนะ ปารณัท ไปได้ 2-0 เกม ผลสกอร์ 21-11 และ 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 23 นาที

 

ผลการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุ 19 ปี รอบแบ่งกลุ่ม

อทิตยา โปวานนท์ (แกรนนูลาร์) ชนะ มนัสศิริ บวรวิชญ์ธนกุล (ที ไทยแลนด์) 21-18 ,21-8

ภควดี สุขใจ (แบดมินตันศิริภูล) ชนะ ธัญญา อุ่นวัฒนนุกูล (71 สปอร์ตคลับ) 21-15, 21-10

ภิรมณ จำแนกทาน (สิงห์ เอช เอส) ชนะ ศุภาพิชญ์ ศิลป์ประกอบ (ที ไทยแลนด์) 21-17 ,18-21 ,21-18

ญาณิสา ชื่นเจริญ (บ้านทองหยอด) ชนะ อัจจิมา ธงชัย (อบจ.ปราจีนบุรี) 13-21, 26-24, 21-12

ณัฐชา เรืองธรรม (นครลำปาง) ชนะ กัญญาณัฐ แววคุ้ม (แบดมินตันดิลก) 21-9, 21-11

 

ชายเดี่ยวรุ่น 19 ปี

ศรันย์ แจ่มศรี (บ้านทองหยอด) ชนะ สุวัจน์ สัมนวนชี (บ้านทองหยอด) 21-7, 21-11

ศรัณย์ นพเก้า (สิงห์ เอช เอส) ชนะ วุฒชัย พจนเมธา (แบดมินตันภคภัทร์)  21-15, 21-17

พีรวิชญ์ ปานอำพล (สิงห์ เอช เอส) ชนะ ศุภฤกษ์ พิทยาณิชกุล (เจเจแบดมินตัน) 21-13, 21-10

อานันท์ชัย รัตนชัยนนท์ (บ้านทองหยอด) ชนะ นนทกร เวียงสิมมา (ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่) 18-21, 22-20, 21-5

ปราชญ์ ตั้งศรีรพีพันธ์ (บ้านทองหยอด) ชนะ กฤตนู ยิ้มแย้ม (แบดมินตันซาตี๋) 21-10, 21-14

ภากร โชติพินิจ (แกรนนูลาร์) ชนะ นิพพิชฌน์ อนุกูลประเสริฐ (วายเอไอ) 21-14, 21-10

ณภัทรวงค์ สวัสดิวณิชชากร (บ้านทองหยอด) ชนะ เชาวลิต คำรักษ์ (เอ-ทีม) 21-14, 21-5

 

หญิงเดี่ยวรุ่น 15 ปี ปทิดา ศรีสวัสดิ์ (เอสไอเอสบีแบดมินตัน) ชนะ มนัสนันท์ ปิติคำพร (ตรีเลิศ) 21-5, 21-3

พุธิตา พันธุ์ทุ้ย (ธนบุรี) ชนะ ณัชชาวีณ์ สิทธิธีระนันท์ (บ้านทองหยอด) 21-7, 21-18

ธมนวรรณ นิธิอิทธิไกร (ทริปเปิล วี) ชนะ ปัญฐินีย์ เทพณรงค์ (บอยส์คลับ) 21-6, 21-13

พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ (เอ็มซีพี) ชนะ จิดาภา ฐานะกาญจน์ (แกรนนูลาร์) 21-12, 21-9

ฐิติพร กล่อมยงค์ (ซี.ไทย) ชนะ นันฐิญา ชาภักดี (แบดมินตันสกลนคร) 21-6, 21-9

ภัทราพร รุ่งเรืองประมง (บ้านทองหยอด) ชนะ ชุติมณฑน์ ธีรกุลวิจารณ์ (บ้านทองหยอด) 21-14, 17-21, 21-17

ธิดาพร กลีบยี่สุ่น (บ้านทองหยอด) ชนะ สาธิตา สิวายะวิโรจน์ (เคทีอาร์ หาดใหญ่แบดมินตัน) 21-11, 21-11

นภา สามารถ (สปิริตบายมณีพงศ์) ชนะ ใกล้ตา นาคทองทิพย์ (แกรนนูลาร์) 21-10, 21-14

 

ชายเดี่ยวรุ่น 15 ปี

ณรรศ เกิดมณี (แบดมินตันนครศรีธรรมราช) ชนะ ภูร์ เพียงพอ (อุดรอาชา) 21-15, 21-6

ภูมิทัศน์ เย็นสบาย (แกรนนูลาร์) ชนะ  ทัตพงศ์ พุ่มเจริญ (เจเจ แบดมินตัน) 21-18, 21-11

ภวินท์ พงษ์พิทักษ์กุล (แกรนนูลาร์) ชนะ ถิรพุทธิ์ ศรีไตรรัตน์ (ตรังจูเนียร์) 21-10, 21-11

พณิชพล ธีระรัตน์สกุล (ที ไทยแลนด์) ชนะ ภัทรลภัส ใช้ฮวดเจริญ (บ้านทองหยอด) 21-12, 21-10

วงศ์ทรัพย์ วงศ์ทรัพย์อินทร์ (เอ็มซีพี) ชนะ ธนนท์ ธนิยผล (เอฟวายซี) 21-16, 21-5

ฉัตรนคร ทิพยพงศ์ (สโมสรกีฬาแบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง) ชนะ ยศวัจน์ ลัคนาอนันท์ (ตรีเลิศ) 21-9, 21-19

วิชญะ จินตมุทธา (แบดมินตันภคภัทร์) ชนะ พรลภัส กั้นกางกูล (ตรีเลิศ) 21-8, 21-6

พรรคพล ธีระรัตน์สกุล (ที ไทยแลนด์) ชนะ ชินดนัย พงษ์พัชราธรเทพ (ไทยสไมล์) 21-10, 21-13

 

หญิงเดี่ยวรุ่น 17 ปี

ทิพธิดา คงสอน (แอดเฟิร์ส) ชนะ ศิริลักษณ์ ศิริวรกุลชัย (อุดรอาชา) 21-7, 21-10

พรพิชชา เชยกีวงศ์ (บี จี สปอร์ต) ชนะ บงกช กันทะเสน (ศรีราชา อารีน่า) 21-7, 21-8

ลฏาภา สิงห์แก้ว (ทหารอากาศ) ชนะ ณัฐธิดา อินทะเคหะ (เชียงใหม่) 21-10, 21-11

กชพร มหายศนันท์ (บ้านทองหยอด) ชนะผ่าน วันศนิ เล้าลือชัย (ตรีเลิศ)

ณัฐชนันพร รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ (เอสที มอสซ่าระยอง) ชนะ ณัฐวิภา สุวัณจรรยากุล (รัตนรังสรรค์ระนอง) 21-9, 21-7

เบญญาภา เอี่ยมสอาด (เอ็มซีพี) ชนะ นรีรัตน์ หงษา (แกรนนูลาร์) 21-7, 21-6

พีรยา คันธารวงสกุล (ที ไทยแลนด์) ชนะ ศุภิสรา ทองเจียว (ที ไทยแลนด์) 21-8, 21-11 

 

คู่ผสมรุ่น 15 ปี

วิชญะ จินตมุทธา กับ พุธิตา พันธุ์ทุ้ย (แบดมินตันภคภัทร์/ธนบุรี) ชนะ อรรจน์ฌาน รวยทรัพย์ กับ ณัฏฐ์นลิน รัตนภาณุวงศ์ (สิงห์ เอช เอส) 21-5, 21-4

พัชรกิตติ์ อภิรัชตะเศรษฐ์ กับ ณัชชาวีณ์ สิทธิธีระนันท์ (บ้านทองหยอด) ชนะ นวัตกรณ์ ชินชูศักดิ์ กับ เมทิกา พุทธวิลัย (รอยัล สตาร์/พูตีคลับ) 21-17, 19-21, 21-18

ชยกร สูตรเลข กับ ภัทราพร รุ่งเรืองประมง (บ้านทองหยอด) ชนะ แทนคุณ เทียนจันทร์ กับ ธวัลรัตน์ โกรีภาพ (ที ไทยแลนด์/สิงห์ เอช เอส) 21-5, 21-15

พีรัชชัย สุขพันธ์ กับ พชรภรณ์ ปั้นทอง (นครลำปาง/ไทยสไมล์) ชนะ นพสิทธิ์ เจ๊กจันทึก กับ ธิดาพร กลีบยี่สุ่น (บ้านทองหยอด) 21-13, 22-20

พณิชพล ธีระรัตน์สกุล กับ สิรินาถ ภิระบรรณ์ (ที ไทยแลนด์/แบดมินตันดิลก) ชนะ อดิศักดิ์ ประเสริฐเพชรมณี กับ สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ (บ้านทองหยอด) 18-21, 21-15, 21-16