ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข
ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข

ปีที่ติดทีมชาติ : 2558, 2559, 2560


ระดับ : รุ่นทั่วไป


ประเภท : ชายเดี่ยว


เกิดเมื่อ : Oct 13, 1990


อายุ : 30 ปี


รายละเอียด :