บุญศักดิ์พลสนะ
บุญศักดิ์ พลสนะ

ปีที่ติดทีมชาติ : 2559, 2558


ระดับ : รุ่นทั่วไป


ประเภท : ชายเดี่ยว


เกิดเมื่อ : Feb 22, 1982


อายุ : 39 ปี


รายละเอียด :