พรทิพย์บูรณะประเสริฐสุข
พรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข

ปีที่ติดทีมชาติ :


ระดับ : รุ่นทั่วไป


ประเภท : หญิงเดี่ยว


เกิดเมื่อ : Oct 18, 1991


อายุ : 29 ปี


รายละเอียด :