พรทิพย์บูรณะประเสริฐสุข
พรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข

ปีที่ติดทีมชาติ :


ระดับ : รุ่นทั่วไป


ประเภท : หญิงเดี่ยว


เกิดเมื่อ : 18 ต.ค. 1991


อายุ : 32 ปี


รายละเอียด :