สาวิตรีอมิตรพ่าย
สาวิตรี อมิตรพ่าย

ปีที่ติดทีมชาติ : 2559


ระดับ : รุ่นทั่วไป


ประเภท : คู่ผสม


เกิดเมื่อ : 19 พ.ย. 1988


อายุ : 36 ปี


รายละเอียด :