ทรัพย์สิรีแต้รัตนชัย
ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย

ปีที่ติดทีมชาติ : 2559


ระดับ : รุ่นทั่วไป


ประเภท : หญิงคู่


เกิดเมื่อ : 18 เม.ย. 1992


อายุ : 32 ปี


รายละเอียด :