โฆษิตเพชรประดับ
โฆษิต เพชรประดับ

ปีที่ติดทีมชาติ : 2559


ระดับ : รุ่นทั่วไป


ประเภท : ชายเดี่ยว


เกิดเมื่อ : Jul 8, 1994


อายุ : 27 ปี


รายละเอียด :