ชญานิษฐ์ฉลาดแฉลม
ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม

ปีที่ติดทีมชาติ : 2559


ระดับ : รุ่นทั่วไป


ประเภท : หญิงคู่


เกิดเมื่อ : Mar 8, 1991


อายุ : 29 ปี


รายละเอียด :