ชญานิษฐ์ฉลาดแฉลม
ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม

ปีที่ติดทีมชาติ : 2559


ระดับ : รุ่นทั่วไป


ประเภท : หญิงคู่


เกิดเมื่อ : 8 มี.ค. 1991


อายุ : 33 ปี


รายละเอียด :