กันตภณหวังเจริญ
กันตภณ หวังเจริญ

ปีที่ติดทีมชาติ : 2560


ระดับ : รุ่นทั่วไป


ประเภท : ชายเดี่ยว


เกิดเมื่อ : Sep 18, 1998


อายุ : 22 ปี


รายละเอียด :