วิดีโอทั้งหมด

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C ประจำปี 2562

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C ระหว่างวันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมโรงงานยาสูบ กรุงเทพมหานคร